2023 ATA AÖF Yaz Okulu Kayıtları Başladı

2023 ATA AÖF Yaz Okulu Kayıtları 26 Haziran 2023 tarihinde başladı. Yaz okulundan ders alarak kaldığı dersi veya not yükseltmek istediği dersi öğrenciler tekrar alabilecek.

2023 ATA AÖF Yaz Okulu Kayıtları Ne Zaman?

2023 ATA AÖF Yaz okulu kayıtları 26.06.2023 tarihinde başlayıp 10.07.2023 tarihinde sona erecek. Hemen ardından ise yaz okulu başlamış olacak.

Yaz okulu kayıt işlemleri, ders seçiminin ardından öğretim ücretinin ödenmesi ile gerçekleşecektir. Öğrenciler, yaz okulunda açılacak derslerden en fazla toplam 5 adet ders alabilirler. Bu dersler, öncelikle alt yarıyıl dersleri olmak üzere, daha önce alınıp başarısız olunan (FF harf notlu) ve/veya ilk defa alınacak derslerden sadece yaz okulunda olmak üzere, takip eden üst yarıyıllardan (güz ya da bahar) seçilebilir.

2023 ATA AÖF Yaz Okulu Sınavı Yüz Yüze mi?

2023 yaz okulu sınavı ise 12-13 Ağustos 2023 tarihlerinde 81 ilde yüz yüze yapılacaktır. Yaz okulu 10 Temmuz’da başlayacak 11 Ağustos’ta sona erecek olup yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavı 12 ya da 13 Ağustos’ta 81 ilde aynı anda ve yüz yüze yapılacaktır.

Bir öğrenci hem mezuniyet üç ders sınavına hem de yaz okuluna katılamaz. Mezuniyet üç ders sınavı hakkı olan bir öğrenci isterse kayıt yapması durumunda yaz okuluna katılabilir. Ancak bu durumda mezuniyet üç ders sınavına katılamaz.

2023 ATA AÖF Yaz Okulu Ücretleri Nedir?

Yaz okulu ücretleri her program için yıl içindekiyle aynıdır. Yıl için açıköğretim harçları için tıklayınız.

Yaz okulunda açılacak derslerin listesine aşağıdaki tablodan erişebilirsiniz.

Kayıt ile birlikte sınav yeri tercihleri alınacak ve hiçbir şekilde değiştirilmeyecektir.

Yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencilere herhangi bir nedenle materyal ücreti iadesi yapılmayacaktır.

2023 ATA AÖF Yaz Okulu Kayıtları
2023 ATA AÖF Yaz Okulu Kayıtları

Yaz Okulunda Açılacak Derslerin Listesi

Yaz Okulunda Açılacak Derslerin Listesi
Acil Durum ve Afet Psikolojisi
Acil Durum ve Afet Yönetimine Giriş
Acil Hasta Bakımı
Acil Servis Araçları Eğitimi
Acil Yardım ve Kurtarma Çalışması
Açık Alan Rekreasyon Eğitimi
Adalet Meslek Etiği
Adli Sosyal Hizmet
Adolesan Dönemde Gelişim
Afet ve Acil Durum Mevzuatı
Afetlerde Haberleşme
Afetlerde Halk Sağlığı Hizmetleri
Afetlerde İlk ve Acil Yardım Yönetimi
Afetlerde İnsan Kaynakları Yönetimi
Afetlerde Risk ve Kriz Yönetimi
Aile Danışmanlığı
Aile Eğitimi
Aile Sosyolojisi
Ailelerle Sosyal Hizmet
Alternatif Turizm
Ambalaj Tasarımı
Anadolu Uygarlıkları
Anayasa Hukuku
Anne ve Baba Eğitimi
Anne ve Çocuk Sağlığı
Arama ve Kurtarma Bilgisi
Arapça I
Arapça II
Arapça III
Arapça IV
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Araştırma Yöntem ve Teknikleri I
Araştırma Yöntem ve Teknikleri II
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Avukatlık ve Noterlik Hukuku Bilgisi
Aydınlanma Felsefesi
Banka Muhasebesi
Bebeklik Döneminde Gelişim
Bilgi Sosyolojisi
Bilgisayar Destekli Kalıp Hazırlama I
Bilgisayar Destekli Kalıp Hazırlama II
Bilgisayar Donanımı
Bina ve Yapım Bilgisi
Bina Yönetim Sistemleri
Bina Yönetimi ve Site İşletmeciliği
Bireylerle Sosyal Hizmet
Biyoistatistik
Blok Uygulama
Blok Uygulama I
Blok Uygulama II
Borçlar Hukuku
Büro Yönetimi
Ceza Hukuku
Ceza Muhakemesi Hukuku
Cezaevi Yönetimi ve İnfaz Hukuku Bilgisi
Çağdaş Felsefe Akımları
Çağdaş Psikoloji Akımları
Çağdaş Sanat Akımları ve Moda
Çağdaş Siyasal Akımlar
Çağdaş Sosyoloji Kuramları
Çağdaş Toplumsal Süreçler
Çağdaş Yönetim Teknikleri
Çağrı Merkezi Yönetimi I
Çağrı Merkezi Yönetimi II
Çağrı Merkezi Yönetiminde Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri
Çağrı Merkezleri İçin Temel Satış Teknikleri
Çalışma İlişkileri ve Etik
Çalışma Ortamında Risk Etmenleri
Çevre Politikaları
Çocuğu Tanıma Teknikleri
Çocuk Beslenmesi
Çocuk Edebiyatı ve Medya
Çocuk Gelişimi I
Çocuk Gelişimi II
Çocuk Gelişimi Uygulamaları
Çocuk Hakları ve Hukuku
Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk ve Drama
Çocuk ve Oyun
Çocuk ve Spor
Çocuk Yaşam Alanları ve Çevre Düzenlemesi
Çocuk, Hastalık ve Hastane
Çocukla İletişim
Çocukların Eğitiminde Programlar ve Yaklaşımlar
Çoklu Ortam Uygulamaları
Dağıtım Kanalları Planlaması
Davranış Bilimleri
Demokrasi ve İnsan Hakları
Depolama ve Envanter Yönetimi
Dış Ticaret Belgeleri
Dış Ticaret Finansmanı
Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi
Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi
Dış Ticaret Teşvikleri
Dış Ticarette Yazışma Teknikleri
Dijital Kültür ve Sosyal Medya
Dijital Ses ve Görüntü Düzenleme Teknikleri
Dijital Tekstil Baskı Tasarımı
Din Eğitimi ve Din Hizmetlerinde Rehberlik
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Doğada Yaşam ve Hayatta Kalma
Doğal Afetler ve Afet Yönetimi
Dosyalama ve Arşivleme
Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri
Drama ve Animasyon
Drapaj
Egzersiz Fizyolojisi
Egzersiz ve Beslenme
Eğitim Sosyolojisi
Eğitsel Oyunlar
Ekip Çalışması ve Liderlik
Elektrik ve Metal İşlerinde İSG
Emlak Komisyonculuğu Teknikleri
Endüstri Sosyolojisi
Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor
Engellilik ve Sosyal Hizmet
Epidemiyoloji
Ergonomi
Eski Çağ Anadolu Tarihi
Eski Çağ Avrupa Tarihi
Eski Çağ Mezopotamya-Mısır Tarihi
Estetik ve Sanat Felsefesi
E-Ticaret
Etiketleme ve İşaretleme
Felsefe
Finansal Hizmet Pazarlaması
Finansal Yönetim
Fitness Uygulamaları
Fiziksel Uygunluk
Fizyopatoloji
Fotoğraf ve Video Proje Geliştirme
Fotoğrafçılık Türleri
Gayrimenkul Değerleme İlkeleri
Gayrimenkul Mevzuatı
Gazeteciliğe Giriş
Gelişim Psikolojisi
Gelişimsel Ölçme ve Değerlendirme
Gelişme Sosyolojisi
Genel Antrenman Bilgisi
Genel Muhasebe
Genel Sanat Tarihi
Genel Turizm
Gerontolojik Sosyal Hizmet
Gıda Güvenliğinin Temel Prensipleri
Gıda ve Personel Hijyeni
Girişimcilik ve Küçük İşletmeler
Giysi Konstrüksiyonu
Görme Biçimleri
Görsel Estetik
Görsel İletişim Tasarımı
Görsel Programlama I
Görsel Programlama II
Göstergebilim
Grafik Tasarım I
Grafik Tasarım II
Grafik Tasarım Tarihi
Grafik Tasarımı
Grafik Üretim Teknikleri
Gruplarla Sosyal Hizmet
Gümrük İşlem ve Uygulamaları
Gümrük Mevzuatı
Gündelik Yaşam Sosyolojisi
Günümüz Fıkıh Problemleri
Güvenlik Tedbirleri ve Sistemleri
Güvenlik ve Acil Durum Prosedürleri
Güvenlik Yönetimi
Haber Toplama ve Yazma Teknikleri
Haberleşme ve Seyrüsefer Sistemleri
Hadis
Hadis Tarihi ve Usulü
Halk Sağlığı
Halkla İlişkiler
Halkla İlişkiler Kampanyaları
Halkla İlişkiler Yazarlığı
Halkla İlişkilerde Strateji ve Planlama
Halkla İlişkilerde Uygulama Teknikleri
Hareketli Görüntü Tarihi
Harita Bilgisi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri
Hasta ve Çalışan Güvenliği
Hastalıklar Bilgisi
Hastane Bilgi Sistemleri
Hava Yolu Taşımacılığı
Hava Yolu Yönetimi
Havaalanı Donanım ve Faaliyetleri
Havacılık Bakım Yönetimi
Havacılık Emniyeti ve Güvenliği
Havacılık Kuralları
Hayat ve Hayat Dışı Sigortalar
Hayvan Davranışları ve Refahı
Hukuk Dili ve Adli Yazışma
Hukuk ve Suç Sosyolojisi
Hukukun Temel Kavramları
İcra ve İflas Hukuku
İçerik Yönetim Sistemi
İdare Hukuku
İdari Yargı
İkna ve İkna Psikolojisi
İktisada Giriş
İletişim Hukuku
İletişim Kuramları
İletişim Tarihi ve Sosyolojisi
İletişim ve Halkla İlişkiler
İletişimde Hedef Kitle
İletişime Giriş
İlk Dönem İslam Tarihi
İlk Müslüman Türk Devletleri
İlk yardım ve Acil Sağlık Hizmetleri
İmar Hukuku
İnsan Anatomisi ve Kinesiyoloji
İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre I
İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre II
İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet
İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan Kaynaklı Afetler ve Yönetimi
İnsan ve Toplum Felsefesi
İnşaat Muhasebesi
İnternet Programcılığı I
İnternet Programcılığı II
İslam Ahlak Esasları
İslam Düşünce Tarihi
İslam Hukukuna Giriş
İslam İbadet Esasları
İslam İnanç Esasları
İslam Kurumları ve Medeniyeti
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatları Tarihi
İslam Tarihi I
İslam Tarihi II
İstatistiğe Giriş
İstatistik Analiz
İş Güvenliği Mevzuatı
İş Hijyeni
İş Hukuku
İş Kazaları ve İSG’de Temel Önlemler
İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
İşletim Sistemleri
İşletme Bilimlerine Giriş
İşletme Finansmanı
İşletmelerde Performans Yönetimi
İthalat-İhracat Tekniği
Kalem Mevzuatı ve Tebligat Hukuku Bilgisi
Kalıp Hazırlama I
Kalıp Hazırlama II
Kamera Aydınlatma ve Çekim Teknikleri
Kameramanlık
Kamu Maliyesi
Kamu ve Yerel Yönetim Rekreasyonu
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar
Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi
Karşılaştırmalı Spor Yönetimi
Kat Hizmetleri Yönetimi
Kaynaştırma Eğitimi
Kelama Giriş
Kentleşme Politikası
Kimyasal Maddeler ve Tehlikeleri
Kişiler Arası İletişim
Klasik Sosyoloji Kuramları
Kongre Fuar Yönetimi
Kostüm Tarihi
Kriminoloji
Kriz Yönetimi
Kurtarma Araçları Eğitimi
Kurumlar Sosyolojisi
Kurumsal Bilgi Yönetimi
Kurumsal İletişim Yönetimi
Kültür Sosyolojisi
Kültürlerarası İletişim
Küreselleşme Kuramları
Laboratuvar Teknikleri ve Prensipleri
Lojistiğe Giriş
Lojistik Maliyet Analizi
Lojistik Yönetimi
Maden ve Yapı İşlerinde İSG
Makina ve Teçhizat
Makro iktisat
Mali Hukuk Bilgisi
Mali Tablolar Analizi
Maliyet Muhasebesi
Maliyet Muhasebesi I
Maliyet Muhasebesi II
Mantık
Marka Yönetimi
Masaüstü Yayıncılık
Matematik I
Matematik II
Medeni Hukuk I
Medeni Hukuk II
Medeni Usul Hukuku
Medya Okuryazarlığı
Medya Planlaması
Meslek Hastalıkları
Meteoroloji
Mikro İktisat
Moda Çizim Teknikleri
Moda İllüstrasyonu
Moda Sunumu
Moda Tasarımına Giriş
Moda ve Ürün Geliştirme
Modern Mantık
Muhasebe Denetimi
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Nesne Tabanlı Programlama I
Nesne Tabanlı Programlama II
Ofis Uygulamaları
Okul Döneminde Gelişim
Okul Öncesi Dönemde Gelişim
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Program Geliştirme
Okul Öncesi Eğitimde Araç Gereç Geliştirme
Okul Sosyal Hizmeti
Olay Yönetim Sistemi
Organizasyon Güvenliği
Orta Asya Türk Tarihi
Ortaçağ Avrupa Tarihi
Osmanlı Kurumları Tarihi I
Osmanlı Kurumları Tarihi II
Osmanlı Sosyal İktisat Tarihi
Osmanlı Tarihi I
Osmanlı Tarihi II
Osmanlı Tarihi III
Osmanlı Tarihi IV
Osmanlı Türkçesi I
Osmanlı Türkçesi II
Osmanlı Türkçesi Metinleri I
Osmanlı Türkçesi Metinleri II
Otel İşletmeciliği
Oyun Çocukluğu Döneminde Gelişim
Oyun ve Oyun Materyalleri
Öğrenme ve Öğretme Teknikleri I
Örgütsel Davranış
Örgütsel İletişim
Özel Eğitim I
Özel Eğitim II
Özel Eğitimde Araç Gereç Geliştirme
Özel Eğitimde Program Geliştirme
Özel Gereksinimli Çocuklar ve Eğitimi
Özel Gruplar İçin Rekreasyon
Özel Güvenlik Hukuku
Özgün Baskı Teknikleri
Paket Programlar I
Paket Programlar II
Para ve Bankacılık
Patlayıcı-Parlayıcı Maddeler ve Önlemleri
Pazarlama Araştırması
Pazarlama İletişimi
Pazarlama İlkeleri
Pazarlama Yönetimi
Programlama Temelleri
Proje Yönetimi
Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları
Psikiyatrik Sosyal Hizmet
Psikoloji
Radyo- Televizyon Metin Yazarlığı ve Habercilik
Radyo- Televizyonda Program Yapım ve Yönetim
Radyo ve Televizyonda Temel Kavramlar
Rapor Yazma İlke ve Teknikleri
Reklam Ajansı Yönetimi
Reklam Analizleri
Reklam Araştırmaları ve Etkinlik Ölçümü
Reklam Fotoğrafçılığı
Reklam Grafiği
Reklam Kampanyaları ve Reklamcılık Uygulamaları
Reklam ve Reklam Yazarlığı
Reklamcılığa Giriş
Reklamda Yaratıcılık
Rekreasyon İşletmeciliği
Rekreasyon Liderliği
Rekreasyon ve Animasyon
Rekreasyon ve Çevre
Rekreasyon ve Sağlık
Rekreasyona Giriş
Rekreasyonda Kriz Yönetimi
Rekreasyonda Program Geliştirme ve Planlama
Rekreasyonda Takım Bütünlüğü Uygulamaları
Renk Bilgisi
Risk Altındaki Çocuklar
Risk Değerlendirmesi
Risk Yönetimi
Sağlık Ekibi
Sağlık Ekonomisine Giriş
Sağlık Hukuku
Sağlık Kurumları ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı
Sağlık Kurumları Yönetimi
Sağlık Kurumları Yönetimi I
Sağlık Kurumları Yönetimi II
Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim
Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi
Sağlık Planlaması
Sağlık Sosyolojisi
Sanat Sosyolojiisi
Sayısal Fotoğraf
Sekreterlik Bilgisi
Selçuklu Tarihi ve Kurumları
Sermaye ve Para Piyasaları
Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü
Sigorta Muhasebesi
Sigortacılık Uygulamaları
Silah Bilgisi
Sivil Havacılığa Giriş
Sivil Toplum Örgütleri
Siyasal İletişim
Siyaset Bilimi
Siyaset Sosyolojisi
Siyasi Düşünceler Tarihi
Siyasi Tarih
Sosyal Antropoloji
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
Sosyal Güvenlik Sistemi
Sosyal Hizmet Bilimine Giriş
Sosyal Hizmet Etiği
Sosyal Hizmet Kuram ve Yaklaşımları
Sosyal Hizmet Mevzuatı
Sosyal Hizmet Tarihi
Sosyal Hizmet Yönetimi
Sosyal Hizmette Bilişim Teknolojileri
Sosyal Hizmette Görüşme İlke ve Teknikleri
Sosyal Politika
Sosyal Psikoloji
Sosyoloji
Sosyoloji Tarihi
Sosyolojiye Giriş
Sözlü İletişim ve Hitabet
Sponsorluk
Spor Bilimlerine Giriş
Spor Biyomekaniği
Spor Ekonomisi
Spor Hukuku
Spor Organizasyonları Yönetimi
Spor Pazarlaması
Spor Psikolojisi
Spor Sosyojlojisi
Spor Tarihi ve Olimpizm
Spor Tesisleri İşletmeciliği
Spor ve Medya
Spor ve Turizm
Spor Yönetimi
Spor Yönetiminde Liderlik
Sporda Beceri Öğrenimi
Sporda İletişim Becerileri
Sporda Örgütsel Davranış
Sporda Reklamcılık ve Yönetimi
Sporda Yetenek Seçimi
Stratejik Yönetim
Suç Önleme Modelleri
Suç Sosyolojisi
Suni Tohumlama ve Veteriner Doğum Bilgisi
Sürü Sağlığı Yönetimi ve Ekonomisi
Şehircilik
Şirketler Muhasebesi
Tapu ve Kadastro Bilgisi
Tarih Metodolojisi
Tasarım Okumaları
Tasarımda Fotoğraf Kullanımı
Tasarımda Tipografi
Taşıma Hukuku
Taşımacılık Sistemleri
Tedarik Zinciri Yönetimi
Tefsir
Tefsir Tarihi ve Usulü
Teknoloji ve Çocuk
Tekstil Boyamacılığı
Tekstil Genel Bitim İşlemleri
Tekstil Malzeme Bilgisi
Temel Anatomi
Temel Bilgi Teknolojileri
Temel Bilgi Teknolojileri I
Temel Bilgi Teknolojileri II
Temel Dikim Teknikleri I
Temel Dikim Teknikleri II
Temel Fotoğrafçılık
Temel Harekât Hizmetleri ve Ramp
Temel Hareket Eğitimi
Temel Kredi İşlemleri
Temel Matematik
Temel Sağlık Bilgisi
Temel Sigortacılık ve Risk
Temel Tasarım
Temel Tasarım I
Temel Tasarım II
Temel Viroloji ve Viral Hastalıklar
Tıbbi Dokümantasyon
Tıbbi Kayıt ve Hastane Otomasyonu
Tıbbi Sosyal Hizmet
Tıbbi Terminoloji
Ticaret Hukuku
Ticari Bilgiler ve Belgeler
Tipografi
Toplumla Sosyal Hizmet
Toplumsal Eşitsizlikler
Toplumsal Tabakalaşma
Turizm Coğrafyası
Turizm ekonomisi
Turizm Mevzuatı
Turizm ve Rekreasyonda Bölgesel Kalkınma
Turizm ve Tanıtım
Turizmde Mesleki İngilizce
Tüketici Davranışları
Türk Dili I
Türk Dili II
Türk İslam Edebiyatı
Türk Kültürü ve Medeniyeti Tarihi
Türk Milli Mücadele Tarihi
Türk Siyasi Hayatı
Türk Sosyologları
Türk Toplumunda ve Farklı Kültürlerde Çocuk
Türk vergi Sistemi
Türk Yönetim Tarihi
Türkiye Ekonomisi
Türkiye Selçukluları ve Beylikleri Tarihi
Türkiyenin Toplumsal ve Ekonomik Yapısı
Türkiyenin Toplumsal Yapısı
Uçuş Teorisi ve Temel Uçak Bilgisi
Uluslararası Bankacılık
Uluslararası Halkla İlişkiler
Uluslararası İktisat
Uluslararası Pazarlama
Üretim Yönetimi
Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar
Vergi Hukuku
Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
Veteriner Anatomi
Veteriner Biyokimya
Veteriner Dış Hastalıkları Bilgisi
Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji
Veteriner Fizyoloji
Veteriner Genel Patoloji
Veteriner Histoloji ve Embriyoloji
Veteriner İç Hastalıkları Bilgisi
Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji
Veteriner Parazitoloji
Web Editörü
Web Tasarımının Temelleri
Yabancı Dil I
Yabancı Dil II
Yanma ve Yangın
Yaşam Boyu Spor
Yaşayan Dünya Dinleri
Yayın Grafiği
Yazışma Teknikleri
Yem Bilgisi ve Hayvan Besleme
Yeni Medyaya Giriş
Yeni Medyaya ve Gazetecilik Uygulamaları
Yeni ve Yakınçağ Avrupa Tarihi
Yerel Yönetimler
Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet
Yerleşim Sosyolojisi
Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi
Yoksulluk ve Sosyal Hizmet
Yolcu ve Yer Hizmetleri
Yönetici Asistanlığı
Yönetim Bilimine Giriş
Yönetim Bilişim Sistemleri
Yönetim ve Organizasyon
Zaman ve Toplantı Yönetimi
Zootekni ve Genetik
0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Açıköğretim, AÖF Ders Notları, Açıköğretim Sorular ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!