Makro İktisat Final Sınav Soruları

20.02.2019
1.314
A+
A-
logo
Makro İktisat
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınav Soruları
1.
Yalnızca devletin para olduğunu belirttiği bir ibareye dayanan kâğıt paralara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Fiat para
Soru Açıklaması
2.
Cari piyasa koşullarında kredi talebinin kredi arzını aşması olarak ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kredi tayınlaması
Soru Açıklaması
3.
Yurt içinde üretilmiş nihai mal ve hizmetlerin değerine ne ad verilir ? (İPTAL EDİLEN SORU)
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi klasik iktisadın varsayımlarından biridir?
Doğru Cevap: "E" Ekonomide tam rekabet koşulları geçerlidir.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi LM eğrisini sağa kaydıran nedenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Servetin artması
Soru Açıklaması
6.
IS eğrisi aşağıdaki piyasalardan hangisinin dengede olduğu gelir ve faiz oranı bileşimini gösterir?
Doğru Cevap: "A" Mal Piyasası
Soru Açıklaması
7.
Farklı fiyat düzeylerinde, ekonomideki bütün firmaların arz etmeyi planladıkları hasıla miktarlarını gösteren eğri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Toplam arz
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi IS eğrisini sağa kaydıran faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Vergi oranlarının artırılması
Soru Açıklaması
9.
Lucas’ın eksik bilgi modeli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Beklentilerin tedricen ayarlandığını varsayar.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi ücret ve fiyat yapışkanlığının nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Fiyatların her koşulda sabit tutulması
Soru Açıklaması
logo
Makro İktisat
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınav Soruları
11.
Farklı fiyat düzeylerinde, ekonomideki bütün firmaların arz etmeyi planladıkları hasıla miktarlarını gösteren eğri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Toplam arz
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi sonucunda IS eğrisi hem sola kayar hem de eğimi dikleşir?
Doğru Cevap: "A" Vergi oranının artması
Soru Açıklaması
13.
Ayakkabı eskitme maliyeti ve menü maliyeti aşağıdaki enflasyon maliyet türlerinden hangisinin kapsamındadır?
Doğru Cevap: "D" Beklenen enflasyonun
Soru Açıklaması
14.
Bir ekonomide konjonktürel işsizlik oranını hesaplamak için kullanılan formül aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İşsizlik oranı – doğal işsizlik oranı
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomide talep çekişli enflasyonun nedenleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Teknolojik ilerlemeler
Soru Açıklaması
16.
Bir konjonktür hareketinin standart yapısı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Daralma-dip-genişleme-zirve
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi konjonktürün özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Periyodik olması
Soru Açıklaması
18.
Para stokundaki değişmelerin konjonktürel dalgalanmaların ana sebebi olduğunu söyleyen iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Milton Friedman
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi eksik bilgi teorisine göre konjonktürel dalgalanmaların uyarım mekanizmasıdır?
Doğru Cevap: "C" Beklenmeyen para politikaları
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi beklentilerle geliştirilmiş kısa dönem Philips eğrisinin konumunu belirler?
Doğru Cevap: "A" Beklenen enflasyon oranı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.