Açıköğretim Maliye Bölümü

25.09.2019
1.369
A+
A-

Anadolu üniversitesinde bulunan ve 4 yıllık Maliye bölümünü okumak isteyen öğrencilerin tercih ederek yerleşebildiği bir lisans bölümüdür.

Açıköğretim Maliye bölüm tanıtımına, derslere, ders notlarına ve çıkmış sınav sorularına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Programın Amaçları

Maliye Lisans Programının amacı, alanla ilgili temel kavramsal bilgiler ve uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduran eğitim sürecinin sonunda, öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında değerlendirip uygulamaya geçirebilen, alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesi​nde proje ve etkinliklere dönüştürebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Edindiği mesleki bilgi ve becerileri, değişen koşullarda güncel sorunları çözme konusunda kullanabilen, alanla ilgili bilgileri bu sorunların çözümünde neden–sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirebilen ve değerlendirebilen, alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eden bireylerin yetişmesi programın temel amacıdır.

Maliye bölümü derslerine, ders notlarına, ders kitaplarına ve çıkmış sorulara aşağıdaki linkten erişebilirsiniz. Derslerin üzerine tıklayarak o derse ait materyalleri görüntüleyebilirsiniz. Üzerine tıklanmayan dersler için ders materyalleri eklenmeye devam etmektedir. Materyaller eklendikçe linkler aktif olacaktır.

derslerine ait çıkmış sorulara, ders notlarına, ders kitaplarına aşağıdaki ilgili yarıyılda bulunan dersin üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Açıköğretim Maliye Bölümü Dersleri

1. Yarıyıl

Ders KoduDers AdıAKTS
HUK101UHukukun Temel Kavramları5.0
İKT103Uİktisada Giriş I6.0
İŞL107UGenel İşletme5.0
MAT103UGenel Matematik5.0
MUH103UGenel Muhasebe I6.0
 –Yabancı Dil I*3.0
Toplam30
*Yabancı Dil I Dersi: Yeni kayıt aşamasında tercih edilen ALM101U-Almanca I, FRA101U-Fransızca I ya da İNG101U-İngilizce I derslerinden bir tanesidir.

2. Yarıyıl

Ders KoduDers AdıAKTS
HUK110UBorçlar Hukuku5.0
HUK122UTemel İdare Hukuku6.0
İKT104Uİktisada Giriş II6.0
MUH104UGenel Muhasebe II6.0
SOS104Uİnsan ve Toplum5.0
 –Yabancı Dil II**3.0
Toplam30
**Yabancı Dil II Dersi: Yeni kayıt aşamasında tercih edilen ALM102U-Almanca II, FRA102U-Fransızca II ya da İNG102U-İngilizce II derslerinden bir tanesidir.

3. Yarıyıl

Ders KoduDers AdıAKTS
İKT203UMikro İktisat6.0
İST203Uİstatistik6.0
MLY203UKamu Maliyesi6.0
MLY205UGenel Vergi Hukuku6.0
TÜR201UTürk Dili I3.0
TAR201UAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I3.0
Toplam30

4. Yarıyıl

Ders KoduDers AdıAKTS
HUK208UTicaret Hukuku4.0
HUK214UVergi Usul Hukuku7.0
İKT204UMakro İktisat6.0
MLY202UVergi Teorisi7.0
TÜR202UTürk Dili II3.0
TAR202UAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II3.0
Toplam30

5. Yarıyıl

Ders KoduDers AdıAKTS
HUK305UÖzel Vergi Hukuku I6.0
İKT301UPara ve Banka6.0
İKT313UKamu Ekonomisi I7.0
MLY301UDevlet Bütçesi6.0
MUH301UMaliyet Muhasebesi5.0
Toplam30

6. Yarıyıl

Ders KoduDers AdıAKTS
HUK306UÖzel Vergi Hukuku II6.0
İKT314UKamu Ekonomisi II7.0
MLY302UMahalli İdareler Maliyesi6.0
MLY304UKamu Mali Yönetimi5.0
MLY306UUluslararası Kamu Maliyesi6.0
Toplam30

7. Yarıyıl

Ders KoduDers AdıAKTS
TİC205UGümrük Mevzuatı6.0
HUK405UVergi Ceza Hukuku6.0
HUK407UVergi İcra Hukuku6.0
MLY401UDevlet Borçları5.0
MLY403UMaliye Politikası I7.0
Toplam30

8. Yarıyıl

Ders KoduDers AdıAKTS
İKT402UTürkiye Ekonomisi6.0
MLY404UMaliye Politikası II6.0
MLY406UVergi Uygulamaları6.0
MLY408UVergi Yargılaması Hukuku7.0
İKT408UEkonominin Güncel Sorunları5.0
Toplam30

Açıköğretim Maliye Bölüm Tanıtımı

Sınavların Değerlendirilmesi ve Ders Geçme

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenir.

Sınavlar sayfasından;

  • Sınavların nasıl yapıldığı ve organizasyonu,
  • Sınavların hangi tarihlerde yapılacağı,
  • Sınava girmek için gerekli belgeleri ve sınavda uyulacak kuralların neler olduğu,
  • Sınav süreleri,
  • Sınavda sorulan sorular ve cevapların yayınlanması,
  • Sınav sonuçlarının ilan edilmesi,
  • Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar

hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Ayrıca, sınavların değerlendirilmesinde kullanılan yöntemleri bilmek ve derslerinizden nasıl geçebileceğinizi öğrenmek için Öğrenci Değerlendirme Sistemi sayfasından bilgi edinebilirsiniz.

Mezuniyet Koşulları

Maliye Lisans Programında 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.

Maliye Lisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “İktisat Fakültesi Maliye Lisans Programı Diploması” alırlar.

Sınavsız İkinci Üniversite Olanağı

Maliye Lisans Programından mezun olan öğrenciler, yaşam boyu öğrenme odaklı olan Anadolu Üniversitesinin sınavsız İkinci Üniversite kayıt türü ile aynı alanda olmamak üzere Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki önlisans veya lisans programlarından herhangi birini tercih ederek öğrenimlerine devam edebilirler.

İkinci Üniversite hakkında Buraya Tıklayarak bilgi alabilirsiniz.

Lisansüstü Eğitim Olanakları

Maliye Lisans Programından mezun olan öğrenciler, isterlerse yükseköğrenimlerine, yüksek lisans ve doktora olanaklarını değerlendirerek devam edebilirler.

İş Olanakları

Maliye Lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, kamu kesimi ve özel sektörde çalışma imkânına sahiptirler. Kamu kesiminde vergi müfettişliği, gelir uzmanlığı, kontrolörlük; Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığında uzmanlık, kamu ve özel bankalarda müfettişlik; özel kesimde ise şirketlerde her kademede personel olarak çalışabilirler. Dilerlerse bir serbest meslek olarak serbest muhasebeci mali müşavirlik mesleğini icra edebilirler.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.