AÖF Harç Ücretleri 2023

AÖF Harç Ücretleri açıköğretime kayıt olacak öğrenciler için en önemli konulardan bir tanesidir. AÖF Harç Ücretleri 11.07.2020 tarihli ve 31182 sayılı Resmî Gazete yayımlanan genelde ile öğretim gideri olarak alınmaktadır.

Ülkemizde açıöğretim fakültesi bulunan Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi 2023 – 2024 yılı açıköğretim akademik takvimini açıklamış ve kayıt tarihleri belli olmuştur.

2023 – 2024 yılı için açıköğretim harçları dönemlik 1.180 TL ve 1.270 TL olarak belirlenmiş durumda. (Geçtiğimiz yıl 620 – 670 TL idi. Ortalama %100 artış yapılmış.) Harçların yüksek olması tüm öğrencileri isyan ettirsede her yıl bu harçlara zam yapılmaya devam ediliyor. (2022 – 2023 Açıköğretim Harçlarını inceleyebilirsiniz.)

Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi için açıköğretim harç ücretleri aşağıda yer almaktadır.

2023 – 2024 AÖF Harç Ücretleri

Anadolu Üniversitesi AÖF Harçları 2023

2023-2024 Öğretim Yılı İlk Kez Kayıt Yaptıracak Adayların Ödeyeceği Tutarlar

AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ 2023-2024 Öğretim Yılı Dönem Öğretim Gideri
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÖN LİSANS PROGRAMLARI 1- Acil Durum ve Afet Yönetimi 1,570
2- Aşçılık 1,270
3- Bankacılık ve Sigortacılık 1,180
4- Bilgisayar Programcılığı 1,270
5- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 1,180
6- Coğrafi Bilgi Sistemleri 1,270
7- Çağrı Merkezi Hizmetleri 1,180
8- Çocuk Gelişimi 1,270
9- Dış Ticaret 1,180
10- Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı 1,570
11- Emlak Yönetimi 1,180
12- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon 1,570
13- Ev İdaresi 1,180
14- Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 1,270
15- Halkla İlişkiler ve Tanıtım 1,180
16- İlahiyat 1,180
17- İlahiyat (Arapça)* 2,080
18- İnsan Kaynakları Yönetimi 1,180
19- İşletme Yönetimi 1,180
20- İş Sağlığı ve Güvenliği 1,270
21- Kültürel Miras ve Turizm 1,180
22- Laborant ve Veteriner Sağlık 1,570
23- Lojistik 1,180
24- Marka İletişimi 1,270
25- Medya ve İletişim 1,270
26- Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası 1,180
27- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 1,180
28 Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi 1,180
29- Radyo ve Televizyon Programcılığı 1,270
30- Sağlık Kurumları İşletmeciliği 1,270
31- Sosyal Hizmetler 1,180
32- Sosyal Medya Yöneticiliği 1,180
33- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 1,180
34- Spor Yönetimi 1,180
35- Tarım Teknolojisi 1,270
36- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 1,180
37- Turizm ve Otel İşletmeciliği 1,930
38- Turizm ve Seyahat Hizmetleri 1,930
39- Yaşlı Bakımı 1,270
40- Yerel Yönetimler 1,180
41- Web Tasarımı ve Kodlama 1,270
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARI 1- Felsefe 1,180
2- Görsel İletişim Tasarımı 1,750
3- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 1,180
4- Sağlık Yönetimi 1,180
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARI 5- Sosyal Hizmet 1,750
6- Sosyoloji 1,180
7- Tarih 1,180
8- Türk Dili ve Edebiyatı 1,180
9- Yönetim Bilişim Sistemleri 1,180
İKTİSAT FAKÜLTESİ
LİSANS PROGRAMLARI
1- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 1,180
2- İktisat 1,180
3- İktisat (İngilizce) * 2,080
4- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 1,180
5- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) * 2,080
6- Maliye 1,180
7- Uluslararası İlişkiler 1,180
8- Uluslararası İlişkiler (İngilizce) * 2,080
İŞLETME FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARI 1- Havacılık Yönetimi 1,180
2- İşletme 1,180
3- İşletme (İngilizce) * 2,080
4- Uluslararası Ticaret ve Lojistik 1,180
5- Turizm İşletmeciliği 1,180

* Bu programlarda Dönem Öğretim Gideri ₺2.080 dir. YKS kapsamında İlahiyat (Arapça) Ön Lisans, İktisat (İngilizce), Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce), İşletme (İngilizce), Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Lisans Programlarına kayıt yaptıracak öğrenci adaylarından Dönem Öğretim Gideri olarak ₺1.135 tahsil edilecektir. Programlara kayıt yapıldıktan sonra Yabancı dil yeterliliğini sağlayan öğrencilere ₺945 fark oluşturulacaktır.

 Dönem Öğretim Gideri

 Yeni Kayıt;

Kayıt yaptıracak adaylar ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen ve yukarıdaki ödeme tablosunda gösterilen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.

Kayıt Yenileme;

 Kayıt yeniletecek öğrenciler, ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince; sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda (Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet ve Görsel İletişim Tasarımı Programı Hariç) alt limit

Dönem Öğrenci Katkı Payı Ödeyecek Olan Öğrenciler

Açıköğretim Fakültesinin ön lisans programlarında kayıtlı öğrencilerden program süresi sonunda (3’üncü yıldan itibaren) mezun olamayan öğrenciler Dönem Öğrenci Katkı Payı ödeyeceklerdir.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans programlarında kayıtlı öğrencilerden program süresi sonunda (5’inci yıldan itibaren) mezun olamayan öğrenciler Dönem Öğrenci Katkı Payı ödeyeceklerdir.

Dönem Öğrenci Katkı Payı

 01.07.2021 tarihli ve 31528 sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanan 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair 01.07.2021 tarihli ve 4206 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre kayıt yaptıracak adaylardan Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarı alınmayacaktır.

Ancak 30.06.2021 tarihli ve 4206 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 10-(3) maddesi; “Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir programın öğrenci katkı payı, Devletçe karşılanır. Devlet Yükseköğretim kurumlarında bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (çift anadal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde, ikinci programa ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.” hükmü gereğince öğrenciler, Dönem Öğrenci Katkı Payını ödeyeceklerdir.

ANADOLUYÖS kapsamında Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kesin kayıt yaptıracak adayların, Dönem Öğretim Gideri ile Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarını ödeyecektir.

Atatürk Üniversitesi AÖF Harçları 2023

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
2023-2024 Öğretim Yılı Katkı Payı ve Materyal Ücretleri

Önlisans Programları Materyal Ücreti (TL/Yarıyıl) Katkı Payı Ücreti (TL/Yarıyıl)
Acil Durum ve Afet Yönetimi 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Adalet 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Bankacılık ve Sigortacılık 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Bilgi Yönetimi 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Bilgisayar Programcılığı 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Çağrı Merkezi Hizmetleri 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Çocuk Gelişimi 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Dış Ticaret 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Emlak Yönetimi 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Halka İlişkiler ve Tanıtım 1450.00 ₺ 86.00 ₺
İslami İlimler (İlahiyat) 1450.00 ₺ 86.00 ₺
İş Sağlığı ve Güvenliği 1450.00 ₺ 86.00 ₺
İşletme Yönetimi 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Laborant ve Veteriner Sağlık 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Lojistik 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Özel Güvenlik ve Koruma 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Radyo ve Televizyon Programcılığı 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Reklamcılık 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Sosyal Hizmetler 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Spor Yönetimi 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Turizm ve Otel İşletmeciliği 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Turizm ve Seyahat Hizmetleri 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Web Tasarımı ve Kodlama 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Yeni Medya ve Gazetecilik 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Yerel Yönetimler 1450.00 ₺ 86.00 ₺

 

Lisans Programları Materyal Ücreti (TL/Yarıyıl) Katkı Payı Ücreti (TL/Yarıyıl)
Çocuk Gelişimi 2350.00 ₺ 86.00 ₺
Egzresiz ve Spor Bilimleri 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Grafik Sanatlar 1950.00 ₺ 86.00 ₺
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 1450.00 ₺ 86.00 ₺
İşletme 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Kamu Yönetimi 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Reklamcılık 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Rekreasyon 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Sağlık Yönetimi 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Sosyal Hizmet 2350.00 ₺ 86.00 ₺
Sosyoloji 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Tarih 1450.00 ₺ 86.00 ₺
Tekstil ve Moda Tasarımı 2350.00 ₺ 86.00 ₺

* Materyal Ücreti:

Öğrencilerimizin açıköğretim sistemi ile aldıkları eğitim sürdürülebilmesi için Fakülte tarafından yapılan (merkezi sınav, ders materyalleri v.b.) harcamalara ait ilgili Cumhurbaşkanlığı kararınca alınan ücrettir. Fakültemize ilk kez 2023-2024 yılında kayıt yaptıracak olan ya da daha önce kayıt yaptırmış ve öğrenimlerine devam etmek üzere kayıt yenileyecek olan öğrencilerimiz ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince (ücret muafiyeti olanlar hariç) Atatürk Üniversitesi tarafından belirlenen ve yukarıdaki tabloda belirtilen Materyal Ücreti tutarını ÖDEYECEKLERDİR.

** Dönem Öğrenci Katkı Payı:

ÖDEMESİ GEREKMEYENLER:

Aşağıdaki ABC ve D maddeleri kapsamına giren öğrenciler hariç olmak üzere sadece bir Yükseköğretim programında kaydı bulunan öğrenciler Dönem Öğrenci Katkı Payını ÖDEMEYECEKTİR.

ÖDEMESİ GEREKENLER:

A- Cumhurbaşkanlığı tarafından her yıl yayınlanan kararda belirtilen miktarda ödenen ücrettir. 27 Temmuz 2022 tarih ve 31905 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Cumhurbaşkanı Kararında” belirtilen “Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir programın öğrenci katkı payı, Devletçe karşılanır. Devlet Yükseköğretim kurumlarında bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde, ikinci programa ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.” hükmü kapsamına giren öğrenciler, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyılı için yukarıdaki tabloda belirtilen Dönem Öğrenci Katkı Payını ÖDEYECEKTİR.

B- Kayıtlı oldukları Yükseköğretim programı sayısına bakılmaksızın önlisans programlarında iki (2) yıl sonunda ya da lisans programlarında dört (4) yıl sonunda mezun olamayan öğrenciler, öğrenimlerine devam ettikleri süre boyunca mezun oluncaya kadar, ilgili Cumhurbaşkanı Kararı gereğince belirlenen ve yukarıdaki tabloda belirtilen Dönem Öğrenci Katkı Payını ÖDEYECEKTİR.

C- Yüksek Öğretim Kurulunun 21/08/2015 tarihli 47944 sayılı yazısına ve 13/07/2016 tarihli duyurusuna istinaden Sağlık Alanında Lisans tamamlama programına kayıt yaptıran öğrenciler yukarıdaki tabloda belirtilen Dönem Öğrenci Katkı Payını ÖDEYECEKTİR.

D- Tüm programlardaki yabancı uyruklu öğrenciler yukarıdaki tabloda belirtilen Dönem Öğrenci Katkı Payını ÖDEYECEKTİR.

Bu kapsamlara göre Materyal ücreti ile Dönem Öğrenci Katkı Payını ödemesi gereken öğrencilerden bu ücretleri belirlenen tarihlerde ödemeyenler kayıt yapma ya da kayıt yenileme hakkını elde edemezler.  

İstanbul Üniversitesi AÖF Harçları 2023

AÇIK ÖĞRETİM PROGRAMLARI

LİSANS (AÇIK ÖĞRETİM) MATERYAL ÜCRETİ (YARIYILLIK)
COĞRAFYA 1400 TL
ÇOCUK GELİŞİMİ 1600 TL
EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ 1400 TL
FELSEFE 1400 TL
İKTİSAT 1400 TL
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 1400 TL
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1400 TL
İŞLETME 1400 TL
REKREASYON 1400 TL
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLIŞKİLER 1400 TL
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 1400 TL
SOSYOLOJİ 1400 TL
TARİH 1400 TL
ULUSLARARASI TİİCARET VE LOJİSTİK 1400 TL
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1600 TL
ÖN LİSANS (AÇIK ÖĞRETİM) MATERYAL ÜCRETİ (YARIYILLIK)
ADALET 1400 TL
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI 1600 TL
ÇOCUK GELİŞİMİ 1600 TL
E-TİCARET VE PAZARLAMA 1600 TL
GRAFİK TASARIMI 1600 TL
HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ 1400 TL
İLAHİYAT 1600 TL
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1400 TL
KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM 1000 TL
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK 1400 TL
MARKA İLETİŞİMİ 1400 TL
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ 1400 TL
SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ YÖNETİMİ 1400 TL
SOSYAL HİZMETLER 1600 TL
PERAKENDE SATIŞ YÖNETİMİ 1400 TL
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK 1400 TL
YAŞLI BAKIMI 1000 TL
WEB TASARIM VE KODLAMA 1600 TL

Ankara Üniversitesi AÖF Harçları 2023

LİSANS VE ÖN LİSANS (AÇIKÖĞRETİM/İKİNCİ ÜNİVERSİTE)
PROGRAM ADI GÜZ YARIYILI
MATERYAL ÜCRETİ
BAHAR YARIYILI
MATERYAL ÜCRETİ
TOPLAM ÜCRET
ELEKTRONİK TİCARET VE YÖNETİMİ (LİSANS) 1.500 TL 1.500 TL 3.000 TL
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (LİSANS) 1.500 TL 1.500 TL 3.000 TL
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK (ÖN LİSANS) 1.500 TL 1.500 TL 3.000 TL
BİLGİ YÖNETİMİ (ÖN LİSANS)
PROGRAMI
1.500 TL 1.500 TL 3.000 TL
SPOR YÖNETİMİ (ÖN LİSANS) 1.500 TL 1.500 TL 3.000 TL
WEB TASARIMI VE KODLAMA (ÖN LİSANS) 1.500 TL 1.500 TL 3.000 TL
* 15.07.2023 tarihli ve 32249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair 14.07.2023 tarihli ve 7384 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre kayıt yaptıracak adaylardan Katkı Payı tutarı alınmayacaktır.
Ancak bu kararın 10. maddesinin 3. fıkrasında yer alan; “Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir programın öğrenci katkı payı, Devletçe karşılanır. Devlet yükseköğretim kurumlarında bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde, ikinci programa ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.” hükmü gereğince bu durumda olan öğrenciler Güz Yarıyılı için 86 TL; Bahar Yarıyılı için 86 TL olmak üzere toplam 172 TL Katkı Payı ödeyeceklerdir.
Yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerine ilgili Bakanlar Kurulu Kararının 3. Maddesi ne göre alınmakta olup, kanunu görmek için tıklayınız.
Açıköğretim Harç Ücretleri
AÖF Harç Ücretleri

Sıkça Sorulan Sorular

2023 - 2024 yılı için aöf harçları dönemlik 1.180 TL olarak belirlenmiş durumda.

2023 - 2024 yılı için aöfharçları dönemlik 1.180 TL olarak belirlenmiş olup ikinci üniversite öğrencileri ekstra 38,5 TL ödemek durumundadır.

0
mutlu
Mutlu
1
_zg_n
Üzgün
23
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
1
vir_sl_
Virüslü

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Açıköğretim, AÖF Ders Notları, Açıköğretim Sorular ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!