İşletmelerde Sosyal Sorumluluk ve Etik Ara Sınav Soruları

25.01.2019
A+
A-
Google News Açıköğretim Sitesi
İşletmelerde Sosyal Sorumluluk ve Etik
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Etiği amaçlarla açıklayan Peter French’in görüşlerine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" İşletmenin kararları ile bireylerin kararları benzerdir.
Soru Açıklaması
2.
Bir işletmede iyi ile kötünün ayrılması ve ödül ile ceza sisteminin de ona göre oluşturulmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Dağıtıcı adalet
Soru Açıklaması
3.
Sosyal sorumluluk düşüncesinin dayanağı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" İşletme yöneticilerinin yapacağı tüm hareketler sosyal sistemi etkiler.
Soru Açıklaması
4.
Türkiye’de iş ahlakı ile ilgili geçmişte dikkat çekici bir biçimde erime yaşanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "B" 1980’den sonra sanayi toplumuna hızlı ve denetimsiz bir geçiş yapılması
Soru Açıklaması
5.
İşletmelerin sosyal sorumluluk performansını ölçmek için ve takip etmek için geliştirilmiş olan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Sosyal dinleyiciler ve lider
Soru Açıklaması
6.
Yüz yüze ilişkilerde nezaket kurallarına asgari seviyede uyulması gerektiğini ortaya atan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Theodore Levitt
Soru Açıklaması
7.
Haklar teorisinde yer alan ve kişilerin, kendi inanç ve ahlaki ilkelerini ihlal edecek emirleri yerine getirmeme haklarının olduğunu belirten temel hak aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Vicdan özgürlüğü
Soru Açıklaması
8.
Ahlaklılığın insanın tek başına sorumlu olduğu eylemlerden geldiğini savunan felsefeci aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Immanuel Kant
Soru Açıklaması
9.
"Acıyı, kişinin hissettiği mutsuzluk" olarak açıklayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Faydacılık
Soru Açıklaması
10.
İşletmenin etik bakış açısını ortaya koyduğu stratejik aşama aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Strateji oluşturma
Soru Açıklaması
11.
Normatif ahlak teorileri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Teleolojik, Deontolojik, Erdem
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi birincil sorumluluklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İş dünyasındaki iş ahlakı değerlerinin yerleştirilmesi
Soru Açıklaması
13.
Bireyin benliğinde yerleşmiş olan durum olarak açıklanan ve fiillerin birey tarafından düşünmeden yapılabilmesini sağlayan kavrama ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Karakter
Soru Açıklaması
14.
Deontolojik teori ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Sonuçlara dayanan teoridir.
Soru Açıklaması
15.
Dışarıdan gelebilecek herhangi bir kontrole engel olan ve bireyi tutarsızlıktan kurtaran kavrama ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Vicdan
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi strateji, yapı, çalışanlar ve işletme sistemlerinin ahlaki yönelimleri üzerinde yapılan araştırmalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Etik eğitime ağırlık verme
Soru Açıklaması
17.
Sorumluluk kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Aile içinde ve arkadaş ortamlarında pek de görülmeyen bir durumdur.
Soru Açıklaması
18.
Etiğin tarihsel ve bilimsel açıdan incelendiği düşünme tarzı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Tanımlayıcı düşünme
Soru Açıklaması
19.
Yöneticiliğin işletme sahipliğinden ayrılarak tamamen ayrı bir mesleki grup haline geldiği dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 1920-1950
Soru Açıklaması
20.
İyi iradenin, doğal istek ve içgüdülerimize rağmen ödevlerimizi yerine getiren irade olduğunu savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kant yaklaşımı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.