Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Ara Sınav Soruları

Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
“Hane halkı” kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Paylaşılan ortak bir mekândan ziyade, ilişkilere gönderme yapar.
Soru Açıklaması
2.
Tarihteki en erken sosyolojik metinler arasında yer alan Mukaddime adlı eserin sahibi olan tarihçi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İbn Haldun
Soru Açıklaması
3.
Feminist yaklaşımın aile kurumuna bakışına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Aile, toplumsal sürekliliği sağlayan bir kurum olarak ele alınır.
Soru Açıklaması
4.
Her kültürün kendi tarihi ve bağlamı içerisinde ele alınması gerektiğini savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kültürel görecelilik
Soru Açıklaması
5.
Tarihi doğrusal bir ilerleme mantığı ile açıkladığı üç hal kanununa göre, dini teolojik olarak tanımladığı birinci aşamaya ait gören sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Auguste Comte
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Fordizmin krize girmesine neden olan gelişmelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Tüketiciler için ürün seçeneğinin azalması
Soru Açıklaması
7.
Yapısalcılığın kültür olgusuna yaklaşımını açıklamada aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılamaz?
Doğru Cevap: "D" Kültür, yönetici sınıfın çıkarlarına hizmet eden bir yapı olarak ele alınır.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Emile Durkheim’ın dine ilişkin yaklaşımını açıklamada kullanılabilecek ifadelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Din, egemen sınıfların çıkarlarına hizmet eder.
Soru Açıklaması
9.
Aydınlanma Dönemi’nde antropoloji biliminin gelişmesiyle birlikte kültür kavramının kazandığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Bir halkın bütün yaşam biçimi
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi esnek ya da yalın üretimin özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Statü engellerinin azaltılması
Soru Açıklaması
11.
Gelecekte, iş gücünün “üçte ikisi” iş bulurken, “üçte birinin” çalışma hayatının dışında kalacağını savunan “üçte iki” kuramı aşağıdaki isimlerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "B" Ralf Dahrendorf
Soru Açıklaması
12.
Kültür ve kültürün bileşenleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Kültürün bileşenlerinden biri olan değerler, toplum içerisinde tek başına baskı unsuru olabilirler.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Taylorist bilimsel yönetim anlayışının temel karakteristiklerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Bilimsel yönetimin tesisi
Soru Açıklaması
14.
İnsan ya da doğa olaylarını açıklamak amacıyla doğaüstü varlıkların olağanüstü eylemlerini efsane biçiminde anlatan ve kuşaktan kuşağa geçen anlatıya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Mit
Soru Açıklaması
15.
Çatışmacı yaklaşımı savunanların ekonomik düzene bakışını açıklamada aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılamaz?
Doğru Cevap: "B" Kapitalist sistemin, malların ve hizmetlerin dağıtımını yeterince iyi sağladığına inanırlar.
Soru Açıklaması
16.
Topluluğun değerlerini ve normlarını öğrenme sürecinin, ailede ve diğer yüz yüze ilişkiler içerisinde gerçekleşmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Birincil toplumsallaşma
Soru Açıklaması
17.
Kadınlarla erkeklerin eşit hak ve sorumluluklara sahip olmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Cinsiyet eşitliği
Soru Açıklaması
18.
Klasik ataerkillikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Soy, çoğunlukla anne tarafından takip edilir.
Soru Açıklaması
19.
Din sosyolojisi alanında önemli çalışmalar yapmış ve “Dini Hayatın İlk Biçimleri” adlı eserin sahibi olan Fransız sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Emile Durkheim
Soru Açıklaması
20.
Günlük hayatın veya siyasi düzenin dinin etkisinden arınmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Sekülerleşme
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

Açıköğretim, AÖF Ders Notları, Açıköğretim Sorular ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!