Açıköğretim Yatay Geçiş 2023 – 2024

Açıköğretim Yatay Geçiş Başvuruları 2023 – 2024 eğitim yılı için 1 Ağustos 2023 tarihinde başlıyor. Yatay geçiş başvuru türüne göre 15 Ağustos 2022 ve 25 Ağustos 2023 tarihlerinde sona erecek. Açıköğretime yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin bu tarihler arasında aöf yatay geçiş başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Yatay Geçiş işlemleri açıköğretim fakültesi bulunan Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi için her yıl Eylül ayında yapılmaktadır. Yatay Geçiş işlemleri Merkezi yerleştirme puanı ve Kurumlar arası yatay geçiş şeklinde olmaktadır.

Açıköğretim öğrencileri okudukları bölüme örgün olarak devam etmek isterlerse yatay geçiş kapsamında geçiş yaparak örgünden devam edebilirler. Bunun için genel not ortalamanızın 100’lük sistemde 72 ve üzeri (4’lük sistemde 2,80) olması gerekiyor. Diğer şartları ise geçiş yapmayı düşündüğünüz üniversite belirliyor.

Örgün öğretim okuyan öğrencilerde okudukları bölüme yatay geçiş kapsamında açıköğretimden devam edebiliyorlar.

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geciş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki önlisans ve lisans programlarına yatay geçiş yapabilirler.

thumbnail
İlişkili Yazı
2022 – 2023 AÖF Harç Ücretleri

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Yatay Geçiş İşlemleri – 2023

2023-2024 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine Yatay Geçiş kapsamında Çevrimiçi (Online) başvuru yapmak isteyen adaylar;

 • Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş başvurusunu 01 Ağustos – 15 Ağustos 2023
 • Kurumlararası Yatay Geçiş başvurusunu 01 Ağustos – 25 Ağustos 2023 tarihleri arasında;

https://basvuru.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapacaktır.

Yatay Geçiş başvurusu kabul edilen adayların listesi 08 Eylül 2023 tarihinde sayfamız üzerinden yayınlanacaktır.

Yatay Geçiş başvurusu kabul edilen adayların kayıtları 11- 15 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Yatay Geçiş Çevrimiçi (Online) Başvurusu için Yüklenecek Belgeler:  

 • Not Durum Belgesi (Transkript)
 • Ders İçerikleri (Başarılı olunan derslerin içerikleri)
 • Ders Planı (Öğrenim süresi boyunca alması gereken dersleri gösterir belge)

İktisat (İngilizce), Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce), Uluslararası İlişkiler (İngilizce), İşletme (İngilizce), ve İlahiyat (Arapça) programlarına başvurularda özel şartlar için tıklayınız.

Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar kaydının bulunduğu kurumlara başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır.

25 Ağustos 2023 tarihinden sonra mazeret beyan ederek başvuru yapmak isteyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek ve kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun başvuru ve kaydını yaptırmayan adaylar, fakülteye kayıt hakkını kaybeder ve herhangi bir hak iddia edemez.

Posta ile başvuru ve kayıt işlemleri yapılamaz.

Çevrimiçi Başvuru ve Kayıt ile ilgili resmi çağrı bu ilanla yapılmaktadır.

AÖF Yatay Geçiş Başvuru Şartları

Kurumlar Arası Yatay Geçiş

 • Yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar dahilinde yapılır.
 • Öğrencinin kayıtlı olduğu programda tamamlamış olduğu dönemlere ait Genel Not Ortalamasının en az 100 üzerinden 72 (4’lük sistemde 2,80) olması gerekmektedir.
 • Öğrencinin kayıtlı olduğu programdaki geçiş yapacağı yarıyıla kadar olan derslerin tümünü normal süresi içinde başarmış olması (FF, YZ ve DZ harf notu olan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.) ve disiplin cezası almamış olması gerekir.
 • Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına; lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına, kurumlararası yatay geçiş yapılamaz.

Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

 • Öğrenci; kaydolduğu yıldaki ÖSYS merkezî yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının merkezî yerleştirme taban puanına eşit olması veya bu taban puandan yüksek olması durumunda yatay geçiş (önlisanstan lisansa veya lisanstan önlisansa) yapabilir.
 • Yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan hazırlık sınıfı, birinci sınıf, ara sınıf ve son sınıf öğrencileri; ÖSYS merkezî yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapabilir.
 • ÖSYS merkezî yerleştirme puanıyla yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde, öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYS merkezî yerleştirme puanı dışında başka koşul aranmaz. Ancak ÖSYS merkezî yerleştirme puanıyla yatay geçişe başvuran öğrencinin, ÖSYS Kılavuzundaki programa kayıt olabilmesi için öngörülen özel koşullar varsa bu koşulları da sağlaması gerekir.
 • Öğrenci, ÖSYS merkezî yerleştirme puanıyla sadece bir kez yatay geçiş yapabilir. Daha önce merkezî yerleştirme puanıyla yatay geçiş kaydı yaptıran öğrenci başvuru yapamaz.

Atatürk Üniversitesi (ATA-AOF) Yatay Geçiş İşlemleri

Yatay geçiş nedir?

Yatay geçiş, bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencinin “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”te yer alan esaslar çerçevesinde, aynı düzeydeki diğer diploma programlarında öğrenime devam etme hakkı kazanmasıdır.

 Kaç türlü yatay geçiş vardır?

Temelde üç tür yatay geçiş vardır. Bunlar;

a) Kurum içi yatay geçiş; aynı yükseköğretim kurumu içerisinde farklı birimlere yapılan yatay geçiştir. (Örnek, Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünden Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümüne yapılan yatay geçiş)

b) Kurumlar arası yatay geçiş; Farklı yükseköğretim kurumları arasında yapılan yatay geçiştir. (Örnek, Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünden Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümüne yapılan yatay geçiş)

c) Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından yurtiçindekilere yatay geçiş; Yurtdışında bulunan yükseköğretim kurumlarından yurtiçinde bulunan yükseköğretim kurumları arasında yapılan yatay geçiştir. (Örnek, Yemen San’a Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümünden Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümüne yapılan yatay geçiş)

Kaç şekilde yatay geçiş yapılabilir?

Yatay geçiş iki şekilde olabilir,

a) Ağırlıklı Genel Not Ortalaması ile yatay geçiş; öğrencinin bulunduğu yarıyıl/yıldaki ağırlıklı genel not ortalamasına bağlı olarak yapılan yatay geçiştir.

b) Merkezi Yerleştirme Puanı ile yatay geçiş; öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda yapılan yatay geçiştir.

Yatay geçiş için ne zaman başvuru yapabilirim?

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması ile yatay geçiş için ilgili yılın akademik takviminde yer alan tarihler içerisinde; Merkezi Yerleştirme Puanı ile yatay geçiş için ise 15 Ağustos’a kadar başvurabilirsiniz.

 Ara dönemde (Bahar Yarıyılında) yatay geçiş yapabilir miyim?

Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına bağlı olarak önlisans programları (2 yıllık programlar) için ara dönemde (bahar yarıyılında) yatay geçiş yapılmakta, lisans programları (4 yıllık programlar) için yapılmamaktadır.

Merkezi yerleştirme puanı ile hem güz hem de bahar yarıyıllarında yatay geçiş yapılabilmektedir.

Hangi sınıflara yatay geçiş yapılmaz?

Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına bağlı olarak önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

Yatay geçiş için başvuru belgeleri nelerdir?

1-      Dilekçe,

2-      Öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı ve tüm derslerini ve bu derslerden aldığı notları gösteren not durum belgesi (transkript)’nin aslı,

3-      Ders içerikleri (ilgili kurumdan onaylı),

4-      Disiplin cezası almadığına dair belge

Daha önce kayıt dondurmuştum, yatay geçiş yapabilir miyim?

Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

 Yatay geçiş yaptıktan sonra hangi sınıfın derslerini alacağım?

Birimler tarafından oluşturulan yatay geçiş komisyonları, yatay geçiş talebinde bulunan öğrencilerin ilgili yükseköğretim kurumunda aldığı dersler ile yatay geçiş yapmak istediği programın derslerini dikkate alarak, “Atatürk Üniversitesi Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri Uygulama Esasları”na göre öğrencinin muaf olacağı ve hangi yarıyıla intibak ettirileceğini tespit eder ve öğrencinin kayıt yaptıracağı dersleri belirler.

 Vakıf Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler Devlet Üniversitelerine yatay geçiş yapabilir mi?

Vakıf Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler, yatay geçiş ile ilgili şartları sağlamaları halinde Devlet Üniversitelerine yatay geçiş yapabilirler. İlgili mevzuat (Bakanlar Kurulu Kararı) gereğince vakıf üniversitesinden devlet üniversitesine yatay geçiş yapan öğrenciler için ilgili mevzuat hükümleri kapsamında işlem yapılır.

 İkili öğretimden (II.Öğretimden) örgün öğretime (gündüz öğretime) yatay geçiş yapabilir miyim?

İkinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilirler.

 Örgün öğretimden (gündüz öğretiminden) ikili öğretime (II. Öğretime) yatay geçiş yapabilir miyim?

Yatay geçiş şartları kapsamında birinci öğretimden ikinci öğretime yatay geçiş yapılabilir. Birinci öğretimden II. Öğretime geçenler, II.Öğretim programları için belirlenmiş olan öğrenim ücretini öderler.

 Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapılabilir mi?

Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

Açıköğretim Yatay Geçiş
Açıköğretim Yatay Geçiş

Sıkça Sorulan Sorular

Açıköğretim Yatay Geçiş Başvuruları 20232 - 2024 eğitim yılı için 1 Ağustos 2023 tarihinde başlıyor. Yatay geçiş başvuru türüne göre 15 Ağustos 2023 ve 25 Ağustos 2023 tarihlerinde sona erecek.

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Başvurularını 01 Ağustos – 15 Ağustos 2023
Kurumlararası Yatay Geçiş Başvurularını ise 01 Ağustos – 25 Ağustos 2023 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgeleri ilgili Fakülteye posta, kargo vb. ile göndermeleri gerekmektedir.,

Örgün eğitimde okuyan öğrenciler aynı bölümün açıköğretim fakültesi olanına yatay geçiş başvurusu yapabiliyor. Aynı şekilde farklı üniversitede açıköğretim okuyan öğrenciler başka bir üniversiteye de yatay geçiş başvurusu yapabiliyor.

Ata Aöf yatay geçiş başvuruları Ağustos 2023 ve Eylül 2023 tarihler arasında yapılacak.

4
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
1
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
1
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

20 Yorum

 1. Merhabalar yatay geçiş belgelerimi nasıl alabilirim

  Cevapla
 2. 29 Ağustos 2022, 12:15

  merhaba hocam şuan ata aöf işletme yazdım okuyorum lisans , anadolu oöf işletmeye geçiş nasıl yapabilirim ne zaman olur çok uğraştırır mı sınav yerleri çok kötü olduğu için geçiş yapmak istiyorum değer mi acaba ?

  Cevapla
  • Yönetici 30 Ağustos 2022, 22:11

   Kurumlararası veya puanınız yetiyor ise merkezi yerleştirme puan ile yatay geçiş yapabilirsiniz. Yazıda belirtilen formları doldurup gerekli evrakları toplayıp Anadolu Üniversitesine göndermeniz gerekiyordu. Başvurular 25 Ağustos’ta sona erdi.

   Cevapla
 3. ata aöf çocuk gelişimi önlisans 2. sınıf öğrencisiyim önlisans bitmesi için final sınavım kaldı ata aöf lisans programına yatay geçiş yapabilirmiyim yoksa dgs ye girmemmi gerekiyor teşekkürler

  • Yönetici 15 Nisan 2022, 16:29

   Lisans bölümlerinden devam edebilmek için DGS’ye girmeniz gerekiyor. Sınavsız geçiş olmuyor maalesef.

   Yatay Geçiş: Aynı bölüm ve aynı sınıfı farklı üniversitede okumak için yapılan geçiştir.

   Cevapla
 4. Kolay Gelsin Lisansta okurken Açıköğretime geçtikten sonra Açıköğretim bittikten sonra eski üniversitesine(Lisansa) geçilebiliyor mu?

  Cevapla
 5. Ben açıköğretim Anadolu ünv de önlisans ilahiyat 2. Sınıfta okuyorum. açıköğretim Atatürk ünv önlisans olarak geçiş yapabilir miyim?

  Cevapla
  • Yönetici 7 Ocak 2022, 14:03

   Evet, geçiş yapabilirsiniz. Atatürk Üniversitesi yatay geçiş tarihlerinde başvuru yapmanız gerekir.

   Cevapla
 6. 17 Ekim 2021, 02:21

  Anadolu aöfde lisans bölümünü bitirirken ata aöfden önlisans ikinci üniye başladım. Lisans tamamlandgnda ata aöfdeki bölümü anadolu aöfden devam ettirebilirmiyim ?

  Cevapla
 7. Sivil hava ulaştırma işletmeciliği okuyorum. Aöf’e geçmek istiyorum. Programlar arası geçiş hakkım olan bölümler nelerdir? Aynı program dahilinde geçiş yapabilir miyim? Şartlar, koşullar nelerdir? Merkezi yerleştirme puanı ile tercih şartları nelerdir?
  TEŞEKKÜRLER

  Cevapla
  • Yönetici 19 Ağustos 2020, 15:46

   Kayıtlar 14-18 eylülde yapılacak. Sorduğunuz soruların cevapları bu tarihler arasında belli oluyor.

   Cevapla
 8. 2. Dönem yatay geçiş oluyor mu?

  Cevapla
 9. Eskişehir’de oturuyorum yatay geçiş belgelerini elden teslim edebiliyor muyum?

 10. ATATÜRK AOF DE MÜMKÜN MÜ ?

  Cevapla
  • Yönetici 29 Mart 2020, 15:15

   Evet, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim fakültesi bölümlerine de Yatay Geçiş yapılabiliyor.

   Cevapla
Giriş Yap

Açıköğretim, AÖF Ders Notları, Açıköğretim Sorular ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!