Yerel Yönetimler Ara Sınav Soruları

Yerel Yönetimler
Bahar Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Yerel yönetim birimlerinin hizmet sunmak zorunda kaldığı, metropol alana sabah gelip akşam dönen ya da birkaç gün kalan nüfusa ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Geçici nüfus
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi mahalli yerinden yönetim kuruluşlarından biridir?
Doğru Cevap: "C" Belediye
Soru Açıklaması
3.
Merkezi yönetimin bazı belirlenmiş yetkilerini, merkezi yönetimin uzantısı olan taşradaki kendi memurlarına devretmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Yetki genişliği
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki görevlerden hangisi yerel yönetimlerle ilişkilendirilebilir?
Doğru Cevap: "A" Kaynak tahsisinde etkinlik
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi büyük kentler denildiğinde anlaşılan şehirlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Eskişehir
Soru Açıklaması
6.
Kamu hukukuna tabi olan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak usul ve esasları belirleyen kanun aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kamu İhale Kanunu
Soru Açıklaması
7.
İdarenin ihtiyacının sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi halinde, idare ihtiyacını aşağıdaki yöntemlerden hangisinde komisyon kurma ve yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın piyasada fiyat araştırması yaparak karşılayabilir?
Doğru Cevap: "D" Doğrudan temin
Soru Açıklaması
8.
İsteklilerin, ihale dokümanı almaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Basım maliyetini aşmayacak şekilde belirlenen bedelini ödemeleri gerekir.
Soru Açıklaması
9.
İsteklilerden birinin ihale dokümanı ile ilgili idareden yazılı açıklama isteğinin olumlu karşılandığı durumlarda, idare bütün isteklilere bilgileri olmaları açısından açıklamayı son teklif verme gününden kaç gün öncesinde yazılı olarak göndermek zorundadır?
Doğru Cevap: "B" 10
Soru Açıklaması
10.
İhale dokümanında belirtilmesi şartıyla, aşağıdaki ihalelerden hangisinde geçici teminat alınması zorunlu değildir?
Doğru Cevap: "B" Danışmanlık hizmeti ihalelerinde
Soru Açıklaması
11.
Mahalli İdare Birlikleri Kanunu kaç yılında yürürlüğe girmiştir?
Doğru Cevap: "D" 2005
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi mahalli idare birlik meclisinin görev ve yetkilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kanunda öngörülen cezaları vermek
Soru Açıklaması
13.
Köylere hizmet götürme birlikleri ile ilgili genel izin vermeye yetkili kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Bakanlar Kurulu
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi ülke düzeyinde kurulan birliklerin kurulma amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Kurulan bölgenin güvenliğini sağlamak
Soru Açıklaması
15.
Birlik meclisine dışarıdan seçilecek üye sayısı, mahalli idare meclislerinden seçileceklerin ne kadarını geçemez?
Doğru Cevap: "A" Üçte birini
Soru Açıklaması
16.
Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlarla Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri tahsis etmeye, kamu ihtiyaçları için gerekli olmayanların tahsisini kaldırmaya aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?
Doğru Cevap: "C" Maliye Bakanlığı
Soru Açıklaması
17.
Muhasebe yetkilileri ödeme aşamasında, ödeme emri ve eki belgelerde aşağıdakilerden hangisini kontrol etmekle yükümlü değildir?
Doğru Cevap: "D" Hak sahibinin mal varlığına ilişkin bilgileri
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi mali hizmetler biriminin görevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Genel bütçe kapsamındaki idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek
Soru Açıklaması
19.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunundan önce aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "C" Çok yıllı bütçeleme
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi kamu idarelerince hazırlanan bütçe çeşitlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Dönemlik bütçe
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
1
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

Açıköğretim, AÖF Ders Notları, Açıköğretim Sorular ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!