Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Final Sınav Soruları

25.01.2019
A+
A-
Google News Açıköğretim Sitesi
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi bir menkul kıymetin, geri alım vaadiyle satılmasını ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Repo
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi finansal kontratların özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Satın alındığı sırada, ürünün iyi olup olmadığını bilmenin çok zor olması
Soru Açıklaması
3.
Türkiye’de ihraç edilen menkul kıymetlere ISIN ve CIF kodunu aşağıdakilerden hangisi tahsis etmektedir?
Doğru Cevap: "A" Takasbank
Soru Açıklaması
4.
İhraççıların borç niteliğindeki menkul kıymetlerinin anapara ve faizini zamanında geri ödeme yeterliliklerini göstermek amacıyla bağımsız kuruluşlar tarafından yapılan değerlendirmeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Derecelendirme
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi ekonomik kalkınmayı hızlandırmak amacıyla sermaye akışı önündeki engellerin kaldırılması yönündeki uygulamaları içermektedir?
Doğru Cevap: "A" Finansal liberalleşme
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi insanları yanıltarak bir menkul kıymeti almaya veya satmaya yönlendirerek fiyatını yapay bir seviyede belirlemeye yönelik davranışları ifade eder?
Doğru Cevap: "C" Manipülasyon
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi kamuyu bilgilendirme konusunda sorumlu olan taraflardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kurumsal yatırımcılar
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi finansal varlıkların temel özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Sabitlik
Soru Açıklaması
9.
İşletmelerin, ihraç ettikleri tahvillerin geri ödemesinde kullanmak üzere oluşturdukları fona ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" İtfa fonu
Soru Açıklaması
10.
Finansal piyasalara fon sunan kurum ya da kişilerin, sundukları fonlar karşılığında aldıkları belgeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Menkul kıymet
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi hissedarların ve yöneticilerin çıkarlarını gözeten, aynı zamanda diğer çıkar sahiplerinin haklarının da önemsendiği anlayışı ifade eder?
Doğru Cevap: "D" Kurumsal yönetim
Soru Açıklaması
12.
İnşa edilecek veya edilmekte olan gayrimenkul projelerinin finansmanında kullanılmak üzere ihraç edilen menkul kıymet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Gayrimenkul sertifikası
Soru Açıklaması
13.
Türkiye'de bankacılığın tarihsel gelişimi göz önüne alındığında, 2002-2008 arası döneme ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Yapılandırma sonrası dönem
Soru Açıklaması
14.
Büyük tasarruf havuzlarına yön veren emeklilik ve yatırım fonları, sigorta şirketleri ve bankalara genel olarak ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Kurumsal yatırımcı
Soru Açıklaması
15.
Japonya 'da yabancı menkul kıymetlerin işlem gördüğü piyasaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Samurai piyasası
Soru Açıklaması
16.
Tüccarların altınlarını teslim ettikleri tüccarlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Goldsmith
Soru Açıklaması
17.
Gerçek ve tüzel kişilerin tasarruflarını toplayarak bunları gelir sağlayıcı işlere kredi yoluyla kanalize eden işletme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Banka
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonlarına göre bankalardan biridir?
Doğru Cevap: "D" Evrensel bankalar
Soru Açıklaması
19.
1980’ler sonrası dünya piyasalarının artan oranda küreselleşmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Entegrasyona önem verilmesi
Soru Açıklaması
20.
New York Borsası'nda menkul kıymet ihraç eden yabancı şirketler hangi ülkenin yasalarına uymak zorundadır?
Doğru Cevap: "E" ABD
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.