Devlet Bütçesi Final Sınav Soruları

02.04.2019
A+
A-
Google News Açıköğretim Sitesi
Devlet Bütçesi
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi performans bütçeleme sistemine getirilen eleştirilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Girdilere önem vermemesi
Soru Açıklaması
2.
Özel doktor muayenehanelerinden toplanabilecek ortalama vergi gelirini, mükellef olan doktor sayısıyla çarparak vergi geliri tahmin eden yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Birim maliyete dayalı tahmin yöntemi
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi klasik devlet bütçesi tanımından çıkarılabilecek unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Bütçe dengesini içermesi
Soru Açıklaması
4.
TBMM'de devlet bütçesi görüşmelerinin basına kapalı yapılması aşağıdaki bütçe ilkelerinden hangisine aykırıdır?
Doğru Cevap: "A" Alenilik ilkesi
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi belediye meclisinin görevleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "D" Belediyelerin imar planlarını görüşmek ve onaylamak
Soru Açıklaması
6.
Sağlık Bakanlığı aşağıdaki kuruluşların hangisinin içinde yer alır?
Doğru Cevap: "E" Genel bütçeli kuruluşlar
Soru Açıklaması
7.
Genel bütçeli ve özel bütçeli kuruluşların kapasitelerinin atıl kaldığı zamanlarda özel mal ve hizmetler üretebildikleri kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Döner sermayeli idareler
Soru Açıklaması
8.
Kamu iktisadi kuruluşunun sermayesinin yüzde kaçı devlete aittir?
Doğru Cevap: "A" 100'ü
Soru Açıklaması
9.
Bütçe uygulamasında kimin kime karşı sorumlu olduğunu ve yetki dağılımını ortaya koyan sınıflama türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kurumsal sınıflama
Soru Açıklaması
10.
Analitik bütçe sınıflamasından önce yapılan ekonomik sınıflamada cari ve yatırım harcamaların dışında kalan harcamalar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Transfer harcaması
Soru Açıklaması
11.
Türkiye'deki tüm kuruluşlarda analitik bütçe sınıflamasının yaygınlaşmaya başladığı yıl aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 2003
Soru Açıklaması
12.
Bütçe ödeneklerinin hangi kaynaktan karşılandığını gösteren sınıflama türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Finansman tipi sınıflama
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun kapsadığı maddelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Orta vadeli mali plan hedefleri
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi idare faaliyet raporunun içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Borçlanma tutar, vade ve faizleri
Soru Açıklaması
15.
5018 sayılı yasada yapılan tanıma göre iç kontrolle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Yasama organına rapor vermelidir.
Soru Açıklaması
16.
Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Harcama yetkilisi
Soru Açıklaması
17.
Kamu Mali Yönetim Kanunu'nda yer alan “Mali yıl sonunda kullanılmayan ödenekler iptal edilir.” hükmünün istisnası olan ödenek türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Devirli ödenek
Soru Açıklaması
18.
TBMM tarafından bütçe kanunu ile verilmeyen ancak sonrasında kesin hesap kanunu ile verilen ödenek türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tamamlayıcı ödenek
Soru Açıklaması
19.
Merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçelerde öngörülmeyen hizmetler için kullanılan ödenek türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Yedek ödenek
Soru Açıklaması
20.
Mülteci ve göçmen giderleri ödeneği aşağıdaki ödenek türlerinden hangisinin bir örneğidir?
Doğru Cevap: "E" Yedek ödenek
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.