2020 – 2021 İkinci Üniversite, DGS, Yatay Geçiş, Ek Yerleştirme Online Kayıt Kılavuzu

ÖSYM tarafından yapılan YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile üniversitelerin kayıt süreçleri başlamış oldu. Açıköğretim fakülteleri için birden fazla kayıt türü olmakla birlikte hepsi için farklı kayıt tarihleri belirtildi. Bu yıl pandemi olması nedeniyle önceki yıllardan farklı olarak açıköğretim kayıtları sadece internet üzerinden yapılıyor, aof bürosuna evrak götürmeye gerek kalmıyor.

Kayıt türleri farklı olmasına karşına temel kayıt işlemleri aynıdır. Tüm kayıt türleri için açıköğretim kayıt kılavuzu aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

1. ÇEVRİMİÇİ (ONLİNE) BAŞVURU İŞLEMLERİ

1.1. Çevrimiçi Başvuru ve Kayıt Tarihleri

KAYIT TÜRÜ – KAYIT TARİHLERİ

YKS YENİ KAYIT
Başvuru ve Kayıt Tarihleri: 31 Ağustos – 17 Eylül 2020
Mazeretli Kayıt Tarihi: 18 Eylül 2020

ANADOLUYÖS 
Başvuru ve Kayıt Tarihleri: 28 Eylül – 15 Ekim 2020
Mazeretli Kayıt Tarihi: 16 Ekim 2020

İKİNCİ ÜNİVERSİTE 
Başvuru ve Kayıt Tarihleri: 31 Ağustos – 15 Ekim 2020
Mazeretli Kayıt Tarihi: 16 Ekim 2020

YATAY GEÇİŞ 
Başvuru ve Kayıt Tarihleri: 14 – 17 Eylül 2020
Mazeretli Kayıt Tarihi: 18 Eylül 2020

EK YERLEŞTİRME 
Başvuru ve Kayıt Tarihleri: 28 Eylül– 15 Ekim 2020
Mazeretli Kayıt Tarihi: 16 Ekim 2020

DİKEY GEÇİŞ 
Başvuru ve Kayıt Tarihleri: 28 Eylül– 15 Ekim 2020
Mazeretli Kayıt Tarihi: 16 Ekim 2020

SAĞLIK LİSANS TAMAMLAMA 
Başvuru ve Kayıt Tarihleri: 21 – 24 Eylül 2020
Mazeretli Kayıt Tarihi:25 Eylül 2020

Çevrimiçi başvuru ve kayıt tarihleri arasında kaydını yaptırmayan adaylar, sonradan kayıt için herhangi bir hak iddia edemez, rapor dâhil mazeret ileri süremez ve kayıt hakkını kaybeder.

Çevrimiçi başvuru yapmayanlar kayıt yaptıramaz. Başvuru yapmanız kayıt için yeterli değildir. Aday ödeme yaptıktan sonra (Ek özellik bilgisi olan Engelli, Şehit ve Gazi yakını hariç) kaydının tamamlanması için başvuru sayfasından onay vermelidir.

İkinci üniversite kapsamında kayıt yaptıracak adaylardan, öğrenim bilgilerini güncelletemeyenler 21 Eylül – 16 Ekim 2020 kayıt tarihleri arasında çevrimiçi başvurusunu yaptıktan sonra sisteme yükledikleri belge asılları ile birlikte AÖF bürolarına başvurmaları gerekmektedir.

1.2. Çevrimiçi Başvuru İşlem Adımları

https://aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısından e-devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra ilgili kayıt türünü seçip açıklamalar doğrultusunda başvuru adımlarını tamamlayarak çevrimiçi başvuru işleminizi gerçekleştiriniz.

Yüklenen fotoğrafların adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde, cepheden yüzü açık ve son 6 ay içinde çekilmiş olması gerekmektedir.

Açıköğretim Sisteminde kullanılmak üzere yüklenilen fotoğrafın adaya ait olmaması, hatalı geçersiz olması durumunda doğacak olumsuzlukların sorumluluğu adaya aittir.

1.3. Ders Transferi ve Muafiyet İşlemleri

Bir yükseköğretim programından mezun veya bir yükseköğretim programında;

  • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II
  • Türk Dili I – II
  • Yabancı Dil I – II

ders/derslerini alıp başaran öğrenciler ders transferi ve muafiyet başvurusunda bulunabilir. Muafiyet başvurusunda bulunacak adayların çevrimiçi başvuru adımlarındaki muafiyet ile ilgili alanları eksiksiz doldurmaları gerekmektedir. Muafiyet ile ilgili ayrıntılı bilgi www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Duyurular bölümünde ayrıca ilan edilecektir.

Dikey Geçiş/Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında kayıt yaptıracak adayların muafiyet için başvurmasına gerek yoktur.

1.4. Yatay Geçiş İntibak/Ders Seçim İşlemleri

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15-(5) maddesine göre Yatay Geçiş kapsamında kayıt yaptıran öğrencinin önceki ön lisans/lisans programından aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakı yapılır ve bu derslere ilişkin daha önceden aldığı notlar Not Durum Belgesinde gösterilir. Öğrencinin GNO’su, önceki diploma programından intibakı yapılan dersler ile Anadolu Üniversitesinden aldığı dersler üzerinden hesaplanır.

Yatay Geçiş kapsamında kayıt yaptıran öğrenci, yapılan ders intibakı dışında, ders transferi ve/veya muafiyet talebinde bulunması durumunda başvurusu kabul edilmez.

Yatay Geçiş kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler Ders-Ekleme işlemlerini 12-16 Ekim 2020 tarihleri arasında aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısından Yatay Geçiş Ders Ekleme linkinden yapacaklardır. Ders ekle işlemini yapan öğrencilerin ekledikleri ders/derslerin kredisi 30 AKTS’yi geçiyor ise dönem öğretim gideri farkı oluşacaktır. Oluşan dönem öğretim gideri farkını 16-20 Kasım 2020 tarihleri arasında ödemeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra yasal faiz uygulaması başlatılacaktır.

1.5. Öğrenim Bilgisine Ulaşılamayan Adayların Yapacakları İşlemler

YKS Yeni Kayıt – Ek Yerleştirme (MEBBİS bilgileri çekilemeyen adaylar)

Çevrimiçi Başvuru İşlemleri sırasında adayın öğrenim bilgilerine MEBBİS (Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri) /YÖKSİS (Yükseköğretim Bilgi Sistemi) sistemlerinden ulaşılamaması durumunda;

İlişik kesme belgesi, geçici denklik belgesi, mezuniyeti belirten düz yazılar, temel kursu bitirme diploması, başarı durum belgesi ve sertifikalar kesinlikle mezuniyet belgesi yerine sayılmaz ve bu belgelerle kayıt yapılmaz.

İkinci Üniversite (YÖKSİS bilgileri çekilemeyen adaylar)

Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi
Adayın çevrimiçi başvuru sayfasına öğrenim durumunu belirten belgeyi yüklemesi gerekmektedir.

Yurt Dışı Mezuniyet Belgesi
Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan mezun olmuş, uyruğundan biri T.C. olanlar, mezuniyet belgesi ile Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) veya YÖKSİS üzerinden alınan denklik belgesini yüklemesi gerekmektedir.

Yükseköğretim Kurumunda Kayıtlı Olanlardan İstenecek Öğrenim Belgesi

Öğrenci Belgesi
Herhangi bir yükseköğretim kurumunun ön lisans veya lisans programına kayıtlı olup YÖKSİS’ten bilgilerine ulaşılamayan öğrenciler, yeni tarihli öğrenci belgesini/öğrenim durumlarını gösteren belgeyi yükleyeceklerdir.

ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan KKTC’deki üniversitelerde okuyan öğrenciler de yukarıdaki açıklamaya göre belge yükleyecektir (KKTC’deki üniversitelerin Türkiye’de bulunan bürolarından alınan öğrenci belgeleri kabul edilmeyecektir). Öğrenci belgesi farklı dillerde yazılmış ise ayrıca Türkçe çevirisini yükleyeceklerdir.

Yükseköğretim Kurumlarından alınan öğrenci belgelerinde öğrencinin okuduğu program mutlaka belirtilmelidir.

Çevrimiçi başvuru aşamalarında sisteme yükledikleri belge asılları ile birlikte 21 Eylül – 16 Ekim 2020 kayıt tarihleri arasında AÖF bürolarına başvurmaları gerekmektedir.

ANADOLUYÖS Kapsamında Kayıt Yaptıracak Adaylar İçin Ek Belgeler

ANADOLUYÖS kapsamında kayıt yaptıracak adaylar aşağıda belirtilen belgeleri başvuru sırasında sisteme yüklemeleri ve kayıt tarihleri içinde yüklenen belgeleri ile AÖF Bürosuna başvurması gerekmektedir Pasaport/T.C. Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı/Mavi Kart Kayıt yaptıracak adaylar kimlik bilgilerini içeren Pasaport, T.C. Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı veya Mavi Kart belgelerinden herhangi birini sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Lise Diploması
Adayın çevrimiçi başvuru sayfasına öğrenim durumunu belirten belgeyi yükleyerek, kayıt tarihleri içinde yüklenen belgenin aslı ile AÖF Bürosuna başvurması gerekmektedir.

Lise Diploması Denklik Belgesi
Denklik işlemi Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Eğitim Ataşelikleri veya İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılmaktadır.

Türkçe Yeterlik Belgesi
Eğitim dili Türkçe olan bir bölüme/programa kayıt yaptıran yabancı devlet vatandaşı öğrencinin kayıt olduğu bölüme/programa başlayabilmesi için (aşağıdaki koşulları taşıyanlar hariç); “ANADOLUYÖS Türkçe Testi”nden en az 70 puan veya “Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ANADOLU TÖMER)”nin “Anadolu Türkçe Yeterlik Sınavı” ya da Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılan ve geçerlilik süresi sona ermeyen “Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS)”ndan Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) düzey karşılığı (B2) düzeyinde puan almış olması gerekir. Eğitim dili tamamen yabancı dil olan bölümlere/programlara kayıt yaptırmış öğrencilerden Türkçe yeterliliklerine ilişkin herhangi bir belge istenmez.

Aşağıdaki koşulları sağlayan bu öğrencilerden Türkçe yeterliliklerine ilişkin herhangi bir belge istenmez ve Türkçe düzeyleri kayıtlı oldukları bölümlere/programlarına başlayabilmeleri için yeterli
kabul edilir.
a) Ortaöğrenimini yurt içinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Türk liselerinde tamamlayanlar,
b) Ortaöğrenimini yurt dışında Millî Eğitim Bakanlığı nezdinde açılmış Türk okullarında tamamlayanlar,
c) Ortaöğrenimini Millî Eğitim Bakanlığı Açıköğretim Lisesi Yurt Dışı Programlarında tamamlayanlar,
ç) Doğumla Türk vatandaşı olup İçişleri Bakanlığından Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk
Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı “Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge” sahibi olduklarını belgeleyenler (mavi kart sahiplerinden),
d) Vatandaşlığı T.C. olanlar,
e) Yabancı devlet vatandaşlığından biri T.C. olan çifte vatandaşlar,
f) Açıköğretim Sistemi yurt dışı programlarına kayıt yaptıranlar.

Üniversitede eğitim dili Türkçe olan bir bölüme/programa kayıt olup da Türkçesi yetersiz olan öğrenci, Türkçesini “ANADOLU TÖMER Türkçe Hazırlık Programı”nda yeterli hale getirmek üzere bölümünden/programından 1 yıl süreyle izinli sayılır. Öğrenci bu süre içinde yeterli Türkçe dil düzeyin  ulaşamadığında, durumunu belgelendirmesi koşuluyla kendisine 1 yıl ek süre verilir. İzinli sayılan öğrenci kayıtlı olduğu bölümün/programın öğrenim ücretini ödemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ek süre sonunda Türkçe düzeyini yeterli hâle getiremeyen öğrencinin kayıtlı olduğu bölümden/programdan kaydı silinir.

1.6. Belge Yüklemesi Gereken Adayların Kayıt Süreci

1.6.1. Öğrenim Belgesi Yükleyen Adaylar

Çevrimiçi başvuruda öğrenim bilgisi YÖKSİS tarafından sorgulanamayan adaylar yükledikleri belgenin aslı ile birlikte ilgili kayıt tarihleri içinde AÖF Bürosuna başvurmalıdır. AÖF bürosuna  Belgesi ile başvurmayan adayların kayıtları tamamlanmayacak ve kayıt hakkını kaybedecektir.

1.6.2. Kayıt İçin İstenen Belge/Belgeler (Öğrenim Belgesi Hariç) Yükleyen Adaylar

Çevrimiçi başvuru sırasında istenen diğer belgeleri yükleyen ve kayıt için belirlenen tutarı ödeyen adayların belgeleri AÖF büroları tarafından kontrol edilecek ve uygun bulunması halinde kayıtları tamamlanacaktır.

Adayın yüklediği belgenin AÖF bürosunca uygun bulunmaması halinde başvuru tamamlanmayacak ve doğru belgenin yüklenmesi için adaya bilgilendirme yapılacaktır. Aday başvuru durumunu “Çevrimiçi Başvuru Sayfası” “Başvurularım” bağlantısından kontrol etmelidir.

Aday kayıt tarihleri içinde doğru belgeyi yüklemesi durumunda, belge AÖF bürosunca tekrar kontrol edilerek uygun bulunması halinde kaydı tamamlanacaktır.

2. KAYIT İÇİN YAPILMASI GEREKEN ÖDEMELER

2.1. Dönem Öğrenci Katkı Payı

11.07.2020 tarihli ve 31182 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair 10.07.2020 tarihli ve 2755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre kayıt yaptıracak adaylardan Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarı alınmayacaktır. Ancak 10.07.2020 tarihli ve 2755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 10-(3) maddesi; “Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir programın öğrenci katkı payı, Devletçe karşılanır. Birinci öğretim veya açıköğretim kapsamında bir programa kayıtlı iken aynı kapsamda ikinci bir yükseköğretim programına (çift anadal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde, ikinci programa ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.” hükmü gereğince Dönem Öğrenci Katkı Payını ödeyeceklerdir.

ANADOLUYÖS kapsamında kayıt yaptıracak adaylardan,
• Üniversitemiz Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kesin kayıt yaptıracak T.C. uyruklular, uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklular, mavi kartlılar ve Suriye uyruklu adaylar, Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarını ödemeyecektir. Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyecektir.
• Yurtdışından kendi imkânlarıyla öğrenim görmek üzere Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kesin kayıt yaptırmak isteyen adaylar ise Dönem Öğretim Gideri ile Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarını ödeyecektir.

2.2. Dönem Öğretim Gideri

Kayıt yaptıracak adaylar ilgili Cumhurbaşkanı Kararı gereğince sınav hizmetleri, materyal ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyecektir. Çevrimiçi başvuru işlemi tamamlandıktan sonra Dönem Öğretim Gideri tutarı ödenmelidir.

Ödeme sonunda alınan Dekont/Kredi Kartı/Banka Kartı Ödeme Bilgilendirme Çıktısı üzerindeki kimlik bilgileri, ödeme miktarı, kayıt türü ve program bilgileri mutlaka kontrol edilmelidir. Kayıt yaptırılacak kayıt türü ve program dışında, başka bir kayıt türü ve programa ödeme yapılması hâlinde kaydın yapılması mümkün olmayacaktır.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden her ne sebeple olursa olsun kaydı silinenler ile programlardan mezun olanlar tekrar bu fakültelere yeni kayıt yaptırabilmek için, varsa kaydının silindiği veya mezun olduğu programa ait eski borçlarını ödemek zorundadır.

Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra Dönem Öğretim Gideri ve Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarları iade edilmez.

2020-2021 öğretim yılına ait ödeme tablosuna HARÇ ÜCRETLERİ adresinden ulaşabilirsiniz.

2.3. Ödeme Yöntemleri

Kayıt için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz:

  • Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme (Çevrimiçi Başvurunuzu yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online ödeme yapabilirsiniz. Ancak, kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı/banka kartıyla ödeme yapılamayabilir.)
  • İnternet Bankacılığı ile Ödeme
  • ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)
  • Mobil Bankacılık ile Ödeme

Ziraat Bankası şubeleri içinden ödeme yapılmayacaktır.

Posta havalesi, banka havalesi ve EFT gibi yollarla yapılan ödemeler kabul edilmemektedir. Kayıtla ilgili ödemelerin zamanında yapılmamasından veya yanlış yapılmasından doğacak sonuçlardan
Anadolu Üniversitesi sorumlu değildir. Yanlış yapılacak bir ödemenin sorumluluğu öğrenciye aittir. Banka dekontunu öğrenim süresince saklayınız. Dekont daha sonra Üniversite yetkililerince istenebilir.

Ödeme yaptıktan sonra kayıttan vazgeçilmez ve ödenen tutar iade edilmez.

Çevrimiçi başvuru yapan adaylardan (Ek özellik bilgisi olan Engelli, Şehit ve Gazi yakını hariç) belge yükleyenlerin AÖF bürosunca belge kontrollerinin yapılıp kayıtlarının tamamlanabilmesi için kayıt için belirtilen tutarını ödemesi gerekmektedir.

4. KAYIT İLE İLGİLİ UYARILAR

• Başvuru işlemleri e-devlet şifresi ile yapılacaktır.
• Yabancı uyruklu adaylar çevrimiçi başvuru sırasında hesap oluşturarak giriş yapacaktır.
• Başvuru işlemlerinden önce öğrenim bilgilerinizin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar kaydının bulunduğu kurumlara başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır. • Aday çevrimiçi başvuru sayfasındaki ilgili alanları eksiksiz/hatasız olarak doldurması gerekmektedir.
• Kayıt için istenen belgeler bu kılavuzda belirtilen niteliklere uygun olmalıdır.
• Eksik belge ile kayıt yapılmaz ve belge tamamlamak üzere ek süre verilmez.
• Kayıt belgelerini posta ile gönderen adayların kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.
• Kayıt için sisteme yüklenen belgelerden ve bu belgelerdeki bilgilerin doğruluğundan, kayıt yaptıran öğrenciler sorumludur. Sisteme yüklenen belgelerin bu kılavuzda tanımlanan esaslara ve kurallara uygun olup olmadığı incelenecek ve herhangi bir eksiklik veya hatalı belge belirlenmesi hâlinde belgenin tekrar yüklenmesi istenecektir.
• Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin bir programında hâlen kayıtlı olan öğrencilerin, 2020-2021 öğretim yılında başka bir programa kayıt yaptırabilmeleri için mevcut kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir.
• Öğrencilerimizin kayıt tarihi Fakülteye kayıt yaptırdıkları tarihtir. Bu tarihten itibaren öğrencilik hizmeti alabilir.
• 2020-2021Öğretim Yılı Güz Döneminde kayıt yaptıran öğrencininGüz Dönemi dersleri sistem üzerinden yüklenecek olup, öğrenimine devam etmek istemesi halinde, Bahar Dönemi kayıt yenileme tarihlerinde ders seçimi yaparak kaydını yeniletmesi gerekmektedir.

aof kayit kilavuzu

Kaynak: Anadolu Üniversitesi

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Açıköğretim, AÖF Ders Notları, Açıköğretim Sorular ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!