2018 – 2019 Açıköğretim Yüksek Lisans Başvuruları

2018-2019 EĞİTİM‒ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARININ KONTENJANLARI,
PROGRAMLARA BAŞVURU, KAYIT TARİHLERİ VE KABUL KOŞULLARI

PROGRAMLARA BAŞVURU TARİHLERİ : 11 Haziran‒13 Temmuz 2018
YETENEK SINAVI: (Güzel Sanatlar Enstitüsü için) : 17-18 Temmuz 2018 (Yüksek Lisans için saat: 09:30; Sanatta Yeterlik için saat: 14:00)
TÜRKÇE DÜZEY BELİRLEME VE YETERLİK SINAVLARI : 19 Temmuz 2018, Saat: 10:00 (Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Öğrenci
(Yabancı Uyruklu Adaylar için) Merkezi)
PROGRAMLARA KABULLERİN İLANI : 20 Temmuz 2018
KESİN KAYIT TARİHLERİ : 23‒27 Temmuz 2018
YEDEK KAYIT TARİHLERİ : 30 Temmuz‒03 Ağustos 2018
PROGRAMLARA YATAY GEÇİŞ İÇİN BAŞVURU TARİHLERİ : 06‒17 Ağustos 2018
PROGRAMLARA YATAY GEÇİŞ KABULLERİNİN İLANI VE KAYIT TARİHLERİ : 03‒07 Eylül 2018
KAYIT YENİLEME/KAYIT ONAYI TARİHLERİ : 17‒21 Eylül 2018
DERSLERİN BAŞLANGICI : 24 Eylül 2018

aof yuksek lisans

BAŞVURU YÖNTEMİ:

1- Adaylar başvurularını 11 Haziran‒13 Temmuz 2018 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesinin basvuruyld.anadolu.edu.tr adresinden yapacaklardır.
2- Adayların başvuru yapabilmesi için öncelikle sisteme “Üye Ol” linkini kullanarak sadece bir kez üye olması gerekmektedir. Daha sonra adaylar, T.C. Kimlik No/ Yabancı Kimlik No/Pasaport No/İkamet Tezkere No ile giriş yaparak kendilerini tanımlayacak ve sistem tarafından yönlendirilerek başvurularını gerçekleştireceklerdir.
3- Her program için T.C. ve Yabancı Uyruklu olmak üzere iki ayrı tipte kontenjan açılmıştır. Bu yüzden adayların, istediği kontenjana başvurabilmesi için uygun programı seçmeleri gerekmektedir. Örneğin; Sınıf Eğitimi Programı için adayların; T.C. kontenjanına başvurmak için Sınıf Eğitimini, Yabancı uyruklu kontenjanına başvurmak için Sınıf Eğitimi (Yabancı Uyruklu) kısmını seçmeleri gerekmektedir.
4- Her aday, kesin kaydı sadece bir programa yapılmak koşuluyla ilgili Enstitüde iki ayrı programa başvuru gerçekleştirebilecektir. Ancak Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında tüm enstitüleri kapsayacak şekilde, sadece bir programa başvuru yapılabilecektir.
5- Başvuru sırasında bilgilerini yanlış beyan eden adayların, kayıt hakkı kazansalar bile başvuruları iptal edilecektir.
6- Başvuru sonuçları ilgili Enstitünün web adresindeki duyurular kısmında ilan edilecek ve ilan edilen kayıt tarihleri arasında kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların başvuru sırasında beyan ettikleri bilgileri aşağıdaki belgelerle doğru olarak belgelendirdikleri takdirde kayıtları kabul edilecektir.

DEĞERLENDİRME
GENEL ESASLAR

1- Adayların; yüksek lisans başvuruları için lisans derecesine, doktora başvuruları için lisans veya tezli yüksek lisans derecesine sahip olmaları gerekmektedir. Bununla birlikte 06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler de doktora programına başvuru yapabileceklerdir. Başvurduğu anabilim/anasanat dalından farklı alanlarda lisans veya yüksek lisans yapmış olan adaylarla lisans veya yüksek lisans derecesini başka bir yükseköğretim kurumundan almış olan adaylar “Bilimsel Hazırlık Programı”na alınabilir. Lisansüstü öğretim dili Türkçe fakat ilgili lisans programı İngilizce olan programlarda, bilimsel hazırlık programı derslerinin tamamı Türkçe açılır.
2- Yabancı dilde eğitim yapan (bilim alanı yabancı dil olan programlar dışında) lisansüstü programlara başvurabilmek için adayların, öğrenim göreceği yabancı dilde ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından veya Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavından en az 60 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olması gerekir.
3- Yüksek lisans ve doktora bilim alanı yabancı dil olan alanlara başvuran adayların, öğrenim görecekleri yabancı dilde en az 80 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri puan almış olmaları gerekir.
4- Eğitim dili Türkçe olan programlara kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu adayların kayıtlarının yapılabilmesi için; Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) ve Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) seviye karşılığı; yüksek lisans programları için (B2), doktora programları için (C1) düzeyinde puan aldıklarını belgelemeleri veya 19 Temmuz 2018 tarihinde saat 10:00’da yapılacak olan Türkçe Düzey Belirleme ve Yeterlik Sınavlarından yeterli puanı almaları gerekir. “Düzey Belirleme Sınavı” ndan 70 puan ve üzeri puan alan öğrenci “Yeterlik Sınavı” na alınır. “Yeterlik Sınavı”ndan 100 puan üzerinden en az 70 puan alan öğrencinin Türkçesi başvurduğu lisansüstü program için yeterli kabul edilir. Eğitim dili Türkçe olan lisans programlarından mezun olan yabancı uyrukluların Türkçesi yeterli sayılır.
5- Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez (20/04/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hariç).
6- Başarı sıralamasında, “Genel Not Ortalamaları” 100 üzerinden değerlendirilecektir. Öğrencinin eğitim gördüğü sistem 100’lük ise 100’lük , 4’lük ise 4’lük notunun girişini yapması gerekmektedir. Hem 100’lük hem de dörtlük sistemde “Not Durum Belgesi” bulunan aday, 4’lük sistemdeki “Genel Not Ortalaması”nı sisteme girmek zorundadır. “Genel Not Ortalaması”farklı bir tabana göre hesaplanmış adayların, “Genel Not Ortalamaları”nın 100 üzerinden karşılığı, Anadolu Üniversitesi tarafından hesaplanacak olup konuyla ilgili olarak alınan Senato Kararına https://www.anadolu.edu.tr/ogrenci-isleri/orgun-bilgi-ve-belgeler/senato-ve-yonetimkurulu-kararlari/turk-ve-kibris-universiteleri-not-karsiliklari bağlantısından ulaşılabilir. Değerlendirmede başarı sıralaması; en yüksek puandan, en düşük puana doğru yapılacaktır. Sıralamada puanların eşit olması durumunda lisans diploma notu yüksek olan adaya, burada da eşitlik olması durumunda yaşça küçük olan adaya öncelik verilecektir.
7- Başarı sıralaması sonucu kayıt yaptırmaya hak kazanan asıl ve yedek adaylar, Enstitü web adresindeki duyurular kısmında ilan edilecektir.
8- Kesin kayıtlar, şahsen veya noter onaylı vekalet verilen kişi tarafından yapılacak olup başvurusu ve/veya belgeleri kayıt tarihleri sona erdikten sonra Üniversiteye ulaşan veya belgeleri eksik/yanlış beyanı olan adayların kaydı yapılmayacaktır. Ancak uzaktan eğitim programlarına adayların kesin kayıtları, ilgili enstitüye veya Açıköğretim Fakültesi Bürolarına adayın şahsen veya noter onaylı vekalet verdiği kişinin başvurusuyla yapılacaktır.
9- Daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda başarmış olduğu dersleri için kredi ve not transferi talebinde bulunmak isteyen öğrenci, Üniversiteye kesin kaydı sırasında bir dilekçeyle birlikte kredi ve not transferine esas oluşturabilecek belgeleri, ilgili enstitüye vermek zorundadır. Kredi ve not transferi talepleri, öğrencinin bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere ilgili enstitü tarafından incelenerek derslerin başlangıcından itibaren en geç 3 hafta içinde yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.
10- Öğrencilerin kayıt yenileme döneminde alacağı dersleri seçip danışmanına onaylatması gerekmektedir. Aksi hâlde eksik işlem olması nedeniyle kayıt yapılmamış kabul edilecektir.

TEZLİ YÜKSEK LİSANS:

1- Adayların başarı notu; transkripti dörtlük sistemde hazırlanmışsa 2,00/4,00; 100’lük sistemde hazırlanmışsa 50/100 puan almak koşuluyla lisans “Genel Not Ortalaması”nın %50’si ile başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan veya uluslararası sınavlardan olan Graduate Record Examinations (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarının Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen eşdeğer puanını almak koşuluyla ALES puanının %50’si alınarak hesaplanır. Yabancı uyruklu adaylar için ALES puanı [İngilizce Öğretmenliği (SUNY Cortland) Çift Diploma programı hariç] koşulu aranmaz, başarı notu hesabında sadece lisans genel not ortalaması dikkate alınır (*), (**), (***).
2- Güzel Sanatlar Enstitüsüne bağlı anasanat dallarında ALES puanı aranmaz. Adayların başarı notu; lisans ortalamasının %40’ı ve “Yetenek Sınavı” sonucunun %60’ı alınarak hesaplanır. “Yetenek Sınavı”nda başarılı sayılmak için 100 üzerinden en az 60 puan alınması zorunludur.

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS:

1- Adayların başarı notu; transkripti dörtlük sistemde hazırlanmışsa 2,00/4,00; 100’lük sistemde hazırlanmışsa 50/100 puan almak koşuluyla lisans genel not ortalaması dikkate alınarak hesaplanır.

DOKTORA:

1- Adayların başarı notu; x Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından veya Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puanı almak koşuluyla yabancı dil puanının %20’si (*), (**), x Transkripti dörtlük sistemde hazırlanmışsa 3,00/4,00; 100’lük sistemde hazırlanmışsa 75/100 puan almak koşuluyla lisans sonrası doktora için lisans, yüksek lisans sonrası doktora için yüksek lisans ve/veya lisans genel not ortalamasının %30’u, x Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES’ten başvurduğu programın puan türünde lisans derecesiyle başvuranların en az 80 puan, yüksek lisans derecesiyle başvuranların en az 70 puan veya uluslararası sınavlardan olan Graduate Record Examinations (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarının Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen eşdeğer puanını alması koşuluyla %50’si alınarak hesaplanır (***).
2- Yabancı uyruklu adaylar için ALES/GRE/GMAT puanı ve yabancı dil puanı koşulu aranmaz, başarı notu hesabında sadece lisans/yüksek lisans genel not ortalaması dikkate alınır (*), (**).

SANATTA YETERLİK:

1- Adayların başarı notu; x Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından veya Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden eşdeğerini almak koşuluyla yabancı dil puanının %20’si (**), x Transkripti dörtlük sistemde hazırlanmışsa 3,00/4,00; 100’lük sistemde hazırlanmışsa 75/100 puan almak koşuluyla lisans sonrası sanatta yeterlik için lisans, yüksek lisans sonrası sanatta yeterlik için yüksek lisans ve/veya lisans “Genel Not Ortalaması”nın %30’u, x “Yetenek Sınavı” sonucunun %50’si alınarak hesaplanır. “Yetenek Sınavı”nda başarılı sayılmak için 100 üzerinden en az 60 puan alınması zorunludur.
2- Yabancı uyruklu adaylar için ALES/GRE/GMAT puanı ve yabancı dil puanı koşulu aranmaz, başarı notu hesabında sadece lisans/yüksek lisans genel not ortalaması dikkate alınır (*), (**).
* Yabancı dilde eğitim yapan yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt yaptıracak tüm adayların öğrenim görecekleri yabancı dilde en az 60 puan veya eşdeğeri puan almaları, yüksek lisans ve doktora bilim alanı yabancı dil olanların, öğrenim görecekleri yabancı dilde en az 80 puan veya eşdeğeri puan almaları gerekir.
** Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından veya Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavından veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden alınmış olmalıdır. YDS ve e-YDS sonuçlarının geçerlilik süresi 5 yıldır (sonuç belgesi 11 Haziran 2013 ve sonraki tarihlerde sonucu açıklanan sınavlara ait olmalıdır.), diğer sınavlardan alınan puanlarda, sınavı yapan kurumun belirttiği geçerlilik süresi dikkate alınacaktır.
*** 27/09/2017 tarihinden sonra alınmak koşuluyla ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir. 27/09/2017 tarihinden önce alınan ALES sonuçları ise açıklandığı tarihten itibaren 3 yıl süreyle geçerlidir (Sonuç Belgesi 10 Mayıs 2015 ve sonraki tarihlerde sonucu açıklanan sınavlara ait olmalıdır.).

KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER:

1- “Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi”nin aslı veya onaylı örneği ya da “GRE veya GMAT Sınavı Belgesi”nin aslı veya onaylı örneği (yabancı uyruklu adaylar hariç),
2- Kayıt yaptırılan programın eğitim dilinde “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (YDS/e-YDS)”, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavların birinden alınmış sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği (yabancı uyruklu adaylar hariç), (Yabancı dilde eğitim yapan yüksek lisans/doktora programları için tüm adaylar en az 60, bilim alanı yabancı dil olan programlar için tüm adaylar en az 80 ve doktora/sanatta yeterlik programlarına kayıt yaptıracak T.C. uyruklu adaylar için ise en az 55 veya eşdeğeri puan alındığını gösteren)*,
3- Yüksek lisans programına ve lisans sonrası doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuran adaylar lisans; yüksek lisans sonrası doktora/sanatta yeterlik programına başvuran adaylar ise lisans ve/veya yüksek lisans “Not Durum Belgeleri”nin (transkriptinin) aslı veya onaylı örneği [Yabancı uyruklu öğrenciler için lisans ve/veya yüksek lisans “Not Durum Belgeleri”nin (transkriptinin) aslı ve yeminli mütercim tercüman tarafından çevrilmiş noter onaylı Türkçe tercümeleri]**,
4- Yüksek lisans programına ve lisans sonrası doktora/sanatta yeterlik programına başvuran adaylar lisans; yüksek lisans sonrası doktora/sanatta yeterlik programına başvuranlar için lisans ve/veya yüksek lisans diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Yabancı uyruklu adaylar için lisans ve/veya yüksek lisans diplomaları veya mezuniyet belgelerinin aslı ve yeminli mütercim tercüman tarafından çevrilmiş noter onaylı Türkçe tercümeleri )***,
5- Altı adet vesikalık fotoğraf,
6- T.C. Nüfus cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı/Pasaport (Enstitü tarafından onaylanacaktır.),
7- Yeni tarihli Askerlik Durum Belgesi (T.C. vatandaşı erkek adaylar için) (Tecil işlemlerinde kullanılacaktır.),
8- Eğitim dili Türkçe olan lisansüstü programlara kayıt yaptıracak olan yabancı uyruklu adaylar için gerektiği takdirde “Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi” tarafından onaylanmış TÜRKÇE Yeterlik Belgesi.

 

Bölümlere Ait Kontenjanlar için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.

Başvuru Tarih ve Koşulları İçin Tıklayınız 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü İçin Tıklayınız

Fen Bilimleri Enstitüsü İçin Tıklayınız

Güzel Sanatlar Enstitüsü İçin Tıklayınız

Sağlık Bilimleri Enstitüsü İçin Tıklayınız

Sosyal Bilimler Enstitüsü İçin Tıklayınız

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Açıköğretim, AÖF Ders Notları, Açıköğretim Sorular ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!