Açıköğretim Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Açıköğretim Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Anadolu üniversitesinde bulunan ve 4 yıllık Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü okumak isteyen öğrencilerin tercih ederek yerleşebildiği bir lisans bölümüdür.

Açıköğretim Türk Dili ve Edebiyatı bölüm tanıtımına, derslere, ders notlarına ve çıkmış sınav sorularına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Programın Amaçları

Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programının iki temel amacı bulunmaktadır.

Öğrencilere genel ve alana özgü temel becerileri kazandırmak: Bilgiyi edinebilme ve kullanabilme; bilgiyi yorumlayabilme; değerlendirebilme; analiz ve sentez yapabilme; bağımsız çalışabilme, bireysel sorumluluk, sosyal sorumluluk, planlayabilme ve yönetebilme, eleştirel düşünme, bilgiyi tanımlama, tekrarlama ve başkalarına aktarabilme becerisi; karar verme uygulamaya dönüştürebilme, üretkenlik; toplumsal ve bilimsel etik değerlere saygı; bilişim sistemlerini, teknolojiyi,  bilgisayar ve yazılımlarını, donanımlarını kullanabilme; çevre koruma, çevreye saygı bilinci; en az bir yabancı dil kullanabilme; rasyonel düşünebilme ve son olarak da etkili iletişim kurabilme.

Eğitim amaçları: Programın eğitim amaçlarını ise şöyle sıralamak mümkündür: Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma yapabilecek insan gücünü; yaşam boyu öğrenmeye odaklı öğrencileri; edebiyata ilişkin kavramları, akımları, kuramları ve metinleri açıklayabilecek, inceleyebilecek bireyleri; Türkçenin doğru, güzel ve etkili kullanımında öncülük edebilecek bireyleri; okuma kültürü oluşturma ve geliştirmeye katkılar sağlayacak bireyleri; sanat zevki ve duyarlılığı aşılayabilecek, geliştirebilecek bireyleri; temel dil becerilerini geliştirebilecek yetkinlikte bireyleri; eleştirel ve yaratıcı düşünme, karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirebilecek yetkinlikte bireyleri ve son olarak da etkili iletişim becerilerine sahip bireyleri yetiştirmek.​

Türk Dili ve Edebiyatı bölümü derslerine, ders notlarına, ders kitaplarına ve çıkmış sorulara aşağıdaki linkten erişebilirsiniz. Derslerin üzerine tıklayarak o derse ait materyalleri görüntüleyebilirsiniz. Üzerine tıklanmayan dersler için ders materyalleri eklenmeye devam etmektedir. Materyaller eklendikçe linkler aktif olacaktır.

Açıköğretim Türk Dili ve Edebiyatı bölümü derslerine ait çıkmış sorulara, ders notlarına, ders kitaplarına aşağıdaki ilgili yarıyılda bulunan dersin üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Açıköğretim Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dersleri

1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı AKTS
EDB101U Halk Edebiyatına Giriş I 4.0
EDB103U Eski Türk Edebiyatına Giriş: Biçim ve Ölçü 5.0
EDB105U Batı Edebiyatında Akımlar I 4.0
EDB107U Yeni Türk Edebiyatına Giriş I 5.0
TDE101U Türkçe Ses Bilgisi 4.0
TDE103U Osmanlı Türkçesine Giriş I 5.0
 – Yabancı Dil I* 3.0
Toplam 30
*Yabancı Dil I Dersi: Yeni kayıt aşamasında tercih edilen ALM101U-Almanca I, FRA101U-Fransızca I ya da İNG101U-İngilizce I derslerinden bir tanesidir.

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı AKTS
EDB102U Halk Edebiyatına Giriş II 4.0
EDB104U Eski Türk Edebiyatına Giriş: Söz Sanatları 5.0
EDB106U Batı Edebiyatında Akımlar II 4.0
EDB108U Yeni Türk Edebiyatına Giriş II 5.0
TDE102U Türkçe Biçim Bilgisi 4.0
TDE104U Osmanlı Türkçesine Giriş II 5.0
 – Yabancı Dil II** 3.0
Toplam 30
**Yabancı Dil II Dersi: Yeni kayıt aşamasında tercih edilen ALM102U-Almanca II, FRA102U-Fransızca II ya da İNG102U-İngilizce II derslerinden bir tanesidir.

3. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı AKTS
EDB201U VIII-XIII. Yüzyıllar Türk Edebiyatı 4.0
EDB203U Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı I 5.0
EDB205U Halk Hikayeleri 4.0
TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 3.0
TDE201U Orhon Türkçesi 5.0
TDE203U Türkçe Cümle Bilgisi I 4.0
TDE205U Osmanlı Türkçesi Grameri I 5.0
Toplam 30

4. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı AKTS
EDB202U XIV-XV. Yüzyıllar Türk Edebiyatı 4.0
EDB204U Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı II 5.0
EDB206U Halk Masalları 4.0
TAR202U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 3.0
TDE202U Uygur Türkçesi 5.0
TDE204U Türkçe Cümle Bilgisi II 4.0
TDE206U Osmanlı Türkçesi Grameri II 5.0
Toplam 30

5. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı AKTS
BİL101U Temel Bilgi Teknolojileri I 3.0
EDB301U XVI. Yüzyıl Türk Edebiyatı 4.0
EDB303U II. Abdülhamit Dönemi Türk Edebiyatı 4.0
EDB305U Türk Halk Şiiri 5.0
TDE301U XI-XIII. Yüzyıllar Türk Dili 5.0
TDE303U Çağdaş Türk Yazı Dilleri I 5.0
TDE305U Genel Dilbilim I 4.0
Toplam 30

6. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı AKTS
BİL102U Temel Bilgi Teknolojileri II 3.0
EDB302U XVII. Yüzyıl Türk Edebiyatı 4.0
EDB304U Türk Edebiyatının Mitolojik Kaynakları 4.0
TDE302U XIV-XV. Yüzyıllar Türk Dili 5.0
TDE304U Çağdaş Türk Yazı Dilleri II 5.0
TDE306U Genel Dilbilim II 5.0
TDE308U II. Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı 4.0
Toplam 30

7. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı AKTS
EDB401U XVIII. Yüzyıl Türk Edebiyatı 5.0
EDB403U Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri 4.0
EDB405U Çağdaş Türk Edebiyatları I 4.0
EDB407U Cumhuriyet Dönemi Türk Nesri 4.0
TÜR415U Edebi Metin İncelemeleri 3.0
TDE401U XVI-XIX. Yüzyıllar Türk Dili 5.0
TDE403U Eleştiri Tarihi 5.0
Toplam 30

8. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı AKTS
EDB402U XIX. Yüzyıl Türk Edebiyatı 5.0
EDB404U Çağdaş Türk Romanı 4.0
EDB406U Çağdaş Türk Edebiyatları II 4.0
EDB408U Eski Türk Edebiyatının Kaynaklarından Şair Tezkireleri 5.0
İLT184U Etkili İletişim Teknikleri 3.0
TDE402U Eleştiri Kuramları 5.0
TİY402U Türk Tiyatrosu 4.0
Toplam 30

Açıköğretim Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Tanıtım:

Sınavların Değerlendirilmesi ve Ders Geçme

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenir.

Sınavlar sayfasından;

  • Sınavların nasıl yapıldığı ve organizasyonu,
  • Sınavların hangi tarihlerde yapılacağı,
  • Sınava girmek için gerekli belgeleri ve sınavda uyulacak kuralların neler olduğu,
  • Sınav süreleri,
  • Sınavda sorulan sorular ve cevapların yayınlanması,
  • Sınav sonuçlarının ilan edilmesi,
  • Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar

hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Ayrıca, sınavların değerlendirilmesinde kullanılan yöntemleri bilmek ve derslerinizden nasıl geçebileceğinizi öğrenmek için Öğrenci Değerlendirme Sistemi sayfasından bilgi edinebilirsiniz.

Mezuniyet Koşulları

Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programında 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.

Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “Açıköğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı Diploması” alırlar.

Sınavsız İkinci Üniversite Olanağı

Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programından mezun olan öğrenciler, yaşam boyu öğrenme odaklı olan Anadolu Üniversitesinin sınavsız İkinci Üniversite kayıt türü ile aynı alanda olmamak üzere Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki önlisans veya lisans programlarından herhangi birini tercih ederek öğrenimlerine devam edebilirler.

İkinci Üniversite hakkında Buraya Tıklayarak bilgi alabilirsiniz.

Lisansüstü Eğitim Olanakları

Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı mezunları isterlerse yükseköğrenimlerine, yüksek lisans ve doktora olanaklarını değerlendirerek devam edebilirler.

İş Olanakları

Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, örgün öğretimdeki Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunları gibi, öncelikle akademisyen olabilecekleri gibi, isterlerse mezuniyet sonrası öngörülen şartları sağlamaları kaydıyla, öğretmen olabilmektedirler. Bunun dışında öğrencilerimiz arşiv ve kütüphanelerde çalışabilir; basın yayın kuruluşlarında metin yazarlığı, düzeltmenlik yapabilir veya Türk Dilleri ve Lehçeleri üzerine uzmanlaşarak Türk devletlerinde görev alabilirler.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Açıköğretim, AÖF Ders Notları, Açıköğretim Sorular ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!