Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Final Sınav Soruları

Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi Aydınlanma Çağı’nın temel unsuru olarak kabul edilebilir?
Doğru Cevap: "C" İnsanın kendi üzerine düşünebilen bir varlık olarak kabul edilmesi
Soru Açıklaması
2.
“Küçük güzeldir” ilkesi aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamak için kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Esnek üretim
Soru Açıklaması
3.
Merton’a göre, bir toplumsal oluşum için tutkal veya yapıştırıcı işlevini yerine getirdiği halde bir başka ölçekteki bir toplumsal oluşumda toplumsal grupları birbiriyle çatıştıran ve o toplumu bir arada tutmak yerine bölen bir etki yapması durumunda, dinin hangi etkisi daha ağır basmaktadır?
Doğru Cevap: "A" İşlev bozma
Soru Açıklaması
4.
Bireyin, toplumun normlarını öğrenme ve içselleştirme sürecine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Toplumsallaşma
Soru Açıklaması
5.
Liberal ideolojiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Liberaller, beraberce üretmenin ve paylaşmanın daha iyi olduğunu savunurlar.
Soru Açıklaması
6.
Kelime anlamı olarak halkın kanaatleri anlamına gelen, örgütlü ve sesini duyurabilen kesimlerin önemli gördükleri meseleler hakkında oluşturdukları ve diğerlerine benimsetmeye çalıştıkları fikirler bütününe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Kamuoyu
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Weber tarafından belli bir coğrafi alan ve alan üzerinde yaşayan nüfus üzerinde şiddet kullanma tekeline sahip hiyerarşik örgütler bütünü olarak tanımlanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Devlet
Soru Açıklaması
8.
İnsanların siyasal faaliyetlere katılarak düşünme, kendilerini ifade etme, başkalarını etkileme gibi yetenekler kazandığını öne süren filozof aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Aristoteles
Soru Açıklaması
9.
Toplumsal yaşamda insanların elde etmek istedikleri, herkesin tercih edeceği, özenilen ancak herkesin ulaşamayacağı fırsatları anlatmak için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İmtiyaz
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Pierre Bourdieu’nun günümüz toplumsal sınıf analizlerinde kullanılması gerektiğini öne sürdüğü temel değişkenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Bireyin psikolojisi
Soru Açıklaması
11.
Weber’in sosyal sınıf tanımlaması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Sosyal sınıf sübjektif kriterlere göre ve sosyal düzlemde belirlenir.
Soru Açıklaması
12.
Ekonomik kaynaklara aynı uzaklıkta veya yakınlıkta olan, üyelerinin siyasi güç ve iktidara erişebilirliği, toplumsal yaşam tarzları ve tercihlerinin birbirine benzediği, büyük bir topluluk kesitine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Sosyal sınıf
Soru Açıklaması
13.
Küreselleşme sürecinde ekonomik ve politik iktidar sahiplerinin çıkarları korunurken iktidara uzak bireylerin ve toplumların yıkıcı etkilere maruz kaldıklarını ileri sürenler, ulusaşırı örgütlenmeler yoluyla Dünya Sosyal Forumu, Küresel Adalet Hareketi gibi toplumsal hareketler başlatmışlardır. Yukarıda sözü edilen toplumsal hareketler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?
Doğru Cevap: "B" Aşağıdan küreselleşme
Soru Açıklaması
14.
“Televizyon: Teknoloji ve Kültürel Biçim” adlı eserinde, televizyonun basit bir araç olmaktan ziyade, toplumsal formasyonu belirleyen kültürel bir biçim olduğunu öne süren kültür kuramcısı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Raymond Williams
Soru Açıklaması
15.
Kullanıcılarına etkileşimli iletişim imkânı sağlayan cep telefonları, tablet ve avuç içi bilgisayarlar, oyun konsolları vb. İnternet erişimli iletişim ve enformasyon teknolojilerine genel olarak ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Yeni medya
Soru Açıklaması
16.
Televizyonda izlediğimiz bir habere tamamen karşı çıkıyorsak ve onun bize anlatıldığı gibi değil de tam aksi bir anlamı olduğunu düşünüyorsak, Stuart Hall’un medya metinlerinin alımlanmasına ilişkin sınıflandırmasına göre söz konusu haberi hangi biçimde okumuşuz oluruz?
Doğru Cevap: "E" Muhalif/ karşıt okuma
Soru Açıklaması
17.
Platon ve Aristoteles’in toplum felsefesinin temelini oluşturan, her varlığın içinde bulunduğu ortamla ve/veya kendini oluşturan unsurlarla bütünlüğü içinde açıklanmasına dayalı yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Bütüncü (holistik) yaklaşım
Soru Açıklaması
18.
Mikro veya bireysel etkileşim temelli toplum anlayışları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Toplumsal olaylar ve süreçlere en genel, yapısal ve kurumlar düzeyinde bakar.
Soru Açıklaması
19.
Weber’in meşru egemenlik ilişkileri ile ilgili sınıflaması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Karizmatik otorite / Geleneksel otorite / Rasyonel-hukukî otorite
Soru Açıklaması
20.
Sosyal bilimlerin yöntem olarak doğa bilimlerini kendine model alması gerektiğini savunan, somut olarak gözlemlenemeyen, araştırılamayan ve sınanamayan iddiaların temelden yoksun metafizik önermeler olduklarını öne süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Pozitivizm
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

Açıköğretim, AÖF Ders Notları, Açıköğretim Sorular ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!