Açıköğretim Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) Bölümü

Açıköğretim Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) Bölümü Anadolu üniversitesinde bulunan ve 4 yıllık Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) bölümünü okumak isteyen öğrencilerin tercih ederek yerleşebildiği bir lisans bölümüdür.

Açıköğretim Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) bölüm tanıtımına, derslere, ders notlarına ve çıkmış sınav sorularına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Programın Amaçları

Teknolojinin ve toplumlararası etkileşimin baş döndürücü bir hızla değiştiği günümüzde, siyaset ve kamu yönetimi kurumları her geçen gün yeni sorunlar ve fırsatlarla karşılaşmaktadır. Türkiye’de ve dünyada siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında teorik ve pratik çalışmalar geçmişle kıyaslanamaz bir şekilde artmaktadır. Bu nedenle programımız öğrencilere siyaset ve kamu yönetimi alanında teorik bilgilerle beraber, Türk siyaseti ve kamu yönetiminin işleyişini anlama ve diğer ülkelerle karşılaştırma imkânını sağlayacak pratik bilgiler de sunacaktır. Bu çerçevede programın nihai amacı, yetiştirdiği öğrencilerin, bulundukları ülkelerde ve uluslararası kamu ve sivil toplum örgütlerinde etkin görevler almalarını sağlayacak bilgilerle donatmaktır.

Açıköğretim Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) bölümü derslerine ait çıkmış sorulara, ders notlarına, ders kitaplarına aşağıdaki ilgili yarıyılda bulunan dersin üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Açıköğretim Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) Bölümü Dersleri

1. Yarıyıl

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU AKTS
HUK113U INTRODUCTION TO LAW Z 6.0
İKT105U INTRODUCTION TO ECONOMICS I Z 6.0
SOS119U INTRODUCTION TO SOCIOLOGY Z 6.0
ULİ101U INTRODUCTION TO WORLD CIVILIZATIONS Z 6.0
ULİ103U INTRODUCTION TO INTERNATIONAL RELATIONS Z 6.0

2. Yarıyıl

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU AKTS
KYT102U INTRODUCTION TO PUBLIC ADMINISTRATION Z 6.0
İKT104U INTRODUCTION TO ECONOMICS II Z 6.0
ULİ104U POLITICAL SCIENCE Z 6.0
ARY204U RESEARCH METHODS Z 6.0
PSİ106U PSYCHOLOGY Z 6.0

3. Yarıyıl

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU AKTS
TAR227U PRINCIPLES OF ATATÜRK AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I Z 3.0
TÜR201U TURKISH LANGUAGE I Z 3.0

4. Yarıyıl

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU AKTS
TAR228U PRINCIPLES OF ATATÜRK AND THE HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II Z 3.0
TÜR202U TURKISH LANGUAGE II Z 3.0

Program Tanıtımı

Programa Kimler Kayıt Yaptırabilir ve Özel Koşulları?

En az lise veya dengi okul mezunu olacak/olan adaylar için;

Yeni Kayıt

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) Lisans Programına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) ile öğrenci kabul edilmektedir. ilgili LYS puan türünden en az 180 ve daha yukarı puan almış olanların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) tercih işlemlerinde kontenjan dâhilinde bu programa yerleştirilmesi halinde kayıt hakkı kazanmaktadırlar.

Bu programa kayıt olabilmek için Yeni Kayısayfasını inceleyebilirsiniz.

Yeni Kayıt İçin Özel Koşullar

 1. Bu programda zorunlu hazırlık sınıfı bulunmamaktadır.
 2. Bu programın eğitim dili İngilizcedir.
 3. Bu programdan ders alabilmek için Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan “Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı”ndan 60 ve üzeri puan almak veya Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavlarından en az 60 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından veya Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan YÖKDİL sınavından bu puanın eşdeğeri bir puan alınmış olması gerekir. Bu sınavların sonuç belgelerinde sınavın geçerlilik süresi belirtilmedikçe, bu süre 5 yıldır.
 4. Yabancı dil yeterliliğini belgeleyen öğrenciler birinci yarıyıldan itibaren ders alabilirler ancak dört yarıyılın sonunda yabancı dil yeterliliğini belgeleyemeyen öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Öğrencinin talebi hâlinde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelerin eşdeğer Türkçe programına kaydı yapılır.
 5. Öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin resmî dil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretiminin en az son 3 yılını başarıyla tamamladığını belgeleyenler yabancı dil yeterliğini sağlamış sayılır.
 6. Yabancı dil hazırlık eğitimi veren ve ÖSYS Kılavuzunda yer alan herhangi bir yükseköğretim kurumunun hazırlık eğitim-öğretimini son 5 yıl içinde başarıyla tamamladığını belgeleyenler yabancı dil yeterliğini sağlamış sayılır.
Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile halen öğrenim gören öğrenciler için;

İkinci Üniversite

Bu programa sınavsız ikinci üniversite ile kayıt olabilmek için İkinci Üniversite sayfasını inceleyebilirsiniz.

İkinci Üniversite Kayıt İçin Özel Koşullar

 1. Bu programda zorunlu hazırlık sınıfı bulunmamaktadır. Bu programın eğitim dili İngilizcedir.
 2. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavlarından en az 60 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından veya Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan YÖKDİL sınavından bu puanın eşdeğeri bir puan alınmış olanlar yabancı dil yeterliğini sağlamış sayılır.
 3. Öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin resmî dil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretiminin en az son 3 yılını başarıyla tamamladığını belgeleyenler yabancı dil yeterliğini sağlamış sayılır.
 4. Yabancı dil hazırlık eğitimi veren ve ÖSYS Kılavuzunda yer alan herhangi bir yükseköğretim kurumunun hazırlık eğitim-öğretimini son 5 yıl içinde başarıyla tamamladığını belgeleyenler yabancı dil yeterliğini sağlamış sayılır.
 5. Mütercimlik-Tercümanlık programlarında okuyanlar/mezun olanlar yabancı dil yeterliğini sağlamış sayılır.
 6. İngiliz Dili ve Edebiyatı programlarında okuyanlar/mezun olanlar yabancı dil yeterliğini sağlamış sayılır.
 7. Eğitimlerini yabancı dil (İngilizce) okuyanlar /mezun olanlar yabancı dil yeterliğini sağlamış sayılır.
 8. İngilizce Öğretmenliği programında okuyanlar/mezun olanlar yabancı dil yeterliğini sağlamış sayılır.
 9. Diğer üniversitelerin yeterlilik sınavında başarılı olanlar yabancı dil yeterliğini sağlamış sayılır.
 10. İlgili makama yazılan yazılarda yabancı dil hazırlık sınıfından başarılı olmuş bilgisi olup notu belirtilmeyenler yabancı dil yeterliğini sağlamış sayılır.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSYS) ile İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İngilizce Lisans Programına yerleşip kayıt yaptıran ve yabancı dil yeterliğini sağlayamayan öğrencilere Yabancı Dil Yeterlik Sınavı bulundukları illerde e-Sınav olarak yapılacaktır.

Sınavların Değerlendirilmesi ve Ders Geçme

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenir.

Sınavlar sayfasından;

 • Sınavların nasıl yapıldığı ve organizasyonu,
 • Sınavların hangi tarihlerde yapılacağı,
 • Sınava girmek için gerekli belgeleri ve sınavda uyulacak kuralların neler olduğu,
 • Sınav süreleri,
 • Sınavda sorulan sorular ve cevapların yayınlanması,
 • Sınav sonuçlarının ilan edilmesi,
 • Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar

hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Ayrıca, sınavların değerlendirilmesinde kullanılan yöntemleri bilmek ve derslerinizden nasıl geçebileceğinizi öğrenmek için Öğrenci Değerlendirme Sistemi sayfasından bilgi edinebilirsiniz.

Mezuniyet Koşulları

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) Lisans Programında 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) Lisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) Lisans Programı Diploması” alırlar.

Sınavsız İkinci Üniversite Olanağı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) Lisans Programından mezun olan öğrenciler, yaşam boyu öğrenme odaklı olan Anadolu Üniversitesinin sınavsız İkinci Üniversite kayıt türü ile aynı alanda olmamak üzere Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki önlisans veya lisans programlarından herhangi birini tercih ederek öğrenimlerine devam edebilirler.

İkinci Üniversite hakkında Buraya Tıklayarak bilgi alabilirsiniz.

Lisansüstü Eğitim Olanakları

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) Lisans Programından mezun olan öğrenciler, isterlerse yükseköğrenimlerine, yüksek lisans ve doktora olanaklarını değerlendirerek devam edebilirler.

İş Olanakları

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) Lisans Programı mezunlarımızın kamu ve özel sektörde birçok alanda istihdam edilmeleri imkânı vardır. Mezunlarımız, kaymakamlık, müfettişlik, uzmanlık, yerel yönetimlerde uzmanlık ve yöneticilik, banka müfettişliği ve uzmanlık, ulusal ve uluslararası kurumlarda uzmanlık, düşünce kuruluşlarında araştırmacı, akademik kariyer, özel sektörde uzmanlık ve yöneticilik gibi birçok alanda istihdam olanağına sahiptirler.

Aof Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) Bölümü
Aof Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) Bölümü
0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Açıköğretim, AÖF Ders Notları, Açıköğretim Sorular ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!