Açıköğretim Kayıtları İçin Gerekli Belgeler

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kayıt için gerekli belgeler kayıt türlerine göre aşağıda sıralanmıştır.

İnternet Başvuru Belgesi

Bu belgeyi siyah tükenmez kalemle imzalayarak kayıt sırasında AÖF bürosuna teslim etmek zorundasınız. Öğrenci hizmetlerinde ve sınavlarda imza uyumsuzluğundan doğacak sorumluluk öğrenciye ait olacaktır. Mazeretli kayıt tarihinde kayıt yaptıran öğrenci yakınları, imzaları mutlaka öğrencinin kendisine attırmalıdır.

İnternet Başvuru Belgesi
İnternet Başvuru Belgesi

Öğrenci Bilgi Formu
Bu form kaydınız yapıldıktan sonra AÖF büro personeli tarafından onaylanarak size geri verilecektir. Formu öğrenci kimlik kartınızı alıncaya kadar, öğrenci olduğunuzu kanıtlamak ve AÖF bürolarından öğrencilik hizmeti alabilmek için kullanabilirsiniz. Öğrenci kimlik kartınızı bağlı olduğunuz AÖF bürosundan bu formu teslim ederek alabilirsiniz.

Öğrenci Bilgi Formu
Öğrenci Bilgi Formu

Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları
Adayların Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğündeki bilgileri, Milli Eğitim Bakanlığındaki (MEBBİS)/Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ortak Veri Tabanındaki (YÖKSİS) öğrenim durumu bilgileri ile erkek adayların Asker Alma Dairesi Başkanlığından (ASAL) sorgulanan askerlik durumuna ilişkin bilgileri Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları belgesinde gösterilecektir (İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptıracak adayların ASAL sorgulaması yapılmayacaktır). Bu belgeyi kayıt anında AÖF bürosuna teslim ediniz. Bilgisine ulaşılan kayıt belgeleri kayıt sırasında sizden istenmeyecektir. Bilgisine ulaşılamayan, kayıt için getirilmesi zorunlu belgeler ise formun alt kısmında yer almakta olup bu belgeler kayıt anında AÖF bürosuna teslim edilecektir.

ANADOLUYÖS kapsamında kayıt yaptıracak öğrencilerin bilgileri elektronik ortamda sorgulanamadığı için istenilen kayıt belgelerini hazırlayarak AÖF bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.

Öğrenim Belgesi
Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları Belgesinde bilgisine ulaşılan adayların kayıtları, öğrenim belgesi alınmadan yapılacaktır. Bilgisine ulaşılamayan adaylar aşağıdaki açıklamalara göre öğrenim belgesini kayıt anında AÖF bürosuna teslim edeceklerdir.

Öğrenim belgesini AÖF bürosuna onaylatacak adaylar öğrenim belgesinin aslını ve A4 boyutunda fotokopisini AÖF bürosuna götürmek zorundadır. Öğrenim belgesinin aslı görülmeden AÖF bürosunca “Aslının Aynıdır” onayı yapılmaz.

Öğrenim belgesini kaybedenler ise mezun oldukları okuldan alacakları diploma bilgilerini içeren öğrenim belgesinin onaylı fotokopisi ile kayıt yaptıracaktır.  Öğrenim belgesindeki kimlik bilgileri ile nüfus cüzdanınızdaki bilgilerin (ad, soyad, baba adı vb.) aynı olması gerekmektedir. Bu bilgilerinizde farklılık varsa bu farklılığa ait yasal belgenizi öğrenim belgenizle birlikte vermek zorundasınız (evlilik nedeniyle soyadı değişenler hariç). Eğer öğrenim belgenizdeki bilgiler hatalı ise mezun olduğunuz okula başvurarak öğrenim belgenizin arkasına açıklama yaptırmanız gerekmektedir.

İlişik kesme belgesi, geçici denklik belgesi, mezuniyeti belirten düz yazılar, temel kursu bitirme diploması, başarı durum belgesi ve sertifikalar kesinlikle mezuniyet belgesi yerine sayılmaz ve bu belgelerle kayıt yapılmaz.

ÖSYS Yeni Kayıt – Ek Yerleştirme
Lise veya dengi okul mezunu olan adaylar, öğrenim belgelerinin AÖF bürosu veya mezun olduğu okul tarafından onaylanmış fotokopisi ile kayıt yaptıracaktır. Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan adaylar kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından “Aslının Aynıdır” onaylı öğrenim belgeleriyle kayıt yaptırabilir. Bunun dışında diğer resmî veya özel kuruluşlarca onaylanmış öğrenim belgelerinin fotokopisiyle kayıt yapılmaz. Lise veya dengi okul mezunu olan adaylardan diploması henüz düzenlenmemiş olanlar, geçici mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi ile kayıt yaptırabilir.

İkinci Üniversite
Yükseköğretim Kurumundan Mezun Olanlardan İstenecek Öğrenim Belgesi  Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Onaylı Fotokopisi
Mezun olan adaylar, öğrenim belgelerinin AÖF bürosu veya mezun oldukları okul tarafından onaylanmış fotokopileri ile diplomasını kaybedenler ise mezun oldukları okuldan alacakları diploma bilgilerini içeren öğrenim belgesinin onaylı fotokopisi ile kayıt yaptıracaktır.
Diploması henüz düzenlenmemiş olan adaylar, okullarından aldıkları geçici mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi ile kayıt yaptıracaktır.

Bunun dışında diğer resmî veya özel kuruluşlarca onaylanmış öğrenim belgelerinin fotokopisi ile kayıt yapılmaz.

Yurt Dışı Mezuniyet Belgesi
Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan mezun olmuş, uyruğundan biri T.C. olanlar, mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi yanında, Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) alınan denklik belgesinin onaylı fotokopisini veya YÖKSİS üzerinden alınan denklik belgesini de vermek zorundadır.

Yükseköğretim Kurumunda Kayıtlı Olanlardan İstenecek Öğrenim Belgesi

Öğrenci Belgesi

Herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans veya ön lisans programına kayıtlı olup YÖKSİS’ten bilgilerine ulaşılamayan öğrenciler, yeni tarihli öğrenci belgesinin aslını kayıt belgesi olarak verecektir. Yükseköğretim kurumlarına 2020-2021 öğretim yılından önce kayıt yaptırmış öğrenciler ise 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Döneminde kayıtlarını yenilettiğine dair öğrenci belgesi aslı veya henüz kaydını yeniletmemiş öğrenciler ise öğrenim durumlarını gösteren belgeyi kayıt belgesi olarak verecektir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Üniversitelerde okuyan öğrenciler de yukarıdaki açıklamaya göre belge getirecektir (KKTC’deki üniversitelerin Türkiye’de bulunan bürolarından alınan öğrenci belgeleri kabul edilmeyecektir). Öğrenci belgesi farklı dillerde yazılmış ise ayrıca Türkçe çevirisinin fotokopisini kayıt belgesi olarak verecektir. Yükseköğretim Kurumlarından alınan öğrenci belgelerinde öğrencinin okuduğu program mutlaka belirtilmelidir.

Askerlik Durum Belgesi
1982 (dâhil) ile 1998 (dâhil) yılları arası doğumlu erkek adayların askerlik durumları sorgulanarak “Kaydında Sakınca Yoktur” bilgisine ulaşılan adayların kayıtları belge istenmeden yapılacaktır. “Askerlik Şubesine Başvurunuz” bilgisine ulaşılan adaylar ise askerlik şubesine yönlendirilecek ve askerlik şubesinden aldıkları belgeye göre kayıtları yapılacaktır. Adayların e-Devlet kapısı üzerinden aldıkları Askerlik Durum Belgesi de kayıt işlemlerinde kabul edilecektir (İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptıranlar hariç).

▪ Askerlik şubesinden alınan belgedeki ilişiksizlik tarihi AÖF bürosunda kayıt yapılan tarihi kapsamalıdır.
▪ Yabancı askerlik şubelerinden belge alacak adaylar, kaydın son gününü beklemeden başvurularını yaparak Askerlikle İlişiksiz Belgesini almalıdır.
▪ Sağlık nedeniyle askerî hastanelerden alınan ve adayın askerliğe elverişli olmadığını gösteren raporlar, askerlik şubelerince değerlendirilip ilişiksiz belgesi düzenlenmesi gerekmektedir. Sadece rapora dayanarak kayıt yapılamaz.
▪ Silinti, kazıntı ve karalama olan, mührü olmayan ya da okunmayan belgeler kabul edilmeyecektir. Belge üzerindeki düzeltmeler askerlik şubesi tarafından yapılmış ise düzeltilen kısımlar mühürletilip imzalatılacaktır.
▪ Askerlikle İlişiksiz Belgesinin aslını (noter onaylı suret, fotokopi, faks kayıt için kabul edilmez) diğer kayıt belgeleri ile birlikte kayıt süresi içinde teslim etmeyen adayların kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.
▪ T.C. uyruklu olup AÖF Lefkoşa Bürosunda kayıt yaptıracak adaylar da yukarıdaki açıklamalara uygun olarak Askerlikle İlişiksiz Belgesini vermek zorundadır.
▪ 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 35/C maddesi gereğince; 29 yaşından büyük öğrencilere Öğrenci Durum Belgesi verilmemektedir.

ANADOLUYÖS Kapsamında Kayıt Yaptıracak Adaylar İçin Ek Belgeler

ANADOLUYÖS kapsamında kayıt yaptıracak adaylar aşağıda belirtilen ek belgeleri de kayıt esnasında AÖF bürolarına teslim edecektir.

Pasaport/T.C. Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı/Mavi Kart Fotokopisi
Kayıt yaptıracak adaylar kimlik bilgilerini içeren Pasaport, T.C. Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı veya Mavi Kart belgelerinden herhangi birinin fotokopisini AÖF bürolarına teslim edecektir.

Lise Diplomasının Onaylı Fotokopisi
Lise veya dengi okul mezunu olan adaylar, öğrenim belgelerinin AÖF bürosu veya mezun olduğu okul tarafından onaylanmış fotokopisi ile kayıt yaptıracaktır. Bunun dışında diğer resmî veya özel kuruluşlarca onaylanmış öğrenim belgelerinin fotokopisiyle kayıt yapılmaz. Öğrenim belgesini AÖF bürosuna onaylatacak adaylar öğrenim belgesinin aslını ve fotokopisini AÖF bürosuna götürmek zorundadır. Öğrenim belgesinin aslı görülmeden AÖF bürosunca “Aslının Aynıdır” onayı yapılmaz.

Lise Diploması Denklik Belgesinin Onaylı Fotokopisi
Denklik işlemi Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Eğitim Ataşelikleri veya İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılmaktadır.

Türkçe Yeterlik Belgesi
Eğitim dili Türkçe olan bir bölüme/programa kayıt yaptıran yabancı devlet vatandaşı öğrencinin kayıt olduğu bölüme/programa başlayabilmesi için (aşağıdaki koşulları taşıyanlar hariç); “ANADOLUYÖS Türkçe Testi”nden en az 70 puan veya “Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ANADOLU TÖMER)”nin “Anadolu Türkçe Yeterlik Sınavı” ya da Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılan ve geçerlilik süresi sona ermeyen “Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS)”ndan Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) düzey
karşılığı (B2) düzeyinde puan almış olması gerekir.

Eğitim dili tamamen yabancı dil olan bölümlere/programlara kayıt yaptırmış öğrencilerden Türkçe yeterliliklerine ilişkin herhangi bir belge istenmez. Aşağıdaki koşulları sağlayan bu öğrencilerden Türkçe yeterliliklerine ilişkin herhangi bir belge istenmez ve Türkçe düzeyleri kayıtlı oldukları bölümlere/programlarına başlayabilmeleri için yeterli kabul edilir.
a) Ortaöğrenimini yurt içinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Türk liselerinde tamamlayanlar,
b) Ortaöğrenimini yurt dışında Millî Eğitim Bakanlığı nezdinde açılmış Türk okullarında tamamlayanlar,
c) Ortaöğrenimini Millî Eğitim Bakanlığı Açıköğretim Lisesi Yurt Dışı Programlarında tamamlayanlar,
ç) Doğumla Türk vatandaşı olup İçişleri Bakanlığından Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı “Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge” sahibi olduklarını belgeleyenler (mavi kart sahiplerinden),
d) Vatandaşlığı T.C. olanlar,
e) Yabancı devlet vatandaşlığından biri T.C. olan çifte vatandaşlar,
f) Açıköğretim Sistemi yurt dışı programlarına kayıt yaptıranlar.

Üniversitede eğitim dili Türkçe olan bir bölüme/programa kayıt olup da Türkçesi yetersiz olan öğrenci, Türkçesini “ANADOLU TÖMER Türkçe Hazırlık Programı”nda yeterli hale getirmek üzere  bölümünden/programından 1 yıl süreyle izinli sayılır. Öğrenci bu süre içinde yeterli Türkçe dil düzeyine ulaşamadığında, durumunu belgelendirmesi koşuluyla kendisine 1 yıl ek süre verilir. İzinli sayılan öğrenci
kayıtlı olduğu bölümün/programın öğrenim ücretini ödemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ek süre sonunda Türkçe düzeyini yeterli hâle getiremeyen öğrencinin kayıtlı olduğu bölümden/programdan kaydı silinir.

Not Durum Belgesi (Transkript)
Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında yerleşen adaylar ön lisans mezuniyetine ait Not Durum Belgesinin AÖF bürosu veya mezun olduğu okul tarafından onaylanmış fotokopisini kayıtlar anında AÖF bürosuna mutlaka teslim edecektir. Bunun dışında diğer resmî veya özel kuruluşlarca onaylanmış Not Durum Belgesinin fotokopisi ile kayıt yapılmaz.

Not Durum Belgesini AÖF bürosuna onaylatacak adaylar Not Durum Belgesinin aslını ve A4 boyutunda fotokopisini AÖF bürosuna götürmek zorundadır.

Not Durum Belgesinin aslı görülmeden AÖF bürosunca “Aslının Aynıdır” onayı yapılmaz.

Öğrencilerin kayıt için verdikleri belgeler dijital ortama aktarıldıktan sonra imha edilmektedir. Bu nedenle, kayıtlar anında verilen herhangi bir belgenin talep edilmesi hâlinde geri verilmesi mümkün değildir.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Açıköğretim, AÖF Ders Notları, Açıköğretim Sorular ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!