Sosyal Hizmet Uygulaması I ve II Dersi Uygulama Süreci

Sosyal Hizmet Uygulaması I ve II Dersi Uygulama Süreci

Dersin Tanıtımı

Sosyal Hizmet Lisans Programında yürütülen VII. yarıyıl (Güz Dönemi) “Sosyal Hizmet Uygulaması I” ve VIII. yarıyıl (Bahar Dönemi) “Sosyal Hizmet Uygulaması II” uygulama dersleri devam mecburiyeti olan zorunlu derslerdir. Sosyal Hizmet Uygulaması I ve II dersleri, öğrencilere uygulama yapılan kurum ve kuruluşların çalışma ortamlarını tanıma, deneyim edinme, alanında uzman sosyal çalışmacıları görev başında gözlemleme, başvuru sahipleriyle görüşme yapma, kuruluşlarda hazırlanan belgeleri inceleme, müdahale raporu hazırlama ve sahada uygulama yapma olanağı sağlamaktadır.

Öğrenciler uygulama dersleri ile sosyal çalışmacı adayı olarak mesleğin gerektirdiği rol ve işlevleri yerine getirmeye yönelik bilgi ve becerileri kazanmaktadır.

Sosyal Hizmet Uygulaması I ve II Uygulama Dersi Sürecinin Yürütülmesi

 1. Uygulama dersleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Akademik Takvimine göre yürütülür.
 2. Uygulama derslerinin işleyişinde Açıköğretim Sistemi Staj ve Uygulama Dersleri Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan formlar ve etkinlik raporları kullanılır.
 3. Uygulama dersleri ilgili Bakanlığa bağlı kurum/kuruluşların sosyal hizmet birimlerinde “kuruluş danışmanı (sosyal çalışmacı) ” rehberliğinde yürütülür.

* Kuruluş Danışmanı: Uygulama yapılacak kurum/kuruluşlarda öğrenciye rehberlik edecek sosyal çalışmacıdır (ör., sosyal hizmet, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, psikoloji alanlarında eğitim veren kurumlardan mezun meslek mensupları)

Uygulama Sürecinde Öğrencilerden Beklenenler

 1. Uygulama dersini almak isteyen öğrenciler, ilgili dönemin kayıt yenileme tarihlerinde dersi seçerek ders kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Kayıt yenileme işlemleri sırasında öğrencilerin sistemde kayıtlı iletişim ve adres bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir. Fakülteye kayıt yaptırırken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, adres bilgilerini güncellemeyen ya da yanlış veya eksik adres veren öğrencilerin Fakültedeki mevcut adresleri dikkate alınarak uygulama kurumlarına atamalar yapılacak ve geç talepleri işleme alınamayacaktır.
 2. Kayıt yenileme tarihlerinde tüm öğrencilerin uygulama yapacakları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ve Sağlık Bakanlığına bağlı il müdürlüklerinin kurum/kuruluşlarına ibraz edilmek üzere e-devlet üzerinden adli sicil kayıtlarını oluşturmaları ve bu kayıtların bir nüshasının aofuygulamadersleri.anadolu.edu.tr adresindeki e-Portfolyo sistemine yükleyerek ön kayıt oluşturmaları gerekmektedir.
 3. Öğrencilerin uygulamaya başlayabilmesi için “Adli Sicil Kaydı” belgesini uygulama yapacağı kurum/kuruluşa ibraz etmesi gerekmektedir.
 1. Öğrencilerin -devlet üzerinden güncel tarihli “Genel Sağlık Sigortası Durum Belgesini” Müstehaklık Sorgulama(Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi) kısmından kare kodlu belge oluşturarak ya da SGK İl Müdürlüklerinden müstehaklık belgesi alarak e-Portfolyo sistemine yüklemelidir.
 • Sağlık yardımları SGK dışında farklı kurum ve kuruluşlardan (Banka, Sigorta Şirketleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Borsalar ve TBMM vb. ) karşılanan öğrenciler, sağlık yardımlarının ilgili kuruluştan karşılandığına ilişkin belgeyi alarak e-Portfolyo sistemine yüklemelidir.
 1. Öğrenciler dönem başında uygulama dersini yapacağı kurum veya kuruluşun çalışma şartları ve kurallarına uyacağına dair “Uygulama Usul ve Esasları Taahhütnamesi” ni öğrenme yönetim sistemi (e-Portfolyo) üzerinde onaylayarak sisteme giriş yapar. Uygulamanın başladığı tarihte kurumuna giderek tanışmak uygulama gününü Kuruluş Danışmanı ile birlikte belirlemelidir.
 2. Uygulama sürecinde öğrenciler uygulama kurum/kuruluşlarında gözlem, görüşme ve uygulama yaparak, e-Portfolyo ve e-Kampüs sistemi üzerinde yayınlanan ders videolarını izleyerek etkinlik raporlarını hazırlamalıdır.
 3. Uygulama sürecinde hazırlanan gözlem, görüşme ve uygulama etkinlik raporlarını belirtilen süre içinde e-Portfolyo sistemine yüklemelidir.

Uygulama Dersini Alan Öğrencilerin

 1. Uygulama dersi haftada 1 (bir) gün (8 saat) olmak üzere toplam 12 uygulama haftasından oluşur. Öğrenci dönem boyunca  2 adet form (başlama  ve tamamlama formları) ve  6 etkinlik raporu olmak üzere toplam 8 belgeyi e-Portfolyo sistemine belirtilen tarihlerde yüklemesi gerekmektedir. Başlama ve tamamlama formları sisteme yüklemesi zorunlu belgelerdir.
 2. Sosyal Hizmet Uygulaması başlama ve tamamlama formlarının şablonları bilgisayara kaydedilerek Microsoft Word ortamında .doc veya .docx uzantılı olarak hazırlanmalıdır. Öğrenci tarafından doldurulan ve çıktısı alınan formların kurum tarafından imza ve mühür işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir. Nihai formun taranması veya net bir görüntüsünün alınarak e-Portfolyo sistemine . pdf, .jpeg, vb. uzantılı yüklenmesi gerekmektedir.
 3. Haftalık uygulamalarını tamamlayan öğrencilerin e-Portfolyo sistemindeki etkinlik rapor şablonlarını bilgisayarlarına kaydederek Microsoft Word ortamında  .doc veya . docx uzantılı olarak hazırladıkları raporlarını sistemde ilgili alana yüklemeleri gerekmektedir. El yazısıyla doldurulan formlar ve etkinlik raporları değerlendirmeye alınmaz.
  1. Dönem süresince etkinlikleri yapmadan önce öğrencilerin kitaplarında ilgili bölümleri incelemeleri ve eKampüs Anadolum veya e-Portfolyo sistemlerindeki bilgilendirme videolarını izlemeleri önerilmektedir.
  2. Her hafta Pazartesi gününden Pazar gününe kadar öğrenciler ödevlerini düzeltip sisteme tekrar yükleyebilirler. Pazar gününe kadar raporların yüklenmemesi durumunda takip eden haftanın Pazartesi günü öğrenciler sisteme geç yükleme yapabilir. Ancak etkinlik raporlarının sisteme yükleme süresi dolduğu için geç yüklenen raporlar %10 puan kesintisi yapılarak değerlendirmeye alınır.
  3. Etkinlik raporları masaüstü bilgisayarlardan veya dizüstü bilgisayarlardan tarayıcı olarak Chrome veya Firefox kullanarak sisteme yüklenmelidir. Mobil cihazlardan (cep telefonu, tablet vb.) sisteme etkinlik raporu yüklenmesi durumunda ödevler sistem üzerine kaydedilmeyebilir.
  4. Hazırlanan etkinlik raporları özgün olmalıdır.
   • Bireysel yapılan gözlem, görüşme ve uygulamalara ilişkin kişiye özgü görüş ve deneyimleri yansıtmalıdır.
   • Her öğrenci etkinlik raporlarını bireysel olarak hazırlamalıdır. İnternetten alınan ya da diğer öğrenciler ile aynı içeriğe sahip raporlar (grup çalışması raporları dışında), öğrenci uyarılmaksızın değerlendirmeye alınmaz. Bu durum için öğrenciye bir telafi hakkı tanınmaz.

Uygulama Dersleri Devamsızlık Esasları

 1. Öğrenciler uygulama döneminde telafi etmek üzere toplamda 1 (bir) uygulama günü devamsızlık yapma hakkına sahiptir. Bu durumunu da, geçerli ve haklı nedenini belirterek “tam teşekküllü bir hastaneden alınmış bir haftayı geçmeyen sağlık raporu” ile belgeleyen öğrenci, yapamadığı etkinliği uygulama dönemi içinde telafi edebilir. Devamsızlık yapan ancak ilgili hafta için sağlık raporu göndermeyen öğrenci telafi uygulamasından yararlanamaz ve söz konusu etkinlikten puan alamaz. Bu durum öğrencinin başarı notunu olumsuz etkileyecektir.
 2. Uygulama dersine katılmayan, uygulamalarını tamamlamayan ve/veya uygulama raporlarını belirtilen tarihlerde e-Portfolyo sistemine yüklemeyen öğrenciler ilgili dersten başarısız sayılır.
 3. Öğrenciler uygulama süreci boyunca e-Portfolyo sistemini, AÖF duyurularını ve Fakülte tarafından gönderilen SMS’leri düzenli olarak takip etmelidir.
 4. Uygulama gününün resmi tatile rastlaması halinde öğrenciler, kuruluş danışmanı ile birlikte planlayacağı aynı hafta içinde, farklı bir günde uygulamaya gitmeli ve etkinlik raporunu e-Portfolyo sistemine zamanında yüklemelidir.
 5. Uygulama dersine katılan öğrencilerin “Öğrenci Uygulama Devam Çizelgesi”ni uygulama yaptığı kuruma imzalatıp, onaylatarak belirtilen sürede Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde görevli İl Uygulama Koordinatörüne teslim etmesi gerekmektedir. Uygulama dersinde “Öğrenci Uygulama Devam Çizelgesi”ni belirtilen sürede il koordinatörlüğüne teslim etmeyen öğrenci devamsız olarak değerlendirilecektir.

Uygulama Dersleri Değerlendirme ve Muafiyet Esasları

 1. Öğrencilerin ara sınav notu;
 • Çoktan seçmeli test sınavından aldığı puanın %40’ı,
 • Ara sınava kadar olan uygulama raporlarından aldığı ortalama puanın %60’ından oluşur.

Öğrencilerin dönem sonu sınav notu;

 • Ara sınavdan sonra uygulama sürecinde hazırlanan etkinlik raporlarından aldığı puandan oluşur.  Bu ders kapsamında bir Dönem Sonu Sınavı olmayacaktır.

Öğrencilerin ders başarı notu, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre değerlendirilir. Buna göre ders başarı notu ara sınav notunun %30’u ile Dönem sonu notunun %70’i alınarak hesaplanır.

 1. Dersin “başarı notu” alt sınır değeri 50 ve harf notu CC’dir. Başarı notu 50’nin altında olan öğrencilere doğrudan FF harf notu verilir. Uygulama derslerinin harf notları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarında detaylı olarak verilmiştir. Uygulama derslerinden FF harf notu alan öğrencilerin takip eden eğitim-öğretim dönemlerinde söz konusu derslere tekrar kayıt yaptırarak almaları ve dersin yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
 2. Uygulama dersinde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Ders Transferi ve Muafiyet Esaslarına göre muafiyet yoktur.

Uygulama Derslerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 1. Öğrenciler, uygulama dersi süresince Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine; uygulamaları yaptığı kurumun çalışma ilkelerine ve yasal düzenlemelere uymak zorundadır.
 2. Uygulama dersleri 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında değildir. Söz konusu programda staj dersi de bulunmamaktadır.
 3. AÖF Dekanlığı; gerekli gördüğü durumlarda uygulama derslerinin amacına ve kurallarına uygun yürütülmesi için izleme yapabilir veya uygulama derslerinin yürütüldüğü birimlerden işleyiş hakkında bilgi isteyebilir.
Sosyal Hizmet Uygulaması I ve II Dersi Uygulama Süreci
Sosyal Hizmet Uygulaması I ve II Dersi Uygulama Süreci

Kaynak: Açıköğretim Fakültesi

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Açıköğretim, AÖF Ders Notları, Açıköğretim Sorular ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!