Psikoloji Ara Sınav Soruları

06.02.2018
A+
A-
Google News Açıköğretim Sitesi
logo
Psikoloji
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin ilgili olduğu bilim dallarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Astroloji
Soru Açıklaması
2.
Bilinçaltına odaklanarak hastalıkların sebeplerinin fiziksel olmadığını savunan psikoloji akımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Psikanaliz
Soru Açıklaması
3.
Yaşlanmanın hafıza üzerindeki etkisini araştırmanın bilimsel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Açıklama
Soru Açıklaması
4.
Davranışçılara göre insanı anlamak için çalışılması gereken en önemli süreç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Öğrenme
Soru Açıklaması
5.
Doğumdan yaşlılığa kadar insan davranışlarını ve zihinsel süreçlerini inceleyen psikolojinin alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Gelişimsel psikoloji
Soru Açıklaması
6.
Ders çalışırken kahve içmenin öğrenme üzerindeki etkisinin ölçüleceği bir deneysel araştırmada kontrol grubu kimlerden oluşur?
Doğru Cevap: "D" Deney grubuyla aynı ders metinlerini aynı sürede okuyan ve bu süre içerisinde kahve tüketmeyen kişilerden
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi bilimi, sözdebilimden ayıran özelliklerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Bilimin bilimsel ilke ve süreçleri takip etmesi
Soru Açıklaması
8.
Neden sonuç ilişkisi gösterebilen bilimsel yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Deney
Soru Açıklaması
9.
Bir şirketin kurum kültürünü tanımlamak için sahip olduğu değerleri sayıya dönüştürme işlemine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" İşlemsel tanım
Soru Açıklaması
10.
Bir deneyden çıkan neden-sonuç ilişkisine ne kadar güvenileceğini gösteren ölçü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İç geçerlilik
Soru Açıklaması
logo
Psikoloji
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Broca alanının işlevini bozan patolojik bir durum aşağıdakilerden hangisine neden olur?
Doğru Cevap: "A" Konuşma bozukluğu
Soru Açıklaması
12.
Nörotransmiterlerle etkileşime girerek hücresel yanıtları başlatan moleküllere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Reseptör
Soru Açıklaması
13.
Merkezi sinir sisteminin hiyerarşik düzenlenmesinde en üst düzeyi temsil eden yapı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Korteks
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi bir refleks yayı içinde bulunmaz?
Doğru Cevap: "D" Motor korteks
Soru Açıklaması
15.
Merkezi sinir sisteminde sinir hücresinin miyelin kılıfını hangi tip hücreler oluşturur?
Doğru Cevap: "D" Oligodendroglialar
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi unutmayı kolaylaştıran bir unsurdur?
Doğru Cevap: "E" Analogların yanlış kullanılması
Soru Açıklaması
17.
İnşaat sesine uzun bir süre maruz kaldıktan sonra bu sesi duymamak aşağıdaki kavramlardan hangisine bir örnektir?
Doğru Cevap: "C" Duyusal adaptasyon
Soru Açıklaması
18.
Almanca öğrenmeye başlayan bir kimsenin daha önceden öğrendiği İngilizceyi unutmaya başlaması aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "B" Geriye dönük bozma
Soru Açıklaması
19.
Duyusal deneyimler ile bu deneyimleri ortaya çıkaran çevresel uyaranların fiziksel özellikleri arasındaki ilişkiyi inceleyen bilimsel çalışma alanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Psikofizik
Soru Açıklaması
20.
Ellerin temas yoluyla üç boyutlu bir objeyi tanıma işlemine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Haptik algı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.