Açıköğretim Kayıt Yenileme ve Değişen Derslerin Durumu

Anadolu üniversitesi yayımladığı bir duyuru ile bazı derslerin değiştiğini bazı derslerin kaldırılarak bazı derslerin eklendiğini duyurmuştu. Değişen derslere ve ilgili duyuruya Açıköğretim Ders Programları Yenilendi linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Değişen dersler yeni kayıt olacak öğrencileri etkilemese de mevcut öğrenciler için adeta bir kaosa dönüştü. Kayıt yenileme işlemleri öncesinde ne yapacağını bilemeyen öğrenciler internetin altını üstüne getirdi.  2018 Açıköğretim Güz Dönemi Kayıt Yenileme Duyurusu linkine tıklayarak kayıt yenileme hakkında merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

2019 Yılı Bahar Dönemi KAYIT YENİLEME Kılavuzu İçin TIKLAYINIZ.

24 Eylül – 5 Ekim 2018 tarihleri arasında kaydını yeniletecek öğrenciler aklındaki sorulara ışık tutması açısından soru cevap şeklinde bir içerik hazırladık. Aşağıda yer almayan sorunuz var ise yorum kısmından sorabilirsiniz.

Açıköğretim Ders İntibakları Hakkıda Soru ve Cevaplar:

1) Ders intibakı ne demek?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemindeki programlarda okutulan derslerde yapılan değişiklikler, ders intibakı olarak tanımlanmaktadır.

Ders intibakı; ders adı, ders kodu, dersin yarıyılı değişiklikleri, bir dersin başka bir ders ile değiştirilmesi, dersin kaldırılması ve yeni ders eklenmesi işlemleridir.

2)     Benim bölümümde de ders intibakı oldu mu, hangi dersler değişti?

2018-2019 öğretim yılında yapılan ders intibakları, 29 bölümde yaklaşık 300 ders için yapılmıştır. Ders değişikliklerinin yapıldığı bölümler, dersler ve yapılan işlemlerle ilgili açıklamaların bulunduğu 2018-2019 Öğretim Yılı Ders İntibak Tablosu, www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Kılavuzlar bağlantısında yer almaktadır.

Öğrencilerimizin ders intibak tablosunu incelemesi yararlarına olacaktır.

3)     2018-2019 Öğretim Yılı Ders İntibakları niye yapıldı, ders değişiklerinin yapılma gerekçesi nedir?

Bilimsel bilginin sürekli güncellenmesi doğrultusunda, Açıköğretim Sisteminde yer alan programların derslerinde öğrencilerimizi yakından ilgilendiren önemli yapısal güncellemeler yapılmıştır. Bu amaçla programların akademik koordinatörleri ve alan uzmanlarıyla yapılan uzun süreli çalışmalar sonucunda programların ilgili derslerinde önemli iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir. Açıköğretim Sistemi tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili programın yapısı, akademik kapsamı ve program çıktıları ile yeterli düzeyde örtüşmeyen derslerin yerine program kapsamında kazandırılmak istenen akademik yeterliklere daha uygun dersler getirilmiştir.

4)     2018-2019 Öğretim Yılı Ders İntibakları sadece yeni kayıt yaptıracak öğrencileri mi etkileyecek yoksa kayıtlı öğrenciler de ders değişikliklerinden etkilenecek mi?

Ders intibak işlemleri, kayıt yeniletecek öğrencilerimiz için de uygulanacaktır. Öğrencilerimizin ders intibakları, mevcut ders durumlarına göre yapılacağından; öğrencilerimiz okudukları bölümde başarılı oldukları dersleri almayacaktır.

Örneğin yeni eklenen bir derste; öğrencimiz dersin eklendiği yarıyılda en az bir dersten DD harf notu almışsa, yeni eklenen dersten sorumlu tutulmayacaktır.

5)     2018-2019 Öğretim Yılı Ders İntibak Tablosunu nasıl incelemem gerekir?

2018-2019 öğretim yılında yapılan ders intibakları;

 • İntibak tablosundaki “intibak türü”ne göre değerlendirilmelidir.
 • İntibak türünde yapılan değişikliklere göre “mevcut durum” ve “yeni durum” sütunlarındaki değişiklikler dikkate alınmalıdır.
 • İntibak türü ile ilgili tablonun sonunda yer alan açıklamalar dikkatli bir şekilde okunmalıdır. Burada yapılan işlemlerle ilgili detaylı bilgiler yer almaktadır.

Örneğin bir dersin intibak türünde “Yarıyıl Değişikliği (2)” yazıyorsa; o dersin yeni yarıyılı, “yeni durum” sütununda yazmaktadır. “Yarıyıl Değişikliği (2)” işlemleri ile ilgili açıklamalar, tablonun sonunda yer almakta ve bu açıklamalarda; öğrencilerin yapılan ders intibakına göre değişiklik yapılan dersten sorumlu olup olmayacağı bilgisi bulunmaktadır.

6)     Muafiyet ve ders intibaklarının farkı nedir? Not durum belgemde niye SD ve MU notlu dersler var?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine yeni kayıt yaptıracak öğrencilerimizin bir yükseköğretim kurumunda daha önceden almış ve başarmış olduğu Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (I-II), Türk Dili (I-II) ve Yabancı Dil (I-II) dersleri için muafiyet işlemi yapılması halinde bu derslere MU (muaf) harf notu verilmekte ve bu notlar, not durum belgesinde MU harf notu ile gösterilmektedir. Bu derslere ilişkin ders transferi talebi, sadece bir kez olmak üzere kayıt tarihleri arasında yapılmaktadır.

Ayrıca dikey geçiş/lisans tamamlama kapsamında kayıt yaptıran öğrencilerimizin de kayıt yaptırdığı lisans programında ilk 4 yarıyılda yer alan dersleri için MU harf notu verilmektedir.

Ders intibakları ise programlarda okutulan derslerde yapılan değişikliklerdir. Yapılan ders intibaklarına göre bazı öğrencilerimiz durumlarına göre bazı derslerden sorumlu olmayabilmekte ve bu dersler not durum belgesinde SD (sorumlu değil) harf notu ile gösterilmektedir.

SD harf notu, yapılan ders intibakı sonucu öğrencilerimizin sorumlu olmayacağı dersler için verilmektedir.

SD ve MU harf notları, öğrencilerin mezuniyet için gerekli toplam kredi hesabına dahil edilmektedir.

7)     2018-2019 Öğretim Yılı Ders İntibakları neticesinde ders değişiklikleri, Öğrenci Sayfama ne zaman yansıyacak?

2018-2019 öğretim yılında yapılan ders değişiklikleri, 2018-2019 öğretim yılından itibaren uygulanacağından; Öğrenci Sayfasındaki ve tüm sistemlerdeki güncellemeler, 2018-2019 Öğretim Yılı Güz Döneminde yansıyacaktır.

2018-2019 Öğretim Yılı Güz Döneminde 24 Eylül – 5 Ekim 2018 tarihleri arasında kaydını yeniletecek öğrencilerimizin, aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinde yer alan yeni ders listesine göre ders seçimlerini  yapmaları gerekecektir.

8)     2018-2019 Öğretim Yılı Ders İntibak Tablosunda YÖK zorunlu derslerin yarıyılı değişmiş. Üst yarıyıldan başka derslerim var, dönem mi uzatacağım?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde kayıt yeniletecek öğrencilerimiz, 2018- 2019 Öğretim Yılı Güz Döneminde YÖK Zorunlu Dersleri (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, Türk Dili I ve Yabancı Dil I), 5 ve 7. Yarıyıllarda okutulan başka dersler ile birlikte  seçebilecektir.

Öğrencilerimiz, bir dönemde toplam 45 AKTS krediyi aşmayacak şekilde ders seçimi işlemi yapabilecektir.

Örneğin; 2018-2019 Öğretim Yılı Güz Döneminde 1. yarıyıldan Yabancı Dil I dersini seçen öğrencimiz, aynı dönemde 7. Yarıyıldaki derslerini de 45 AKTS krediyi aşmayacak şekilde ekleyebilecektir.

Bu sayede 2018-2019 Öğretim Yılında yarıyılı değiştirilen YÖK Zorunlu Dersleri alması gereken öğrencilerimizin dönem uzatmaması sağlanacaktır.

YÖK Zorunlu Derslerin seçimi için aynı uygulama 2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Döneminde de devam edecektir.

9)     2018-2019 Öğretim Yılı Ders İntibak Tablosunda daha önce 7. Yarıyılda olan ve almam gereken dersim 3. yarıyıla taşınmış. Bu dersi seçersem dönem mi uzatacağım?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminin lisans programlardaki yarıyıl değişiklikleri öğrencilerimizin dönem uzatmamasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Lisans programlarında kayıt yeniletecek öğrencilerimizin intibakı yapılan dersin yeni yarıyılındaki diğer derslerin en az birinden son harf notu DD ve üzerinde ise; intibakı yapılan dersten sorumlu tutulmamaktadır.

Örneğin; İktisat Fakültesi İktisat Lisans Programında daha önce 7. yarıyılda okutulan “Avrupa Birliği” dersinden FF harf notu alan ya da bu dersi hiç almamış bir öğrencimiz, bu dersin taşındığı 3. yarıyıldaki en az bir dersten en az DD harf notu almışsa; 2018-2019 öğretim yılında yapılan ders intibaklarına göre, dersin yeni yarıyılında yeterli başarıyı gösterdiği için bu dersten sorumlu olmayacak ve bu derse SD (Sorumlu Değil) harf notu verilecektir.

SD ve MU harf notları, öğrencilerin mezuniyet için gerekli toplam kredi hesabına dahil edilmektedir.

Bu sayede 2018-2019 Öğretim Yılında lisans programlarında yarıyılı değiştirilen dersler nedeniyle öğrencilerimizin dönem uzatmaması sağlanacaktır.

10)  2018-2019 Öğretim Yılı Ders İntibak Tablosunda bölümüme eklenen yeni derslerden sorumlu muyum?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemindeki öğrencilerimizin kayıtlı olduğu programa eklenen “yeni” dersin okutulacağı yarıyıldaki derslerin en az birinden son harf notu DD ve üzeri ise; intibakı yapılan dersten sorumlu tutulmayacaktır.

Örneğin; yeni ders listesinde İşletme Fakültesi İşletme Lisans Programındaki 7. yarıyılda yer alan derslerin en az birinden son harf notu DD ve üzerinde olan öğrencimiz, bu programda 7. yarıyılda yeni ders olarak okutulacak “İş Sağlığı ve Güvenliği” dersinden sorumlu tutulmayacak ve bu derse “SD (Sorumlu Değil)” harf notu verilecektir.

SD ve MU harf notları, öğrencilerin mezuniyet için gerekli toplam kredi hesabına dahil edilmektedir.

Bu sayede 2018-2019 Öğretim Yılında yeni konulan dersler nedeniyle öğrencilerimizin dönem uzatmaması sağlanacaktır.

 11)  2018-2019 Öğretim Yılı Ders İntibak Tablosunda daha önce 3. Yarıyılda olan ve Dikey Geçiş / Lisans Tamamlama ile geldiğim için muaf olduğum ders 7. yarıyıla taşınmış. Bu dersi almak zorunda mıyım?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminin lisans programlardaki yarıyıl değişiklikleri öğrencilerimizin dönem uzatmamasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Kayıt türü Dikey Geçiş ya da Lisans Tamamlama olan ve kayıt yeniletecek öğrencilerimiz; intibakı yapılan dersten muafsa, bu durumdaki öğrencilerimiz yarıyıl değişikliği yapılan dersten sorumlu olmayacaktır.

Örneğin; İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Lisans Programına Dikey Geçiş ya da Lisans Tamamlama kapsamında kayıt yaptırdığı için daha önce 3. yarıyılda okutulan “Siyaset Sosyolojisi” dersinden muaf olan öğrencimiz, bu dersten muaf olmaya devam edecek ve bu ders, not durum belgesinde MU (Muaf) harf notuyla gösterilmeye devam edecektir.

MU ve SD harf notları, öğrencilerin mezuniyet için gerekli toplam kredi hesabına dahil edilmektedir.

Bu sayede Dikey Geçiş ve Lisans Tamamlama kapsamında kayıt yaptırmış öğrencilerimizin 2018-2019 Öğretim Yılında yarıyılı değiştirilen dersler nedeniyle dönem uzatmaması sağlanacaktır.

12)  2018-2019 Öğretim Yılı Ders İntibaklarında başarılı olduğum ders kaldırılmış. Bu dersin notu ve kredisi, not durum belgemde gösterilmeyecek mi?

2018-2019 Öğretim Yılı Ders İntibak Tablosunda kaldırılan bir dersin son harf notu “DD” ve üzerinde bir notu olan öğrencilerimizin bu dersten aldığı harf notu ve kredisi, Not Durum Belgesinde gösterilmeye devam edilecek ve Genel Not Ortalaması hesabına dahil edilecektir.

Bu sayede kaldırılan bir dersten yeterli başarıyı göstermiş öğrencilerimizin hak kaybı yaşamaması sağlanacaktır.

13)  2018-2019 Öğretim Yılı Ders İntibaklarına göre bir dersin yerine başka bir ders konulmuş. Eski dersten geçmiştim şimdi o dersin yerine konulan dersi mi alacağım?

2018-2019 Öğretim Yılı Ders İntibak Tablosunda bir başka dersle değiştirilen bir dersin son harf notu “FF” dışında bir harf notu olan öğrencilerimiz, bu dersin yerine konular dersten sorumlu tutulmayacaktır.

Örneğin; Açıköğretim Fakültesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Önlisans Programında “Finans Matematiği” dersinin son harf notu en az DD olan öğrencilerimiz, Genel Not Ortalamasına bakılmaksızın bu dersin yerine konulan “Bürolarda Temel Kavramlar” dersinden sorumlu tutulmayacaktır. Ayrıca “Finans Matematiği” dersinin notu ve kredisi de not durum belgesinde gösterilmeye devam edecektir.

Bu sayede yerine ders intibaklarında, yeterli başarıyı göstermiş öğrencilerimizin hak kaybı yaşamaması sağlanacaktır.

 14)  2018-2019 Öğretim Yılı Ders İntibaklarına göre alacak dersim kalmadı, mezun duruma geldim. Güz Döneminde kayıt yeniletecek miyim, mezuniyetim ne zaman yansıyacak?

İlk olarak 2018-2019 Öğretim Yılı Ders İntibaklarına göre mezun duruma gelen öğrencilerimizi tebrik ederiz!

Öğrencilerin sorumlu olduğu dersler, kayıtlı olduğu programda yapılan ders intibaklarına göre güncellenmektedir. Ders intibakları sonucunda kayıtlı olduğu programda alacak dersi kalmayan ve mezuniyet şartlarını sağlayan öğrencilerimiz mezun duruma gelecektir. Mezun duruma gelen öğrencilerimizin, kayıt yenilmesine gerek yoktur.

Ders intibakları sonucu mezuniyet işlemleri, 2018-2019 Öğretim Yılı Güz Döneminde başladıktan sonra yapılacaktır. Bu durumdaki öğrencilerimiz, Öğrenci Otomasyonundan güncel öğrenim durumunu takip edebilirler. (Mezuniyet işlemleri sistemlere yansımadan önce yapılacak diploma talepleri ise kabul edilmeyecektir.)

Ayrıca ders intibaklarına göre mezun duruma gelen öğrencilerimizin mezuniyet tarihi, 2018-2019 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme tarihinin ilk günü olacaktır.

Bu sayede ders intibakları nedeniyle başarılı öğrencilerimize fazladan ders verme yoluna gitmeden ve dönem uzatmalarına neden olmadan gerekli şartları sağlamışlarsa mezun duruma gelmeleri sağlanacaktır.

Ancak mezun durumda olmayan öğrencilerimiz için önemli bir uyarıda bulunmakta fayda var: Kayıt yenileme tarihleri arasında mutlaka Kayıt Yenileme Sayfasında yer alan ders listesine göre, ilgili dönemde kalan derslerini seçmeleri (eklemeleri) gerekmektedir.

Kayıt yenileme işlemleri, öğrencilerimiz tarafından İnternet ortamında yapıldığından bu konudaki sorumluluğun öğrencilerimize ait olduğunu hatırlatırız.

15)  Bir lisans programında okuyorum ve önlisans diploması almak istiyorum. 2018-2019 Öğretim Yılı Ders İntibakları beni nasıl etkileyecek?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde bir lisans programında okurken kaydını sildirerek önlisans diploması almak isteyen öğrencilerimizin;

 • 2018-2019 Öğretim Yılı Ders İntibaklarına göre kayıtlı olduğu programın ders listesinde yer alan ilk 4 yarıyılından en az 120 AKTS kredilik ders alarak başarması,
 • FF, YZ ve DZ harf notu olmaması,
 • 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince zorunlu dersler olan Türk Dili I-II ve Yabancı Dil I-II derslerini alıp başarması
 • GNO’sunun en az 2,00 olması ve diğer yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekmektedir.

MU ve SD harf notları, öğrencilerin lisanstan önlisans diploması alabilmesi için gerekli toplam kredi hesabına dahil edilmektedir.

16)  2018-2019 Öğretim Yılı Ders İntibaklarına göre Güz Döneminde alacak dersim kalmadı. Güz Döneminde kayıt yeniletecek miyim?

2018-2019 Öğretim Yılı Ders İntibaklarına göre Güz döneminde alacağı dersi bulunmayan öğrencilerimiz, öğrencilik haklarından yararlanmak isterlerse;

 • Askerlik Tecil Hakkı (29 yaşını dolduranlar hariç),
 • Sosyal Güvenlik İşlemleri,
 • Öğrenci Belgesi

durumlarını göz önüne alarak, güz/bahar dönemi kayıt yenileme tutarını ödeyip kayıtlarını yeniletebilir. Bu durumdaki öğrencilerimizin kayıt yeniletebilmeleri için aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda işlem yapmaları gerekir.

 • Kayıt yenileme işlemleri, aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacaktır.
 • Öğrencilerimiz, ödeyecekleri kayıt yenileme tutarını, aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden öğrenerek onaylayacak ve

ödeme bilgilerinin oluşmasını sağlayacaklardır. Bu işlemi yapmayan öğrencilerimizin ödeme bilgisi oluşmaz.

17)  2018-2019 Öğretim Yılı Ders İntibakları sonucu genel not ortalamam değişecek mi?

2018-2019 Öğretim Yılı Ders İntibakları Tablosunda yer alan “Yarıyıl Değişikliği (2)” ve “Kaldıran Ders” intibaklarına göre bazı öğrencilerimizin değişen ders durumlarına göre genel not ortalaması değişebilecektir.

 • “Yarıyıl Değişikliği (2)” intibaklarında; lisans programlarında kayıt yeniletecek öğrencilerimizin intibakı yapılan ve FF harf notu aldığı dersin yeni yarıyılındaki diğer derslerin en az birinden son harf notu DD ve üzerinde ise; intibakı yapılan dersten sorumlu tutulmamaktadır.

Örneğin; Açıköğretim Fakültesi Sağlık Yönetimi Lisans Programında daha önce 7. yarıyılda okutulan “Denetim” dersinden FF harf notu alan ya da bu dersi hiç almamış bir öğrencimiz, bu dersin taşındığı 3. yarıyıldaki en az bir dersten en az DD harf notu almışsa; 2018-2019 öğretim yılında yapılan ders intibaklarına göre, dersin yeni yarıyılında yeterli başarıyı gösterdiği için bu dersten sorumlu olmayacak ve bu derse SD (Sorumlu Değil) harf notu verilecektir.

FF harf notunun yerine SD harf notu verilmesi, bu durumdaki öğrencilerimizin Genel Not Ortalamasının artmasını sağlayacaktır. (GNO, intibaklardan önce sıfır değilse.)

 • “Kaldıran Ders”    intibaklarında;  kaldırılan        bir    dersten     FF   harf    notu     alan

öğrencilerimizin bu notu ve kredisi, not durum belgesinden silineceği için bu durumdaki öğrencilerimizin de Genel Not Ortalamasını artmasını sağlayacaktır.

Diğer intibak türleri ise Genel Not Ortalamasını etkilemeyecektir.

Bu sayede ders intibakları nedeniyle öğrencilerimizin genel ortalamasının düşmemesi sağlanacaktır.

  18)  Ders intibakları sonrasında aynı bölümde okuduğum arkadaşım bir dersten sorumlu değilken ben niye aynı dersten sorumluyum?

Öğrencilerimizin sorumlu olduğu dersler, kayıtlı olduğu programda yapılan ders intibaklarına göre belirlenmektedir. Ders intibakları her programda farklılık gösterebilmekte ve öğrencilerimizin başarı durumlarına göre ders durumları belirlenmektedir.

Kayıt yeniletecek öğrencilerimizin kayıt yenileme tarihleri arasında Kayıt Yenileme Sayfasında yer alan dönem ders listesine göre ders seçmeleri (eklemeleri) gerekmektedir.

19)  2018-2019 Öğretim Yılı Ders İntibaklarındaki derslerin dışında başka bir ders almak istiyorum. Mümkün mü?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili programın yapısı, akademik kapsamı ve program çıktıları ile yeterli düzeyde örtüşmeyen derslerin yerine program kapsamında kazandırılmak istenen akademik yeterliklere daha uygun dersler getirilmiş olup öğrencilerimizin 2018-2019 Öğretim Yılı Ders İntibaklarına göre programındaki dersleri alması gerekmektedir.

20)  2018-2019 Öğretim Yılı Ders İntibaklarındaki derslerin dışında bu dönem için başka derslerin de değiştirilmesini talep ediyorum. Nereye başvurmalıyım?

Bilimsel bilginin sürekli güncellenmesi doğrultusunda, Açıköğretim Sisteminde yer alan programların derslerinde öğrencilerimizi yakından ilgilendiren önemli yapısal güncellemeler yapılmıştır. Bu amaçla programların akademik koordinatörleri ve alan uzmanlarıyla yapılan uzun süreli çalışmalar sonucunda programların ilgili derslerinde önemli iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir.

Öğrencilerimizin ders intibaklarına göre programındaki dersleri alması gerekmektedir.

21)  2018-2019 Öğretim Yılı Ders İntibaklarındaki değiştirilen dersim, daha önce de değiştirilmişti. Hangi dersten sorumlu olacağım?

Bilimsel bilginin sürekli güncellenmesi doğrultusunda 2018-2019 Öğretim Yılı Ders İntibak işlemleri, daha önceki öğretim yıllarında yapılan ders intibakları da dikkate alınarak uygulanmaktadır.

Kayıt yeniletecek öğrencilerimizin kayıt yenileme tarihleri arasında Kayıt Yenileme Sayfasında yer alan güncel ders listesine göre ders seçmeleri (eklemeleri) gerekmektedir.

22)  2018-2019 Öğretim Yılı Ders İntibakları hangi öğrencileri kapsayacak, beni etkileyecek mi?

Ders intibak işlemleri; kayıtlı ya da kayıt yeniletmemiş öğrenciler ve af kapsamında kayıt yaptıran/yaptıracak öğrencilerimiz için uygulanmaktadır.

23)  2018-2019 Öğretim Yılı Ders İntibaklarından önce başarılı olduğum dersler ne olacak?

Ders intibakları, öğrencilerimizin CC ve üzeri bir harf notuyla başarılı olduğu dersleri olumsuz etkilemeyecek şekilde yapılmaktadır. Örneğin başarılı bir dersin yerine başka bir ders konulmuşsa; öğrencimiz yerine konulan dersten sorumlu olmayacaktır.

Ayrıca CC ve üzeri harf notlu derslerin notları ve kredileri, not durum belgesinde gösterilmeye devam edilecektir.

24)  2018-2019 Öğretim Yılı Ders İntibaklarında CD, DC ve DD (koşullu geçer) harf notu aldığım dersler ne olacak?

2018-2019 Öğretim Yılında Ders İntibak Tablosunda CD, DC ve DD (koşullu geçer) harf notu ile ilgili işlemler, intibak türüne göre belirlenmektedir. Öğrencilerimiz intibakı yapılan dersinin son harf notu bu notlardan biriyse aşağıdaki intibak türlerine göre işlem yapılmaktadır:

 • İntibak türü “Yarıyıl Değişikliği (1)” ve “Yarıyıl Değişikliği (3)” ise; Genel Not Ortalaması 2,00’nin altında olması durumunda isterse seçebilir (ekleyebilir),
 • İntibak türü “Yarıyıl Değişikliği (2)” ve “Yerine Ders” ise; Genel Not Ortalamasına bakılmaksızın bu dersi seçemez. Bu dersten sorumlu değildir.

25)  2018-2019 Öğretim Yılı Ders İntibaklarından önce muaf olduğum dersler ne olacak?

Öğrencilerimiz 2018-2019 Öğretim Yılında Ders İntibakı yapılan bir dersten, MU harf notuyla muaf tutulmuşsa ya da SD harf notuyla sorumlu tutulmamışsa; bu durumdaki öğrencilerimiz bu ders için yarıyıl değişikliği yapılması durumunda bu dersten yine sorumlu olmayacaktır.

MU ve SD harf notları, öğrencilerin mezuniyet için gerekli toplam kredi hesabına dahil edilmektedir.

26)  2018-2019 Öğretim Yılı Ders İntibak Tablosunda üç tane yabancı dil dersi var. Üçünü de almak zorunda mıyım?

Öğrencilerimiz 2018-2019 Öğretim Yılında Ders İntibak Tablosunda yer alan ve kayıtlarda seçtiği yabancı dil derslerinden sadece birinden, iki dönemde sorumlu tutulmaktadır.

Örneğin; öğrencimiz kayıtlarda yabancı dil dersi olarak “İngilizce” dersini seçmişse; Güz Döneminde “İngilizce I” ve Bahar Döneminde “İngilizce II” derslerinde sorumlu olmaktadır.

27)  2018-2019 Öğretim Yılı Ders İntibak Tablosunda önceden iki dönemde aldığım ders, tek dönem olmuş. Tek dönemde gözüken dersin yerine konulmuş dersten sorumlu muyum?

Akademik koordinatörleri ve alan uzmanlarıyla yapılan uzun süreli çalışmalar sonucunda programların ilgili derslerinde önemli iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerimiz 2018-2019 Öğretim Yılında Ders İntibak İşlemlerinde daha önceki öğretim yıllarında iki ayrı dönemde farklı kod ile okutulan bazı dersler tek dönemde okutulacak şekilde intibakı yapılmıştır.

Örneğin; İşletme Fakültesi Konaklama İşletmeciliği Lisans Programında daha önce Güz Döneminde “Matematik I” ve Bahar Döneminde “Matematik II” dersi okutulurken, ders intibaklarına göre; Güz Dönemindeki “Matematik I” dersinin yerine “Genel Matematik” konulmuştur. Daha önce “Matematik I” dersinin son harf notu en az DD olan öğrencilerimiz bu dersin yerine konulan “Genel Matematik” dersinden sorumlu olmayacaktır. Bahar Döneminde de “Matematik II” dersinin yerine konulan derse göre intibak işlemi yapılacaktır.

28)  2018-2019 Öğretim Yılı Ders İntibak Tablosunda İşletme Bölümünde kaldırılan ve yeni ders olarak İstatistik dersinin intibakı nasıl olacak?

Öğrencilerimiz 2018-2019 Öğretim Yılında Ders İntibak İşlemlerinde daha önceki öğretim yıllarında iki ayrı dönemde farklı kod ile okutulan bazı dersler kaldırılmış, tek dönemde okutulacak şekilde yeni ders eklenerek ders intibakı yapılmıştır. Örneğin; İşletme Fakültesi İşletme Lisans Programında daha önce 3. yarıyılda “İstatistik I” ve 4. yarıyılda “İstatistik II” dersleri kaldırılmıştır. 3. yarıyıla “İstatistik” dersi yeni ders olarak konulmuştur. 3. Yarıyıldaki derslerin birinin son harf notu en az DD olan öğrencilerimiz “İstatistik” dersinden sorumlu olmayacaktır.

29)  2018-2019 Öğretim Yılı Ders İntibak Tablosunda Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümünde “Yöneylem Araştırması” dersi intibakı iki kere gösterilmiş bir hata mı var?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminin lisans programlardaki yarıyıl değişiklikleri öğrencilerimizin dönem uzatmamasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu nedenle Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümünün yeni ders listesinde 7. yarıyılda okutulacak “Yöneylem Araştırması” dersi iki ayrı satırda gösterilmiştir.

Daha önce Güz Döneminde “Yöneylem Araştırması I” ve Bahar Döneminde “Yöneylem Araştırması II” dersi okutulurken, ders intibaklarına göre; Güz Dönemindeki “Yöneylem Araştırması I” dersinin yerine “Yöneylem Araştırması” konulmuştur. Daha önce “Yöneylem Araştırması I” dersinin son harf notu en az DD olan öğrencilerimiz bu dersin yerine  konulan “Yöneylem Araştırması” dersinden sorumlu olmayacaktır.

30)  2018-2019 Öğretim Yılında kayıt yeniletmeyeceğim. Daha sonraki öğretim yıllarında kayıt yeniletmem halinde ders intibaklarına göre değişen derslerden sorumlu olur muyum?

Ders intibak işlemleri; kayıtlı ya da kayıt yeniletmemiş öğrenciler ve af kapsamında kayıt yaptıran/yaptıracak öğrencilerimiz için uygulanmaktadır. Bu nedenle 2018-2019 öğretim yılı Güz ve/veya Bahar Dönemlerinde kayıt yeniletmeyecek öğrenciler, daha sonra kayıt yenileteceği dönemlerde programındaki ders listesinde yer alan derslerden sorumlu olacaktır.

31)  Ders intibaklarında 4.yarıyıldan 8.yarıyıla taşınan “Ticaret Hukuku” dersinden FF harf notu ile kaldım ayrıca yine 4.yarıyıldan 8. yarıyıla taşınan “Siyasi Düşünceler Tarihi” dersinden AB harf notu ile geçtim. Ticaret Hukuku dersinden sorumlu olacak mıyım?

“Yarıyıl Değişikliği (2)” ders intibakı yapılırken, dersin yeni yarılındaki (intibakı yapılanlar dahil) güncel ders listesi dikkate alınmaktadır.

Örneğin bir öğrencimiz, İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Lisans Programında 4.yarıyıldan 8.yarıyıla alınan derslerden;

 • “Ticaret Hukuku” dersinden FF
 • “Siyasi Düşünceler Tarihi” dersinden AB harf notu almışsa

Bu öğrencimiz, güncel ders listesinde 8. yarıyıldaki en az bir dersinin son harf notu DD ve üzerinde olduğu için (“Siyasi Düşünceler Tarihi” dersinin harf notu AB olduğu için); “Ticaret Hukuku” dersinden sorumlu olmayacaktır.

32)  Ders intibaklarında 4.yarıyıldan 8.yarıyıla aktarılan “Siyasi Düşünceler Tarihi” dersini hiç almadım ama 4.yarıyıl dersi olan ve 8. yarıyıla kaydırılan “Ticaret Hukuku” dersinden DC harf notu ile geçtim. Siyasi Düşünceler Tarihi dersini alacak mıyım?

“Yarıyıl Değişikliği (2)” ders intibakı yapılırken, dersin yeni yarılındaki (intibakı yapılanlar dahil) güncel ders listesi dikkate alınmaktadır.

Örneğin bir öğrencimiz, İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Lisans Programında 4.yarıyıldan 8.yarıyıla alınan derslerden;

 • “Siyasi Düşünceler Tarihi” dersini hiç almamış
 • “Ticaret Hukuku” dersinin son harf notu DD ise

Bu öğrencimiz, güncel ders listesinde 8. yarıyıldaki en az bir dersinin son harf notu DD ve üzerinde olduğu için (“Ticaret Hukuku” dersinin harf notu AB olduğu için); “Siyasi Düşünceler Tarihi” dersinden sorumlu olmayacaktır.

33)  Ders intibaklarına göre 3. Yarıyıldaki FF notlu dersim 7. yarıyıla alınmış ancak ben hiç 7. yarıyıldan ders almamıştım. Bu dersten sorumlu olacak mıyım?

“Yarıyıl Değişikliği (2)” ders intibakına göre; lisans programlarında kayıt yeniletecek öğrencilerimizin intibakı yapılan FF harf notu aldığı/hiç almadığı dersin yeni yarıyılındaki diğer derslerin en az birinden son harf notu DD ve üzerinde ise; intibakı yapılan dersten sorumlu tutulmamaktadır.

Ders intibakı yapılırken, dersin yeni yarılındaki (intibakı yapılanlar dahil) güncel ders listesi dikkate alınmaktadır.

Örneğin; İktisat Fakültesi İktisat Lisans Programında daha önce 3. yarıyılda okutulan “Muhasebe Uygulamaları” dersinden FF harf notu alan ya da bu dersi hiç  almamış bir öğrencimiz, bu dersin taşındığı 7. yarıyıldaki derslerden en az bir dersten en az DD harf notu almamışsa; “Muhasebe Uygulamaları” dersinden 7. yarıyılda sorumlu olacaktır.

34)  Dikey Geçiş / Lisans Tamamlama ile geldiğim bölümde 2018-2019 Öğretim Yılı Ders İntibak Tablosunda daha önce 7. Yarıyılda olan ders 3. yarıyıla taşınmış. Bu dersi almak zorunda mıyım?

Kayıt türü Dikey Geçiş ya da Lisans Tamamlama olan ve kayıt yeniletecek öğrencilerimiz, kayıt yaptırdığı programın ilk dört yarıyılındaki derslerden sorumlu tutulmamaktadır.

Örneğin; ders intibaklarına göre Dikey Geçiş ya da Lisans Tamamlama kapsamında kayıt yaptırmış bir öğrencinin 7. yarıyıldaki dersi 3. yarıyıla taşınmışsa; öğrencimiz bu dersten sorumlu olmayacaktır.

Bu sayede Dikey Geçiş ve Lisans Tamamlama kapsamında kayıt yaptırmış öğrencilerimizin 2018-2019 Öğretim Yılında yarıyılı değiştirilen dersler nedeniyle dönem uzatmaması sağlanacaktır.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Açıköğretim, AÖF Ders Notları, Açıköğretim Sorular ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!