İletişim Bilgisi Ara Sınav Soruları

06.02.2018
A+
A-
Google News Açıköğretim Sitesi
logo
İletişim Bilgisi
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim bağlamı türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Ayrıştırıcı bağlam
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi kişinin referans çerçevesini belirleyen yapılardan biridir?
Doğru Cevap: "E" İletişim ortamı
Soru Açıklaması
3.
Tuvalet kapılarında yer alan kadın veya erkek figürleri aşağıdaki göstergelerden hangisine örnektir?
Doğru Cevap: "A" Görüntüsel göstergeler
Soru Açıklaması
4.
Alıcının algıladığı ve yorumladığı iletilere, sözlü veya sözsüz tepki verme sürecine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Geri bildirim
Soru Açıklaması
5.
Bir olayın düzenli olarak birbirini izleyen değişmelerle gelişmesi, başka bir olaya dönüşmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Süreç
Soru Açıklaması
6.
Konuşmanın ilkel insanda da çocukta da çevresini denetim altına alma güdüsü ile rastgele görsel ve işitsel davranışlarla başladığını öne süren kuram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Toplumsal denetim
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi çengel çeşitlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Adını söylemek
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi dilin temelini oluşturan faktörlerden biridir?
Doğru Cevap: "E" Soyutlamak ve sınıflandırmak
Soru Açıklaması
9.
Üzerinde işlem yapılmış fakat henüz anlamdan yoksun olan bilgi düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Enformasyon
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi iyi bir konuşmacının niteliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Ekonomik gücünü artırmış olması
Soru Açıklaması
logo
İletişim Bilgisi
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Kişilerin arzu ettikleri mahremiyet düzeyine ulaşamadıkları ya da istenilenden fazla sosyal ilişkinin olduğu durum şeklinde ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kalabalık
Soru Açıklaması
12.
Amerikan İşaret Dili için geliştirilen alfabe aşağıdakilerden hangisine örnektir?
Doğru Cevap: "B" Sessiz-sözel iletişim davranışlarına
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişim kodlarının ortak özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Tamamlama ve sonuçlanma
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi sözel ve sözsüz iletişimin karşılaştırılma boyutlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Toplumsal açıdan yaygın olma ya da yaygın olmama
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi kalabalık algısını etkileyen faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Fiziksel faktörler
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi bireylerarası iletişimin ilkelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Referans çerçevelerinin ayrıştığı noktada ortaya çıkması
Soru Açıklaması
17.
Bireylerarası iletişim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Uzaktan ve resmi ilişkilerde daha aktiftir.
Soru Açıklaması
18.
Bir kişinin kulağına bir şey fısıldamak için yaklaşıldığında aşağıdaki alanlardan hangisine girilmiş olunur?
Doğru Cevap: "B" Özel alan
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi bireylerarası iletişimde dinleme sürecinin unsurlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Çatışma
Soru Açıklaması
20.
Dil ve diyalekt farklılıkları, karmaşık terimler ve jargon kullanılması gürültü türlerinden hangisine örnektir?
Doğru Cevap: "B" Anlamsal gürültü
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.