2021 Ata Aof Online Bütünleme Sınavı Programı

Ata Aof Online Bütünleme Sınavı programı ve sınav bilgilendirme yazıları Atatürk Üniversitesi tarafından paylaşıldı.

Atatürk Üniversitesi 2020 – 2021 yılı bahar dönemi bütünleme sınavları için bilgilendirme yazısı yayınlamıştı. ( Bkz. Bahar Dönemi bütünleme sınavı bilgilendirme yazısı) Atatürk Üniversitesi online bütünleme sınavları 28 Haziran – 03 Temmuz 2021 tarihleri arasında, her gün 09.00 ile 22.00 saatleri arasında yapılacak.

Ata Aof Online Bütünleme Sınavı 28 Haziran – 03 Temmuz 2021 tarihleri arasında 6 gün sınav yapılacak olup her gün farklı derslerden sınavlar gerçekleştirilecek. Hangi gün hangi dersten sınav yapılacağına dair sınav programı da Atatürk Üniversitesi tarafından paylaşıldı. Ata Aof Online Bütünleme Sınavı Programını yazının devamında görebilirsiniz.

2021 Ata Aof Online Bütünleme Sınavı Programı girecek tüm öğrencilere başarılar diliyoruz.

Atatürk Üniversitesi 2021 Ata Aof Online Bütünleme Sınavı Programı

28 Haziran 2021 PAZARTESİ (1. GÜN)

Anayasa Hukuku
Arapça II
Arapça IV
Araştırma Yön. ve Tek. II
Çocuk Gelişimi II
Eskiçağ Mez.-Mısır Tar.
Girişimcilik ve Küçük İşletmeler
Gündelik Yaşam Sosyolojisi
Havacılık Kuralları
İlkyar. ve Acil Sağ. Hizm.
Kurumsal İletişim Yönetimi
Osmanlı Türkçesi II
Para ve Bankacılık
Sağlık Ekibi
Sağlık Sosyolojisi
Sanat Sosyolojiisi
Sermaye ve Para Piyasaları
Siyasi Düşünceler Tarihi
Sosyal Antropoloji
Sosyal Hizmet Tarihi
Sosyolojiye Giriş
Spor Org. Yönetimi
Spor Pazarlaması
Tedarik Zinciri Yönetimi
Toplumla Sosyal Hizmet
Tüketici Davranışları
Türk Yönetim Tarihi
Uluslararası Halkla İlişkiler
Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
Veteriner Mik. ve İmmünoloji
Yabancı Dil II

29 Haziran 2021 SALI (2. GÜN)

Afet ve Acil Durum Mevzuatı
Afetlerde Haberleşme
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tar.II
Aydınlanma Felsefesi
Banka Muhasebesi
Bebeklik Döneminde Gelişim
Blok Uygulama
Blok Uygulama II
Çağdaş Felsefe Akımları
Çağdaş Psikoloji Akımları
Çağdaş Sanat Akım. ve Moda
Çalışma Ortamında Risk
Etmenleri
Çocuk ve Drama
Fizyopatoloji
Genel Antrenman Bilgisi
Giysi Konstrüksiyonu
Görme Biçimleri
Görsel Programlama II
Grafik Tasarım Tarihi
Haber Topl. ve Yz. Teknikleri
Halkla İliş. Uyg. Teknikleri
İlk Müslüman Türk Devletleri
İnsan Hakları ve Sosyal
Hizmet
İslam Hukukuna Giriş
İslam Tarihi II
Kameramanlık
Kriminoloji
Maden ve Yapı İşlerinde İSG
Makina ve Teçhizat
Marka Yönetimi
Muhasebe Denetimi
Okul Sosyal Hizmeti
Oyun Çocuk. Dönem. Gelişim
Rekreasyon ve Animasyon
Renk Bilgisi
Sağlık Kurumları ve Sosyal
Güvenlik Mevzuatı
Sağlık Kur. Finansal Yönetim
Sosyal Hizmet Yönetimi
Sözlü İletişim ve Hitabet
Sponsorluk
Spor Ekonomisi
Spor Tesisleri İşletmeciliği
Spor ve Turizm
Stratejik Yönetim
Tarih Metodolojisi
Temel Tasarım II
Ticaret Hukuku
Turizm ekonomisi
Türk Dili II
Türk Siyasi Hayatı
Türkiyenin Toplumsal Yapısı
Vergi Hukuku
Veteriner Parazitoloji
Web Editörü

30 Haziran 2021 ÇARŞAMBA (3. GÜN)

Aile Eğitimi
Bilgisayar Donanımı
Biyoistatistik
Ceza Hukuku
Dış Ticaret İş. Muhasebesi
Dosyalama ve Arşivleme
Emlak Komis. Teknikleri
Felsefe
Finansal Yönetim
Hadis Tarihi ve Usulü
Hayvan Dav. ve Refahı
İletişim Hukuku
İletişim Kuramları
İnşaat Muhasebesi
İslam Kur. ve Medeniyeti
İş Hijyeni
Kimyasal Mad. ve Tehlikeleri
Kişilerarası İletişim
Lojistik Yönetimi
Mali Hukuk Bilgisi
Maliyet Muhasebesi II
Mantık
Masaüstü Yayıncılık
Medeni Hukuk II
Mikro İktisat
Öğrenme ve Öğr.Teknikleri I
Özel Eğitim II
Pazarlama İlkeleri
Proje Yönetimi
Protokol ve So. Dav. Kuralları
Reklam Fotoğrafçılığı
Reklam Kamp. ve Rek. Uyg.
Sosyal Bil. Arş Yöntemleri
Sosyal Hizmette Bilişim
Teknolojileri
Sosyal Politika
Tefsir Tarihi ve Usulü
Temel Kredi İşlemleri
Temel Sigortacılık ve Risk
Tıbbi Terminoloji
Uçuş Teo. ve Te. Uç. Bilgisi
Veteriner Biyokimya
Yönetim Bilişim Sistemleri

1 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE (4. GÜN)

Adalet Meslek Etiği
Afetlerde İnsan Kaynakları
Yönetimi
Alternatif Turizm
Bireylerle Sosyal Hizmet
Büro Yönetimi
Ceza Muhakemesi Hukuku
Çoklu Ortam Uygulamaları
Dağıtım Kanalları Planlaması
Depolama ve Envan. Yön.
Dış Ticaret İş.Yönetimi
Din Eğ. ve Din Hiz. Reh.
Din Sosyolojisi
Doğal Afet. ve Afet Yön.
Dönem Sonu Muh. İş.
Ekip Çalışması ve Liderlik
Epidemiyoloji
Estetik ve Sanat Felsefesi
E-Ticaret
Etiketleme ve İşaretleme
Finansal Hizmet Pazarlaması
Gayrimenkul Değ. İlkeleri
Gelişim Psikolojisi
Gelişme Sosyolojisi
Görsel İletişim Tasarımı
Göstergebilim
Güvenlik Yönetimi
Haberleşme ve Seyrü. Sis.
İcra ve İflas Hukuku
İletişim Tar. ve Sos. İnt. Pro. II
İstatistik Analiz
Kaynaştırma Eğitimi
Kriz Yönetimi
Kurtarma Araçları Eğitimi
Lojistik Maliyet Analizi
Matematik II
Meslek Hastalıkları
Meteoroloji
Moda Tasarımına Giriş
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Nesne Tabanlı Prog. II
Olay Yönetim Sistemi
Örgütsel İletişim
Özel Eğit. Araç Gereç Geliş.
Özel Gereksinimli Çoc. ve Eğ.
Özel Güvenlik Hukuku
Patlayıcı-Parlayıcı Mad. ve Ön.
Pazarlama İletişimi
Psikiyatrik Sosyal Hizmet
Risk Değerlendirmesi
Sağlık Hukuku
Sağlık Kur. Yönetimi II
Sigorta Muhasebesi
Sivil Toplum Örgütleri
Siyasi Tarih
Sosyal Hizmet Etiği
Sosyoloji Tarihi
Tapu ve Kadastro Bilgisi
Temel Harekât Hiz. ve Ramp
Temel Sağlık Bilgisi
Turizm Coğrafyası
Türk İslam Edebiyatı
Türk vergi Sistemi
Veteriner Dış Hastalıkları Bil.
Veteriner Farmakoloji ve Tok.
Veteriner İç Hastalıkları Bilgisi
Yerel Yönetimler

2 TEMMUZ 2021 CUMA (5. GÜN)

Afetlerde Halk Sağlığı Hiz.
Afetlerde Risk ve Kriz Yön.
Aile Sosyolojisi
Cezaevi Yön.ve İnfaz Huk. Bil.
Çağdaş Sosyoloji Kuramları
Çağrı Merkezi Yönetimi II
Çağrı Mer. İçin Tem. Sat.Tek.
Çevre Politikaları
Çocuk Edebiyatı ve Medya
Çocuk Gelişimi Uygulamaları
Dış Ticaret Belgeleri
Dış Ticaret Teşvikleri
Dijital Kül. ve Sosyal Medya
Eğitim Sosyolojisi
Fotoğraf ve Video Proje Geliş.
Gayrimenkul Mevzuatı
Gıda Güven. Temel Pren.
Gıda ve Personel Hijyeni
Gümrük İşlem ve Uyg.
Güvenlik ve Acil Durum Pro.
Hadis
Halkla İliş. Strateji ve Plan.
Hareketli Görüntü Tarihi
Hasta ve Çalışan Güvenliği
Hava Yolu Yönetimi
Havacılık Em. ve Güvenliği
İçerik Yönetim Sistemi
İnsan Dav. ve Sosyal Çevre II
İş Güvenliği Mevzuatı
Kalem Mevzuatı ve Tebligat
Hukuku Bilgisi
Kamu Maliyesi
Kelama Giriş
Kültürlerarası İletişim
Medya Planlaması
Modern Mantık
Ofis Uygulamaları
Organizasyon Güvenliği
Pazarlama Yönetimi
Radyo-Tele. Prog. Yapım ve Yön.
Rapor Yazma İlke ve Teknikleri
Reklamda Yaratıcılık
Sağlık Ekonomisine Giriş
Sigortacılık Uygulamaları
Sosyal Güvenlik Sistemi
Suni Tohumlama ve Veteriner
Doğum Bilgisi
Şirketler Muhasebesi
Turizm Mevzuatı
Uluslararası Bankacılık
Uluslararası İktisat
Yanma ve Yangın
Yaşayan Dünya Dinleri
Yazışma Teknikleri
Yeni Medyaya Giriş
Yeni Medyaya ve Gaz.Uyg.
Yiyecek İçecek Hiz. Yönetimi
Yolcu ve Yer Hizmetleri
Yönetici Asistanlığı
Zaman ve Toplantı Yönetimi

3 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ (6. GÜN)

Adli Sosyal Hizmet
Dış Ticarette Yaz. Tek.
Seyahat Ace. ve Tur Op.
Temel Bilgi Tek. II
Türk Sosyologları

2021 Ata Aof Online Bütünleme Sınavı Programı
2021 Ata Aof Online Bütünleme Sınavı Programı

Kaynak: Ata Aof

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Açıköğretim, AÖF Ders Notları, Açıköğretim Sorular ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!