İnsan Kaynakları Yönetimi Ara Sınav Soruları

05.02.2019
4.169
A+
A-
logo
İnsan Kaynakları Yönetimi
Bahar Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yöneticilerinin temel sorumluluklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Finansal planlarının yapılmasını ve uygulanmasını sağlamak
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları bölümünün örgüt yapısını doğrudan etkileyen faktörlerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Faaliyetlerin yapısı
Soru Açıklaması
3.
Genel olarak bir işletmenin defter değeri ile o işletmeye piyasada ödenmeye hazır değer arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Entelektüel sermaye
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin temel faaliyet alanlarından “elde edilmede” yer alan temel işlevlerden biridir?
Doğru Cevap: "A" İşe yerleştirme
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi örgütteki yetenekli insanların ihtiyaçları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Katı çalışma ortamı
Soru Açıklaması
6.
İşletmede çeşitli nedenlerle personelin işten ayrılmasından kaynaklanan personel ihtiyacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ek personel ihtiyacı
Soru Açıklaması
7.
İşletme içinde yapılan her işin nasıl yapıldığını tam ve doğru olarak yansıtmak aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?
Doğru Cevap: "E" İş tanımları
Soru Açıklaması
8.
Her bölüm ya da birimin kendi personel ihtiyacını tahmin etmesini temel alan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Aşağıdan yukarıya tahmin
Soru Açıklaması
9.
Bir işin niteliği, niceliği, gereklilikleri ve çalışma koşullarını ortaya çıkarmak için yapılan çalışma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İş analizi
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi personelin devamsızlığı olarak kabul edilir?
Doğru Cevap: "C" İşe gecikmek
Soru Açıklaması
logo
İnsan Kaynakları Yönetimi
Bahar Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Bütün adaylara sorulan soruların önceden hazırlanması ve bir dizi standartlaştırılmış soru formunun kullanılması şeklinde yapılan mülakat türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Yapılandırılmış mülakat
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi aday seçim kriterlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Başvuru formu
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi personel seçim mülakatında sorulabilecek sorulardan biridir?
Doğru Cevap: "E" Yanıtı evet-hayır olmayan sorular
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi dış kaynaklardan personel bulmada iş ilanı mecralarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İşletme gazetesi
Soru Açıklaması
15.
Personel seçim sürecinde ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir? ( İPTAL EDİLEN SORU )
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
16.
Çalışanlara işletmede birden fazla iş yapma becerisi kazandırarak yetenek ve becerilerini artıran eğitim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İş rotasyonu
Soru Açıklaması
17.
İşletmelerin işe yeni başlayan çalışanlarına yönelik uyguladığı ve çalışanların işletmeye uyumunu kolaylaştıran sürece ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Oryantasyon
Soru Açıklaması
18.
Eğitim geliştirme sürecinin ilk ve en önemli aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Eğitim ihtiyacının analizi
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi bir işe alıştırma programının sahip olması gereken temel bilgi gruplarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Rakip tanıtımı
Soru Açıklaması
20.
Geleneksel eğitim yöntemleri dışında öğreticiyle öğrencinin farklı ortamlarda bulunduğu eğitim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" e-Öğrenme
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.