2019-2020 Ders İntibak Listesi ve Merak Edilenler

2018-2019 eğitim yılında da Anadolu Üniversitesi derslerde değişiklik yapmış, bazı dersler kaldırılıp bazı dersler eklenmiş, bazı derslerin dönemi değiştirilmiş bazı derslerin ise kredileri güncellenmişti. Ders değişiklikleri (Ders İntibak) bu yılda yapıldı.

Ders intibak tablosunu yazının sonunda bulabilirsiniz. Ders intibak tablosundan önce merak edilen soruları ve cevaplarını sizlerle paylaşmak istedik.

Ders intibakı ne demek?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemindeki programlarda okutulan derslerde yapılan değişiklikler, ders intibakı olarak tanımlanmaktadır. Ders intibakı; ders adı, ders kodu, dersin yarıyıl değişiklikleri, bir dersin başka bir ders ile değiştirilmesi, dersin kaldırılması ve yeni ders eklenmesi işlemleridir.

Benim bölümümde yapılan değişikleri nereden görebilirim?

2019-2020 öğretim yılında yapılan ders intibaklarının yapıldığı bölümler (programlar), dersler ve yapılan işlemlerle ilgili açıklamaların bulunduğu 2019-2020 Öğretim Yılı Ders İntibak Tablosuwww.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi  yazının sonundan erişebilirsiniz. Öğrencilerimizin ders intibak tablosunu incelemeleri yararlarına olacaktır.

Ders intibakları neden yapılıyor?

Bilimsel bilginin sürekli güncellenmesi doğrultusunda, Açıköğretim Sisteminde yer alan programların derslerinde öğrencilerimizi yakından ilgilendiren önemli yapısal güncellemeler yapılmaya devam edilmektedir. Bu amaçla 2019-2020 öğretim yılından itibaren geçerli olacak şekilde programların akademik koordinatörleri ve alan uzmanlarıyla yapılan uzun süreli çalışmalar sonucunda programlarda okutulan ders sayıları azaltılarak müfredatta önemli iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir. Açıköğretim Sistemi tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili programın yapısı, akademik kapsamı ve program çıktıları ile yeterli düzeyde örtüşmeyen dersler çıkarılmış ve müfredattaki ders sayıları azaltılmıştır. 2019-2020 öğretim yılında yapılan ders intibaklarına göre 15 lisans, 40 önlisans programı olmak üzere toplam 55 program güncellenmiştir.

Almam gereken derslerim değişmiş, hangi dersleri almam gerekiyor?

2019-2020 öğretim yılında yapılan ders intibaklarıyla birçok programdaki ders sayısı azaltılmış ve yapılan AKTS Kredisi Sınama Anketiyle krediler yeniden belirlenmiştir. Kayıt yeniletecek öğrencilerimiz ekle-sil sayfalarından ders seçimini yaparken güncel ders listesinde yer alan derslere ve kredilere göre derslerini seçmeleri gerekecektir. Ders seçimi yapacak öğrencilerimiz, 2019-2020 öğretim yılı kayıt yenileme tarihleri arasında ekle-sil sayfasında zorunlu derslerinin yanı sıra isterlerse ders listesinde isteğe bağlı açılan dersleri de isterlerse seçebilecektir. Öğrencilerimizin isteğe bağlı açılan dersleri mezuniyetleri için alma mecburiyeti bulunmamaktadır.

Kaldırılan ve isteğe bağlı açılan dersleri almalı mıyım?

Öğrencilerimizin 2019-2020 öğretim yılında kaldırılan ve isteğe bağlı hale getirilen dersleri mezuniyetleri için alma mecburiyetleri bulunmamaktadır. İsteğe bağlı dersleri, 2019-2020 öğretim yılında seçmeyen öğrencilerimize SD harf notu verilecektir. Sorumlu Değil anlamına gelen “SD” harf notu genel not ortalamasını etkilemeden toplam kredi hesabına dahil edilmektedir. İsteğe bağlı açılan dersleri 2019-2020 öğretim yılında almak isteyen öğrencilerimize ise zorunlu derslerin yanında isteğe bağlı dersleri de alma imkânı verilecektir. 2019-2020 öğretim yılında kaldırılan ve isteğe bağlı hale getirilen dersler, son kez 2019-2020 öğretim yılında açılacaktır.
Öğrencilerimiz;
– Genel Not Ortalamasını yükseltmek,
– Akademik yetkinliği geliştirmek,
– İsteğe bağlı dersin harf notunu ve kredisini diğer kurumlarda kullanmak

gibi amaçlarla 2019-2020 öğretim yılında isteğe bağlı açılan dersleri isterlerse seçebilecektir.
İsteğe bağlı dersi, 2019-2020 öğretim yılında seçip dönem sonunda DD ve üzerinde harf notu alan öğrencilerimizin harf notu ve kredisi, not durum belgesinde gösterilecek ve genel not ortalaması hesabına dahil edilecektir. İsteğe bağlı dersi, 2019-2020 öğretim yılında seçip dönem sonunda FF harf notu alan öğrencilerimizin harf notu SD’ye dönüşecektir. Kaldırılan dersten, 2018-2019 öğretim yılı ve öncesinde DD ve üzerinde not alan öğrencilerimiz, isteğe bağlı dersleri seçemeyecektir. Son olarak kayıt yeniletecek öğrencilerimiz için önemli bir uyarımız bulunmaktadır: Kayıt yenileme tarihleri arasında güncel ders listesine göre ilgili dönemde alabileceğiniz zorunlu dersler, Ders Seçimi (Ekle-Sil) sayfanızda yer alacaktır. Bu sayfadaki derslere göre ders seçimi yapmanız gerekmektedir. Zorunlu dersleriniz için seçim işleminizi öncelikli olarak yaptıktan sonra isterseniz mezuniyetiniz için alınması zorunlu olmayan isteğe bağlı dersleri de seçebilirsiniz.

Yeni eklenen derslerden sorumlu muyum?

2019-2020 öğretim yılında yapılan ders intibaklarında Açıköğretim Sistemi tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili programın yapısı, akademik kapsamı ve program çıktıları ile yeterli düzeyde örtüşmeyen dersler çıkarılmış ve müfredattaki ders sayıları azaltılmıştır. Bazı programlarda çıkartılan derslerin yerine öğrencilerin akademik yeterliği açısından daha uygun dersler eklenmiştir. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemindeki öğrencilerimizin kayıtlı olduğu programa eklenen “yeni” dersin okutulacağı yarıyıldaki derslerin en az birinden son harf notu DD ve üzeri bir not almış ise; intibakı yapılan dersten sorumlu tutulmayacaktır. Ders intibaklarının yapıldığı tarihteki not durum belgesinde yer alan derslere ve notlara göre ders intibakları yapılmaktadır. Ders intibaklarından sonra alınan dersler ve notlar, ders durumunu etkilememekte ve yeniden intibak işlemi yapılmamaktadır. Ayrıca yeni ders intibakı ile kaldırılan ders intibakı arasında bir bağlantı bulunmamaktadır.

Derslerimin kredileri değişmiş, benim kredilerim nasıl hesaplanacak, mezuniyetimi nasıl etkileyecek?

Açıköğretim Sisteminde okutulan tüm dersler için, öğrencilerimizin dönem içinde derse ayırdığı süreye bağlı olarak AKTS Kredisi Sınama Anketine göre AKTS kredileri yeniden değerlendirilmiştir. Yeni AKTS kredileri, 2019-2020 öğretim yılı ve sonrasında ilk kez ya da tekrar alınacak dersler için uygulanacaktır. Tekrar edilen bir dersin son harf notu ve kredisi dikkate alınmaktadır. Ders intibaklarından önce AKTS kredisi değiştirilen bir dersten DD ve üzerinde harf notu almış öğrencilerimizin ise daha önce almış olduğu dersinin kredisi aynı kalacak olup geçmişe yönelik kredisinde değişiklik olmayacaktır. Ayrıca ders intibaklarından sonra öğrencilerimizin sorumlu olmadığı dersler için verilen SD harf notu da mezuniyet için gerekli toplam AKTS kredisi hesabına dahil edilmektedir. Mezuniyet şartı ise değişmemiş olup; önlisans programlarında en az 120, lisans programlarında en az 240 AKTS kredi alan, tüm zorunlu derslerinden başarılı olan, genel not ortalaması en az 2,00 olan ve diğer mezuniyet şartlarını yerine öğrencilerimiz mezuniyete hak kazanacaktır.

Ders intibaklarından sonra mezun duruma geldim, mezuniyet işlemlerim nasıl olacak?

İlk olarak 2019-2020 öğretim yılında yapılan ders intibaklarından sonra alabileceği zorunlu ve/veya isteğe bağlı dersi kalmayıp mezun duruma gelen öğrencilerimizi tebrik ederiz. Bu öğrencilerimizin mezuniyet işlemleri, 2019-2020 öğretim yılı Güz Dönemi kayıt yenileme tarihlerinden sonra gerekli kontroller tamamlanınca yapılacaktır. Ders intibaklarından sonra alabileceği zorunlu dersi bulunmayıp sadece Güz Döneminde en az bir adet isteğe bağlı dersi bulunan öğrencilerimizden;
– Güz Döneminde herhangi bir isteğe bağlı dersini seçmeyerek mezun duruma gelecek öğrencilerimizin mezuniyet işlemleri, 2019-2020 öğretim yılı Güz Dönemi kayıt yenileme tarihlerinden sonra
– Güz Döneminde isteğe bağlı dersini seçip kayıt yeniledikten sonra mezun duruma gelecek öğrencilerimizin mezuniyet işlemleri ise 2019-2020 öğretim yılı Güz Dönemi Dönem Sonu Sınav tarihlerinden sonra gerekli kontroller tamamlanınca yapılacaktır.
Ders intibaklarından sonra alabileceği zorunlu dersi bulunmayıp sadece Bahar Döneminde en az bir adet isteğe bağlı dersi bulunan öğrencilerimizin mezuniyet işlemleri de Güz Döneminde olduğu gibi aynı şekilde yapılacaktır.

2019-2020 Öğretim Yılı Ders İntibak Tablosunu nasıl incelemem gerekir?

2019-2020 öğretim yılında yapılan ders intibakları;

  • İntibak tablosundaki “intibak türü”ne göre değerlendirilmelidir.
  • İntibak türünde yapılan değişikliklere göre “mevcut durum” ve “yeni durum” sütunlarındaki değişiklikler dikkate alınmalıdır.
  • İntibak türü ile ilgili tablonun sonunda yer alan açıklamalar dikkatli bir şekilde okunmalıdır. Burada yapılan işlemlerle ilgili detaylı bilgiler yer almaktadır.

Örneğin, bir dersin intibak türünde “Yarıyıl Değişikliği (2)” yazıyorsa; o dersin yeni yarıyılı, “yeni durum” sütununda yazmaktadır. “Yarıyıl Değişikliği (2)” işlemleri ile ilgili açıklamalar, tablonun sonunda yer almakta ve bu açıklamalarda; öğrencilerin yapılan ders intibakına göre değişiklik yapılan dersten sorumlu olup olmayacağı bilgisi bulunmaktadır.

 Not: Ders intibaklarının yapıldığı tarihte öğrencinin not durum belgesinde yer alan derslere ve notlara göre ders intibakları yapılmaktadır. Ders intibaklarından sonra alınan dersler ve notlar, ders durumunu etkilemez ve yeniden intibak işlemi yapılmaz.

2019-2020 Ders İntibak Tablosu:

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Açıköğretim, AÖF Ders Notları, Açıköğretim Sorular ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!