2019 – 2020 Açıköğretim Yeni Kayıt, İkinci Üniversite, Dikey Geçiş İnternet Başvurusu ve Kayıt Kılavuzu

YKS sınavı sonrasında yapılan tercihler ile açıköğretime yerleşen öğrenciler 2 eylül pazartesi günü açıköğretime kayıt olmaya başlayacak. Dikey geçiş sınavına girip tercih yaparak açıköğretime yerleşen öğrenciler 16 Eylül tarihinde açıköğretime kayıt olmaya başlayacak, İkinci üniversite kapsamında açıköğretime kayıt olmak isteyen öğrenciler 2 Eylül tarihinde internet kaydına başlayacak, Ek yerleştirme sonrasında açıköğretime yerleşen öğrenciler  16 Eylül tarihinde açıköğretime kayıt olmaya başlayacak. Yatay Geçiş ile açıköğretime kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin kayıt işlemleri 16 Eylül’de başlayacak.

Tüm kayıt türleri için açıköğretim kayıt aşamaları aynıdır. Tek fark kayıt tarihleridir. Açıköğretime kayıt olmak isteyen tüm öğrenciler önce internet kaydı yapmak zorundalar. İnternet kaydı sonrasında bankaya harcını yatırarak aof bürosuna giderek kesin kayıt yapacaklar. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgiyi yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Açıköğretim Kayıt Adımları
Açıköğretim Kayıt Adımları

I. AŞAMA

1.1.    İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihleri

KAYIT TÜRÜ – KAYIT TARİHLERİ VE KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

ÖSYS YENİ KAYIT

Başvuru Tarihleri:
02 – 13 Eylül 2019
Mazeretli Kayıt Tarihi:
13 Eylül 2019
1) İnternet Başvuru Belgesi
2) Öğrenci Bilgi Formu
3) Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları
4) Öğrenim Belgesi
5) Askerlik Durum Belgesi

ANADOLUYÖS

Başvuru Tarihleri:
02 – 13 Eylül 2019
Mazeretli Kayıt Tarihi:
13 Eylül 2019
1) İnternet Başvuru Belgesi
2) Öğrenci Bilgi Formu
3) Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları
4) Pasaport/T.C. Kimlik Kartı/Mavi Kart Fotokopisi
5) Lise Diplomasının Onaylı Fotokopisi
6) Lise Diploması Denklik Belgesinin Onaylı Fotokopisi
7) Askerlik Durum Belgesi (Sadece uyruğundan biri T.C. vatandaşı olanlar)
8) Türkçe Yeterlik Belgesi

YATAY GEÇİŞ

Başvuru Tarihleri:
16 – 18 Eylül 2019
Mazeretli Kayıt Tarihi:
18 Eylül 2019
1) İnternet Başvuru Belgesi
2) Öğrenci Bilgi Formu
3) Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları
4) Askerlik Durum Belgesi
EK YERLEŞTİRME
Başvuru Tarihleri:
23-27 Eylül 2019
Mazeretli Kayıt Tarihi:
27 Eylül 2019
1) İnternet Başvuru Belgesi
2) Öğrenci Bilgi Formu
3) Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları
4) Öğrenim Belgesi
5) Askerlik Durum Belgesi

DİKEY GEÇİŞ

Başvuru Tarihleri:
16 – 20 Eylül 2019
Mazeretli Kayıt Tarihi:
20 Eylül 2019
1) İnternet Başvuru Belgesi
2) Öğrenci Bilgi Formu
3) Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları
4) Öğrenim Belgesi
5) Askerlik Durum Belgesi

İKİNCİ ÜNİVERSİTE

Başvuru Tarihleri:
02 Eylül – 18 Ekim 2019
Mazeretli Kayıt Tarihi:
18 Ekim 2019
1) İnternet Başvuru Belgesi
2) Öğrenci Bilgi Formu
3) Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları
4) Öğrenim Belgesi

SAĞLIK LİSANS TAMAMLAMA

Başvuru Tarihleri:
16 – 20 Eylül 2019
Mazeretli Kayıt Tarihi:
20 Eylül 2019
1) İnternet Başvuru Belgesi
2) Öğrenci Bilgi Formu
3) Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları
4) Öğrenim Belgesi
5) Askerlik Durum Belgesi
 • Kayıt tarihleri içinde cumartesi günleri AÖF büroları kayıt için açık olacaktır.

✓ İlgili kayıt türüne göre istenen belgeleri belirtilen kayıt tarihi içinde mutlaka AÖF bürosuna teslim ediniz.

Açıköğretim Fakültesi Özel Güvenlik ve Koruma Önlisans Programına kayıt yaptıracak adayların ayrıca tam teşekküllü resmi bir hastaneden, bu mesleği yapmayı engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını, erkek adayların 1.70 m’den, kız adayların 1.63 m’den kısa olmadığını belgeleyen heyet raporunun ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun’un 10. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan suçların birinden ceza alınmadığına dair belgenin kayıtlarda ibraz edilmek üzere alınması gerekir.

İşletme Fakültesi Havacılık Yönetimi Lisans Programına kayıt yaptıracak adayların ayrıca havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmadığını gösteren belge ile bu mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu (işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı eksikliği vs.) bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde alınan heyet raporunu diğer kayıt belgeleri ile birlikte AÖF bürosuna vermeleri gerekmektedir.

Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Arapça Önlisans, İşletme Fakültesi İşletme İngilizce Lisans, İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler İngilizce Lisans Programlarında zorunlu hazırlık sınıfı bulunmamaktadır. Bu programlara başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak; yabancı dil yeterliği için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) veya Senato tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan Senatoca belirlenen puanı aldığını belgeleyen öğrenciler birinci yarıyıla başlayabilir.

Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerde yabancı dil ile öğretim yapılan programlara kayıt yaptıracak adayların, “Açıköğretim Sistemi Yabancı Dille Öğretim Yapan Programların Yabancı Dil Yeterlik Sınavı Uygulama Esasları”ndaki koşullardan birini sağlamaları gerekmektedir.

Yabancı dil yeterliğini sağlayamayan öğrenciler kendi imkânlarıyla yabancı dillerini yeterli hale getirmekle yükümlüdür. İki yılsonunda yabancı dilini yeterli hale getirdiklerini belgelemeyen öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Yabancı dil koşulunu sağlayamayan öğrenciler Anadolu Üniversitesi bünyesindeki öğretim dili Türkçe olan aynı addaki açıköğretim programına kayıt yaptırabilirler [Önlisans İlahiyat (Arapça) (Açıköğretim) programında başarısız olan önlisans İlahiyat (Açıköğretim) programına, İşletme (İngilizce) (Açıköğretim) programında başarısız olan İşletme (Açıköğretim) programına ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Açıköğretim) programında başarısız olan Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) programına].

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Önlisans/Lisans Programlarına kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından 2017-2018 öğretim yılı sonunda mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adaylar da ilgili kayıt türü (ÖSYS Yeni Kayıt/Ek Yerleştirme Kayıt) tarihleri arasında geçici kayıt yaptırabileceklerdir. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2018 tarihine kadar Fakültemize ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

İkinci Üniversite kapsamında Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Arapça Önlisans, İşletme Fakültesi İşletme İngilizce Lisans, İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler İngilizce Lisans Programlarına başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak; yabancı dil yeterliği için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) veya Senato tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan Senatoca belirlenen puanı aldığını belgeleyenlerin programlara kayıtları yapılır.

Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelerde yabancı dil ile öğretim yapılan programlara kayıt yaptıracak adayların, program sayfasında açıklanan koşulları sağlamaları gerekmektedir.

1.1.    İnternet Başvuru İşlem Adımları

aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısını seçiniz. Açıklamalar doğrultusunda başvuru adımlarını tamamlayarak İnternet başvuru işleminizi gerçekleştiriniz.

İnternet başvurusu sırasında adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde, cepheden yüzü açık ve son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafını mutlaka yüklemesi gerekmektedir. Fotoğraf yükleme ile ilgili ayrıntılı bilgi İnternet başvuru adımlarında yer almaktadır.

1.2.    Ders Transferi ve Muafiyet İşlemleri

Bir yükseköğretim programından mezun veya bir yükseköğretim programında;

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II
 • Türk Dili I – II
 • Yabancı Dil I – II

ders/derslerini alıp başaran öğrenciler ders transferi ve muafiyet başvurusunda bulunabilir. Muafiyet başvurusunda bulunacak adayların İnternet başvuru adımlarındaki muafiyet ile ilgili alanları eksiksiz doldurmaları gerekmektedir. Muafiyet ile ilgili ayrıntılı bilgi www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Duyurular bölümünde ayrıca ilan edilecektir.

Dikey Geçiş kapsamında kayıt yaptıracak adayların muafiyet için ayrıca başvurmasına gerek yoktur.

1.3.    Yatay Geçiş İntibak/Ders Seçim İşlemleri

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15-(5) maddesine göre Yatay Geçiş kapsamında kayıt yaptıran öğrencinin önceki önlisans/lisans programından aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakı yapılır ve bu derslere ilişkin daha önceden aldığı notlar Not Durum Belgesinde gösterilir. Öğrencinin GNO’su, önceki diploma programından intibakı yapılan dersler ile Anadolu Üniversitesinden aldığı dersler üzerinden hesaplanır.

Yatay Geçiş kapsamında kayıt yaptıran öğrenci, yapılan ders intibakı dışında, ders transferi ve/veya muafiyet talebinde bulunması durumunda başvurusu kabul edilmez.

Yatay Geçiş kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler Ders-Ekleme işlemlerini 17-18 Ekim 2019 tarihleri arasında aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısından Yatay Geçiş Ders Ekleme linkinden yapacaklardır. Ders ekle işlemini yapan öğrencilerin ekledikleri ders/derslerin kredisi 30 AKTS’yi geçiyor ise dönem öğretim gideri farkı oluşacaktır. Oluşan dönem öğretim gideri farkını 18-22 Kasım 2019 tarihleri arasında ödemeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra yasal faiz uygulaması başlatılacaktır.

1.4.    İnternet Başvurusu Sonunda Dökümü Alınacak Belgeler

 • İnternet Başvuru Belgesi – Öğrenci Bilgi Formu
 • Başvuru ve Kayıt Bilgileri
 • Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları

Belge dökümlerini aldıktan sonra bilgilerinizde hata olup olmadığını dikkatlice kontrol ediniz. Hata var ise 10 dakika bekleme süresinden sonra yeni bir başvuru yapınız.

II. AŞAMA

2. KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kayıt için gerekli belgeler kayıt türlerine göre aşağıda sıralanmış olup sonraki sayfalarda ayrıntılı şekilde açıklanmıştır.

2.1.    İnternet Başvuru Belgesi

Bu belgeyi siyah tükenmez kalemle imzalayarak kayıt sırasında AÖF bürosuna teslim etmek zorundasınız. Öğrenci hizmetlerinde ve sınavlarda imza uyumsuzluğundan doğacak sorumluluk öğrenciye ait olacaktır. Mazeretli kayıt tarihinde kayıt yaptıran öğrenci yakınları, imzaları mutlaka öğrencinin kendisine attırmalıdır.

2.2.    Öğrenci Bilgi Formu

Bu form kaydınız yapıldıktan sonra AÖF büro personeli tarafından onaylanarak size geri verilecektir. Formu öğrenci kimlik kartınızı alıncaya kadar, öğrenci olduğunuzu kanıtlamak ve AÖF bürolarından öğrencilik hizmeti alabilmek için kullanabilirsiniz. Öğrenci kimlik kartınızı bağlı olduğunuz AÖF bürosundan bu formu teslim ederek alabilirsiniz.

2.3.    Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları

Adayların Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğündeki bilgileri, Milli Eğitim Bakanlığındaki (MEBBİS)/Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ortak Veri Tabanındaki (YÖKSİS) öğrenim durumu bilgileri ile erkek adayların Asker Alma Dairesi Başkanlığından (ASAL) sorgulanan askerlik durumuna ilişkin bilgileri Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları belgesinde gösterilecektir (İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptıracak adayların ASAL sorgulaması yapılmayacaktır). Bu belgeyi kayıt anında AÖF bürosuna teslim ediniz. Bilgisine ulaşılan kayıt belgeleri kayıt sırasında sizden istenmeyecektir. Bilgisine ulaşılamayan, kayıt için getirilmesi zorunlu belgeler ise formun alt kısmında yer almakta olup bu belgeler kayıt anında AÖF bürosuna teslim edilecektir.

ANADOLUYÖS kapsamında kayıt yaptıracak öğrencilerin bilgileri elektronik ortamda sorgulanamadığı için istenilen kayıt belgelerini hazırlayarak AÖF bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.

2.4.    Öğrenim Belgesi

Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları Belgesinde bilgisine ulaşılan adayların kayıtları, öğrenim belgesi alınmadan yapılacaktır. Bilgisine ulaşılamayan adaylar aşağıdaki açıklamalara göre öğrenim belgesini kayıt anında AÖF bürosuna teslim edeceklerdir.

Öğrenim belgesini AÖF bürosuna onaylatacak adaylar öğrenim belgesinin aslını ve A4 boyutunda fotokopisini AÖF bürosuna götürmek zorundadır. Öğrenim belgesinin aslı görülmeden AÖF bürosunca “Aslının Aynıdır” onayı yapılmaz.

Öğrenim belgesini kaybedenler ise mezun oldukları okuldan alacakları diploma bilgilerini içeren öğrenim belgesinin onaylı fotokopisi ile kayıt yaptıracaktır.

Öğrenim belgesindeki kimlik bilgileri ile nüfus cüzdanınızdaki bilgilerin (ad, soyad, baba adı vb.) aynı olması gerekmektedir. Bu bilgilerinizde farklılık varsa bu farklılığa ait yasal belgenizi öğrenim belgenizle birlikte vermek zorundasınız (evlilik nedeniyle soyadı değişenler hariç). Eğer öğrenim belgenizdeki bilgiler hatalı ise mezun olduğunuz okula başvurarak öğrenim belgenizin arkasına açıklama yaptırmanız gerekmektedir.

İlişik kesme belgesi, geçici denklik belgesi, mezuniyeti belirten düz yazılar, temel kursu bitirme diploması, başarı durum belgesi ve sertifikalar kesinlikle mezuniyet belgesi yerine sayılmaz ve bu belgelerle kayıt yapılmaz.

 • ÖSYS Yeni Kayıt – Ek Yerleştirme

Lise veya dengi okul mezunu olan adaylar, öğrenim belgelerinin AÖF bürosu veya mezun olduğu okul tarafından onaylanmış fotokopisi ile kayıt yaptıracaktır. Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan adaylar kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından “Aslının Aynıdır” onaylı öğrenim belgeleriyle kayıt yaptırabilir. Bunun dışında diğer resmî veya özel kuruluşlarca onaylanmış öğrenim belgelerinin fotokopisiyle kayıt yapılmaz. Lise veya dengi okul mezunu olan adaylardan diploması henüz düzenlenmemiş olanlar, geçici mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi ile kayıt yaptırabilir.

 • İkinci Üniversite

Yükseköğretim Kurumundan Mezun Olanlardan İstenecek Öğrenim Belgesi

 Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Onaylı Fotokopisi

Mezun olan adaylar, öğrenim belgelerinin AÖF bürosu veya mezun oldukları okul tarafından onaylanmış fotokopileri ile diplomasını kaybedenler ise mezun oldukları okuldan alacakları diploma bilgilerini içeren öğrenim belgesinin onaylı fotokopisi ile kayıt yaptıracaktır.

Diploması henüz düzenlenmemiş olan adaylar, okullarından aldıkları geçici mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi ile kayıt yaptıracaktır.

Bunun dışında diğer resmî veya özel kuruluşlarca onaylanmış öğrenim belgelerinin fotokopisi ile kayıt yapılmaz.

 Yurt Dışı Mezuniyet Belgesi

Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan mezun olmuş, uyruğundan biri T.C. olanlar, mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi yanında, Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) alınan denklik belgesinin onaylı fotokopisini veya YÖKSİS üzerinden alınan denklik belgesini de vermek zorundadır.

Yükseköğretim Kurumunda Kayıtlı Olanlardan İstenecek Öğrenim Belgesi

 Öğrenci Belgesi

Herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans veya önlisans programına kayıtlı olup YÖKSİS’ten bilgilerine ulaşılamayan öğrenciler, yeni tarihli öğrenci belgesinin aslını kayıt belgesi olarak verecektir. Yükseköğretim kurumlarına 2018-2019 Öğretim Yılından önce kayıt yaptırmış öğrenciler ise 2018-2019 Öğretim Yılı Güz Döneminde kayıtlarını yenilettiğine dair öğrenci belgesi aslı veya henüz kaydını yeniletmemiş öğrenciler ise öğrenim durumlarını gösteren belgeyi kayıt belgesi olarak verecektir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Üniversitelerde okuyan öğrenciler de yukarıdaki açıklamaya göre belge getirecektir (KKTC’deki üniversitelerin Türkiye’de bulunan bürolarından alınan öğrenci belgeleri kabul edilmeyecektir). Öğrenci belgesi farklı dillerde yazılmış ise ayrıca Türkçe çevirisinin fotokopisini kayıt belgesi olarak verecektir. Yükseköğretim Kurumlarından alınan öğrenci belgelerinde öğrencinin okuduğu program mutlaka belirtilmelidir.

1.5.    Askerlik Durum Belgesi

1981 (dâhil) ile 1997 (dâhil) yılları arası doğumlu erkek adayların askerlik durumları sorgulanarak “Kaydında Sakınca Yoktur” bilgisine ulaşılan adayların kayıtları belge istenmeden yapılacaktır. “Askerlik Şubesine Başvurunuz” bilgisine ulaşılan adaylar ise askerlik şubesine yönlendirilecek ve askerlik şubesinden aldıkları belgeye göre kayıtları yapılacaktır. Adayların e-Devlet kapısı üzerinden aldıkları Askerlik Durum Belgesi de kayıt işlemlerinde kabul edilecektir (İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptıranlar hariç).

 • Askerlik şubesinden alınan belgedeki ilişiksizlik tarihi AÖF bürosunda kayıt yapılan tarihi kapsamalıdır.
 • Yabancı askerlik şubelerinden belge alacak adaylar, kaydın son gününü beklemeden başvurularını yaparak Askerlikle İlişiksiz Belgesini almalıdır.
 • Sağlık nedeniyle askerî hastanelerden alınan ve adayın askerliğe elverişli olmadığını gösteren raporlar, askerlik şubelerince değerlendirilip ilişiksiz belgesi düzenlenmesi Sadece rapora dayanarak kayıt yapılamaz.
 • Silinti, kazıntı ve karalama olan, mührü olmayan ya da okunmayan belgeler kabul Belge üzerindeki düzeltmeler askerlik şubesi tarafından yapılmış ise düzeltilen kısımlar mühürletilip imzalatılacaktır.
 • Askerlikle İlişiksiz Belgesinin aslını (noter onaylı suret, fotokopi, faks kayıt için kabul edilmez) diğer kayıt belgeleri ile birlikte kayıt süresi içinde teslim etmeyen adayların kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.
 • C. uyruklu olup AÖF Lefkoşa Bürosunda kayıt yaptıracak adaylar da yukarıdaki açıklamalara uygun olarak Askerlikle İlişiksiz Belgesini vermek zorundadır.
 • 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 35/C maddesi gereğince; 29 yaşından büyük öğrencilere Öğrenci Durum Belgesi

III. AŞAMA

3. KAYIT İÇİN YAPILMASI GEREKEN ÖDEMELER

3.1.    Dönem Öğrenci Katkı Payı

07/07/2018 tarihli ve 30471 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair 27/06/2018 tarihli ve 12007 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre kayıt yaptıracak adaylardan Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarı alınmayacaktır.

Ancak 27/06/2018 tarihli ve 12007 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 10-(3) maddesi; “Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir programın öğrenci katkı payı, Devletçe karşılanır. Birinci öğretim veya açıköğretim kapsamında bir programa kayıtlı iken aynı kapsamda ikinci bir yükseköğretim programına (çift anadal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde, ikinci programa ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.” hükmü gereğince Dönem Öğrenci Katkı Payını ödeyeceklerdir.

ANADOLUYÖS kapsamında kayıt yaptıracak adaylardan,

 • Üniversitemiz Açıköğretim Sistemiyle eğitim veren Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kesin kayıt yaptıracak C. uyruklular, uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklular, mavi kartlılar ve Suriye uyruklu adaylar, Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarını ödemeyecektir. Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyecektir.
 • Yurtdışından kendi imkânlarıyla öğrenim görmek üzere Açıköğretim Sistemiyle öğretim veren Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kesin kayıt yaptırmak isteyen adaylar ise Dönem Öğretim Gideri ile Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarını ödeyecektir.

3.2.    Dönem Öğretim Gideri

Kayıt yaptıracak adaylar ilgili Bakanlar Kurulu Kararı gereğince sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyecektir.

İnternet başvuru işlemi tamamlanıp kayıt için gerekli belgeler hazırlandıktan sonra Dönem Öğretim Gideri tutarı ödenmelidir.

Ödeme sonunda alınan Dekont/Kredi Kartı/Banka Kartı Ödeme Bilgilendirme Çıktısı üzerindeki kimlik bilgileri, ödeme miktarı, kayıt türü ve program bilgileri mutlaka kontrol edilmelidir. Kayıt yaptırılacak kayıt türü ve program dışında, başka bir kayıt türü ve programa ödeme yapılması hâlinde kaydın yapılması mümkün olmayacaktır.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden her ne sebeple olursa olsun kaydı silinenler ile programlardan mezun olanlar tekrar bu fakültelere yeni kayıt yaptırabilmek için, varsa kaydının silindiği veya mezun olduğu programa ait eski borçlarını ödemek zorundadır.

AÖF bürolarından kayıt işlemi tamamlandıktan sonra Dönem Öğretim Gideri ve Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarları iade edilmez.

2018-2019 öğretim yılına ait ödeme tablosuna BURAYA TIKLAYARAK ulaşabilirsiniz.

3.3.    Ödeme Yöntemleri

Kayıt için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz:

 • Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme

(İnternet başvurunuzu yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online ödeme yapabilirsiniz. Ancak, kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı/banka kartıyla ödeme yapılamayabilir.)

 • İnternet Bankacılığı ile Ödeme
 • ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)
 • Mobil Bankacılık ile Ödeme

Ziraat Bankası şubeleri içinden ödeme yapılmayacaktır.

Posta havalesi, banka havalesi ve EFT gibi yollarla yapılan ödemeler kabul edilmemektedir.

 • Kayıtla ilgili ödemelerin zamanında yapılmamasından veya yanlış yapılmasından doğacak sonuçlardan Anadolu Üniversitesi sorumlu değildir. Yanlış yapılacak bir ödemenin sorumluluğu öğrenciye
 • Banka dekontunu öğrenim süresince saklayınız. Dekont daha sonra Üniversite yetkililerince istenebilir.

IV. AŞAMA

4. AÖF BÜROLARINDAN KAYIT

Adaylar yukarıdaki üç aşamayı tamamladıktan sonra ilgili kayıt tarihleri içinde AÖF bürolarına başvurmalıdır. AÖF bürolarının adresleri için tıklayınız.

 • İşlemlerinizi kolay ve hızlı bir şekilde yaptırabilmek ve sıra beklememek için lütfen kayıt tarihlerinin son günlerini
 • Kayıt için istenen belgeler bu kılavuzda belirtilen niteliklere uygun hazırlanmamış ise kabul
 • Eksik belge ile kayıt yapılmaz ve belge tamamlamak üzere ek süre
 • Kayıt belgelerini posta ile gönderen adayların kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.
 • Kayıt için hazırlanan belgelerden ve bu belgelerdeki bilgilerin doğruluğundan, kayıt yaptıran öğrenciler AÖF bürosuna teslim edilen belgelerin bu kılavuzda tanımlanan esaslara ve kurallara uygun olup olmadığı incelenecek ve herhangi bir eksiklik veya hatalı belge belirlenmesi hâlinde ilgili Dekanlık tarafından öğrencinin kaydı iptal edilecektir.
 • Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin bir programında hâlen kayıtlı olan öğrencilerin, 2018-2019 öğretim yılında başka bir programa kayıt yaptırabilmeleri için mevcut kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir.
 • Öğrencilerimizin kayıt tarihi Fakülteye kayıt yaptırdıkları Bu tarihten itibaren öğrencilik hizmeti alabilir.
 • 2018-2019 Öğretim Yılı Güz Döneminde kayıt yaptıran öğrencinin, öğrenimine devam etmek istemesi halinde, Bahar Dönemi kayıt yenileme tarihlerinde kaydını yeniletmesi

5. İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT ESASLARI

Yükseköğretim kurumlarında örgün, uzaktan eğitim ve açıköğretim sistemi programlarında aynı anda farklı düzeylerde (lisans, önlisans ve lisansüstü) eğitime devam edilebilmekte ancak, aynı anda iki örgün önlisans veya iki örgün lisans programında eğitime devam edilememektedir. Ancak;

 • Örgün/uzaktan öğretim yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenciler ile bu programların mezunlarından,
 • Meslek yüksekokullarına devam edenler/mezun olanlar ile örgün lisans programlarından önlisans diploması alarak ayrılmış olanlar,
 • Lisans programlarına devam edenler/mezun olanlar,
 • Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelerden mezun olanlar (halen kayıtlı olanlar başvuru yapamaz) ve diğer yükseköğretim kurumlarının açıköğretim programlarında programlarına devam edenler/mezun olanlar;
 • Herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun olan veya kaydı olan öğrenciler Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelerin önlisans/lisans programlarından birine,
 • Herhangi bir yükseköğretim kurumunun önlisans programından mezun olan veya kaydı olan öğrenciler Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim Fakültesinin önlisans programlarından birine;
 • Kayıtlı oldukları veya mezun oldukları alanlarda olmamak koşuluyla, sınava girmeden ve örgün/uzaktan öğretimdeki kayıtlarını sildirmeden doğrudan Anadolu Üniversitesine başvurmak suretiyle kayıt yaptırabilir.
 • İkinci Üniversite kapsamında açıköğretim programlarına kaydolan örgün öğretim öğrencileri veya mezunları, örgün öğretimden açıköğretime YÖK zorunlu dersleri hariç olmak üzere ders ve kredi transferi yaptıramaz.
 • Örgün öğretimin herhangi bir programına yerleştirilmiş olan adaylar, yukarıdaki koşullara uymak suretiyle, aynı öğretim yılında kendi alanları dışındaki bir açıköğretim programına kayıt yaptırabilir.
 • ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan KKTC’deki üniversitelerde kayıtlı öğrenciler de yukarıdaki olanaklardan aynen yararlanır.
 • Bir yükseköğretim programından kaydı silinen, herhangi bir yükseköğretim programında kaydı bulunmayan veya Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakültelerde öğrenimine devam edenler İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptıramaz.
 • Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakültelerin bir programında öğrenci iken devam ettiği alan dışındaki örgün yükseköğretim programlarından birine yerleştirilen adayların kayıtları
 • Bir örgün yükseköğretim programına devam edenlerden veya bu programdan mezun olanlardan, Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakültelerin bir programına kaydolanlar, askerlik işlemleri dışında tüm öğrencilik haklarından yararlanır.
 • Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakültelerin programlarına kayıt yaptırdıktan sonra örgün programından kaydını sildiren öğrenci, bu durumunu belgelendirmek koşuluyla askerlik işlemleri dâhil tüm öğrencilik haklarından yararlanır.
 • Uyruğundan biri T.C. olup yurt dışı yükseköğretim kurumlarını bitirerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından denklik belgesi alanlar, sınava girmeden “İkinci Üniversite” kapsamında kayıt yaptırabilir.

6. DERS KİTAPLARI ve SINAVLARDA SORUMLU OLUNACAK ÜNİTELER

Öğrencilerimiz ders kitaplarının dijital versiyonuna (PDF, html, epub vb.) ekampus.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak Derslerim bölümünden erişilebilir.

Sınavlarda sorumlu olunacak üniteler www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Sınavlar Hakkında bölümünün Sınav Sorumluluk Üniteleri sayfasında yayımlanmaktadır.

7. ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI

Öğrenci kimlik kartı, Fakülteye kayıtlı öğrenci olduğunuzu gösteren belgedir. Öğrenci kimlik kartları, öğrencilerin bağlı oldukları AÖF bürolarına gönderilmektedir.

Kaynak: Anadolu Üniversitesi

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Açıköğretim, AÖF Ders Notları, Açıköğretim Sorular ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!