İstatistik 2 Ara Sınav Soruları

İstatistik 2
Bahar Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi olasılıklı olmayan örnekleme yöntemlerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Kartopu örneklemesi
Soru Açıklaması
2.
Normal dağılıma sahip bir evrenin standart sapması 12’dir. Bu dağılımdan rassal olarak seçilen bir örneklemin standart hata değeri 1,5 olarak hesaplandığına göre, örneklem hacmi kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 64
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi büyük hacimli örneklem seçmeyi gerekli kılan nedenlerden biridir?
Doğru Cevap: "B" Evreni oluşturan birimlerin özelliklerindeki yüksek değişkenlik
Soru Açıklaması
4.
Tanımlanan bir evrenin özellikleriyle ilgili bir yargıya varabilmek amacıyla sınırlı sayıda birim seçilmiş, verileri derlenmiş ve istatistikler hesaplanmıştır.

Buna göre, istatistiklerin hesaplandığı gruba ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Örneklem
Soru Açıklaması
5.
Bir tabakalı örnekleme uygulamasında tabaka hacimleri NA = 500, NB = 1000 ve NC = 2500 birimdir.

Buna göre oluşturulacak 100 birimlik bir örneklemde B tabakasından seçilecek birim sayısı kaçtır?
Doğru Cevap: "A" 25
Soru Açıklaması
6.
Aritmetik ortalaması 62, standart sapması 2,35 olan 1532 birimlik bir ana kütleden iadesiz seçim yoluyla oluşturulabilmesi mümkün 41 birimlik örneklemden oluşan dağılımın aritmetik ortalaması kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 62
Soru Açıklaması
7.
istatistik 2

n1 = 90 = 50 s1 = 30
n2 = 80 = 40 s2 = 20

Yukarıda iki evren ortalaması arasındaki farkın tahminlemesi için veri ve bilgiler verilmiştir. Buna göre, tahminlemede standart hata değeri kaçtır?
Doğru Cevap: "A" 3,87
Soru Açıklaması
8.
Dağılımı normal olan bir evrenin aritmetik ortalamasının %99 güven sınırlarını tahmin edebilmek için kullanılacak standart tablo değeri kaçtır?
Doğru Cevap: "E" 2,58
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi nokta tahminlemesi sürecinin aşamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Keyfi seçimle örneklemin oluşturulması
Soru Açıklaması
10.
Hakkında araştırma yapılacak evren için bilgi üreten örneklem istatistiğine ilişkin formüle ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Tahminleyici
Soru Açıklaması
11.
Hipotez testleri hipotezlerin ifade ediliş şekline göre kaç şekilde ifade edilir?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
12.
İki evren ortalaması arasındaki fark parametresine ilişkin çift yönlü bir hipotez sınaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" H1: μ1 = μ2
Soru Açıklaması
13.
Daha önce uygulanmakta olan bir eğitim yöntemi değiştirilmiş ve uygulanan bu yeni eğitim yönteminin başarı ortalamasını artırdığı iddiası %5 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Buna göre, test ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Çift yönlü bir testtir.
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi bir istatistiksel hipotez testinde α anlam düzeyinin değeri olamaz?
Doğru Cevap: "E" 1,00
Soru Açıklaması
15.
Üç eğitim yönteminin başarı ortalamaları arasındaki anlamlı bir farkın olup olmadığı test edilmek istendiğinde aşağıdaki testlerden hangisi uygulanmalıdır?
Doğru Cevap: "D" F testi
Soru Açıklaması
16.
Eğitim düzeyi ile sigara içme alışkanlığı arasında bir bağlantı olup olmadığının araştırılmasında sıfır hipotezi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sigara içme alışkanlığı ile eğitim düzeyi birbirinden bağımsızdır.
Soru Açıklaması
17.
17 - 19. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

istatistik 2

Piyasaya yeni sürülen bir ürünü beğenme durumu ile cinsiyet arasında bir ilişki olup olmadığının araştırılması amacıyla rassal olarak seçilen 200 kişiye ait gözlem sonuçları yukarıdaki tabloda verilmiştir. Yeni ürünü beğenen erkeklere ait beklenen frekans ile ürünü beğenmeyen kadınlara ait gözlenen frekans toplamı kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 80
Soru Açıklaması
18.
Yeni ürünü beğenme durumu ile cinsiyet arasında bir ilişki olup olmadığı α anlam düzeyinde test edilirken Ho hipotezinin red bölgesi χ2 > 6,6349 olarak bulunmuştur. Buna göre, α değeri kaçtır?
Doğru Cevap: "A" 0,010
Soru Açıklaması
19.
Yeni ürünü beğenme durumu ile cinsiyet arasında bir ilişki olup olmadığı 0,05 anlam düzeyinde test edilirken χ2 test istatistiği değeri kaçtır?
Doğru Cevap: "A" 33,33
Soru Açıklaması
20.
Ki-kare uygunluk testinin esası aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" n hacimli bir örneklemin ana kütleyi iyi temsil edip etmediğini araştırmaktır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

Açıköğretim, AÖF Ders Notları, Açıköğretim Sorular ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!