Türk Anayasa Hukuku Final Sınav Soruları

26.10.2018
A+
A-
Google News Açıköğretim Sitesi
logo
Türk Anayasa Hukuku
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınav Soruları
1.
Aşağıdaki belgelerden hangisiyle Osmanlı İmparatorluğu’nda âyanların varlığı tanınmıştır?
Doğru Cevap: "C" 1808 Sened-i İttifak
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın hazırlanması sürecinde kurucu meclis içinde belirleyici olmuştur?
Doğru Cevap: "B" Milli Güvenlik Konseyi
Soru Açıklaması
3.
1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi anayasa değişikliğine ilişkin halkoylamalarının denetimini yapmakla yetkilidir?
Doğru Cevap: "D" Yüksek Seçim Kurulu
Soru Açıklaması
4.
İnsan hakları hangi savaştan sonra devletlerin iç meselesi olmaktan çıkmıştır?
Doğru Cevap: "A" II. Dünya Savaşı
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi çağdaş demokrasilerde vergi koyma yetkisine sahiptir?
Doğru Cevap: "D" Parlamento
Soru Açıklaması
6.
İçtüzükler aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır?
Doğru Cevap: "E" TBMM
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Bakanlar Kurulu’nun olağan dönem Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisinin kaynağıdır?
Doğru Cevap: "E" TBMM yetki kanunu
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi yıllık gelirlerin toplanması ve harcamaların bütçeye uygun yapılıp yapılmadığının denetimini gerçekleştirir?
Doğru Cevap: "D" TBMM
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin yetki ve görevlerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" RTÜK üyelerini seçmek
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki %10’luk ulusal seçim barajıyla ulaşılmak istenen amacı ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "D" Yönetimde istikrarı sağlamak
Soru Açıklaması
logo
Türk Anayasa Hukuku
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınav Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi savaş ilanına karar verme yetkisine sahiptir?
Doğru Cevap: "A" TBMM
Soru Açıklaması
12.
Yasama bağdaşmazlığı kurumunun kabulüyle milletvekilleri aşağıdakilerden hangisinin etkisinden korunmak istenmiştir?
Doğru Cevap: "B" Yürütme organının
Soru Açıklaması
13.
1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyetini ve Türk milletinin birliğini temsil etme görevine sahip kılınmıştır?
Doğru Cevap: "A" Cumhurbaşkanı
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi vatana ihanetten dolayı Cumhurbaşkanını suçlama yetkisine sahiptir?
Doğru Cevap: "A" TBMM
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası ile hükümet sistemi olarak klasik parlamentarizmin dışına çıkıldığının bir göstergesidir?
Doğru Cevap: "B" Cumhurbaşkanının kapsamlı ve etkili yetkilerle donatılması
Soru Açıklaması
16.
1982 Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisine başkanlık eder?
Doğru Cevap: "B" Milli Güvenlik Kurulu
Soru Açıklaması
17.
1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi bireysel başvuruları kabul etme yetkisine sahiptir?
Doğru Cevap: "C" Anayasa Mahkemesi
Soru Açıklaması
18.
Yargı bağımsızlığı aşağıdakilerden hangisinin varlığı için zorunlu bir ilkedir?
Doğru Cevap: "E" Hukuk devleti
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi kendi üyelerinden birini Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı olarak görevlendirme yetkisine sahiptir?
Doğru Cevap: "C" Anayasa Mahkemesi
Soru Açıklaması
20.
Anayasa Mahkemesi’nde bir kanun hakkında iptal davasını açma süresi ne zaman başlar?
Doğru Cevap: "C" Dava konusu kanunun Resmi Gazete’de yayımlanması itibarıyla
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.