Ata Aof 2021 Bahar Dönemi Online Arasınav Programı

Atatürk Üniversitesi 2020 – 2021 yılı bahar dönemi arasınavları için bilgilendirme yazısı yayınlamıştı. ( Bahar Dönemi  arasınavı bilgilendirme yazısı için tıklayınız.) Atatürk Üniversitesi online arasınavları 5-16 Nisan 2021 tarihleri arasında, her gün 09.00 ile 22.00 saatleri arasında yapılacak.

5-16 Nisan tarihleri arasında 10 gün sınav yapılacak olup her gün farklı derslerden sınavlar gerçekleştirilecek. Hangi gün hangi dersten sınav yapılacağına dair sınav programı da Atatürk Üniversitesi tarafından paylaşıldı. Sınav programını yazının devamında görebilirsiniz.

2021 Bahar dönemi arasınavlarına girecek tüm öğrencilere başarılar diliyoruz.

Atatürk Üniversitesi 2020 – 2021 yılı bahar dönemi ara sınav programı:

5 NİSAN 2021 PAZARTESİ (1. GÜN)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
İlk yardım ve Acil Sağlık Hizm.
Moda Tasarımına Giriş
Türk Dili II

6 NİSAN 2021 SALI (2. GÜN)

Araştırma Yöntem ve Teknikleri II
Aydınlanma Felsefesi
Banka Muhasebesi
Çağdaş Felsefe Akımları
Çevre Politikaları
Depolama ve Envanter Yönetimi
Dosyalama ve Arşivleme
Epidemiyoloji
Eskiçağ Mezopotamya-Mısır Tarihi
Etiketleme ve İşaretleme
Finansal Hizmet Pazarlaması
Gelişme Sosyolojisi
Gümrük İşlem ve Uygulamaları
Güvenlik Yönetimi
Hava Yolu Yönetimi
Havacılık Emniyeti ve Güvenliği
İnternet Programcılığı II
İslam Tarihi II
Kameramanlık
Kaynaştırma Eğitimi
Makina ve Teçhizat
Modern Mantık
Ofis Uygulamaları
Organizasyon Güvenliği
Osmanlı Türkçesi II
Özel Eğitimde Araç Gereç Geliştirme
Özel Gereksinimli Çocuklar ve Eğitimi
Sağlık Kurumları ve Sosyal Güv. Mev.
Sigorta Muhasebesi
Sözlü İletişim ve Hitabet
Spor Pazarlaması
Spor Tesisleri İşletmeciliği
Tapu ve Kadastro Bilgisi
Turizm ekonomisi
Yolcu ve Yer Hizmetleri
Zaman ve Toplantı Yönetimi

7 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA (3. GÜN)

Alternatif Turizm
Anayasa Hukuku
Çocuk Gelişimi II
Çocuk ve Drama
Gıda ve Personel Hijyeni
Kimyasal Maddeler ve Tehl.
Renk Bilgisi
Tıbbi Terminoloji
Yeni Medya ve Gazetecilik Uyg.
Yiyecek İçecek Hizmetleri Yön.

8 NİSAN 2021 PERŞEMBE (4. GÜN)

Sosyal Hizmette Bilişim Tekn.
Temel Bilgi Teknolojileri II
Yabancı Dil II

9 NİSAN 2021 CUMA (5. GÜN)

Adli Sosyal Hizmet
Afetlerde Halk Sağlığı Hizmetleri
Afetlerde İnsan Kaynakları Yön.
Aile Sosyolojisi
Biyoistatistik
Çocuk Edebiyatı ve Medya
Çocuk Gelişimi Uygulamaları
Çoklu Ortam Uygulamaları
Dış Ticaret Belgeleri
Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi
Eğitim Sosyolojisi
Gayrimenkul Değerleme İlkeleri
Gayrimenkul Mevzuatı
Gıda Güvenliğinin Temel Prensip.
Göstergebilim
Gündelik Yaşam Sosyolojisi
Kişilerarası İletişim
Kurtarma Araçları Eğitimi
Mali Hukuk Bilgisi
Medeni Hukuk II
Medya Planlaması
Meteoroloji
Muhasebe Denetimi
Okul Sosyal Hizmeti
Özel Güvenlik Hukuku
Psikiyatrik Sosyal Hizmet
Siyasi Tarih
Suni Tohumlama ve Veteriner
Doğum Bilgisi
Temel Harekât Hizmetleri ve
Ramp
Temel Sağlık Bilgisi
Türk Siyasi Hayatı
Türk Sosyologları
Uluslararası Halkla İlişkiler
Yanma ve Yangın

12 NİSAN 2021 PAZARTESİ (6. GÜN)

Adalet Meslek Etiği
Din Eğ. ve Din Hizmetler. Rehb.
Hadis
Halkla İlişkilerde Uygulama
Teknikleri
İş Güvenliği Mevzuatı
Kriz Yönetimi
Lojistik Yönetimi
Maliyet Muhasebesi II
Masaüstü Yayıncılık
Meslek Hastalıkları
Pazarlama İlkeleri
Proje Yönetimi
Reklam Kampanyaları ve
Reklamcılık Uygulamaları
Risk Değerlendirmesi
Sosyal Antropoloji
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
Sosyal Hizmet Etiği
Türkiye’nin Toplumsal ve Ekonomik Yapısı
Türkiye’nin Toplumsal Yapısı
Vergi Hukuku
Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
Yaşayan Dünya Dinleri

13 NİSAN 2021 SALI (7. GÜN)

Afetlerde Haberleşme
Arapça II
Bebeklik Döneminde Gelişim
Bireylerle Sosyal Hizmet
Cezaevi Yön. ve İnfaz Hukuku Bilgisi
Din Sosyolojisi
Ekip Çalışması ve Liderlik
Hayvan Davranışları ve Refahı
İletişim Kuramları
İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre II
İnşaat Muhasebesi
Kalem Mev. ve Tebligat Hukuku Bilg.
Kamu Maliyesi
Mikro İktisat
Oyun Çocukluğu Döneminde Gelişim
Örgütsel İletişim
Para ve Bankacılık
Pazarlama İletişimi
Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları
Sağlık Ekonomisine Giriş
Sosyolojiye Giriş
Spor ve Turizm
Stratejik Yönetim
Şirketler Muhasebesi
Tefsir Tarihi ve Usulü
Temel Kredi İşlemleri
Temel Sigortacılık ve Risk
Toplumla Sosyal Hizmet
Tüketici Davranışları
Uluslararası İktisat
Yazışma Teknikleri
Yerel Yönetimler
Yönetim Bilişim Sistemleri

14 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA (8. GÜN)

Afet ve Acil Durum Mevzuatı
Arapça IV
Bilgisayar Donanımı
Ceza Muhakemesi Hukuku
Çağdaş Sosyoloji Kuramları
Dağıtım Kanalları Planlaması
E-Ticaret
Felsefe
Görsel İletişim Tasarımı
Hareketli Görüntü Tarihi
İcra ve İflas Hukuku
İletişim Tarihi ve Sosyolojisi
İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet
İstatistik Analiz
Kelama Giriş
Kurumsal İletişim Yönetimi
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Sağlık Hukuku
Sağlık Kurumları Yönetimi II
Sosyal Hizmet Tarihi
Sosyal Hizmet Yönetimi
Sosyal Politika
Sosyoloji Tarihi
Sponsorluk
Tedarik Zinciri Yönetimi
Türk İslam Edebiyatı
Veteriner Dış Hastalıkları Bilgisi
Veteriner Farmakol. ve Toksikol.
Veteriner İç Hastalıkları Bilgisi
Web Editörü

15 NİSAN 2021 PERŞEMBE (9. GÜN)

Aile Eğitimi
Ceza Hukuku
Çağdaş Psikoloji Akımları
Çağdaş Sanat Akımları ve Moda
Çağrı Merkezi Yönetimi II
Çağrı M. İçin Temel Satış Tekn.
Çalışma Ortamında Risk Etm.
Dış Ticaret Teşvikleri
Dış Ticarette Yazışma Tekn.
Dijital Kültür ve Sosyal Medya
Estetik ve Sanat Felsefesi
Fotoğraf ve Video Proje Gel.
Giysi Konstrüksiyonu
Görme Biçimleri
Görsel Programlama II
Grafik Tasarım Tarihi
Haber Toplama ve Yazma Tekn.
İçerik Yönetim Sistemi
İlk Müslüman Türk Devletleri
İş Hijyeni
Lojistik Maliyet Analizi
Maden ve Yapı İşlerinde İSG
Nesne Tabanlı Programlama II
Öğrenme ve Öğretme Teknik. I
Özel Eğitim II
Radyo- Televizyonda Program
Yapım ve Yönetim
Reklamda Yaratıcılık
Rekreasyon ve Animasyon
Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü
Sigortacılık Uygulamaları
Tarih Metodolojisi
Temel Tasarım II
Ticaret Hukuku
Turizm Coğrafyası
Turizm Mevzuatı
Uluslararası Bankacılık
Yeni Medyaya Giriş
Yönetici Asistanlığı

16 NİSAN 2021 CUMA (10. GÜN)

Afetlerde Risk ve Kriz Yönetimi
Büro Yönetimi
Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi
Doğal Afetler ve Afet Yönetimi
Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri
Emlak Komisyonculuğu Teknikleri
Finansal Yönetim
Fizyopatoloji
Gelişim Psikolojisi
Genel Antrenman Bilgisi
Girişimcilik ve Küçük İşletmeler
Güvenlik ve Acil Durum Pros.
Haberleşme ve Seyrüsefer Sist.
Hadis Tarihi ve Usulü
Halkla İlişkilerde Strateji ve Planl.
Hasta ve Çalışan Güvenliği
Havacılık Kuralları
İletişim Hukuku
İslam Hukukuna Giriş
İslam Kurumları ve Medeniyeti
Kriminoloji
Kültürlerarası İletişim
Mantık
Marka Yönetimi
Matematik II
Olay Yönetim Sistemi
Patlayıcı-Parlayıcı Madd. ve Önl.
Pazarlama Yönetimi
Rapor Yazma İlke ve Teknikleri
Reklam Fotoğrafçılığı
Sağlık Ekibi
Sağlık Kurumlarında Fin. Yön.
Sağlık Sosyolojisi
Sanat Sosyolojisi
Sermaye ve Para Piyasaları
Sivil Toplum Örgütleri
Siyasi Düşünceler Tarihi
Sosyal Güvenlik Sistemi
Spor Ekonomisi
Spor Organizasyonları Yönetimi
Türk vergi Sistemi
Türk Yönetim Tarihi
Uçuş Teorisi ve Temel Uçak
Bilgisi
Veteriner Biyokimya
Veteriner Mikrobiyoloji ve
İmmünoloji
Veteriner Parazitoloji

Ata Aof 2021 Bahar Dönemi Online Arasınav Programı
Ata Aof 2021 Bahar Dönemi Online Arasınav Programı

Kaynak: Ata-Aof

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Açıköğretim, AÖF Ders Notları, Açıköğretim Sorular ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!