Temel Veteriner Anatomi Final Sınav Soruları

10.10.2018
A+
A-
Google News Açıköğretim Sitesi
logo
Temel Veteriner Anatomi
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınav Soruları
1.
Regio pubis’in iki yanında yer alan sağlı sollu kasık bölgelerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Regio inguinalis dextra et sinistra
Soru Açıklaması
2.
Leğen boşluğunda plica genitalis’in üstünde kalan boşlukta aşağıdaki organlardan hangisi bulunur?
Doğru Cevap: "E" Düz bağırsak (rectum)
Soru Açıklaması
3.
Geviş getirenlerde kaç adet parmak vardır?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
4.
Ekstremite uçlarının daire veya daireye yakın bir şekil çizme hareketine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Circumduction
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki sinir türlerinden hangisi uyarılarıyla kaslarda kasılma, yani kontraksiyona sebep olur?
Doğru Cevap: "A" Motor sinirler
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki sırt kaslarından hangisi üçgen şeklinde, geniş, ince ve yassı şekilli bir kas olup iki kürek kemiği arasında bulunur?
Doğru Cevap: "C" Musculus trapezius
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki anatomik yapılardan hangisi her iki ucu da açık bir kanal yapısında olan sindirim sistemine ait değildir?
Doğru Cevap: "A" Pulmones
Soru Açıklaması
8.
Yutağı, yemek borusuna bağlayan bölgeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Vestibulum esophagi
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi alt konka ile burun boşluğu tabanı arasında yer alan solunum yoludur?
Doğru Cevap: "C" Mesatus nasi ventralis
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi solunum sisteminin havayı ileten yapılarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Pulmo
Soru Açıklaması
logo
Temel Veteriner Anatomi
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınav Soruları
11.
Meatus nasi dorsalis fonksiyonel olarak nasıl isimlendirilir?
Doğru Cevap: "D" Koku yolu
Soru Açıklaması
12.
Ureter’in karın boşluğu içerisinde seyreden bölümüne ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Pars abdominalis
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi spermatozoa’ları epididymis’den urethra’ya aktaran yapıdır?
Doğru Cevap: "B" Ductus deferens
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki hayvan türlerinden hangisinde flexura sigmoidea penis yapısı görülür?
Doğru Cevap: "E" Capra hircus
Soru Açıklaması
15.
Sulcus coronarius kalbin hangi yapılarını dıştan ayıran oluktur?
Doğru Cevap: "A" Atrium ve ventriculus
Soru Açıklaması
16.
Cor (kalp) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Büyük bölümü orta düzlemin sağında yer alır.
Soru Açıklaması
17.
Arteriyel kanın bulunduğu kalp odacıkları aşağıdakilerden hangileridir?
Doğru Cevap: "D" Atrium sinistrum - Ventriculus sinister
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi 2 numaralı beyin siniridir?
Doğru Cevap: "E" Görme siniri
Soru Açıklaması
19.
Koyunda ortalama beyin ağırlığı kaç gramdır?
Doğru Cevap: "B" 175
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi en kalın beyin siniridir?
Doğru Cevap: "D" Üçüz sinir
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.