2020 – 2021 Yeni Kayıt, İkinci Üniversite Kayıtları İçin Ders Muafiyeti

Dikkat: Kayıt yaptıracak adaylar sadece ilgili kayıt tarihleri arasında Çevrimiçi (Online) Başvuru sırasında muafiyet başvurusunda bulunabilecektir. Muafiyet başvurusu, sadece bir kez olmak üzere kayıt tarihleri arasında yapılmakta olup ilan edilen tarihlerden sonraki muafiyet talepleri kabul edilmeyecektir.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine 2020-2021 öğretim yılında kayıt yaptıracak adayların;

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II,
 • Türk Dili I – II,
 • Yabancı Dil I – II 

ders/dersleri için muafiyet başvuruları, ilgili kayıt tarihleri arasında http://aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Çevrimiçi (Online) Başvuru Sayfası üzerinden yapılacaktır.

Kayıt tarihleri, www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Akademik Takvim bağlantısında yer almaktadır.

Bir yükseköğretim programından mezun olan veya bir yükseköğretim programında yukarıda adı geçen dersleri alıp başaran ve muafiyet talep edecek adaylardan, “Muafiyet İşlemleri” adımında YÖKSİS (e-devlet sorgusu) üzerinden;

 1. Bir yükseköğretim programına ait mezuniyet bilgisi bulunan adayların, İnternet başvurusunda yer alan muafiyet adımındaki gerekli alanları doldurarak başvurusunu tamamlaması yeterlidir.
 2. Bir yükseköğretim programında kayıtlı, kaydı silinmiş ve lisans programından kaydını sildirerek önlisans diploması almış adayların, İnternet başvurusunda yer alan muafiyet adımındaki gerekli alanları doldurarak başvurusunu tamamlaması ve Türkçe Onaylı Not Durum Belgesini (Transkript) sisteme yüklemesi gerekmektedir.

Belge Yükleyecek Adaylar İçin Uyarılar

 1. Muafiyet talebi için uygun olmayan belge yükleyen adayın, yüklediği belgesinin ön kontrollerde reddedilmesi durumunda kayıt başvurusu onaylanmaz. Bu durumda adayın doğru belgesini yeniden Çevrimiçi Başvuru sayfasına yüklemesi ya da muafiyet talebinden vazgeçerek kayıt başvurusunda bulunması gerekir. Bu nedenle, muafiyet başvurusu için belge yükleyecek adayın, uygun belge yüklediğinden emin olması gerekir.
 2. Muafiyet talebi için belge yükleyen adayın, kaydının onaylanması için (varsa yüklediği diğer belgeleriyle birlikte) muafiyet belgesinin de onaylanması gerekir. Aday, yüklediği belge/belgelerin onaylanıp onaylanmadığını, Çevrimiçi Başvuru Sayfası “Başvurularım” panelinden takip edebilir.
 3. Muafiyet talebi için yüklenen belgenin ön kontrollerde onaylanması, muafiyet talep edilen tüm YÖK zorunlu derslerden muafiyet işlemi yapılacağı anlama gelmez. Belgesi onaylanan adayın son kontrollerde dersleri ve belgesi incelenerek, talebi değerlendirilir. Muafiyet işlemi yapılan dersler, Öğrenci Otomasyonunda MU harf notuyla gösterir.

YÖKSİS’te bilgisi bulunmayan adayların, kayıtlarının bulunduğu yükseköğretim kurumuna başvurarak YÖKSİS bilgilerini güncelletmeleri gerekmektedir. Bu durumdaki adaylar, YÖKSİS bilgilerini güncelledikten sonra tekrar Çevrimiçi Başvuru sayfasına giriş yaparak muafiyet talebinde bulunabilecektir.

Bir yükseköğretim programından;

 • Mezun öğrenciler, yukarıda adı geçen derslerin tümünden,
 • Kayıtlı/kaydı silinmiş/lisans programından kaydını sildirerek önlisans diploması alan öğrenciler, yukarıda adı geçen alıp başarılı olduğu derslerden ders transferi ve muafiyet talebinde bulunabilir.

Muafiyet talebinde bulunmak isteyen adayın YÖKSİS’te bir yükseköğretim programından mezuniyeti varsa; diğer (kayıtlı, kayıt sildirmiş ve lisanstan ön lisans diploması) kayıtları, muafiyet başvuru ekranında gösterilmez. Aday, mezun kaydından tüm YÖK zorunlu derslerden muafiyet talep edebildiği için herhangi bir mezun kaydını seçerek tüm derslerden muafiyet talebinde bulunabilir.

Daha önce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde kaydı bulunan ve bu kaydındaki bilgilerine göre muafiyet talep eden öğrencilerin de yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde ÖSYM numarası ile kaydı bulunan, T.C. kimlik numarası bulunmayan öğrencilerin muafiyet işlemleri için belirtilen tarihler arasında İnternet başvurusu yapmadan önce öğrenci numarasını güncelletmesi gerekmektedir.

Açıklamalar

 1. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II, Türk Dili I – II ve Yabancı Dil I – II (İngilizce, Almanca ve Fransızca) dersleri dışındaki dersler için muafiyet talepleri kabul edilmez.
 2. Muafiyet talebinde bulunacak tüm öğrencilerin (Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde daha önce bir kaydı olanlar dahil) İnternet kayıt başvurusunda yer alan muafiyet ile ilgili adımları eksiksiz yerine getirmesi gerekmektedir. Muafiyet işlemleri için başvurusunu tamamlamayan veya muafiyet başvurusundaki işlemleri eksik yerine getiren öğrencinin muafiyet başvurusu kabul edilmeyecektir.
 3. YÖKSİS’te bir yükseköğretim programına ait kaydı bulunmayan ve/veya sadece lise mezuniyeti bulunan adaylar, muafiyet başvurusunda bulunamaz. Ancak bir yükseköğretim programından mezun olan ya da yukarıda adı geçen dersleri alıp başaran adaylar, muafiyet başvurusunda bulunabilir.
 4. Muafiyet başvurusunda bulunacak öğrenciler, İnternet başvurusunda yer alan muafiyet ile ilgili adımlarda listelenen yukarıda adı geçen tüm derslerden muafiyet talep edebilecektir. (Öğrenciler hem Güz hem Bahar Dönemi dersleri için muafiyet başvurusunda bulunabilir.)
 5. Muafiyet Talep Arayüzündeki muafiyet listesinde bulunan dersleri işaretlemeniz gerekmektedir. İşaretleme yapmadığınız ya da başarılı olmadığınız dersler için yaptığınız başvurular kabul edilmeyecektir. Muafiyet talebinde bulunulan dersler için muafiyet iptali yapılmaz.
 6. Bir yükseköğretim programından mezunsanız sadece mezun olduğunuz üniversitenin bilgisini girmeniz yeterlidir.
 7. İnternet başvurusunu tamamladıktan sonra muafiyet İşlemleri için gerekli belge/belgelerinizi ilan edilen kayıt tarihleri arasında sisteme yüklemeniz gerekmektedir. AÖF büroları tarafından belge yükleme, muafiyet başvurusu yapılması gibi işlemler yapılmayacaktır. Muafiyet başvurusundaki tüm işlemlerden öğrenci sorumludur.
 8. Muafiyet işlemleri için gerekli belgeler ile ilgili aşağıdaki açıklamalara dikkat ediniz.
  1. Elektronik imzalı belgeler (karekodlu belgeler), doğrulanması halinde kabul edilmektedir.
  2. Hologramlı belgeler kabul edilmektedir.
  3. Yabancı Dil hazırlık sınıfını okuyan öğrencilerin hazırlık sınıfı başarı belgeleri/yazıları kabul edilmektedir.
  4. Mezuniyet durumunu gösteren “İlgili Makama” belgesi ile başvuran mezun öğrencilerin bu belgeleri, “Geçici Mezuniyet Belgesi” olarak kabul edilmektedir.
  5. Yurtdışındaki yükseköğretim programlarından mezun olan öğrenci, muafiyet talep edebilir. Bu öğrencinin muafiyet işlemleri, denklik belgesi ve Türkçe onaylı Not Durum Belgesi ile yapılır.
  6. Mezun öğrencilerin Not Durum Belgesi (Transkript) ile başvurması halinde sadece başarılı derslere muafiyet işlemi yapılacaktır. Not Durum Belgesi (Transkript), mezuniyet belgesi olarak kabul edilmemektedir.
  7. Bir yükseköğretim programı tarafından “Aslı Gibidir” onaylı belgeler kabul edilmektedir. Ancak iş yeri vb. kurumlardan onaylı belgeler kabul edilmemektedir.
  8. Yabancı dildeki belgeler kabul edilmemektedir.  Muafiyet başvurularında yabancı dildeki belgelerin kurum/noter onaylı Türkçe çevirileri kabul edilmektedir.
  9. Öğrenci, gerekli belgelerden birini daha önce AÖF kayıtlarında/muafiyet işlemlerinde vermiş olsa dahi ilgili muafiyet başvurusunun tamamlanması için öğrencinin gerekli belgesini sisteme yüklemesi gerekmektedir.
 9. Not Durum Belgesi (Transkript) ile başvuruda bulunduysanız muafiyet başvurunuz aşağıdaki açıklamalara göre değerlendirilir.
  1. Not Durum Belgesi (Transkript) hangi üniversiteye ait ise başvuruda o üniversite seçilmiş olmalıdır.
  2. Bir dersten alınan en son not geçerlidir.
  3. İnternet başvurusunda seçilen dersler için muafiyet değerlendirilmesi yapılacaktır.
  4. Muafiyet işlemleri yapılırken not durum belgenizdeki (transkriptteki) genel not ortalamasına bakılmaz.
  5. Muafiyet için yüklenen not durum belgesinde (transkriptte) farklı bir yabancı dil dersi yer alıyorsa, yüklenen belgelerdeki bilgilere göre muafiyet talebi değerlendirilir.
 10. Kayıt yaptırdıktan sonra muafiyet talepleri kabul edilmeyecektir.
 11. Fakültemizde ilk kez alacağınız bir derse yapılan muafiyet işlemi, genel not ortalamasını etkilemez.
 12. Muafiyet sonuçları, muafiyet başvuruları bittikten sonra 45 (kırkbeş) iş günü içinde www.anadolu.edu.tr/acikogretim sayfasında “Duyurular” kısmında açıklanacaktır.
 13. Muafiyet sonuçları açıklandıktan sonra 5 (beş) iş günü itiraz süresi vardır. 2020-2021 yılında kayıt yaptıran öğrencilerin muafiyet itiraz işlemleri ile ilgili duyuru, daha sonra web sayfasında ilan edilecektir.
 14. Mühürsüz, imzasız, onaysız vb. belgeler ile posta, kargo, faks, e-posta aracılığıyla gönderilen belgeler kabul edilmemektedir.
 15. Eksik belge ya da taahhüt ile başvuru alınmayacaktır.
 16. Elektronik imzalı belgeler, doğrulandıktan sonra kabul edilecektir. Doğrulanmayan belgeler kabul edilmeyecektir.
 17. Bazı üniversitelerin transkriptlerinde bir dersin ismi sadece (örneğin) “Türk Dili” olarak yer almaktadır. Transkriptte bu dersin yıllık olduğuna/bir yıl boyunca alındığına dair bir açıklama varsa; hem “Türk Dili I” hem “Türk Dili II” derslerine muafiyet işlemi yapılmaktadır. Ancak herhangi bir açıklama yoksa; o ders verilen not durum belgesinde (transkriptte) hangi dönemde yer alıyorsa Fakültemizde o döneme karşılık gelen derse muafiyet işlemi yapılmaktadır. Not Durum Belgesinde (Transkriptte) güz ve bahar dönemleri ile ilgili bir açıklama yoksa; tek dönemler güz dönemi, çift dönemler bahar dönemi olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle yıllık sistemde aldığınız bir dersten muafiyet talep ediyorsanız mutlaka o dersi yıllık sistemde aldığınızı belgelendiren bir yazı/belge ile başvurmanız (not durum belgesi ile birlikte sisteme yüklemeniz) gerekmektedir.
 18. Dikey Geçiş/Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler, yukarıda adı geçen derslerden muaf tutulur. Bu öğrencilerin muafiyet için başvurmasına gerek yoktur.
 19. Yatay Geçiş kapsamında kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt yaptırdığı programlar arasında ders intibakları dışında muafiyet talepleri kabul edilmez.

Muafiyet ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinden ulaşabilir, tüm sorularınız ve cevapları için aosdestek.anadolu.edu.tr bağlantısından yararlanabilirsiniz.

Muafiyet işlemleri, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Ders Transferi ve Muafiyet Esaslarına göre yapılmakta olup muafiyet talebinde bulunan aday/öğrenci, bu duyuruda yer alan açıklamaları kabul etmiş sayılır.

Aof Ders Muafiyet İşlemleri
Aof Ders Muafiyet İşlemleri
0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

5 Yorum

 1. Ben daha önce AÖF Halkla İlişkiler okudum. Şimdi tekrar yazılmak istiyorum. Bu yök dersleri dışında bölüm derslerini de saydırabiliyor muyuz? Mesela davranış bilimleri dersini almıştım, yeni istediğim bölümde de var. Bunu da saydırabiliyor muyum?

  Cevapla
  • 10 Eylül 2020, 15:48

   Sadece Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II, Türk Dili I – II, Yabancı Dil I – II derslerini muaf ettirebiliyorsunuz. Diğer dersleri almanız gereklidir.

   Cevapla
 2. onlina basvuru yaptık ödeme yaptık bürolara evrak teslim etmemiz gerekiyor mu gerekiyorsa ha ngi evraklar teşekkürler

  Cevapla
 3. bilgim yokki :D

  Cevapla
Giriş Yap

Açıköğretim, AÖF Ders Notları, Açıköğretim Sorular ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!