Deprem Bölgesindeki 4 İlde Öğretmenlere İsteğe Bağlı Atama

Öğretmenlere İsteğe Bağlı Atama ile deprem bölgesinde eğitim sistemi tekrardan oluşturulmaya çalışılıyor. Depremden en fazla etkilenen sistem Eğitim sistemi olurken çalışmalar devam ediyor.

Millî Eğitim Bakanlığınca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2023 yılı yaz döneminde yapılacak il içi isteğe bağlı yer değiştirme işleminden bağımsız olarak, il içinde isteğe bağlı yer değişikliği hakkı verildi.

Bu kapsamda adaylığı kaldırılmış olan kadrolu öğretmenlerden 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumlarında üç yıllık çalışma süresini tamamlamış veya tamamlayacak olanlar başvuru yapabilecek.
Başvurular, 6 -10 Nisan tarihleri arasında MEBBİS üzerinden elektronik başvuru formu doldurulmak suretiyle yapılacak ve sistem 10 Nisan Pazartesi günü saat 16.00’da kapanacak.
Atamalar, tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek.
Atamalar, 12 Nisan tarihinde ilgili valiliklerce gerçekleştirilerek ilan edilecek.
Görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri ise 16 Haziran tarihi itibarıyla yapılacak.
Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde görev yapan kadrolu öğretmenlerin, 2023 Yılı Yaz Döneminde yapılacak il içi isteğe bağlı yer değiştirme işleminden bağımsız olarak il içerisinde isteğe bağlı yer değişikliği işlemleri aşağıda yapılan açıklamalar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Öğretmenlere İsteğe Bağlı Atama Açıklamaları

 1. Bu kapsamda adaylığı kaldırılmış olan kadrolu öğretmenlerden 30.09.2023 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumlarında üç yıllık çalışma süresini tamamlamış veya tamamlayacak olanlar başvuru yapabilecektir
 2. Başvurular 06.04.2023-10.04.2023 tarihleri arasında MEBBİS üzerinden Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak olup başvuru sistemi 10.04.2023’te saat 16.00’da kapanacaktır.
 3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4’üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atanan öğretmenler için 30.09.2023 tarihi itibarıyla bir yıl kadrolu olarak çalışma şartı aranacaktır.
 4. Başvurularda en fazla 40 eğitim kurumu tercih edilebilecektir.
 5. Atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirileceğinden öğretmenlerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir. Başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacaktır.
 6. Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği”, “Matematik-Bilgisayar Bölümü”, “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri”, “Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü” , “Bilgi Teknolojileri” ve “Yönetim Bilişim Sistemleri” mezunları, meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih edemeyeceklerdir.
 7. İl içinde yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerden görev yaptığı il/ilçe dışında bulunanlar, her türlü iletişim aracıyla kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğünü bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyecek; eğitim kurumu yöneticileri de süresi içinde başvuruları onaylayacaktır. Elektronik Başvuru Formlarının çıktısı, formu onaylayan eğitim kurumu müdürlüklerince başvurusu onaylanan öğretmenlere daha sonra imzalattırılacaktır.
 8. Başvurular sırasıyla eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacak ve bu birimlerin herhangi biri tarafından onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.
 9. Başvuru süresi içinde öğretmenler, görevli oldukları eğitim kurumuna ya da kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusunu elektronik ortamda iptal ettirebileceklerdir.
 10. Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenler, görevlendirmeleri sona erdirilmedikçe yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır. Ancak kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna dönen öğretmenlerden kadrolarının olduğu eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, il içi yer değişikliği isteğinde bulunabileceklerdir.
 11. Spor liseleri ve güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenlerinden daha önce ilgili mevzuatına göre spor liseleri ile güzel sanatlar liselerine öğretmen olarak atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren başvuru tarihi itibarıyla aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.
 12. Üç yıllık sürenin hesabında; kadronun bulunduğu eğitim kurumunda sözleşmeli öğretmen veya asker öğretmen olarak geçirilen süreler dâhil, fiilen öğretmen olarak geçirilen süreler ile diğer eğitim kurumlarında ders okutmak üzere ya da eğitim kurumu yöneticisi olarak görevlendirilen süreler, hizmetin gereği olarak il içinde veya iller arasında yer değişikliği yapılanlardan yargı kararı gereğince eski görev yerine iade edilenlerin eski ve yeni görev yerlerindeki hizmet süreleri, görevli oldukları eğitim kurumunun dönüştürülmesi, kapanması, eğitim kurumunda norm kadro fazlası olmaları veya hizmetin gereği ve çeşitli nedenlere bağlı olarak idari tasarrufla istekleri doğrultusunda ya da resen görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin bulundukları eğitim kurumlarında ve daha önceki eğitim kurumlarında geçen hizmet süreleri, alan değişikliği kapsamında aynı eğitim kurumuna atanan öğretmenlerin eski ve yeni alanlarında geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilecektir.
 13. Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan ve 1, 2 ve 3’üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, istemeleri hâlinde il içinde 4, 5 ve 6’ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına üç yıllık süre şartı aranmadan başvuru yapabileceklerdir.
 14. Zorunlu çalışma yükümlülüğünü bulundukları eğitim kurumunda 30.09.2023 tarihi itibarıyla tamamlayacak olup aynı tarih itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamayan öğretmenler, istemeleri halinde il içinde 1, 2 ve 3’üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.
 15. Zorunlu çalışma yükümlülüğünü bulundukları eğitim kurumunda tamamlayan; ancak 30.09.2023 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamayan öğretmenler, istemeleri halinde il içinde 1, 2 ve 3’üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.
 16. Halen görev yaptıkları eğitim kurumunda ihtiyaç veya norm kadro fazlası olan öğretmenler zorunlu çalışma yükümlülüğüne ilişkin durumları da dikkate alınmak suretiyle üç yıllık çalışma süresi şartı aranmadan yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.
 17. İkinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan yöneticiliğe devam etmek istemeyenler, zorunlu çalışma yükümlülük durumları da dikkate alınmak suretiyle üç yıllık çalışma süresi şartı aranmadan yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.
 18. Spor liselerinin beden eğitimi, güzel sanatlar liselerinin görsel sanatlar ve müzik alan öğretmenleri, 30.09.2023 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamaları ve istemeleri halinde aynı tür eğitim kurumlarını isteyebilecekleri gibi diğer eğitim kurumlarını da tercih edebileceklerdir.
 19. Halen özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ile bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan öğretmenler, 30.09.2023 tarihinde üç yıllık çalışma süresini tamamlamaları ve istemeleri halinde kapsam dışındaki diğer eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.
 20. İl içinde soruşturma sonucu görev yeri değiştirilen öğretmenlerin hizmet süresinin hesabında daha önce görevli oldukları eğitim kurumlarında geçen hizmetleri de dikkate alınacaktır. Ancak bu durumdaki öğretmenler başvuru tarihi itibarıyla üç yıl geçmeden aynı ilçe içerisinde yer değişikliği yapılanlar daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna, ilçe dışına yer değişikliği yapılanlar daha önce görev yaptıkları ilçeye atanmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunamayacaklardır.
 21. İl içi isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir. Öğretmenlerin, başvuru yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
 22. Atamalar, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir. Öğretmenlerin hizmet puanları, 10.04.2023 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.
 23. Atamalar 12.04.2023 tarihinde ilgili Valiliklerce gerçekleştirilerek ilan edilecek ve bu doğrultuda düzenlenecek inha listeleri yine ilgili Valiliklerce en geç 14.04.2023 tarihine kadar MEBBİS Atama Modülüne girilecektir.
 24. Görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri 16.06.2023 tarihi itibarıyla yapılacaktır.
Öğretmenlere İsteğe Bağlı Atama
Öğretmenlere İsteğe Bağlı Atama

Kaynak: MEB

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Açıköğretim, AÖF Ders Notları, Açıköğretim Sorular ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!