Bireyler Arası İletişim Final Sınav Soruları

04.10.2018
A+
A-
Google News Açıköğretim Sitesi
logo
Bireyler Arası İletişim
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi kaynak açısından “temel iletişim” becerilerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Empati ile dinleme
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi etkili bir ifadenin sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İletilerin açık olması
Soru Açıklaması
3.
İletişimin vazgeçilmez bileşenlerinden biri olan, hedefin sahip olması gereken en önemli beceri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yeni ilişkiler kurmak
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişimi oluşturan unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Yazılı iletişim
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi yüz yüze iletişimde, anlam oluşturan önemli öğelerden biridir?
Doğru Cevap: "E" Duraklamalar
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi, dil ötesi iletişim biçimlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Duraklamalar
Soru Açıklaması
6. E
A)
B)
C)
D)
E)
7.
Aşağıdakilerden hangisi gelen aramaları yanıtlarken uygulanacak kurallardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Gelen aramanın nazik biçimde yanıtlanarak bu tavrın görüşme süresince korunması
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi vücut dili ve yüz ifadesinin telefon görüşmeleri üzerindeki olumlu etkilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Tebessüm edilerek konuşulması
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi telefonda görüşmenin ayırt edici özellikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Söylenilenlerin, bunların nasıl ifade edildiğinden önemli olması
Soru Açıklaması
10.
“Konuşurken sözlere tat katılmalıdır.” cümlesi ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Konuşmada, neyi nasıl söylediğimiz önemli olduğundan sözlü ve sözsüz iletişim öğelerine dikkat edilmelidir.
Soru Açıklaması
logo
Bireyler Arası İletişim
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınav Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi, etkili bir konuşma gerçekleştirebilmek için, konuşmacının dikkat etmesi gereken noktalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Anlattıklarının önemine öncelikle kendisi inanmak
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi, iyi bir konuşma sesinin özellikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Ses işitilebilir olmalıdır.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi iknacının, dinleyicilerin davranışlarını değiştirmek istediğinde izleyebileceği yollardan biridir?
Doğru Cevap: "D" Tutumların ölçümü
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi tutumun özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Dikkat
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi ikna edici iletişim konusu ile ilgili yaklaşımlar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Bilişsel çelişki kuramı
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi öğrenme yollarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Karşı koyarak öğrenme
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi iş veya meşguliyet konusundan kaynaklanan streslerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Ağır iş
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel stres nedenleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Çocuğun okula başlaması
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi “A” Tipi Davranış Özellikleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "C" Telaşlı olmamak
Soru Açıklaması
20.
Zaman yönetiminin ilk adımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İlerlemeyi sağlamak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.