2018 – 2019 Açıköğretim Ders Muafiyeti İşlemleri

Açıköğretime yeni kayıt olacak öğrenciler, daha önce bir üniversitede veya açıköğretimde aldığı dersler var ise bu dersleri yeni kayıtlarından muaf edebiliyorlar. Açıköğretim muafiyet işlemi için başvuru yapılması gerekiyor. Açıköğretim muafiyet başvuruları için kayıt türünüze göre (YKS ile yeni kayıt, ikinci üniversite, YKS ek yerleştirme ve Af kapsamında kayıt) muafiyet başvuru tarihleri değişkenlik göstermektedir.

Açıköğretim Ders Muafiyeti işlemleri sadece belirtilen tarihlerde yapılabilmektedir. Bu tarihler geçtiğinde herhangi bir telafisi olmamakta, süre uzatılması yapılmamaktadır. Bu nedenle belirlenen süreler içerisinde Ders Muafiyet başvurusu yapmalısınız.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine 2018-2019 Öğretim Yılında kayıt yaptıracak adayların,

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II
 • Türk Dili I – II
 • Yabancı Dil I – II

ders/dersleri için ders transferi ve muafiyet başvuruları,

ÖSYS Yeni Kayıt 3 – 10 Eylül 2018
İkinci Üniversite 11 -21 Eylül 2018
Ek Yerleştirme 24 – 28 Eylül 2018
7143 sayılı Kanun (Af) 24 -28 Eylül 2018

tarihleri arasında http://aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt bağlantısından Türkiye Programları kısmından İnternet Kayıt Başvuru adımlarında yapılacaktır.

Bir yükseköğretim programından mezun olan veya bir yükseköğretim programında yukarıda adı geçen dersleri  alıp başaran ve muafiyet talep edecek adaylardan,

A. “Muafiyet İşlemleri” adımında e-devlet sorgusu üzerinden bir yükseköğretim programına ait mezuniyet bilgisi bulunanadayların;

İnternet başvurusunda yer alan muafiyet adımındaki gerekli alanları doldurarak başvurusunu tamamlaması yeterlidir.

B. “Muafiyet İşlemleri” adımında e-devlet sorgusu üzerinden bir yükseköğretim programına ait mezuniyet bilgisi bulunmayan adaylar ile bir yükseköğretim programında kayıtlı, kaydı silinmiş ve lisans programından kaydını sildirerek önlisans diploması almış adaylar;

İnternet başvurusunda yer alan muafiyet adımındaki gerekli alanları doldurarak başvurusunu tamamlamalı ve öğrenim durumuna göre aşağıdaki belge/belgelerini AÖF bürosuna teslim etmelidir. 

DİĞER YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ
ÖĞRENİM DURUMU
DERS TRANSFERİ VE MUAFİYET İŞLEMLERİ İÇİN
GEREKLİ BELGELER
Mezun
(Muafiyet adımında e-devlet sorgusu üzerinden bir yükseköğretim programına ait mezuniyet bilgisi bulunmayanlar)
 • Türkçe Diploma Aslı ya da Onaylı Sureti

veya

 • Türkçe Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı ya da Onaylı Sureti
Kayıtlı
 • Türkçe Onaylı Transkript (Not Durum Belgesi)
Kaydı Silinmiş
Lisans Programından Kaydını Sildirerek Önlisans Diploması Almış

Bir yükseköğretim programından;

 • Mezun öğrenciler yukarıda adı geçen derslerin tümünden,
 • Kayıtlı / kaydı silinmiş / lisans programından kaydını sildirerek önlisans diploması alan öğrenciler, yukarıda adı geçen alıp başarılı olduğu derslerden ders transferi ve muafiyet talebinde bulunabilir.

DİKKAT: Daha önce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde kaydı bulunan ve bu kaydındaki bilgilerine göre muafiyet talep eden öğrencilerin de yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde ÖSYM numarası ile kaydı bulunan, T.C. kimlik numarası bulunmayan öğrencilerin muafiyet işlemleri için ilgili tarihler arasında İnternet Başvurusu yapmadan önce AÖF Bürosuna başvurarak numarasını güncelletmesi gerekmektedir.

UYARILAR

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II, Türk Dili I – II ve Yabancı Dil I – II (İngilizce, Almanca ve Fransızca) dersleri dışındaki dersler için muafiyet talepleri kabul edilmez.
 • Bir yükseköğretim programında kaydı bulunmayan ve sadece lise mezuniyeti bulunan adaylar, muafiyet başvurusunda bulunamaz. Ancak bir yükseköğretim programından mezun olan ya da yukarıda adı geçen dersleri alıp başaran adaylar, muafiyet başvurusunda bulunabilir.
 • İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptıran ve kayıt başvuru adımında bir yükseköğretim programındaki “mezun” öğrenim durum bilgisini giren öğrenciler, muafiyet başvurusundaki öğrenim durum bilgisine göre muafiyet talep edebilecektir.
 • Dikey Geçiş kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler, yukarıda adı geçen derslerden muaf tutulur. Bu öğrencilerin muafiyet için başvurmasına gerek yoktur.
 • Yatay Geçiş kapsamında kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt yaptırdığı programlar arasında ders intibakları dışında muafiyet talepleri kabul edilmez.
 • Muafiyet işlemleri için başvurusunu tamamlamayan veya muafiyet başvurusundaki işlemleri eksik yerine getiren öğrencinin muafiyet başvurusu kabul edilmeyecektir.
 • Muafiyet başvurusunda bulunacak öğrenciler, İnternet başvurusunda yer alan muafiyet ile ilgili adımlarda listelenen yukarıda adı geçen tüm derslerden muafiyet talep edebilecektir. (Öğrenciler hem Güz hem Bahar Dönemi dersleri için muafiyet başvurusunda bulunabilir.)
 • Muafiyet işlemleri, öğrencinin kayıt yaptırdığı İnternet başvurusuna ait kayıt numarasındaki muafiyet talebine göre yapılacaktır. Kayıt yaptırdıktan sonra muafiyet talepleri kabul edilmeyecektir.
 • Muafiyet sonuçları, muafiyet başvuruları bittikten sonra 45 (kırkbeş) iş günü içinde www.anadolu.edu.tr/acikogretim sayfasında “Duyurular” kısmında açıklanacaktır.
 • Muafiyet sonuçları açıklandıktan sonra 5 (beş) iş günü itiraz süresi vardır. Öğrencilerin muafiyet sonucuna itirazı varsa; bu süre içinde AÖF bürosuna başvurması ve muafiyet itiraz formunu doldurması gerekmektedir. Daha sonra yapılacak muafiyet itirazları ve muafiyet başvuruları kabul edilmeyecektir.

DİKKAT

Muafiyet başvurusunda bulunacak öğrencilerin aşağıdaki uyarıları dikkate alması gerekmektedir.​

 • Mühürsüz, imzasız, onaysız vb. belgeler ile posta, kargo, faks, e-posta aracılığıyla gönderilen belgeler kabul edilmemektedir.
 • Elektronik imzalı belgeler, AÖF Büroları tarafından doğrulandıktan sonra kabul edilecektir. Doğrulanmayan belgeler kabul edilmeyecektir.
 • Yabancı dildeki belgeler kabul edilmemektedir. Muafiyet başvurularında yabancı dildeki belgelerin kurum/noter onaylı Türkçe çevirileri ile başvurulması gerekmektedir.
 • Bazı üniversitelerin transkriptlerinde bir dersin ismi sadece (örneğin) “TÜRK DİLİ” olarak yer almaktadır. Transkriptte bu dersin yıllık olduğuna/bir yıl boyunca alındığına dair bir açıklama varsa;  hem “TÜRK DİLİ I” hem “TÜRK DİLİ II” derslerine muafiyet işlemi yapılmaktadır. Ancak herhangi bir açıklama yoksa; o ders verilen transkriptte hangi dönemde yer alıyorsa Fakültemizde o döneme karşılık gelen derse muafiyet işlemi yapılmaktadır. Transkriptte Güz ve Bahar dönemleri ile ilgili bir açıklama yoksa; tek dönemler Güz Dönemi, çift dönemler Bahar Dönemi olarak kabul edilmektedir.
  Bu nedenle yıllık sistemde aldığınız bir dersten muafiyet talep ediyorsanız mutlaka o dersi yıllık sistemde aldığınızı belgelendiren bir yazı/belge ile başvurmanız gerekmektedir.

DİKKAT

Muafiyet başvurusu için dikkat edilmesi gerekenler, ilan edilen duyuruda ve aşağıdaki açıklamalarda yer almaktadır. Muafiyet başvurusunda bulunacak adaylar, duyuru ve açıklamaları okuduktan sonra başvuruda bulunmalıdır.
1. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıt yaptıracağınız programda Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II, Türk Dili I – II ve Yabancı Dil I – II (İngilizce, Almanca ve Fransızca) dersleri için yapılmaktadır.
2. Muafiyet başvurusundaki tüm işlemlerden öğrenci sorumludur.
3. Muafiyet Talep Arayüzündeki muafiyet listesinde bulunan dersleri işaretlemeniz gerekmektedir. İşaretleme yapmadığınız ya da başarılı olmadığınız dersler için yaptığınız başvurular kabul edilmeyecektir.
4. Bir yükseköğretim programından mezunsanız sadece mezun olduğunuz üniversitenin bilgisini girmeniz yeterlidir.
5. İnternet Başvurusunu tamamladıktan sonra muafiyet İşlemleri için gerekli belge/belgelerinizi ilan edilen kayıt tarihleri arasında kendiniz ya da herhangi bir yakınınız aracılığıyla AÖF bürosuna teslim ediniz.
6. Muafiyet işlemleri için gerekli belgeler ile ilgili aşağıdaki açıklamalara dikkat ediniz.
a. Elektronik imzalı belgeler (karekodlu belgeler), AÖF bürosu tarafından kontrol edildikten sonra kabul edilmektedir.
b. Hologramlı belgeler kabul edilmektedir.
c. Yabancı Dil hazırlık sınıfını okuyan öğrencilerin hazırlık sınıfı başarı belgeleri/yazıları kabul edilmektedir.
d. Mezuniyet durumunu gösteren “İlgili Makama” belgesi ile başvuran mezun öğrencilerin bu belgeleri, “Geçici Mezuniyet Belgesi” olarak kabul edilmektedir.
e. Yurtdışındaki yükseköğretim programlarından mezun olan öğrenci, muafiyet talep edebilir. Bu öğrencinin muafiyet işlemleri, denklik belgesi ve Türkçe onaylı Not Durum Belgesi ile yapılır.
f. Mezun öğrencilerin Transkript (Not Durum Belgesi) ile başvurması halinde sadece başarılı derslere muafiyet işlemi yapılacaktır. Transkript, mezuniyet belgesi olarak kabul edilmemektedir.
g. Bir yükseköğretim programı tarafından “Aslı Gibidir” onaylı belgeler kabul edilmektedir. Ancak iş yeri vb. kurumlardan onaylı belgeler kabul edilmemektedir.
h. Yabancı dildeki belgeler kabul edilmemektedir. Muafiyet başvurularında yabancı dildeki belgelerin kurum/noter onaylı Türkçe çevirileri kabul edilmektedir.
i. Öğrenci, gerekli belgelerden birini daha önce AÖF kayıtlarında/muafiyet işlemlerinde vermiş olsa dahi ilgili muafiyet başvurusunun tamamlanması için öğrencinin gerekli belgesi ile birlikte mutlaka AÖF bürosuna başvurması gerekmektedir.
7. Transkript (Not durum belgesi) ile başvuruda bulunduysanız muafiyet başvurunuz aşağıdaki açıklamalara göre değerlendirilir.
a. Transkript hangi üniversiteye ait ise başvuruda o üniversite seçilmiş olmalıdır.
b. Bir dersten alınan en son not geçerlidir.
c. İnternet başvurusunda seçilen dersler için muafiyet değerlendirilmesi yapılacaktır.
d. Muafiyet işlemleri yapılırken transkriptteki Genel Not Ortalamasına bakılmaz.
e. Muafiyet için verilen transkriptte farklı bir yabancı dil dersi yer alıyorsa, verilen belgelerdeki bilgilere göre muafiyet işlemi yapılır.
8. Eksik belge ya da taahhüt ile başvuru alınmayacaktır.
9. Fakültemizde ilk kez alacağınız bir derse yapılan muafiyet işlemi, Genel Not Ortalamasını etkilemez.
10. Muafiyet talebinde bulunacak tüm öğrencilerin (Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde daha önce bir kaydı olanlar dahil) İnternet kayıt başvurusunda yer alan muafiyet ile ilgili adımları eksiksiz yerine getirmesi gerekmektedir.

Muafiyet talebini tamamlayan öğrenci, ilgili duyuruyu ve yukarıdaki açıklamaları kabul etmiş sayılır.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Açıköğretim, AÖF Ders Notları, Açıköğretim Sorular ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!