2021 – 2022 Açıköğretim Harç Ücretleri

Açıköğretim Harç Ücretleri açıköğretime kayıt olacak öğrenciler için en önemli konulardan bir tanesidir. Açıköğretim Harç Ücretleri 11.07.2020 tarihli ve 31182 sayılı Resmî Gazete yayımlanan genelde ile öğretim gideri olarak alınmaktadır.

Ülkemizde açıöğretim fakültesi bulunan Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi 2021 – 2022 yılı açıköğretim akademik takvimini açıklamış ve kayıt tarihleri belli olmuştur.

2021 – 2022 yılı için açıköğretim harçları dönemlik 365 TL ve 395 TL olarak belirlenmiş durumda. (Geçtiğimiz yıl 330 – 350 TL idi. Ortalama 35-45 TL zam yapılmış.) Harçların yüksek olması tüm öğrencileri isyan ettirsede her yıl bu harçlara zam yapılmaya devam ediliyor. (2020 – 2021 Açıköğretim Harçlarını inceleyebilirsiniz.)

2022 – 2023 Harç Ücretleri için tıklayınız.

thumbnail
İlişkili Yazı
2022 – 2023 AÖF Harç Ücretleri

Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi için açıköğretim harç ücretleri aşağıda yer almaktadır.

2021 – 2022 Açıköğretim Harç Ücretleri

Anadolu Üniversitesi

2021-2022 Öğretim Yılı İlk Kez Kayıt Yaptıracak Adayların Ödeyeceği Tutarlar

 

 

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri

2021-2022

Öğretim Yılı Dönem Öğretim Gideri

2021-2022

Öğretim Yılı Dönem Öğrenci Katkı Payı ₺

 

 

Toplam ₺

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Açıköğretim Fakültesi Ön Lisans Programları

1- Acil Durum ve Afet Yönetimi* 395 505
2- Adalet 365 365
3- Aşçılık 395 395
4- Bankacılık ve Sigortacılık 365 365
5- Bilgisayar Programcılığı 395 395
6- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 365 365
7- Coğrafi Bilgi Sistemleri 395 395
8- Çağrı Merkezi Hizmetleri 365 365
9- Çocuk Gelişimi 395 395
10- Dış Ticaret 365 365
11- Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı * 395 505
12- Emlak Yönetimi 365 365
13- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon* 395 505
14- Ev İdaresi 365 365
15- Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 395 395
16- Halkla İlişkiler ve Tanıtım 365 365
17- İlahiyat 365 365
18- İlahiyat (Arapça) 730 730
19- İnsan Kaynakları Yönetimi 365 365
20- İşletme Yönetimi 365 365
21- İş Sağlığı ve Güvenliği 395 395
22- Kültürel Miras ve Turizm 365 365
23- Laborant ve Veteriner Sağlık * 395 505
24- Lojistik 365 365
25- Marka İletişimi 395 395
26- Medya ve İletişim 395 395
27- Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası 365 365
28- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 365 365
29- Özel Güvenlik ve Koruma 395 395
30- Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi 365 365
31- Radyo ve Televizyon Programcılığı 395 395
32- Sağlık Kurumları İşletmeciliği 395 395
33- Sosyal Hizmetler 365 365
34- Sosyal Medya Yöneticiliği 365 365
35- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 365 365
36- Spor Yönetimi 365 365
37- Tarım Teknolojisi 395 395
38- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 365 365
39- Turizm ve Otel İşletmeciliği * 365 475
40- Turizm ve Seyahat Hizmetleri * 365 475
41- Yaşlı Bakımı 395 395
42- Yerel Yönetimler 365 365
43- Web Tasarımı ve Kodlama 395 395
Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları 1- Felsefe 365 365
2- Görsel İletişim Tasarımı 540 540
 

 

 

Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları

3- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 365 365
4- Sağlık Yönetimi 365 365
5- Sosyal Hizmet 540 540
6- Sosyoloji 365 365
7- Tarih 365 365
8- Türk Dili ve Edebiyatı 365 365
9- Yönetim Bilişim Sistemleri 365 365
 

 

 

İktisat Fakültesi Lisans Programları

1- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 365 365
2- İktisat 365 365
3- İktisat (İngilizce) ** 730 730
4- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 365 365
5- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) ** 730 730
6- Maliye 365 365
7- Uluslararası İlişkiler 365 365
8- Uluslararası İlişkiler (İngilizce) ** 730 730
 

İşletme Fakültesi Lisans Programları

1- Havacılık Yönetimi 365 365
2- İşletme 365 365
3- İşletme (İngilizce) ** 730 730
4- Uluslararası Ticaret ve Lojistik 365 365
5- Turizm İşletmeciliği 365 365
* Staj nedeni ile Dönem Öğretim Giderine bir defaya mahsus ₺110,00 fark ücreti eklenmiştir.

** Bu programlarda Dönem Öğretim Gideri ₺730.00’dır. YKS kapsamında İlahiyat (Arapça) Ön Lisans, İktisat (İngilizce), Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce), İşletme (İngilizce), Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Lisans Programlarına kayıt yaptıracak öğrenci adaylarından Dönem Öğretim Gideri olarak ₺320.00 tahsil edilecektir.

Programlara kayıt yapıldıktan sonra Yabancı dil yeterliliğini sağlayan öğrencilere ₺410.00 fark oluşturulacaktır.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Kayıt-Kayıt Yenileme ve Yaz Okulu ile İlgili Ödemeler

 Dönem Öğretim Gideri

 Yeni Kayıt;

Kayıt yaptıracak adaylar ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen ve yukarıdaki ödeme tablosunda gösterilen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.

Kayıt Yenileme;

 Kayıt yeniletecek öğrenciler, ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince; sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda (Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet ve Görsel İletişim Tasarımı Programı Hariç) alt limit

₺320,00, Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet, Görsel İletişim Tasarımı Lisans Programlarında alt limit ₺495,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit ₺350,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.

Uygulama dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin uygulama dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir uygulama dersi için ₺110,00 ilave edilecektir.

Laboratuvar dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin laboratuvar dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir laboratuvar dersi için ₺150,00 ilave edilecektir.

Dönem Öğrenci Katkı Payı Ödeyecek Olan Öğrenciler

Açıköğretim Fakültesinin ön lisans programlarında kayıtlı öğrencilerden program süresi sonunda (3’üncü yıldan itibaren) mezun olamayan öğrenciler Dönem Öğrenci Katkı Payı ödeyeceklerdir.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans programlarında kayıtlı öğrencilerden program süresi sonunda (5’inci yıldan itibaren) mezun olamayan öğrenciler Dönem Öğrenci Katkı Payı ödeyeceklerdir.

Dönem Öğrenci Katkı Payı

 01.07.2021 tarihli ve 31528 sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanan 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair 01.07.2021 tarihli ve 4206 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre kayıt yaptıracak adaylardan Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarı alınmayacaktır.

Ancak 30.06.2021 tarihli ve 4206 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 10-(3) maddesi; “Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir programın öğrenci katkı payı, Devletçe karşılanır. Devlet Yükseköğretim kurumlarında bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (çift anadal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde, ikinci programa ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.” hükmü gereğince öğrenciler, Dönem Öğrenci Katkı Payını ödeyeceklerdir.

ANADOLUYÖS kapsamında Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kesin kayıt yaptıracak adayların, Dönem Öğretim Gideri ile Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarını ödeyecektir.

Atatürk Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
2021-2022 Öğretim Yılı Katkı Payı ve Materyal Ücretleri

Programların özelliklerine bağlı olarak belirlenen ücretler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Ücretlerin T.C. Kimlik numaraları ile Halkbank, Vakıfbank veya Ziraat Bankası şubeleri ya da internet bankacılığı aracılığıyla ödenmesi gerekmektedir.

Programların Ücretleri

Lisans Programları Materyal Ücreti (Yarıyıllık)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 325 TL
İşletme 325 TL
Sosyoloji 325 TL
Kamu Yönetimi 325 TL
Reklamcılık 325 TL
Sağlık Yönetimi 325 TL
Sosyal Hizmet 900 TL
Çocuk Gelişimi 900 TL
Grafik Sanatlar 500 TL
Rekreasyon 325 TL
Egzersiz ve Spor Bilimleri 325 TL
Tekstil ve Moda Tasarımı 900 TL
Tarih 325 TL
Önlisans Programları Materyal Ücreti (Yarıyıllık)
Acil Durum ve Afet Yönetimi 325 TL
Adalet 325 TL
Bankacılık ve Sigortacılık 325 TL
Bilgi Yönetimi 325 TL
Bilgisayar Programcılığı 325 TL
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 325 TL
Çağrı Merkezi Hizmetleri 325 TL
Çocuk Gelişimi 325 TL
Dış Ticaret 325 TL
Emlak ve Emlak Yönetimi 325 TL
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 325 TL
İslami İlimler (İlahiyat) 325 TL
İş Sağlığı ve Güvenliği 325 TL
İşletme Yönetimi 325 TL
Lojistik 325 TL
Özel Güvenlik ve Koruma 325 TL
Reklamcılık 325 TL
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 325 TL
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 325 TL
Sosyal Hizmetler 325 TL
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 325 TL
Turizm ve Otel İşletmeciliği 325 TL
Turizm ve Seyahat Hizmetleri 325 TL
Yerel Yönetimler 325 TL
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 325 TL
Laborant ve Veteriner Sağlık 325 TL
Radyo ve Televizyon Programcılığı 325 TL
Yeni Medya ve Gazetecilik 325 TL
Spor Yöneticiliği 325 TL
Lisans Tamamlama (Sağlık Alanında) Materyal Ücreti (Yarıyıllık)
Acil Yardım ve Afet Yönetimi 714.5 TL
İş Sağlığı ve Güvenliği 714.5 TL
Sağlık Yönetimi 714.5 TL
Sosyal Hizmet 900 TL
Yabancı Uyruklu Öğrenciler Materyal Ücreti (Yarıyıllık)
Tüm Programlar 975 TL
 • YÖK’ün 13072016 tarihli duyurusuna istinaden sağlık alanında lisans tamamlama programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden katkı payı alınır. (Madde 6)
 • Fakültemiz bünyesinde yer alan programlara kayıt yaptıran öğrencilerden,
 • Halen başka bir yükseköğretim programına kayıtlı olanlar,
 • Normal süresi içinde mezun olamayanlar,

Materyal ücretine ek olarak dönemlik katkı payı ücreti ödeyeceklerdir (2020-2021 eğitim öğretim yılında T.C  uyruklu öğrenciler yarıyıl başına 38,5 TL toplam 77 TL, Yabancı Uyruklu öğrenciler ise yarıyıl başına 125 TL toplam 250 TL katkı payı ücreti ödeyeceklerdir).

İstanbul Üniversitesi

AÇIK ÖĞRETİM PROGRAMLARI

LİSANS (AÇIK ÖĞRETİM) ÖSYM İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLER İÇİN (DÖNEMLİK) İKİNCİ ÜNİVERİSTE KAPSAMINDA YERLEŞEN ÖĞRENCİLER İÇİN (DÖNEMLİK)
COĞRAFYA 400 TL 400 TL
ÇOCUK GELİŞİMİ 400 TL 400 TL
FELSEFE 400 TL 400 TL
İKTİSAT 400 TL 400 TL
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 400 TL 400 TL
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 400 TL 400 TL
İŞLETME 400 TL 400 TL
REKREASYON 400 TL 400 TL
SOSYOLOJİ 400 TL 400 TL
EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ 400 TL 400 TL
TARİH 400 TL 400 TL
ULUSLARARASI TİİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ 400 TL 400 TL
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 400 TL 400 TL
SİYASAL BİLİMLER  VE ULUSLARARASI İLIŞKİLER 400 TL 400 TL
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 400 TL 400 TL
ÖN LİSANS (AÇIK ÖĞRETİM) ÖSYM İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLER İÇİN (DÖNEMLİK) İKİNCİ ÜNİVERİSTE KAPSAMINDA YERLEŞEN ÖĞRENCİLER İÇİN (DÖNEMLİK)
ADALET 400 TL 400 TL
HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ 400 TL 400 TL
KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM 400 TL 400 TL
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ 400 TL 400 TL
SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ YÖNETİMİ 400 TL 400 TL
SOSYAL HİZMETLER 400 TL 400 TL
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK 400 TL 400 TL
YAŞLI BAKIMI 400 TL 400 TL
ÇOCUK GELİŞİMİ 400 TL 400 TL
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 400 TL 400 TL
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK 400 TL 400 TL
GRAFİK TASARIMI 400 TL 400 TL
MARKA İLETİŞİMİ 400 TL 400 TL
SAĞLIK ALANINDA LİSANS TAMAMLAMA
(AÇIK ÖĞRETİM – DGS)
DÖNEMLİK TOPLAM ÜCRET
SOSYAL HİZMET 950 TL
ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ 750 TL
SAĞLIK YÖNETİMİ 750 TL
HEMŞİRELİK 950 TL
YÖK’ün 21/08/2015 tarihli 47944 sayılı yazısına ve 13/07/2016 tarihli duyurusuna istinaden Sağlık Alanında Lisans tamamlama programına kayıt yaptıran öğrencilerden 38,5 TL katkı payı alınır. (md. 6)

UZAKTAN ÖĞRETİM PROGRAMLARI

LİSANS (UZAKTAN ÖĞRETİM) BAKANLAR KURULU KARARI İLE
BELİRLENEN ÖĞRENİM ÜCRETİ
MATERYAL ÜCRETİ DÖNEMLİK TOPLAM ÜCRET
KAMU YÖNETİMİ 427.50 TL 400 TL 827.50 TL
İKTİSAT 427.50 TL 400 TL 827.50 TL
İŞLETME 427.50 TL 400 TL 827.50 TL
EKONOMETRİ 427.50 TL 400 TL 827.50 TL
MALİYE 427.50 TL 400 TL 827.50 TL
ÇALIŞMA EKONOMİSİ 427.50 TL 400 TL 827.50 TL
GAZETECİLİK 427.50 TL 400 TL 827.50 TL
RADYO TV VE SİNEMA 427.50 TL 400 TL 827.50 TL
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM 427.50 TL 400 TL 827.50 TL
ÖN LİSANS (UZAKTAN ÖĞRETİM) BAKANLAR KURULU KARARI İLE
BELİRLENEN ÖĞRENİM ÜCRETİ
MATERYAL ÜCRETİ DÖNEMLİK TOPLAM ÜCRET
ACİL DURUMVE AFET YÖNETİMİ 427.50 TL 400 TL 827.50 TL
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 427.50 TL 400 TL 827.50 TL
ÇOCUK GELİŞİMİ 427.50 TL 400 TL 827.50 TL
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 427.50 TL 400 TL 827.50 TL
MEDYA VE İLETİŞİM 427.50 TL 400 TL 827.50 TL
BANKACILIK VE SİGORTACILIK 427.50 TL 400 TL 827.50 TL
DIŞ TİCARET 427.50 TL 400 TL 827.50 TL
LİSANS TAMAMLAMA (UZAKTAN ÖĞRETİM) BAKANLAR KURULU KARARI İLE
BELİRLENEN ÖĞRENİM ÜCRETİ
MATERYAL ÜCRETİ DÖNEMLİK TOPLAM ÜCRET
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA 427.50  TL 427.50 TL
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM LİSANS TAMAMLAMA 427.50 TL 400 TL 827.50 TL
Öğrencilerden Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının 10. Maddesi 3. Bendi gereği bir yüksek öğretim programında kayıtlı iken ikinci bir üniversite programına kayıt yaptırılması halinde katkı payı öğrencinin kendisi tarafından karşılanır. İlgili yayınlanmış kanunu görmek için tıklayınız.
Fakültemiz Açıköğretim programlarında öğrenim gören, bütün dönemlerini tamamlayıp dönem uzatan öğrencilerin harçlarına 38,5 TL yansıtılır.
Yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerine ilgili Bakanlar Kurulu Kararının 3. Maddesi ne göre alınmakta olup, kanunu görmek için tıklayınız.
Açıköğretim Harç Ücretleri
Açıköğretim Harç Ücretleri

Sıkça Sorulan Sorular

2021 - 2022 yılı için açıköğretim harçları dönemlik 400 TL olarak belirlenmiş durumda.

2021 - 2022 yılı için açıköğretim harçları dönemlik 400 TL olarak belirlenmiş olup ikinci üniversite öğrencileri ekstra 38,5 TL ödemek durumundadır.

0
mutlu
Mutlu
2
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
3
vir_sl_
Virüslü

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

3 Yorum

 1. Admin tek dersim kaldı. Kayıt yenileme ekranında güz dönemine ait dersiniz bulunmamaktadır diyor. Bahar döneminde gireceğim sınav için kaydı şimdi mi yeniletiyorum yoksa bahar döneminde kayıt yenileme işlemi var mı? Ödeme işlemi tek sefer mi bahar da da ödeme yapılacak mı?

  Cevapla
  • 30 Eylül 2021, 15:18

   Bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri şubat ayının başında yapılıyor. Şu anda bahar dönemi için kayıt yenileme yapamıyorsunuz.

   Cevapla
 2. 6 Eylül 2021, 14:30

  Bu ne ya, o kadar ödüyoruz neyinden yararlaniyoruz?
  En basitinden bir kitabı bile yine biz alıp biz ödüyoruz.

  Cevapla
Giriş Yap

Açıköğretim, AÖF Ders Notları, Açıköğretim Sorular ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!