Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri Ara Sınav Soruları

Sosyolojide Araştırma Yöntem Ve Teknikleri
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Karmaşık ve muğlak olması
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi pozitivizmin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Aydınlanma düşüncesine karşı çıkması
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Aydınlanma düşüncesinin özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" İnsanlığın yaşadığı sefaletin kaynağını cehaletin özellikle de batıl inançların oluşturduğunu ifade eden öğretileri içermesi
Soru Açıklaması
4.
Bilincimizle kavrasak da kavramasak da var olan dışsal, somut ve nesnel varlıkların tümünü ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Gerçek
Soru Açıklaması
5.
Toplumsal araştırmanın aşamalarında, araştırma problemine yönelik olarak en uygun araştırma evreninin belirlendiği aşama aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Örneklem seçimi
Soru Açıklaması
6.
1689-1755 yılları arasında yaşayan, toplum yapısı ve politik sistemler arasındaki ilişkiyi inceleyen, toplum yapısının ağırlıklı olarak iklim ve coğrafya tarafından etkilendiğini ileri süren ve “coğrafi determinizmin temsilcisi” olarak anılan Aydınlanma düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Montesquieu
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi yorumlayıcı sosyal bilim yaklaşımının özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Bilimsel bilginin diğer bilgi biçimlerinden farklı ve daha üstün olduğunu savunması
Soru Açıklaması
8.
Durkheim’ın toplumda yaygın olarak değil, istisnai olarak görülen toplumsal olguları ifade etmek için kullandığı kavrama ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Patolojik olgular
Soru Açıklaması
9.
Bilimsel devrimlerin yapısı üzerinde çalışarak paradigma kavramını geliştiren ve bilimsel yasa ve yaklaşımların mutlak ve evrensel olmadığı fikrinin gelişmesine yardımcı olan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" T.S. Kuhn
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi eleştirel sosyal bilim yaklaşımının özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Bilimsel bilginin mükemmel bilgi olduğunu ve yanlış bilince karşı savaşabileceğini savunması
Soru Açıklaması
11.
Durkheim’a göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal olgunun özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Bireysel bilinç temelinde ortaya çıkmaları
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Weber’in geliştirdiği ideal tiplerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Eylem tipleri
Soru Açıklaması
13.
Doğa bilimlerinde kullanılan yöntemin toplumu incelemek için de kullanılması gerektiğini ancak bunun için “doğa bilimlerinde deney, gözlem ve karşılaştırmaya dayanan pozitivist yönteme aynı zamanda tarihsel bir içerik kazandırılması” gerektiğini savunan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" A. Comte
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi nicel araştırmalarda kullanılan araştırma tekniklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Örnek olay incelemesi
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi deney tekniğinin zayıf yönlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Neden sonuç ilişkilerinin varlığını ve yönünü ortaya koyamaması
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi yöntemsel çoğulculuğun kullanımına verilecek bir örnek değildir?
Doğru Cevap: "D" Bir araştırmada hem nicel hem de nitel veri toplama tekniklerini aynı anda kullanmak.
Soru Açıklaması
17.
Metindeki baskın temaları yakalayacak bir kodlama şemasının hazırlandığı ve metnin bu şemaya göre incelendiği içerik analizi tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tematik içerik analizi
Soru Açıklaması
18.
Grup içindeki bireylerin birbirlerinden nasıl etkilendiklerinin gözlenmesini mümkün kılan, grup normlarının ve dinamiklerinin incelendiği, araştırmacı tarafından seçilen katılımcıların önceden belirlenmiş bir konuda konuşmasının sağlandığı veri toplama aracı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Odak grup görüşmesi
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi nicel araştırma yöntemine getirilen eleştirilerden biridir?
Doğru Cevap: "B" Bireylerin dışında var olan yapılara fazla odaklanarak sosyal olgularda bireylerin etkileşimi sonucunda meydana gelen değişimleri görememesi
Soru Açıklaması
20.
Gözlem çizelgesi gibi standart bir veri toplama aracının kullanılmadığı ve gözlemcinin gözlemlediği davranışlara olduğu kadar davranışın içinde gerçekleştiği bağlama da odaklandığı gözlem tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Yapılandırılmamış
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

Açıköğretim, AÖF Ders Notları, Açıköğretim Sorular ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!