Açıköğretim Yatay Geçiş

Yatay Geçiş işlemleri açıköğretim fakültesi bulunan Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi için her yıl Eylül ayında yapılmaktadır. Yatay Geçiş işlemleri Merkezi yerleştirme puanı ve Kurumlar arası yatay geçiş şeklinde olmaktadır.

Açıköğretim öğrencileri okudukları bölüme örgün olarak devam etmek isterlerse yatay geçiş kapsamında geçiş yaparak örgünden devam edebilirler. Bunun için genel not ortalamanızın 100’lük sistemde 60 ve üzeri (4’lük sistemde 2,28) olması gerekiyor. Diğer şartları ise geçiş yapmayı düşündüğünüz üniversite belirliyor.

Örgün öğretim okuyan öğrencilerde okudukları bölüme yatay geçiş kapsamında açıköğretimden devam edebiliyorlar.

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geciş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki önlisans ve lisans programlarına yatay geciş yapabilirler.

Anadolu Üniversitesi Yatay Geçiş İşlemleri – 2021

2021-2022 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine Yatay Geçiş ile başvuru yapmak isteyen adayların;

 • Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Başvurularını 01 Ağustos – 15 Ağustos 2021
 • Kurumlararası Yatay Geçiş Başvurularını ise 01 Ağustos – 25 Ağustos 2021 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgeleri ilgili Fakülteye posta, kargo vb. ile göndererek yapmaları gerekmektedir.

      Yatay Geçiş başvuru şartlarına yazının devamından erişebilirsiniz.

Yatay Geçiş başvurusu kabul edilen adayların listesi 10 Eylül 2021 tarihinde www.anadolu.edu.tr/acikogretim  adresinde duyurulacaktır.

Yatay Geçiş başvurusu kabul edilen adayların kayıtları 13 – 17 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Yatay Geçiş Başvurusu için İstenilen Belgeler:

a.  Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Başvuru Formu ve/veya

 b.  Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Formu

 1. Öğrencinin Yerleştiği Yıldaki YKS Sonuç Belgesi
 2. Kayıtlı olduğu üniversitenin (Öğrenci İşlerinden alınacak e-imzalı veya ıslak imzalı)
  • Öğrenci Belgesi (son bir ay içerisinde alınmış)
  • Ders İçerikleri (başarılı olunan derslerin içerikleri)
  • Not Durum Belgesi (Transkript)
  • Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge
  • Ders Planı
 3. Daha Önce Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Yapmadığına Dair Belge (Sadece Merkezi Yerleştirme Puanı ile başvuru yapacak adaylardan istenecektir.)
 4. Kayıtlı olunan üniversitelerden alınacak yatay geçişe engel bir durum olmadığına dair belge (kayıt hakkı kazanan öğrencilerden kayıtlar esnasında istenecek.)
 5. Uluslararası İlişkiler (İngilizce), İşletme (İngilizce) ve İlahiyat (Arapça) programlarına başvurularda özel şartlar için tıklayınız.

Evrakların Gönderileceği Adres: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro Yöneticiliği                                                                    Yunusemre Kampüsü  26470 Tepebaşı-ESKİŞEHİR

Evraklarınızın herhangi birinin eksik olması durumunda başvurunuz geçersiz sayılacaktır.

Yatay Geçiş başvurusu kabul edilmeyen adaylara evrak iadesi yapılmaz.

Adaylar, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı “Yatay Geçiş” linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştireceklerdir. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.

Yatay Geçiş Başvuru Şartları

Kurumlar Arası Yatay Geçiş

 • Yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar dahilinde yapılır.
 • Öğrencinin kayıtlı olduğu programda tamamlamış olduğu dönemlere ait Genel Not Ortalamasının en az 100 üzerinden 60 (4’lük sistemde 2,28) olması gerekmektedir.
 • Öğrencinin kayıtlı olduğu programdaki geçiş yapacağı yarıyıla kadar olan derslerin tümünü normal süresi içinde başarmış olması (FF, YZ ve DZ harf notu olan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.) ve disiplin cezası almamış olması gerekir.
 • Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına; lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına, kurumlararası yatay geçiş yapılamaz.

Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

 • Öğrenci; kaydolduğu yıldaki ÖSYS merkezî yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının merkezî nyerleştirme taban puanına eşit olması veya bu taban puandan yüksek olması durumunda yatay geçiş (önlisanstan lisansa veya lisanstan önlisansa) yapabilir.
 • Yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan hazırlık sınıfı, birinci sınıf, ara sınıf ve son sınıf öğrencileri; ÖSYS merkezî yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapabilir.
 • Öğrenci, ÖSYS merkezî yerleştirme puanıyla sadece bir kez yatay geçiş yapabilir.
 • ÖSYS merkezî yerleştirme puanıyla yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde, öğrencinin kayıtlı olduğu programa nyerleştiği yıldaki ÖSYS merkezî yerleştirme puanı dışında başka koşul aranmaz. Ancak ÖSYS merkezî yerleştirme puanıyla yatay geçişe başvuran öğrencinin, ÖSYS Kılavuzundaki programa kayıt olabilmesi için öngörülen özel koşullar varsa bu koşulları da sağlaması gerekir.

Atatürk Üniversitesi (ATA-AOF) Yatay Geçiş İşlemleri

Yatay geçiş nedir?

Yatay geçiş, bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencinin “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”te yer alan esaslar çerçevesinde, aynı düzeydeki diğer diploma programlarında öğrenime devam etme hakkı kazanmasıdır.

 Kaç türlü yatay geçiş vardır?

Temelde üç tür yatay geçiş vardır. Bunlar;

a) Kurum içi yatay geçiş; aynı yükseköğretim kurumu içerisinde farklı birimlere yapılan yatay geçiştir. (Örnek, Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünden Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümüne yapılan yatay geçiş)

b) Kurumlar arası yatay geçiş; Farklı yükseköğretim kurumları arasında yapılan yatay geçiştir. (Örnek, Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünden Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümüne yapılan yatay geçiş)

c) Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından yurtiçindekilere yatay geçiş; Yurtdışında bulunan yükseköğretim kurumlarından yurtiçinde bulunan yükseköğretim kurumları arasında yapılan yatay geçiştir. (Örnek, Yemen San’a Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümünden Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümüne yapılan yatay geçiş)

Kaç şekilde yatay geçiş yapılabilir?

Yatay geçiş iki şekilde olabilir,

a) Ağırlıklı Genel Not Ortalaması ile yatay geçiş; öğrencinin bulunduğu yarıyıl/yıldaki ağırlıklı genel not ortalamasına bağlı olarak yapılan yatay geçiştir.

b) Merkezi Yerleştirme Puanı ile yatay geçiş; öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda yapılan yatay geçiştir.

Yatay geçiş için ne zaman başvuru yapabilirim?

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması ile yatay geçiş için ilgili yılın akademik takviminde yer alan tarihler içerisinde; Merkezi Yerleştirme Puanı ile yatay geçiş için ise 15 Ağustos’a kadar başvurabilirsiniz.

 Ara dönemde (Bahar Yarıyılında) yatay geçiş yapabilir miyim?

Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına bağlı olarak önlisans programları (2 yıllık programlar) için ara dönemde (bahar yarıyılında) yatay geçiş yapılmakta, lisans programları (4 yıllık programlar) için yapılmamaktadır.

Merkezi yerleştirme puanı ile hem güz hem de bahar yarıyıllarında yatay geçiş yapılabilmektedir.

Hangi sınıflara yatay geçiş yapılmaz?

Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına bağlı olarak önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

Yatay geçiş için başvuru belgeleri nelerdir?

1-      Dilekçe,

2-      Öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı ve tüm derslerini ve bu derslerden aldığı notları gösteren not durum belgesi (transkript)’nin aslı,

3-      Ders içerikleri (ilgili kurumdan onaylı),

4-      Disiplin cezası almadığına dair belge

Daha önce kayıt dondurmuştum, yatay geçiş yapabilir miyim?

Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

 Yatay geçiş yaptıktan sonra hangi sınıfın derslerini alacağım?

Birimler tarafından oluşturulan yatay geçiş komisyonları, yatay geçiş talebinde bulunan öğrencilerin ilgili yükseköğretim kurumunda aldığı dersler ile yatay geçiş yapmak istediği programın derslerini dikkate alarak, “Atatürk Üniversitesi Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri Uygulama Esasları”na göre öğrencinin muaf olacağı ve hangi yarıyıla intibak ettirileceğini tespit eder ve öğrencinin kayıt yaptıracağı dersleri belirler.

 Vakıf Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler Devlet Üniversitelerine yatay geçiş yapabilir mi?

Vakıf Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler, yatay geçiş ile ilgili şartları sağlamaları halinde Devlet Üniversitelerine yatay geçiş yapabilirler. İlgili mevzuat (Bakanlar Kurulu Kararı) gereğince vakıf üniversitesinden devlet üniversitesine yatay geçiş yapan öğrenciler için ilgili mevzuat hükümleri kapsamında işlem yapılır.

 İkili öğretimden (II.Öğretimden) örgün öğretime (gündüz öğretime) yatay geçiş yapabilir miyim?

İkinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilirler.

 Örgün öğretimden (gündüz öğretiminden) ikili öğretime (II. Öğretime) yatay geçiş yapabilir miyim?

Yatay geçiş şartları kapsamında birinci öğretimden ikinci öğretime yatay geçiş yapılabilir. Birinci öğretimden II. Öğretime geçenler, II.Öğretim programları için belirlenmiş olan öğrenim ücretini öderler.

 Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapılabilir mi?

Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

MERKEZİ PUAN (EK-MADDE 1) YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ

BAŞVURU

DEĞERLENDİRME

KESİN KAYIT

YEDEK KAYIT

Başlama

Bitiş 

Başlama

Bitiş 

Sonuçların

 İlanı

Başlama

Bitiş 

Başlama

Bitiş 

Tüm Programlar

02.08.2021

15.08.2021

16.08.2021

30.08.2021

31.08.2021

01.09.2021

07.09.2021

08.09.2021

08.09.2021

AĞIRLIKLI GENEL NOT ORTALAMASI (AGNO) YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ

BAŞVURU

DEĞERLENDİRME

KESİN KAYIT

YEDEK KAYIT

Başlama

Bitiş 

Başlama

Bitiş 

Sonuçların

 İlanı

Başlama

Bitiş 

Başlama

Bitiş 

Diğer Programlar

23.08.2021

27.08.2021

28.08.2020

05.09.2021

06.09.2021

07.09.2021

08.09.2021

09.09.2021

09.09.2021

 

Aöf Yatay Geçiş
Aöf Yatay Geçiş
0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

17 Yorum

 1. 3 ay önce

  ata aöf çocuk gelişimi önlisans 2. sınıf öğrencisiyim önlisans bitmesi için final sınavım kaldı ata aöf lisans programına yatay geçiş yapabilirmiyim yoksa dgs ye girmemmi gerekiyor teşekkürler

  • Yönetici 3 ay önce

   Lisans bölümlerinden devam edebilmek için DGS’ye girmeniz gerekiyor. Sınavsız geçiş olmuyor maalesef.

   Yatay Geçiş: Aynı bölüm ve aynı sınıfı farklı üniversitede okumak için yapılan geçiştir.

   Cevapla
 2. 5 ay önce

  Kolay Gelsin Lisansta okurken Açıköğretime geçtikten sonra Açıköğretim bittikten sonra eski üniversitesine(Lisansa) geçilebiliyor mu?

  Cevapla
 3. 6 ay önce

  Ben açıköğretim Anadolu ünv de önlisans ilahiyat 2. Sınıfta okuyorum. açıköğretim Atatürk ünv önlisans olarak geçiş yapabilir miyim?

  Cevapla
  • Yönetici 6 ay önce

   Evet, geçiş yapabilirsiniz. Atatürk Üniversitesi yatay geçiş tarihlerinde başvuru yapmanız gerekir.

   Cevapla
 4. 9 ay önce

  Anadolu aöfde lisans bölümünü bitirirken ata aöfden önlisans ikinci üniye başladım. Lisans tamamlandgnda ata aöfdeki bölümü anadolu aöfden devam ettirebilirmiyim ?

  Cevapla
 5. 2 sene önce

  Sivil hava ulaştırma işletmeciliği okuyorum. Aöf’e geçmek istiyorum. Programlar arası geçiş hakkım olan bölümler nelerdir? Aynı program dahilinde geçiş yapabilir miyim? Şartlar, koşullar nelerdir? Merkezi yerleştirme puanı ile tercih şartları nelerdir?
  TEŞEKKÜRLER

  Cevapla
  • Yönetici 2 sene önce

   Kayıtlar 14-18 eylülde yapılacak. Sorduğunuz soruların cevapları bu tarihler arasında belli oluyor.

   Cevapla
 6. 2 sene önce

  2. Dönem yatay geçiş oluyor mu?

  Cevapla
  • Yönetici 2 sene önce

   Anadolu Üniversitesi sadece 1. dönemde geçiş kabul ediyor.

   Cevapla
 7. Eskişehir’de oturuyorum yatay geçiş belgelerini elden teslim edebiliyor muyum?

  Cevapla
 8. 2 sene önce

  ATATÜRK AOF DE MÜMKÜN MÜ ?

  Cevapla
  • Yönetici 2 sene önce

   Evet, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim fakültesi bölümlerine de Yatay Geçiş yapılabiliyor.

   Cevapla
Giriş Yap

Açıköğretim, AÖF Ders Notları, Açıköğretim Sorular ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!