İlkçağ Felsefesi Final Sınav Soruları

22.10.2018
A+
A-
Google News Açıköğretim Sitesi
logo
İlkçağ Felsefesi
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınav Soruları
1.
Felsefe ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Felsefe yapma etkinliği M.Ö. 200 dolaylarında Atina’da ortaya çıkmıştır.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Anaksimenes’e göre her şeyin arkhesidir?
Doğru Cevap: "B" Hava
Soru Açıklaması
3.
Felsefe tarihinde bilginin ölçütünü koyan ve bunun dışında kalanları kanaat olarak belirleyen ilk filozof aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ksenophanes
Soru Açıklaması
4.
Herakleitos’un küçük logos olarak adlandırdığı şey aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Psykhe
Soru Açıklaması
5.
Ksenophanes bilgi biriktirme ve çok şey bilmeyi önemserken Herakleitos bunun yerine derinlemesine bilmeyi önerir. Aşağıdakilerden hangisinde çok şey bilme ile derinlemesine bilme durumlarını ifade eden kavramlar doğru şekilde verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Polymathos-botnes
Soru Açıklaması
6.
Ortaya koyduğu felsefe Elea adı verilen bölgede etkinlik göstermiş olması nedeni ile Elea felsefesi olarak anılır. Ona göre her şey ezeli ve ebedidir. Yoktan varlık, varlıktan yokluk meydana gelmez. Her şey “bir”dir ve sadece “bir” vardır. Değişme yoktur. Buradaki “bir” bir küredir. Toprak, hava, su, ateş gibi bir şey değildir.


Yukarıdaki paragrafta bahsedilen filozof aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Parmenides
Soru Açıklaması
7.
Evrendeki her şeyin sonsuz sayıdaki spermatanın birleşme ve ayrışmalarından oluştuğunu savunan, nous’a hem hareket ettirici hem de planlayıcı bir güç atfeden ve bu nedenle ilk teleolojik düşünürlerden biri sayılan filozof aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Anaksagoras
Soru Açıklaması
8.
Demokritos’un savunduğu fikirler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Bedensel hazlardan ne kadar uzaklaşılırsa, zihinsel hazlara o derece yaklaşılır.
Soru Açıklaması
9.
İnsanlar arasında doğal bir eşitlik ve akrabalık olduğunu belirten ilk düşünürlerden biri olan insanların arasındaki bu doğa gereği olan eşitlik ve akrabalığın bozulma sebebinin ise yapay olduğunu, sonradan oluşturulmuş yasalar ile bozulduğunu savunan sofist aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Elisli Hippias
Soru Açıklaması
10.
Helen’e Övgü adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "D" Gorgias
Soru Açıklaması
logo
İlkçağ Felsefesi
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınav Soruları
11.
Platon’un aşağıdaki diyaloglarından hangisinde erdem konularının neler olduğu ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Menon
Soru Açıklaması
12.
Platon ilk defa hangi eserinde “Erdem nedir?” sorusuna bir yanıt verme girişiminde bulunmuş ve erdemi ilk kez “ruhun düzeni” olarak tanımlamıştır?
Doğru Cevap: "E" Gorgias
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Platon’un gençlik yıllarında yazdığı ve hocası Sokrates’in etkilerini doğrudan yansıtan eserlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Sophist
Soru Açıklaması
14.
Platon’un savunduğu fikirler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Ruhun ölümsüzlüğü öğretisini büyük ölçüde Protagorasçıların etkisi altında geliştirmiştir.
Soru Açıklaması
15.
(I) Platon, doğayı görünür şeylerin ötesindeki idealar olarak görmüştür. (II) Adil sitenin gökte bir modeli olduğunu, isteyenin ona bakarak kendisini düzenleyebileceğini savunmuştur. (III) Site düzeninde doğru başlangıç eğitimdir. (IV) Site düzeninde eğitim hukuk ile başlar. (V) Özgür yurttaşlar için mutlaka öğrenilmesi gereken bilgiler ise aritmetik, geometri ve astronomidir.


Yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış ifadelerden hangisi Platon’un Devlet adlı eserinde savunduğu fikirlere göre yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
16.
Platon ideaların kesin bilgisine ne ad verir?
Doğru Cevap: "E" Episteme
Soru Açıklaması
17.
Aristoteles’e göre insan kendi amacına, iyisine, mutluluğuna ancak toplum ve devlet düzeni içinde erişebilir. (II) Devletin varoluş amacı da insanın mutluluğundan başka bir şey değildir. (III) İdeal site düzeni farklı sınıfların bir araya gelerek oluşturduğu yapıdır. (IV) İdeal site köleler, askerler ve yöneticilerden oluşur. Tüccarlar ise özellikle site düzenini bozdukları için sitede yer almazlar.


Yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış ifadelerden hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Yalnız IV
Soru Açıklaması
18.
Aristoteles’in evren anlayışı Ay-altı alem, Ay- üstü alem ve sabit yıldızlar alanı olmak üzere üçe ayrılır. (II) Ay-altı âlem yeryüzüdür. (III) Ayaltı âlemde her şey tek bir elementten yapılmıştır. (IV) Ay-üstü âlemdeki gök cisimleri ise esir denen bir maddeden yapılmıştır. (V) Ay-üstü âlemdeki gök cisimleri tanrısal nitelikteki değişmez dairesel harekete tabilerdir.


Yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" III
Soru Açıklaması
19.
Aristoteles’e göre aşağıdakilerden hangisi çoğunluk idaresine dayalı bir rejimdir?
Doğru Cevap: "B" Politi
Soru Açıklaması
20.
(I) Aristoteles bilimleri üçe ayırır. (II) Bu üç bilim Teorik, Pratik ve Kinetik bilimler olarak adlandırılır. (III) Teorik bilimler bilgiyi kendileri adına isterler (IV) Pratik bilimler bilgiyi eylem için araç kılarlar.


Yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" II
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.