Türkiye Ekonomisi Ara Sınav Soruları

Türkiye Ekonomisi
Bahar Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Türkiye’de nüfusun eğitim özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Yükseköğretim kurumlarının talebini karşılayacak sayıda öğretim elemanı mevcuttur.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi 2001-2023 dönemini kapsayan Uzun Vadeli Strateji’nin (Vizyon 2023’ün) hedefleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "A" Yıllık ortalama büyüme hızının yüzde 7 olmasını sağlamak
Soru Açıklaması
3.
Türkiye’de Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne hangi yılda çıkarılan yasa ile geçilmiştir?
Doğru Cevap: "E" 2006
Soru Açıklaması
4.
I. Aşar vergisinin kaldırılması
II. Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun yeniden düzenlenerek yürürlüğe girmesi
III. IMF İstikrar Programı'nın uygulanmaya başlaması
IV. Toprak mahsulleri vergisinin uygulamaya konulması

Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'de Cumhuriyetin kuruluşundan planlı kalkınma dönemine kadar geçen sürede gerçekleşen uygulamalar arasında yer alır?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
5.
Cumhuriyet döneminde Türk sosyal güvenlik sisteminin ilk kurumu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İşçi Sigortaları Kurumu
Soru Açıklaması
6.
TÜİK verilerine göre, 2009 yılı itibariyle Türkiye’de fert yoksulluk oranının en düşük olduğu eğitim düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Yüksekokul, fakülte ve üstü
Soru Açıklaması
7.
Türkiye’nin yüzölçümü ve coğrafi konumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Üç tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen Türkiye'de denizcilik sektörü çok fazla gelişmemiştir.
Soru Açıklaması
8.
Türkiye’nin İnsani Gelişme Endeksi açısından değerlendirilmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Türkiye, 2011 İnsani Gelişme Raporu'nda orta insani gelişmişlik düzeyine sahip olan ülkeler arasında yer almıştır.
Soru Açıklaması
9.
Milli gelirin nüfusa dağılımındaki eşitsizliği gösteren eğriye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Lorenz eğrisi
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi tüketicilerin göreli refah düzeylerini karşılaştırmada kullanılan göstergelerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Gerçek kişisel tüketim
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi tarım sektörünün işlevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Tarım dışı sektörlerde üretilen mal ve hizmetlere olan talebi azaltmak
Soru Açıklaması
12.
İktisat literatüründe ekonominin ikincil sektörü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sanayi
Soru Açıklaması
13.
Türkiye’de kamu borçlanmasından sorumlu olan mercii aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hazine Müsteşarlığı
Soru Açıklaması
14.
Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı kamu harcamalarının fonksiyonel sınıflamasına göre, Türkiye’de 2011 yılındaki kamu harcamaları içinde en yüksek pay aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "B" Genel kamu hizmetleri
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin en büyük tohumluk üreticisidir?
Doğru Cevap: "E" TİGEM
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi mahalli idareler bütçelerinin kapsamında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Bakanlık bütçeleri
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de tarım politikaları ile gerçekleştirilmek istenen amaçlardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Tarımsal üretimin seviyesini ve verimliliğini artırmak
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de devletin son yıllarda dolaylı vergilere yönelmesinin nedenlerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Dolaylı vergilere karşı tepkinin düşük olması
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun getirdiği yeniliklerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Çok yıllı bütçelemeye geçilmesi
Soru Açıklaması
20.
İthal ikameci bir anlayış içerisinde, öncelikle Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin tarım ürünlerinin tüketilmesini ve söz konusu yerli ürünlerin ithalata karşı korunmasının sağlanarak Birlik tarım ürünleri ihracatının geliştirilmesini hedefleyen Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Topluluk tercihi ilkesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

Açıköğretim, AÖF Ders Notları, Açıköğretim Sorular ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!