Yönetim Bilimi 2 Final Sınav Soruları

27.05.2019
A+
A-
Google News Açıköğretim Sitesi
Yönetim Bilimi 2
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınav Soruları
1.
Stratejik Yönetim Süreci’nin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Stratejik bilinç, stratejistlerin seçimi
Soru Açıklaması
2.
Bir kurumun sahip olduğu varlık ve yetenekleri kullanarak yarattığı değer aracılığıyla rakiplerine üstünlük kurması ve ortalamanın üzerinde kâr elde etmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Rekabet üstünlüğü
Soru Açıklaması
3.
Mal veya hizmetin müşteriye sunulmasından sonra kalitesizlik sebebiyle örgüt dışında karşılaşılan ve örgüte en zarar verici olan kalite maliyeti türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Dış başarısızlık maliyeti
Soru Açıklaması
4.
Toplam Kalite Yönetimi felsefesinde sürekli iyileştirmenin diğer adı nedir?
Doğru Cevap: "B" Kaizen
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Deming’in Toplam Kalite Yönetimi ile ilgili ilkelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Üretim kotalarını daima güncelleyin ve tüm şirkete duyurun.
Soru Açıklaması
6.
I. Bütünleşik Yaklaşım
II. Disiplinlerarası Yaklaşım
III. Bilimsel Yöntem

Yukarıdakilerden hangileri Yöneylem Araştırmasında sorunların çözümünde izlenen yöntemin çekirdeğini oluşturan özellikler arasında yer alır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi yöneylem araştırmasının sayısal tekniklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" BCG Matrisi
Soru Açıklaması
8.
Performansın mevcut durumdan daha iyi hâle getirilmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Performansın artırılması
Soru Açıklaması
9.
Örgütsel etkililiğin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Örgütün amaçlarına ulaşma derecesidir.
Soru Açıklaması
10.
Örgütün herhangi bir alt sistemindeki değişimi ifade eden ve birimlerin, ekiplerin, şubelerin, bazı süreçlerin ya da iş yapış biçimlerinin değişimi olan değişim türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mikro değişme
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi değişim çabasını yönetebilecek güce sahip Geçiş Yönetim Takımı’nın görevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Değişime karşı çıkanları cezalandırmak
Soru Açıklaması
12.
I. Kriz uyarıcılarının oluşum ve gelişimi
II. Kriz dönemi
III. Kriz dalgasının yayılması
IV. Çözülme

Yukarıdaki dönemlerden hangileri “kriz” in temel dönemleri içinde yer alır?
Doğru Cevap: "D" I, II ve IV
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi kriz çeşitlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Stratejik krizler
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerin krizi denetim altına almak için sergilemeleri tavsiye edilen yaklaşımlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Mevcut örgüt yapısı korunmalıdır.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi krizlerin faydalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Şirketi büyük mali zarara uğratarak finans dengesini değiştirmesi
Soru Açıklaması
16.
Son 10-15 yıldır hakim olan temel rekabet parametresi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Yenilik ve farklılık
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı örgüt kültürüne ilişkin özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Hatalara sonsuz tolerans gösterilir.
Soru Açıklaması
18.
Ürünün tamamında ya da o ürünü meydana getiren unsurlar arasındaki kompozisyonda yapılan yeniliklere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Yapısal yenilikler
Soru Açıklaması
19.
Belli bir örgüt bünyesinde çalışanların tavır ve davranışlarını şekillendiren kurallar, normlar ve değerleri kapsayan paylaşılmış sosyal bilgi birikimine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Örgüt kültürü
Soru Açıklaması
20.
Örgüt bünyesinde var olan alt kültürler arasında örgütün genel kültürü ile çelişen kültürlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Karşıt kültür
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.