Bireyler Arası İletişim Ara Sınav Soruları

04.10.2018
A+
A-
Google News Açıköğretim Sitesi
logo
Bireyler Arası İletişim
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Bireyin karşıdaki kişiye kendisi ile ilgili bilgi vermesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Onaylama
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi iyi bir dinleyicide bulunması gereken özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Yargılamaması
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi dinleme biçimlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Açıklıkla dinleme
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi “açıklık getirme” için gereklidir?
Doğru Cevap: "C" Sorgulama
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi etkin dinlemede “resmin bütününü görene kadar sorular sormak” için geçerlidir?
Doğru Cevap: "D" Sorgulama
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi doğrudan iletişim becerisi değildir?
Doğru Cevap: "D" İfade Etme
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişimin özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Yazılı iletişimde önemlidir.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi, insanların başkalarını nasıl algıladığına ilişkin genellemelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Az bilgi ile kısa sürede bilgi oluşturma
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi, sosyal paylaşım ağlarının yaygın kullanım amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Arkadaşlarla iletişim
Soru Açıklaması
10.
İletişim sürecinde en etkili iletişim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Telefonla iletişim
Soru Açıklaması
logo
Bireyler Arası İletişim
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Karşımızdakinin ne zaman konuşacağını ya da susacağını sözsüz iletilerle yönlendirebilmek amacıyla kullanılan işlev aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Tamamlama
Soru Açıklaması
12.
Bireylerarası iletişim sürecinin ana unsurlarından biri olan kaynağın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kişisel özelliklerdir.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi teknolojik araçlarla gerçekleştirilen iletişim biçimlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Sosyal ağlar
Soru Açıklaması
14.
“Dinleme” eylemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Fiziksel bir işleyişin ürünüdür.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi telefon görüşmelerinin günlük hayatı olumlu yönde etkileyen özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Uzak mesafelerle iletişim kurmayı sağlaması
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi cep telefonlarıyla iletişimde karşılaşılabilecek olumsuz durumlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Gereksiz aranmalardaki karşılaşılan zaman kaybı
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi profesyonel telefon görüşmelerinde olumlu bir izlenim yaratmak için yapılması gerekenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Kaba ve argo sözcük kullanmamak
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi telefonda konuşma sırasındaki “Ses” in etkin rolleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Düzgün ifadeye eşlik eden sakin, doğal ve nazik bir ses tonu kullanılması
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi telefon görüşmeleri sırasında olumsuz durumlar oluşmasına neden olmaz?
Doğru Cevap: "E" Konuşmanın birbirini tanımayan kişiler arasında gerçekleşmesi
Soru Açıklaması
20.
Telefon aramalarını hangi biçimde cevaplamak daha doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Merhaba
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.