Temel Veteriner Histoloji ve Embriyoloji Ara Sınav Soruları

10.10.2018
A+
A-
Google News Açıköğretim Sitesi
logo
Temel Veteriner Histoloji ve Embriyoloji
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
İşaretlenmiş antikorlar ile hücre ve doku antijenlerinin gösterilmesini sağlayan antijen antikor spesifikliğine dayanan tekniğe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" İmmunositokimya
Soru Açıklaması
2.
Özellikle Lipidler ile çalışılacağı zaman tercih edilen tespit solusyonu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Formol Kalsiyum Solusyonu
Soru Açıklaması
3.
Histolojide Artefact nedir?
Doğru Cevap: "D" Dokularda gerçekte var olmayan ancak boyanmış preperatlarda görülen istenmeyen oluşumlardır.
Soru Açıklaması
4.
Doku örneklerinin yüzeyini tarayarak üç boyutlu görüntü elde etmeyi sağlayan histoloji tekniğine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" SEM tekniği
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünmenin profazındaki zigoten dönemini ifade eder?
Doğru Cevap: "C" Homolog kromozomların birbirlerine yaklaşarak tek bir kromozom gibi göründükleri dönemdir.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin profazında görülen olaylardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Kardeş kromozomlar hücrenin kutuplarına çekilirler.
Soru Açıklaması
7.
Mitokondriyonlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Yağları depo edebilirler.
Soru Açıklaması
8.
Hücre çekirdeği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Sitoplazması bol olan hücrelerde çekirdek küçülür.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi bağ dokusu hücresi değildir?
Doğru Cevap: "A" Endotel hücresi
Soru Açıklaması
10.
Kollagen lifleri, erişkin bağ dokusunda sentezleyen hücreler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Fibroblastlar
Soru Açıklaması
logo
Temel Veteriner Histoloji ve Embriyoloji
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Pigment hücrelerinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Deriyi ve gözü güneşin zararlı ışınlarından korumak
Soru Açıklaması
12.
Bağ dokusu hücrelerinden olan makrofajlar aşağıdaki hücrelerin hangisinden köken alırlar?
Doğru Cevap: "C" Monositler
Soru Açıklaması
13.
Kalbin odacıklarından atriyumlara ait bölüme ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Atrial
Soru Açıklaması
14.
Perikondriyumun kondroblastlar ve kan damarlarından zengin olan iç katmanına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Kondrojenik katman
Soru Açıklaması
15.
I. Bağ dokunun özelleşmiş bir şeklidir.
II. Uzun kemiklerin büyüme ve gelişmesi için taslak oluşumunu sağlar.
III. Kan damarı ve sinirlerden zengindir.
IV. Eklem boşluklarındaki sinovial sıvıdan beslenir.

Kıkırdak doku ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve IV
Soru Açıklaması
16.
Bir doku ya da organa ait hücrelerin sayıca aynı olmalarına rağmen hacim olarak artmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Hipertrofi
Soru Açıklaması
17.
Hızlı kireçlenen ölü ya da ölmekte olan kıkırdak hücrelerinden oluşan ince tabakaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Kalsifikasyon bölgesi
Soru Açıklaması
18.
Olgun kemik hücrelerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Osteosit
Soru Açıklaması
19.
Önce hiyalin kıkırdaktan ufak birer modellerinin meydana gelmesi, daha sonra bu modellerin yerlerini kemiklerin almasıyla gelişen ossifikasyona ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Endokondral ossifikasyon
Soru Açıklaması
20.
Osteoblastlar tarafından salgılanan ve henüz kireçleşmemiş olan kemik dokusunun temel maddesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Osteoid
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.