Matematiksel İktisat Ara Sınav Soruları

02.04.2019
109
A+
A-
logo
Matematiksel İktisat
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
matematiksel iktisat
Doğru Cevap: "D" D
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
2.
matematiksel iktisat
Doğru Cevap: "B" B
Soru Açıklaması
3.
matematiksel iktisat
Doğru Cevap: "A" A
Soru Açıklaması
4.
P=400-5Q şeklinde ifade edilen bir talep fonksiyonuna göre, Q=20 için marjinal hasıla değeri (MR) kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 200
Soru Açıklaması
5.
Bir mala ait talep fonksiyonu P=100-4Q olarak belirlendiğine göre, malın fiyatının (P) 60 olması durumunda talebin fiyat esnekliği kaçtır?
Doğru Cevap: "B" -1,5
Soru Açıklaması
6.
Türkiye ekonomisine ait veriler kullanılarak makro tüketim fonksiyonu C=750.362+0,72Yd olarak belirlenmiştir. Burada C tüketimi, Yd harcanabilir geliri ifade etmektedir.

Buna göre, marjinal tüketim eğilimi kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 0,72
Soru Açıklaması
7.
matematiksel iktisat
Doğru Cevap: "D" D
Soru Açıklaması
8.
matematiksel iktisat
Doğru Cevap: "D" D
Soru Açıklaması
9.
Şişe suyu fiyatı 50 kuruştan 75 kuruşa artırıldığında, hane halkının talep ettiği haftalık şişe suyu miktarının 10 adetten 9 adete düştüğü gözlenmektedir.

Buna göre, şişe suyu talebinin fiyat esnekliğinin mutlak değeri kaçtır?
Doğru Cevap: "A" 0,2
Soru Açıklaması
10.
C=200+0,7Yd olarak belirlenmiş bir basit Keynesyen tüketim fonksiyonunda; (C), tüketimi ve (Yd), harcanabilir gelirleri ifade etmektedir. Buna göre, harcanabilir gelirin 2.000 olması durumunda tüketimin değeri kaç olur?
Doğru Cevap: "C" 1.600
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
logo
Matematiksel İktisat
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
matematiksel iktisat

Buna göre, bu piyasa için aşağıda verilen fiyat düzeylerinin hangisinde toplam hasıla artan bölgededir?
Doğru Cevap: "A" 3
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
12.
K bankası 6 aylık vade ile yıllık % 10 nominal faiz oranı önermektedir.

Buna göre, K bankasının önerdiği efektif yıllık faiz oranı yüzde kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 10,25
Soru Açıklaması
13.
18 ay sonra 99.825 TL parasının olmasını isteyen Mehmet’e bir banka, 6 aylık vade ile yıllık nominal % 20 faiz oranı öneriyor.

Buna göre, Mehmet’in 18 ay sonraki hedefe ulaşabilmesi için mevcut şartlarla bankaya yatırması gereken para kaç TL’dir?
Doğru Cevap: "C" 75.000
Soru Açıklaması
14.
Bir mal için talep fonksiyonu Qd=4P-b olduğuna göre, P=10 iken talebin fiyat esnekliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" -b
Soru Açıklaması
15.
K ülkesinin 2010 yılındaki GSYH’sı X kadar gerçekleşmiştir. Bundan sonra her yıl ortalama % 5 ile büyüyen K ülkesi, büyüme hesaplarında sürekli bileşen yaklaşımını kullanmaktadır.

Buna göre K ülkesi GSYH rakamını yaklaşık kaç yıl sonra 8 katına çıkarır?
(ln(2) = 0,7; ln(6) = 1,79 ve ln(8) = 2,08 alınız.)
Doğru Cevap: "E" 41,6
Soru Açıklaması
16.
16 - 18. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

Qs = 5P – 200
Qd = -2P + 500

Yukarıda bir mal piyasasının arz (Qs) ve talep (Qd) fonksiyonları verilmiştir. Bu piyasada devlet satılan her birim mal için satıcıdan 7 TL’lik vergi almayı planlamaktadır.

Bu bilgilere göre, devlet bu piyasada hiç vergi almazsa piyasa denge fiyatı kaç TL olur?
Doğru Cevap: "B" 100
Soru Açıklaması
17.
Yukarıdaki bilgilere göre, devlet satılan her mal için 7 TL’lik vergi aldığında piyasada oluşacak yeni denge fiyatı, vergisiz fiyata göre ne kadar değişir?
Doğru Cevap: "C" 5 TL artar.
Soru Açıklaması
18.
Yukarıdaki bilgilere göre, devlet satılan her mal için 7 TL’lik vergi aldığında piyasada oluşacak yeni denge miktarı vergi öncesi denge miktarına göre ne kadar değişir?
Doğru Cevap: "A" 10 birim düşer.
Soru Açıklaması
19.
19. ve 20. soruları aşağıdaki bilgilere göre ve birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Piyasa arzı : qs=X + 6p
Piyasa talebi : qd=20 - 2p
Yukarıda bir mal piyasasının arz (qs) ve talep (qd) fonksiyonları verilmiştir. Bu piyasada denge fiyatının 1 birim olduğu bilinmektedir.

Bu bilgilere göre, piyasa dengede iken arz fonksiyonunda yer alan X kaç olmalıdır?
Doğru Cevap: "C" 12
Soru Açıklaması
20.
Yukarıdaki bilgilere göre, piyasa dengesinde alınıp satılacak mal miktarı (q) kaçtır?
Doğru Cevap: "E" 18
Soru Açıklaması
aof çıkmış sorular
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.