2020 – 2023 AÖF Ders Muafiyeti Duyurusu

AÖF Ders Muafiyeti 2022-2023 Öğretı̇m Yılında YKS Kayıt, YKS Ek Yerleştı̇rme ve İkı̇ncı̇ Ünı̇versı̇te Kapsamında Kayıt Yaptıran Öğrenciler İçı̇n Anadolu Üniversitesi tarafından duyuruldu. Yapılan duyuru ile ders muafiyeti başvuru şartları ve başvuru adımları açıklandı.

 Önceki yıllarda olduğu gibi sadece Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı dil dersleri için ders muafiyeti yapılabilir iken diğer dersler daha önce alınmış olsa dahi tekrar alınması gerekiyor.

2020 – 2023 AÖF Ders Muafiyeti

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine 2022-2023 öğretim yılında kayıt yaptıran öğrencilerin;

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II,
 • Türk Dili I – II,
 • Yabancı Dil I – II

ders/dersleri için muafiyet başvuruları, kayıt tarihleri arasında http://aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısı Öğrenci Bilgi Sistemi Sayfası üzerinden yapılacaktır.

Dikkat

 1. Öğrencilerimiz kaydını tamamladıktan sonra Öğrenci Otomasyonu üzerinden muafiyet başvurusunda
 2. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine kayıt yaptıran öğrenciler sadece ilgili kayıt tarihleri arasında Öğrenci Bilgi Sistemi Sayfasından (Öğrenci Otomasyonu) muafiyet başvurusunda bulunabilecektir. Muafiyet başvurusu, sadece bir kez olmak üzere kayıt tarihleri arasında Öğrenci Bilgi Sistemi Sayfası üzerinden yapılmakta olup ilan edilen tarihlerden sonraki muafiyet talepleri kabul

Kayıt tarihleri, www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Akademik Takvim bağlantısında yer almaktadır. YKS Kayıt, YKS Ek Yerleştı̇ rme ve Sınavsız İkı̇ ncı̇ Ünı̇ versı̇ te kayıt türlerinden en son tamamlanan kaydın son gününe kadar öğrenciler (farklı kayıt türünde kayıt yaptırmış olsa dahi) muafiyet talebinde bulunabilecektir.

Bir yükseköğretim programından mezun olan veya bir yükseköğretim programında yukarıda adı geçen dersleri alıp başaran ve muafiyet talep edecek öğrencilerden, “Muafiyet Başvuru” panelinde YÖKSİS (e-devlet sorgusu) üzerinden;

 1. Bir yükseköğretim programına ait mezuniyet bilgisi bulunan öğrencilerin, muafiyet başvurusunda yer alan adımlardaki gerekli alanları doldurarak başvurusunu tamamlaması yeterlidir. Bu durumda olup muafiyet başvurusu yapan ve başvurusu onaylanan öğrenciler, muafiyet iptal talebinde
 2. Bir yükseköğretim programında kayıtlı, kaydı silinmiş ve lisans programından kaydını sildirerek önlisans diploması almış öğrencilerin, gerekli alanları doldurarak başvurusunu tamamlaması ve Türkçe Onaylı Not Durum Belgesini (Transkript) sisteme yüklemesi

YÖKSİS’te bilgisi bulunmayan öğrenciler, kayıtlarının bulunduğu yükseköğretim kurumuna başvurarak YÖKSİS bilgilerini güncelletebilir. YÖKSİS bilgisi güncellenen öğrenciler, tekrar Öğrenci Bilgi Sistemi Sayfasına giriş yaparak muafiyet talebinde bulunabilecektir. Ayrıca YÖKSİS’te muafiyet talep edeceği yükseköğretim kurumuna ait bilgisi görünmeyen öğrenciler; Öğrenci Bilgi Sistemi Sayfası Muafiyet Başvuru Panelinde öğrenim durumunu kendileri girip, gerekli alanları doldurup, belge yükleyerek muafiyet talebinde bulunabilecektir.

Belge Yükleyecek Öğrenciler İçin Uyarılar

 1. Muafiyet talebi için uygun olmayan (Örnektir yazan; mühür imza, e-imza, karekod, barkod vb. olmayan veya doğrulanamayan) ya da Türkçe olmayan belge yükleyen öğrencilerin yüklediği belgesi onaylanmaz. Bu durumdaki öğrencilerin daha sonra ilan edilecek muafiyet itiraz tarihleri arasında onaylı belge yüklemesi
 2. Muafiyet talebi için belge yüklenmesi, muafiyet talep edilen tüm YÖK zorunlu derslerden muafiyet işlemi yapılacağı anlama Belgesi yüklenmiş öğrencinin dersleri ve belgesi incelenerek, talebi değerlendirilir. Muafiyet işlemi yapılan dersler, Öğrenci Bilgi Sisteminde ve Not Durum Belgesinde (Transkript) MU harf notuyla gösterilir.
 3. YÖKSİS’te mezun bilgisi bulunmayıp öğrenim durumu alanını kendi doldurarak mezun bilgisini beyan eden öğrencilerin, Muafiyet Başvuru paneline mezuniyet belgesini yüklemesi

Bir yükseköğretim programından;

 • Mezun öğrenciler, yukarıda adı geçen derslerin tümünden,
 • Kayıtlı/kaydı silinmiş/lisans programından kaydını sildirerek önlisans diploması alan öğrenciler, yukarıda adı geçen alıp başarılı olduğu (son harf notu CC ve üzeri olan ya da MU/YT olan) derslerden muafiyet talebinde

Muafiyet talebinde bulunmak isteyen öğrencilerin YÖKSİS’te bir yükseköğretim programından mezuniyeti varsa; diğer (kayıtlı, kayıt sildirmiş ve lisanstan ön lisans diploması) kayıtları için mezun kaydının dışında ayrıca talepte bulunmasına gerek yoktur. Öğrenciler, mezun kaydından tüm YÖK zorunlu derslerden muafiyet talep edebildiği için herhangi bir mezun kaydını seçerek tüm derslerden muafiyet talebinde bulunabilir.

Daha önce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde kaydı bulunan ve bu kaydındaki bilgilerine göre muafiyet talep eden öğrencilerin de yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde ÖSYM numarası ile kaydı bulunan, T.C. kimlik numarası bulunmayan öğrencilerin muafiyet işlemleri için belirtilen tarihler arasında muafiyet başvurusu yapmadan önce öğrenci numarasını güncelletmesi gerekmektedir.

Daha önce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde bir programa kayıt hakkı kazanmasına rağmen kayıt yaptırmayan öğrenciler, bu programa 2022-2023 öğretim yılında af kapsamında kayıt yaptırması halinde muafiyet başvurusunda bulunabilecektir.

Uyarı: 2022-2023 öğretim yılında kayıt yaptırmasına rağmen kayıt tarihleri arasında Öğrenci Bilgi Sistemi Sayfasından herhangi bir muafiyet başvurusunda bulunmayan öğrenciler, 2022-2023 öğretim yılı için ilan edilecek muafiyet itiraz tarihleri arasında başvuruda bulunamayacaktır. Bu nedenle, muafiyet talebinde bulunacak öğrencilerin mutlaka muafiyet başvuru tarihleri arasında Öğrenci Bilgi Sistemi Sayfası üzerinden muafiyet başvurusunu eksiksiz tamamlamaları gerekmektedir. Muafiyet itiraz işlemleri, muafiyet başvurusunda bulunan öğrencilerden talebi kabul edilmeyen dersleri/belgeleri için yapılacak olup itiraz işlemleri ile ilgili duyuru, muafiyet kontrolleri tamamlandıktan sonra www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinde ayrıca yayımlanacaktır.

 Açıklamalar

 1. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II, Türk Dili I – II ve Yabancı Dil I – II (İngilizce, Almanca ve Fransızca) dersleri için muafiyet başvuruları, Öğrenci Otomasyonu üzerinden yapılır.
 2. Muafiyet talebinde bulunacak tüm öğrencilerin (Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde daha önce bir kaydı olanlar dahil) Öğrenci Bilgi Sistemi Sayfasında yer alan muafiyet ile ilgili adımları eksiksiz tamamlaması gerekmektedir. Muafiyet işlemleri için başvurusunu tamamlamayan veya muafiyet başvurusundaki işlemleri eksik yerine getiren öğrencinin muafiyet başvurusu kabul
 3. YÖKSİS’te bir yükseköğretim programına ait kaydı bulunmayan ve/veya sadece lise mezuniyeti bulunan öğrenciler, muafiyet başvurusunda bulunamaz. Ancak bir yükseköğretim programından mezun olan ya da yukarıda adı geçen dersleri alıp başaran öğrenciler, muafiyet başvurusunda
 4. Muafiyet başvurusunda bulunacak öğrenciler, Öğrenci Bilgi Sistemi Sayfası Muafiyet Başvuru Panelinde listelenen yukarıda adı geçen tüm derslerden muafiyet talep
 5. Muafiyet talebinde bulunmak isteyen öğrencilerin Muafiyet Başvuru Panelinde gösterilen dersleri işaretlemesi gerekmektedir. İşaretleme yapılmayan ya da başarılı olunmayan dersler için yapılan başvurular kabul Ayrıca muafiyet işlemi gerçekleştirilen dersler için muafiyet iptali yapılmaz.
 6. Öğrenci Bilgi Sistemi Sayfasında muafiyet başvurusu tamamlandıktan sonra muafiyet işlemleri için gerekli belge/belgelerin ilan edilen kayıt tarihleri arasında öğrenciler tarafından sisteme yüklenmesi gerekmektedir. AÖF büroları tarafından belge yükleme, muafiyet başvurusu yapılması gibi işlemler yapılmayacaktır. Muafiyet başvurusundaki tüm işlemlerden öğrenci
 7. Birden fazla yükseköğretim programından (kayıtlı, kayıt sildirmiş, lisanstan ön lisans diploması almış) muafiyet talep edecek öğrencilerin ya da birden fazla belge yükleyecek öğrencilerin aynı PDF dosyası içinde peş peşe olacak şekilde belgelerini (tek bir dosyada) 1 Megabayt’ı (MB) aşmayacak şekilde yüklemesi
 8. Cezaevinde olan öğrenciler, kayıtları tamamlandıktan sonra cezaevi eğitim görevlisi aracılığıyla Öğrenci Bilgi Sistemi Sayfası üzerinden kayıt tarihleri arasında muafiyet başvurusunda
 9. Öğrenci Bilgi Sistemi Sayfası Muafiyet Başvuru Paneli dışındaki kanallardan (AOSDESTEK, e-posta, posta, kargo ) yapılan başvurular kabul edilmez.
 10. Öğrencilerin muafiyet işlemleri için gerekli belgeler ile ilgili aşağıdaki açıklamalara dikkat etmesi
  1. e-Devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi ve Not Durum Belgesi (Transkript) kabul
  2. Elektronik imzalı belgeler (karekodlu belgeler), doğrulanması halinde kabul
  3. Hologramlı belgeler kabul
 11. Yabancı Dil hazırlık sınıfını okuyan öğrencilerin hazırlık sınıfı başarı Türkçe belgeleri/yazıları kabul
 12. Mezuniyet durumunu gösteren “İlgili Makama” belgesi ile başvuran mezun öğrencilerin bu belgeleri, “Geçici Mezuniyet Belgesi” olarak kabul
 13. Yurtdışındaki yükseköğretim programlarından mezun olan öğrencilerin muafiyet işlemleri; Türkçe çevirisi yapılmış onaylı mezuniyet belgesi, denklik belgesi ve Türkçe onaylı Not Durum Belgesi ile yapılır.
 14. Mezun öğrencilerin Not Durum Belgesi ile başvurması halinde sadece başarılı derslere muafiyet işlemi yapılacaktır. Not Durum Belgesi, mezuniyet belgesi olarak kabul
 15. Bir yükseköğretim programı tarafından “Aslı Gibidir” onaylı belgeler kabul edilmektedir. Ancak iş yeri diğer kurumlardan onaylı belgeler kabul edilmemektedir.
 16. Yabancı dildeki belgeler kabul edilmemektedir. Muafiyet başvurularında yabancı dildeki belgelerin kurum/noter onaylı Türkçe çevirileri kabul
 17. Öğrencilerin, gerekli belgelerden birini daha önce AÖF kayıtlarında/muafiyet işlemlerinde vermiş olsa dahi muafiyet başvurusunun tamamlanması için gerekli belgesini sisteme yüklemesi
 18. Not Durum Belgesi ile başvuruda bulunan öğrencilerin muafiyet başvurusu aşağıdaki açıklamalara göre değerlendirilir.
  1. Not Durum Belgesi hangi üniversite/üniversitelere ait ise başvuruda o üniversite/üniversiteler seçilmiş olmalıdır.
  2. Bir dersten alınan en son not geçerlidir.
  3. Muafiyet başvurusunda seçilen dersler için muafiyet değerlendirilmesi yapılacaktır.
  4. Muafiyet işlemleri yapılırken Not Durum Belgesindeki genel not ortalamasına bakılmaz.
  5. Muafiyet için yüklenen Not Durum Belgesinde farklı bir yabancı dil dersi yer alıyorsa, yüklenen belgelerdeki bilgilere göre muafiyet talebi değerlendirilir.
 19. Fakültemizde ilk kez alınan bir derse yapılan muafiyet işlemi, genel not ortalamasını
 20. Muafiyet sonuçları, muafiyet başvuruları bittikten sonra 45 (kırkbeş) iş günü içinde anadolu.edu.tr/acikogretim sayfasında “Duyurular” kısmında açıklanacaktır.
 21. 2022-2023 öğretim yılında kayıt yaptıran öğrencilerin muafiyet sonuçları açıklandıktan sonra muafiyet itiraz işlemleri ile ilgili duyuru, web sayfasında ilan edilecektir. Kayıt tarihleri arasında Öğrenci Bilgi Sistemi Sayfası Muafiyet Başvuru Panelinde muafiyet talebi kabul edilmeyen belgeler/dersler için muafiyet başvurusu yapılamaz. Bu durumdaki öğrencilerin daha sonra ilan edilecek muafiyet itiraz tarihleri arasında reddedilen belgesi/dersi için itirazda bulunması gerekir. Öğrenci Bilgi Sistemi Sayfasında yaptığı muafiyet başvurusunda;
  1. Belgesi reddedilen öğrenciler, uygun belgeyi muafiyet itiraz tarihleri arasında yükleyebilir.
  2. Talep ettiği dersin muafiyeti reddedilen öğrenci, bu ders için muafiyet itiraz tarihleri arasında itirazda
  3. Muafiyet talep edebileceği tüm derslerin tamamını işaretleyerek başvuruyu tamamlayan öğrenci, muafiyet başvuru tarihleri arasında başvurusunu güncelleyemez. Talebinin reddedilmesi durumunda itiraz tarihleri arasında itirazda
  4. Muafiyet talep edebileceği derslerden en az birini işaretlemeyen öğrenci, muafiyet tarihleri arasında işaretlemediği ders için tekrar Muafiyet Başvuru Paneline girerek muafiyet talebinde
  5. Muafiyeti onaylanan öğrenci ya da tüm derslerinden talepte bulunup başvurusunu tamamlayan öğrenci, daha önce işaretlemiş olduğu derslerin muafiyet iptal talebinde bulunamaz. Bu nedenle, muafiyet başvurusunda bulunacak öğrencilerin eksiksiz bir şekilde işlem yaptıktan sonra başvurularını tamamlamaları
  6. UYARI: YÖKSİS’te mezun bilgisini seçerek muafiyet talep eden öğrencilerden belge istenmediği için Muafiyet Başvuru Panelinde dersleri seçip gerekli alanları doldurduktan sonra KAYDET butonuna basması durumunda muafiyeti, not durum belgesine MU harf notuyla yansıtılmaktadır. Bu nedenle, bu öğrencilerin KAYDET butona basmadan yaptığı işlemleri kontrol etmesi Muafiyet başvurusunda belge yüklemesi gereken öğrencilerin ise KAYDET butonuna bastıktan sonra belgesini yüklemesi gerekmektedir. Muafiyet başvurusunu tamamlayıp KAYDET butonuna bastıktan sonra (belge yüklemesi gereken öğrenciler belgesini yükleyip tekrar KAYDET butonuna bastıktan sonra) “TEBRİKLER: Muafiyet başvurunuz başarıyla gerçekleşmiştir.” bilgisi çıkmaktadır. Öğrencilerin bu ekranı görmemesi durumunda başvuru sisteme kaydedilmemiş olacağından öğrencilerin muafiyet başvuru işlemini kontrol etmesi gerekmektedir.
 22. Mühürsüz, imzasız, onaysız belgeler kabul edilmemektedir.
 23. Eksik belge ya da taahhüt ile başvuru alınmamaktadır.
 24. Bazı üniversitelerin Not Durum Belgelerinde bir dersin ismi sadece (örneğin) “Türk Dili” olarak yer almaktadır. Not Durum Belgesinde bu dersin yıllık olduğuna/bir yıl boyunca alındığına dair bir açıklama varsa; hem “Türk Dili I” hem “Türk Dili II” derslerine muafiyet işlemi yapılmaktadır. Ancak herhangi bir açıklama yoksa; o ders verilen Not Durum Belgesinde hangi dönemde yer alıyorsa Fakültemizde o döneme karşılık gelen derse muafiyet işlemi yapılmaktadır. Not Durum Belgesinde güz ve bahar dönemleri ile ilgili bir açıklama yoksa; tek dönemler güz dönemi, çift dönemler bahar dönemi olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle yıllık sistemde alınan bir dersten muafiyet talep eden öğrencilerin mutlaka o dersi yıllık sistemde aldığını belgelendiren bir yazı/belge ile başvurması (Not Durum Belgesi ile birlikte peş peşe olacak şekilde aynı PDF dosyası içinde sisteme yüklemesi)
 25. Muafiyet işlemi için yüklenen belgedeki bilgilerin doğruluğundan öğrenci sorumludur. Yüklenen belgenin incelenmesi sonucunda muafiyet işleminde değişiklik yapılabilir ya da muafiyet işlemi iptal
 26. Dikey Geçiş/Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler, yukarıda adı geçen derslerden muaf Bu öğrencilerin muafiyet için başvurmasına gerek yoktur.
 27. Yatay Geçiş kapsamında kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt yaptırdığı programlar arasında ders intibakları dışında muafiyet talepleri kabul

Muafiyet işlemleri ile ilgili detaylı açıklamalar Anadolu Üni̇versi̇tesi̇ Açıköğreti̇m, İkti̇sat Ve İşletme Fakülteleri̇ Ders Transferi̇ ve Muafi̇yet Esaslarında yer almakta olup muafiyet başvurusunda bulunacak öğrenci, yukarıdaki açıklamaları ve ilgili esasları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde dönemlik sistemde başarılı oldukları dersler için mezun olmamak kaydı ile muafiyet talebinde bulunacak öğrencilerin başvuru işlemleriyle ile ilgili açıklamaları görüntülemek için tıklayınız.

Kaynak: Anadolu Aof

0
mutlu
Mutlu
1
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Açıköğretim, AÖF Ders Notları, Açıköğretim Sorular ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!