İnsan Kaynakları Yönetimi Final Sınav Soruları

05.02.2019
5.774
A+
A-
logo
İnsan Kaynakları Yönetimi
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınav Soruları
1.
İşletmenin ekonomik amaçlarına ulaşabilmesi için yapılması gereken işi fiilen gerçekleştiren insan kaynağı miktarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Gerçek personel ihtiyacı
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi işbaşı eğitim yöntemlerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Formen aracılığıyla eğitim
Soru Açıklaması
3.
Genel müdür, genel müdür yardımcısı, üretim, pazarlama, finans bölümü yöneticileri aşağıdaki yetkilerden hangisine sahiptir?
Doğru Cevap: "B" Komuta yetki
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi seçim mülakatında yapılan hatalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Disiplin kuralları
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi performans standardının olmamasının yaratacağı sorunlardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Performansın neye göre değerlendirileceği sorunu ortaya çıkar.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi iş değerlemesi ilkelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İş değerlemesi aslında personel değerlendirilmesidir.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi bir kurumda ödenen ücretlerin birbirlerine göreli durumunu gösterir?
Doğru Cevap: "B" Ücret yapısı
Soru Açıklaması
8.
Personele tahakkuk ettirilen toplam ücret aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Brüt ücret
Soru Açıklaması
9.
Bir çalışanın kendisinden istenen zaman içinde verilen görevleri çaba harcayarak yerine getirme ölçüsüne ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Performans
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi performans değerlemenin amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Otoriteyi ölçmek
Soru Açıklaması
logo
İnsan Kaynakları Yönetimi
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınav Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi doğrudan ücret adaletinin sağlanabilmesi için öncelikle yapılması gereken çalışmadır?
Doğru Cevap: "C" İş değerlemesi
Soru Açıklaması
12.
Kişinin özellikle meslekler, işletmeler, işler ve çevresi hakkında bilgi toplamasını içeren, bireysel kariyer planlaması aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Fırsatları tanıma
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi ceza yoluyla istenmeyen davranışın tekrarlanmasını önleyen disiplin yaklaşımıdır?
Doğru Cevap: "A" Düzeltici disiplin
Soru Açıklaması
14.
Çalışanların kural ve düzenlemeleri ihlal etmemesi için önceden yönlendirilmesi anlamına gelen disiplin yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Önleyici disiplin
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi katı denetim ve disiplinin yaratacağı öncelikli meslek hastalığıdır?
Doğru Cevap: "B" Sosyo-psikolojik sorunlar
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi toplu pazarlıkta hazırlık ve taleplerin belirlenmesinden sonra gelen aşamadır?
Doğru Cevap: "A" Görüşmeye çağrı
Soru Açıklaması
17.
İşgörenlerin çalışmaları sırasında karşılaştıkları, üretimden kaynaklanan çeşitli faktörlerle iyilik hâlinin bozulması duruma ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Meslek hastalığı
Soru Açıklaması
18.
Çalışanların işletme içindeki davranış biçimlerini aşağıdakilerden hangisi düzenler?
Doğru Cevap: "D" Disiplin kuralları
Soru Açıklaması
19.
Disiplin sisteminde üçüncü grup olarak değerlendirilen ağır bir suçun işlenmesi sonucunda özellikle verilebilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İşten çıkarma
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi en üst sendikal örgütlenme modelidir?
Doğru Cevap: "D" Konfederasyon
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.