2021 – 2022 Aof Online Kayıt Kılavuzu (YKS, İkinci Üniversite, DGS, Yatay Geçiş, Ek Yerleştirme)

Aof Online Kayıt işlemleri 2021 YKS tercihlerinin açıklanması neticesinde başlayacak. Anadolu Üniversitesi tarafından Akademik takvim ile kayıt tarihleri ve sınav tarihleri yayımlanmış oldu. Bir değişiklik yapılması durumunda Akademik Takvim güncellenecek olup en güncel tarihleri Akademik Takvimden takip edebilirsiniz. Açıköğretim kayıtları geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda online olarak gerçekleştirilecek. Açıköğretime kayıt olmak isteyen adaylar bu yazımızın devamı olan Aof Online Kayıt Kılavuzu ile kayıtlarını tamamlayabilecektir.

2021 – 2022 yılı için planlanan kayıt tarihleri aşağıdaki gibidir.

İKİNCİ ÜNİVESİTE
Başvuru ve Kayıt Tarihleri*:
23 Ağustos – 08 Ekim 2021

ANADOLUYÖS
Başvuru ve Kayıt Tarihleri*:
23 Ağustos – 08 Ekim 2021

YKS YENİ KAYIT
Başvuru ve Kayıt Tarihleri*:
06 – 10 Eylül 2021

YATAY GEÇİŞ
Başvuru ve Kayıt Tarihleri*:
13 – 17 Eylül 2021

DİKEY GEÇİŞ
Başvuru ve Kayıt Tarihleri*:
27 Eylül – 01 Ekim 2021

EK YERLEŞTİRME
Başvuru ve Kayıt Tarihleri*:
27 Eylül – 01 Ekim 2021

*Tüm kayıt türlerine ait çevrim içi başvuru ve kayıt işlemleri kayıt tarihinin ilk günü saat 09:00’da başlayıp kayıt tarihinin son günü saat 17:00’de sona erecektir.

Aof Online Kayıt Kılavuzu

Çevrimiçi Başvuru İşlem Adımları

https://aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısından e-devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra ilgili kayıt türünü seçip açıklamalar doğrultusunda başvuru adımlarını tamamlayarak çevrimiçi başvuru işleminizi gerçekleştiriniz.

Çevrimiçi başvuru işlemlerinde adayın HES Kodunu girmesi zorunludur.

Yüklenen fotoğrafların adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde, cepheden yüzü açık ve son 6 ay içinde çekilmiş olması gerekmektedir. Açıköğretim Sisteminde kullanılmak üzere yüklenilen fotoğrafın adaya ait olmaması, hatalı geçersiz olması durumunda doğacak olumsuzlukların sorumluluğu adaya aittir.

Öğrenim Bilgisine Ulaşılamayan Adayların Yapacakları İşlemler

İkinci Üniversite (YÖKSİS bilgileri çekilemeyen adaylar)

Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi

Adayın çevrimiçi başvuru sayfasına öğrenim durumunu belirten belgeyi yüklemesi gerekmektedir.

Yurt Dışı Mezuniyet Belgesi

Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan mezun olmuş, uyruğundan biri T.C. olanlar, mezuniyet belgesi ile Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) veya YÖKSİS üzerinden alınan denklik belgesini yüklemesi gerekmektedir.

Yükseköğretim Kurumunda Kayıtlı Olanlardan İstenecek Öğrenim Belgesi

Öğrenci Belgesi

Herhangi bir yükseköğretim kurumunun ön lisans veya lisans programına kayıtlı olup YÖKSİS’ten bilgilerine ulaşılamayan öğrenciler, yeni tarihli öğrenci belgesini/öğrenim durumlarını gösteren
belgeyi yükleyeceklerdir.

ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan KKTC’deki üniversitelerde okuyan öğrenciler de yukarıdaki açıklamaya göre belge yükleyecektir (KKTC’deki
üniversitelerin Türkiye’de bulunan bürolarından alınan öğrenci belgeleri kabul edilmeyecektir).

Öğrenci belgesi farklı dillerde yazılmış ise ayrıca Türkçe çevirisini yükleyeceklerdir. Yükseköğretim Kurumlarından alınan öğrenci belgelerinde öğrencinin okuduğu program mutlaka
belirtilmelidir.

Çevrimiçi başvuru aşamalarında sisteme yükledikleri belge asılları ile birlikte kayıt tarihleri içerisinde AÖF bürolarına başvurmaları gerekmektedir.

ANADOLUYÖS Kapsamında Kayıt Yaptıracak Adaylar İçin Ek Belgeler

ANADOLUYÖS kapsamında kayıt yaptıracak adaylar aşağıda belirtilen belgeleri başvuru sırasında sisteme yüklemeleri ve kayıt tarihleri içinde yüklenen belgeleri ile AÖF Bürosuna başvurması gerekmektedir.

Pasaport/T.C. Kimlik Kartı/Mavi Kart
Kayıt yaptıracak adaylar kimlik bilgilerini içeren Pasaport, T.C. Kimlik Kartı veya Mavi Kart
belgelerinden herhangi birini sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Lise Diploması
Adayın çevrimiçi başvuru sayfasına öğrenim durumunu belirten belgeyi yükleyerek, kayıt tarihleri içinde yüklenen belgenin aslı ile AÖF Bürosuna başvurması gerekmektedir.

Lise Diploması Denklik Belgesi
Denklik işlemi Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Eğitim Ataşelikleri veya İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılmaktadır.

Türkçe Yeterlilik Belgesi
Eğitim dili Türkçe olan bir bölüme/programa kayıt yaptıran yabancı devlet vatandaşı öğrencinin kayıt olduğu bölüme/programa başlayabilmesi için (aşağıdaki koşulları taşıyanlar hariç); “ANADOLUYÖS Türkçe Testi”nden en az 60 puan veya “Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ANADOLU TÖMER)”nin “Anadolu Türkçe Yeterlik Sınavı” ya da Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılan ve geçerlilik süresi sona ermeyen “Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS)”ndan Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) düzey karşılığı (B2) düzeyinde puan almış olması gerekir.

Eğitim dili tamamen yabancı dil olan bölümlere/programlara kayıt yaptırmış öğrencilerden Türkçe yeterliliklerine ilişkin herhangi bir belge istenmez.

Aşağıdaki koşulları sağlayan bu öğrencilerden Türkçe yeterliliklerine ilişkin herhangi bir belge istenmez ve Türkçe düzeyleri kayıtlı oldukları bölümlere/programlarına başlayabilmeleri için yeterli kabul edilir.

a) Ortaöğrenimini yurt içinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Türk liselerinde tamamlayanlar,
b) Ortaöğrenimini yurt dışında Millî Eğitim Bakanlığı nezdinde açılmış Türk okullarında tamamlayanlar,
c) Ortaöğrenimini Millî Eğitim Bakanlığı Açıköğretim Lisesi Yurt Dışı Programlarında tamamlayanlar,

ç) Doğumla Türk vatandaşı olup İçişleri Bakanlığından Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı “Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge” sahibi olduklarını belgeleyenler (mavi kart sahiplerinden),
d) Vatandaşlığı T.C. olanlar,
e) Yabancı devlet vatandaşlığından biri T.C. olan çifte vatandaşlar,
f) Açıköğretim Sistemi yurt dışı programlarına kayıt yaptıranlar.

Üniversitede eğitim dili Türkçe olan bir bölüme/programa kayıt olup da Türkçesi yetersiz olan öğrenci, Türkçesini “ANADOLU TÖMER Türkçe Hazırlık Programı”nda yeterli hale getirmek üzere
bölümünden/programından 1 yıl süreyle izinli sayılır. Öğrenci bu süre içinde yeterli Türkçe dil düzeyine ulaşamadığında, durumunu belgelendirmesi koşuluyla kendisine 1 yıl ek süre verilir. İzinli
sayılan öğrenci kayıtlı olduğu bölümün/programın öğrenim ücretini ödemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ek süre sonunda Türkçe düzeyini yeterli hâle getiremeyen öğrencinin
kayıtlı olduğu bölümden/programdan kaydı silinir.

YKS Yeni Kayıt – Ek Yerleştirme (MEBBİS bilgileri çekilemeyen adaylar)

Çevrimiçi Başvuru İşlemleri sırasında adayın öğrenim bilgilerine MEBBİS (Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri)/YÖKSİS (Yükseköğretim Bilgi Sistemi) sistemlerinden ulaşılamaması durumunda, öğrenim durumlarını belirten belgelerini çevrimiçi başvuru sırasında yüklemeleri gerekmektedir.

İlişik kesme belgesi, geçici denklik belgesi, mezuniyeti belirten düz yazılar, temel kursu bitirme diploması, başarı durum belgesi ve sertifikalar kesinlikle mezuniyet belgesi yerine sayılmaz ve bu
belgelerle kayıt yapılmaz.

Belge Yüklemesi Gereken Adayların Kayıt Süreci

Öğrenim Belgesi Yükleyen Adaylar

İkinci Üniversite kapsamında çevrimiçi başvuru sırasında öğrenim bilgisi YÖKSİS tarafından sorgulanamayan adaylar yükledikleri belgenin aslı ile birlikte kayıt tarihleri içerisinde AÖF Bürosuna başvurmak zorundadır.

AÖF bürosuna belgesi ile başvurmayan adayların kayıtları tamamlanmayacak ve kayıt hakkını kaybedecektir.

Kayıt İçin İstenen Belge/Belgeler (Öğrenim Belgesi Hariç) Yükleyen Adaylar

Çevrimiçi başvuru sırasında istenen diğer belgeleri yükleyen ve kayıt için belirlenen tutarı ödeyen adayların belgeleri AÖF büroları tarafından kontrol edilecek ve uygun bulunması halinde kayıtları tamamlanacaktır.

Adayın yüklediği belgenin AÖF bürosunca uygun bulunmaması halinde başvuru tamamlanmayacak ve doğru belgenin yüklenmesi için adaya bilgilendirme yapılacaktır. Aday başvuru durumunu “Çevrimiçi Başvuru Sayfası”, “Başvurularım” bağlantısından kontrol etmelidir. Aday kayıt tarihleri içinde doğru belgeyi yüklemesi durumunda, belge AÖF bürosunca tekrar kontrol edilerek uygun bulunması halinde kaydı tamamlanacaktır.

KAYIT İÇİN YAPILMASI GEREKEN ÖDEMELER

Dönem Öğrenci Katkı Payı

01.07.2021 tarihli ve 31528 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair 30.06.2021 tarihli ve 4206 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre kayıt yaptıracak adaylardan Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarı alınmayacaktır.

Ancak 30.06.2021 tarihli ve 4206 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 10-(3) maddesi; “Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir programın öğrenci katkı payı, Devletçe karşılanır. Devlet Yükseköğretim Kurumlarında bir Yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde, ikinci programa ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.” hükmü gereğince Dönem Öğrenci Katkı Payını ödeyeceklerdir.

ANADOLUYÖS kapsamında Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kesin kayıt yaptıracak adayların, Dönem Öğretim Gideri ile Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarını ödeyecektir.

Dönem Öğretim Gideri

Kayıt yaptıracak adaylar ilgili Cumhurbaşkanı Kararı gereğince sınav hizmetleri, materyal ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyecektir. Çevrimiçi başvuru işlemi tamamlandıktan sonra Dönem Öğretim Gideri tutarı ödenmelidir.

Ödeme sonunda alınan Dekont/Kredi Kartı/Banka Kartı Ödeme Bilgilendirme Çıktısı üzerindeki kimlik bilgileri, ödeme miktarı, kayıt türü ve program bilgileri mutlaka kontrol edilmelidir. Kayıt yaptırılacak kayıt türü ve program dışında, başka bir kayıt türü ve programa ödeme yapılması hâlinde kaydın yapılması mümkün olmayacaktır.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden her ne sebeple olursa olsun kaydı silinenler ile programlardan mezun olanlar tekrar bu fakültelere yeni kayıt yaptırabilmek için, varsa kaydının silindiği veya mezun olduğu programa ait eski borçlarını ödemek zorundadır.

Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra Dönem Öğretim Gideri ve Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarları iade edilmez.

2021-2022 öğretim yılına ait öğrenci harçlarının öğrenmek için AOF HARÇ ÜCRETLERİ bağlantısını ziyaret etmelisiniz.

Ödeme Yöntemleri

Kayıt için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz:

  • Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme
  • İnternet Bankacılığı ile Ödeme
  • ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)
  • Mobil Bankacılık ile Ödeme

Ödemeler kayıt tarihinin son günü saat 17:20’de sona erecektir. Ziraat Bankası şubeleri içinden ödeme yapılmayacaktır.

Posta havalesi, banka havalesi ve EFT gibi yollarla yapılan ödemeler kabul edilmemektedir.

Kayıtla ilgili ödemelerin zamanında yapılmamasından veya yanlış yapılmasından doğacak sonuçlardan Anadolu Üniversitesi sorumlu değildir. Yanlış yapılacak bir ödemenin sorumluluğu adaya aittir.

Banka dekontunu öğrenim süresince saklayınız. Dekont daha sonra Üniversite yetkililerince istenebilir.

Ödeme yaptıktan sonra kayıttan vazgeçilmez ve ödenen tutar iade edilmez.

Çevrimiçi başvuru yapan adaylardan (Ek özellik bilgisi olan Engelli, Şehit ve Gazi yakını hariç) belge yükleyenlerin AÖF bürosunca belge kontrollerinin yapılıp kayıtlarının tamamlanabilmesi için kayıt için belirtilen tutarını ödemesi gerekmektedir.

KAYIT İLE İLGİLİ UYARILAR

• Başvuru işlemleri e-devlet şifresi ile yapılacaktır.
• Yabancı uyruklu adaylar çevrimiçi başvuru sırasında hesap oluşturarak giriş yapacaktır.
• Başvuru işlemlerinden önce öğrenim bilgilerinizin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar kaydının bulunduğu kurumlara başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır.
• Adayın çevrimiçi başvuru sayfasındaki ilgili alanları eksiksiz/hatasız olarak doldurması gerekmektedir.
• Kayıt için istenen belgeler bu kılavuzda belirtilen niteliklere uygun olmalıdır.
• Eksik belge ile kayıt yapılmaz ve belge tamamlamak üzere ek süre verilmez.
• Kayıt belgelerini posta ile gönderen adayların kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.
• Kayıt için sisteme yüklenen belgelerden ve bu belgelerdeki bilgilerin doğruluğundan, kayıt yaptıran öğrenciler sorumludur. Sisteme yüklenen belgelerin bu kılavuzda tanımlanan esaslara ve kurallara uygun olup olmadığı incelenecek ve herhangi bir eksiklik veya hatalı belge belirlenmesi hâlinde belgenin tekrar yüklenmesi istenecektir.
• Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin bir programında hâlen kayıtlı olan öğrencilerin, 2021-2022 öğretim yılında başka bir programa kayıt yaptırabilmeleri için mevcut kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir.
• Öğrencilerimizin kayıt tarihi Fakülteye kayıt yaptırdıkları tarihtir. Bu tarihten itibaren öğrencilik hizmeti alabilir.
• 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Döneminde kayıt yaptıran öğrencinin Güz Dönemi dersleri sistem üzerinden yüklenecek olup, öğrenimine devam etmek istemesi halinde, Bahar Dönemi kayıt yenileme tarihlerinde ders seçimi yaparak kaydını yeniletmesi gerekmektedir.
• 2021-2022 Öğretim Yılında yeni açılan programlara (Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Ön Lisans, Görsel İletişim Tasarımı Lisans, İktisat (İngilizce) Lisans, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) Lisans Programları) kayıt yaptıran öğrenciler kayıt yenileme dönemlerinde üst yarıyıldan ders seçimi yapamayacaktır.

DERS TRANSFERİ VE MUAFİYET İŞLEMLERİ

Bir yükseköğretim programından mezun veya bir yükseköğretim programında;

  • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II
  • Türk Dili I – II
  • Yabancı Dil I – II

ders/derslerini alıp başaran öğrenciler kaydı onaylandıktan sonra ders transferi ve muafiyet başvurusunda bulunabilir. Muafiyet başvurusunun nasıl yapılacağı ile ilgili ayrıntılı bilgi www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Duyurular bölümünde ayrıca ilan edilecektir.

Dikey Geçiş/Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında kayıt yaptıracak adayların muafiyet için başvurmasına gerek yoktur.

YATAY GEÇİŞ İNTİBAK/DERS SEÇİM İŞLEMLERİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15-(5) maddesine göre Yatay Geçiş kapsamında kayıt yaptıran öğrencinin önceki ön lisans/lisans programından aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakı yapılır ve bu derslere ilişkin daha önceden aldığı notlar Not Durum Belgesinde gösterilir. Öğrencinin GNO’su, önceki diploma programından intibakı yapılan dersler ile Anadolu Üniversitesinden aldığı dersler üzerinden hesaplanır.

  • Yatay Geçiş kapsamında kayıt yaptıran öğrenci, yapılan ders intibakı dışında, ders transferi ve/veya muafiyet talebinde bulunması durumunda başvurusu kabul edilmez.
  • Yatay Geçiş Kapsamında kayıt yaptıran öğrencilerin ders intibak işlemleri tamamlandıktan sonra ders durumlarını kontrol etmeleri gerekmektedir. İlgili dönem dışında yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
2021 - 2022 Aof Online Kayıt Kılavuzu
2021 – 2022 Aof Online Kayıt Kılavuzu

Kaynak: Anadolu Aof

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Açıköğretim, AÖF Ders Notları, Açıköğretim Sorular ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!