2019-2020 Yeni Kayıt, Ek Yerleştirme ve İkinci Üniversite İçin Ders Muafiyet Duyurusu

2019-2020 ÖĞRETİM YILINDA ÖSYS YENİ KAYIT, EK YERLEŞTİRME VE İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAPSAMINDA KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİN MUAFİYET SONUÇLARI VE MUAFİYET İTİRAZ BAŞVURU İŞLEMLERİ

(İtiraz Başvuru Tarihleri: 14 – 20 Kasım 2019)

DİKKAT: 2019-2020 öğretim yılında Kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler tarihleri arasında olup bu tarihlerden edilmeyecektir.

ÖSYS Yeni Kayıt, Ek Yerleştirme ve İkinci Üniversite için muafiyet itiraz/başvuru tarihleri 14 – 20 Kasım 2019 sonraki muafiyet itirazları ve başvuruları kesinlikle kabul

Muafiyet İşlemleri için itiraz başvurusunda bulunmak isteyen öğrencinin aşağıdaki açıklamalara göre gerekli olan muafiyet belgesi ile birlikte hafta içi mesai saatleri arasında herhangi bir AÖF bürosuna başvurarak İtiraz Formunu doldurması gerekmektedir.

Muafiyet başvurusunda bulunan öğrencilerin, muafiyet sonuçlarını mutlaka kontrol etmesi gerekmektedir. Muafiyet sonuçlarını kontrol etmeyen ve ilan edilen tarihlerde itiraz başvurusunda bulunmayan öğrencilerin daha sonra yapacakları başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

UYARI: Muafiyet başvuruları, ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler için sadece bir kez yapıldığından, muafiyet talep eden öğrencinin aşağıdaki açıklamaları dikkatli bir şekilde okuması gerekmektedir.

2019-2020 öğretim yılında;

 • ÖSYS Yeni Kayıt
 • Ek Yerleştirme
 • İkinci Üniversite

kapsamında kayıt yaptıran ve

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II
 • Türk Dili I – II
 • Yabancı Dil I – II

derslerinden muafiyet başvurusunda bulunan öğrencilerin muafiyet sonuçları ve muafiyet itiraz başvuruları ile ilgili açıklamalar aşağıda yapılmıştır.

DİKKAT: Bir yükseköğretim programında kaydı bulunmayan ve sadece lise mezuniyeti bulunan adaylar, muafiyet başvurusunda bulunamaz.

Bir yükseköğretim programından mezun olan ya da bir yükseköğretim programında yukarıda adı geçen dersleri alıp başaran ve muafiyet talep eden öğrencilerin muafiyet itirazları ve başvuruları dikkate alınmaktadır.

MUAFİYET BAŞVURUSUNDA BULUNAN ÖĞRENCİLERİN MUAFİYET SONUÇLARI

2019-2020 öğretim yılında İnternet Kayıt Başvurusunda muafiyet adımında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II, Türk Dili I – II ve Yabancı Dil I – II dersleri için ders transferi ve muafiyet başvurusunda bulunan öğrencilerin muafiyet sonuçları açıklanmıştır.

Öğrenciler, muafiyet sonuçlarını öğrenmek için;

 • http://aof.anadolu.edu.tr adresine girmeli,
 • “Öğrenci Otomasyonu” bağlantısından T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapmalı,
 • Durum Menüsünde “Ders Durum Paneli” bağlantısını açmalıdır.
 • Muafiyet işlemi yapılan dersler, “MU” harf notuyla gösterilmektedir.

Öğrenci Otomasyonundaki bilgiler, bilgilendirme amaçlı olup öğrenciler onaylı Not Durum Belgesinin (Transkript) son haline AÖF bürolarından ulaşabilmektedir.

MUAFİYET İTİRAZINDA BULUNMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNEMLİ UYARILAR

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II, Türk Dili I – II ve Yabancı Dil I – II dersleri için muafiyet itiraz başvurusunda bulunmak/muafiyet talep etmek isteyen öğrencilerin Anadolu Üniversitesi AÖF bürolarından verilen “İtiraz Formu”nu doldurması ve AÖF bürolarına teslim etmesi gerekmektedir.

Bir yükseköğretim programından;

 • Mezun öğrenciler yukarıda adı geçen derslerin tümünden,
 • Kayıtlı/kaydı silinmiş/lisans programından kaydını sildirerek önlisans diploması almış öğrenciler, yukarıda adı geçen derslerden alıp başarılı olduklarından ders transferi ve muafiyet talebinde bulunabilir.
 • Muafiyet sonuçları açıklandıktan sonra, sonuçlara itiraz başvuru süresi 5 iş günüdür. İtiraz başvurusunda bulunan öğrencilerin 14 20 Kasım 2019 tarihleri arasında AÖF bürolarına başvurması gerekmektedir.
 • İlan edilen tarihler arasında muafiyet itirazında bulunmayan öğrencilerin, bu tarihten sonraki muafiyet talepleri kabul edilmeyecektir.
 • İtirazda bulunacak öğrencilerin, “İtiraz Formu”nun ekine teslim edecekleri muafiyet belgesinin mutlaka onaylı ve Türkçe olması gerekmektedir.
 • İtiraz Formunu dolduracak öğrenciler, formda mutlaka T.C. kimlik numarası, ad-soyad ve telefon bilgilerini yazmalıdır. İtirazda bulunacak öğrencilerden transkript, üniversite yönetmeliği, resmi yazı vb. belge talep edilebilir. Bu nedenle formun eksiksiz doldurulması istenilmesi halinde gerekli muafiyet belgelerinin, form ile birlikte AÖF bürolarına verilmesi gerekmektedir.
 • Öğrenci, kendisi ya da herhangi bir yakını aracılığıyla İtiraz Formu ile birlikte gerekli olan muafiyet belgesini herhangi bir AÖF bürosuna teslim edebilir.
 • Bazı üniversitelerin transkriptlerinde bir dersin ismi sadece (örneğin) TÜRK DİLİ olarak yer almaktadır. Transkriptte bu dersin yıllık olduğuna/bir yıl boyunca alındığına dair bir açıklama varsa hem TÜRK DİLİ I hem TÜRK DİLİ II derslerine muafiyet işlemi yapılmaktadır. Ancak herhangi bir açıklama yoksa; o ders verilen transkriptte hangi dönemde yer alıyorsa Fakültemizde o döneme karşılık gelen derse muafiyet işlemi yapılmaktadır (Transkriptte güz ve bahar dönemleri ile ilgili bir açıklama yoksa; tek dönemler güz dönemi, çift dönemler bahar dönemi olarak kabul edilmektedir). Bu nedenle muafiyet talep edilen bir dersin yıllık sistemde/bir yıl boyunca alındığı transkriptte belirtilmemiş ise; bu durumdaki öğrencilerin, ilgili dersin yıllık sistemde/bir yıl boyunca aldığını belgelendiren bir yazı/belge ile başvurması gerekmektedir.
 • Muafiyet işlemi yapılan derse, katsayısı olmayan “MU” harf notu verilir ve MU harf notu, Genel Not Ortalamasını etkilemez.
 • İlan edilen tarihlerden sonraki muafiyet başvuruları kabul edilmeyeceğinden; öğrenciler hem güz hem de bahar dönemindeki derslerden muafiyet talep edebilmektedir. Sadece güz döneminden ya da belirli derslerden muafiyet talep eden öğrencilerin sonraki dönemlerdeki muafiyet talepleri kabul edilmeyecektir.
 • Muafiyet itirazı sonuçları için öğrencilere SMS, e-posta, yazı vb. gönderilmeyecektir.

Muafiyet itirazında bulunulan dersler 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı Sınav Giriş Belgesinde yer alan öğrenciler için uyarı:

 • Muafiyet itirazında bulunduğunuz dersler, 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavına kadar Öğrenci Otomasyonunda “MU” harf notuyla gösterilmesi halinde; sınav cevap kağıdınızda işaretleme yapmayınız.
 • Muafiyet itirazında bulunduğunuz dersler, 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavına kadar Öğrenci Otomasyonunda “MU” harf notuyla gösterilmemesi halinde; sınav cevap kağıdınızda işaretleme yapınız.

Muafiyet talebinin kabul edilmemesi ya da 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavından sonra yansıması halinde öğrencilerin; sınav, ders ataması vb. talepleri kesinlikle kabul edilmeyecektir.

2019-2020 öğretim yılında kayıt yaptıran öğrencilerden muafiyet işlemlerinde öğrenim durumuna göre istenen belge/belgeler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

DİĞER YÜKSEKÖĞRETİM
PROGRAMINDAKİ
ÖĞRENİM DURUMU
DERS TRANSFERİ VE MUAFİYET
İŞLEMLERİ İÇİN
GEREKLİ BELGELER
Mezun
(Muafiyet adımında e-Devlet sorgusu
üzerinden bir yükseköğretim programına ait mezuniyet bilgisi bulunmayanlar)
●   Türkçe Diploma Aslı ya da Onaylı Sureti
veya
●   Türkçe Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı
ya da Onaylı Sureti
Kayıtlı ●   Türkçe Onaylı Transkript (Not Durum
Belgesi)
Kaydı Silinmiş
Lisans Programından Kaydını Sildirerek Önlisans Diploması Almış

UYARI: Muafiyet için gerekli belgesiyle itiraz başvurusunda bulunmayan öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir!

Muafiyet başvurusunda YÖKSİS bilgisi bulunan ya da Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde kaydı olan öğrencilerin de itiraz başvurusunda gerekli belgesini teslim etmesi gerekmektedir.

DİKKAT: e-Devlet’te (YÖKSİS’te) mezun bilgisi bulunan ve daha önce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine muafiyet için gerekli belgesini veren öğrencilerden; muafiyet başvuru itiraz işlemlerinde (öğrencinin durumuna göre) ek belge teslim etmesi istenebilir. Bu nedenle öğrencilerin İtiraz Formundaki Cep Telefonu bilgilerinin güncel olması gerekmektedir.

İlan edilen tarihlerde muafiyet için gerekli olan belgeyi teslim etmeyen öğrencilerin, muafiyet itiraz talepleri kabul edilmez.

UYARI: Muafiyet işlemi yapılan dersin muafiyetinin iptal edilmesi mümkün değildir.

Muafiyet itiraz başvurusunda bulunan öğrenci, bu duyuruda yer alan açıklamaları kabul etmiş sayılır.

aof ders muafiyeti

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Açıköğretim, AÖF Ders Notları, Açıköğretim Sorular ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!