Muhasebede Bilgi Yönetimi Ara Sınav Soruları

31.10.2018
294
A+
A-
logo
Muhasebede Bilgi Yönetimi
Bahar Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Amaçlanan çıktıyı elde edebilmek için sistem unsurlarını nasıl bir araya getirileceğinin açıklandığı talimatlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Süreçler
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi üretim/operasyon departmanının fonksiyonları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Üretimin geliştirilmesi
Soru Açıklaması
3.
Yönetim düzeyleri ve bu düzeylerde ihtiyaç duyulan bilginin özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Alt düzey yöneticiler özet bilgilere ihtiyaç duyarlar.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi yapay sisteme örnek olarak gösterilemez?
Doğru Cevap: "A" Bitkiler
Soru Açıklaması
5.
İşletme tanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Sadece gerçek kişiler tarafından kurulur.
Soru Açıklaması
6.
Hammaddenin tedarikçiden alınmasından son kullanıcıya kadar olan ilişkiler hangi sistem tarafından yönetilmektedir?
Doğru Cevap: "E" Tedarik zinciri yönetimi
Soru Açıklaması
7.
İşletmenin ürünü/hizmeti üretiş ve iletiş biçimlerinden herhangi biri elektronik ise bu işletme aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "D" Kısmi e-işletme
Soru Açıklaması
8.
Kurumsal Kaynak Planlaması (KKP) sistemlerinin geliştirilme amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Stok yönetimi, üretim ve dağıtım faaliyetlerini kolaylaştırması
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi yeni ekonominin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Yeni ekonomide ekonominin temel belirleyicisinin fiziksel sermaye olması
Soru Açıklaması
10.
Elektronik alışveriş merkezi elektronik ticaret türlerinden hangisinin kapsamında ele alınmaktadır?
Doğru Cevap: "C" İşletmeden tüketiciye e-ticaret
Soru Açıklaması
logo
Muhasebede Bilgi Yönetimi
Bahar Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Karakterlerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan “[email protected]” e-posta adresi veri hiyerarşisinin hangi basamağına örnek olarak gösterilebilir?
Doğru Cevap: "A" Veri alanı
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi muhasebe bilgi sisteminin girdi aşamasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Genel geçici mizan
Soru Açıklaması
13.
Bilginin kullanıcının ihtiyacına göre sınıflandırılmış, düzgün ve kısa olma özelliğine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Özetleme
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi veri hiyerarşisinin en üstünde yer almaktadır?
Doğru Cevap: "D" Veri tabanı
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi muhasebe bilgi sisteminin unsurlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Finansal olmayan veriler
Soru Açıklaması
16.
İşletme sahip olduğu makineyi satışa çıkarmıştır. Bu faaliyetin yürütülmesinde aşağıdaki süreçlerden hangisi temel rol oynamaktadır?
Doğru Cevap: "B" Maddi duran varlık süreci
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi finansal nitelikli bir işlem değildir?
Doğru Cevap: "B" İş mülakatının yapılması
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi satış sürecinde gerçekleştirilen faaliyetlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Ödemenin yapılması
Soru Açıklaması
19.
Satın alma sürecinin başlangıcını oluşturan işlem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Satın alma talebi verilmesi
Soru Açıklaması
20.
“Depo Çıkış Fişi” hangi iş sürecinde kullanılmaktadır?
Doğru Cevap: "E" Satış süreci
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.