Matematik 2 Final Sınav Soruları

19.09.2018
A+
A-
Google News Açıköğretim Sitesi
logo
Matematik 2
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınav Soruları
1.

Doğru Cevap: "C" C
Soru Açıklaması
2.

Doğru Cevap: "E" E
Soru Açıklaması
3.

x miktarı ve p fiyatı göstermek üzere bir malın talep fonksiyonu p=3x+10 şeklinde verilmiştir.
Buna göre Po=22 fiyatındaki üretici rantı kaçtır

Doğru Cevap: "A" 24
Soru Açıklaması
4.

f ( x,y )= 50x+40y amaç fonksiyonunun köşe noktaları (0, 0), (0, 40), (50, 0) ve (40, 40) olan bir çokgen bölge üzerindeki maksimum değeri aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" 3.600
Soru Açıklaması
5.

Mod 9’a göre 123456789 sayısı aşağıdakilerden hangisine denktir?

Doğru Cevap: "A" 0
Soru Açıklaması
6.

Doğru Cevap: "B" B
Soru Açıklaması
7.

Doğru Cevap: "C" C
Soru Açıklaması
8.

Bugün günlerden Pazar ise, 79 gün sonra günlerden ne olur?

Doğru Cevap: "B" Salı
Soru Açıklaması
9.

I. Bir çizgedeki tüm köşe noktalarının dereceleri toplamı çizgedeki kenar sayısının iki katına eşittir.
II. Bir çizgedeki köşe noktalarının dereceleri toplamı tek sayıdır.
III. Bir çizgede derecesi tek olan köşe noktalarının sayısı çifttir.

Çizge ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
10.

Doğru Cevap: "D" D
Soru Açıklaması
logo
Matematik 2
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınav Soruları
11.

Mod 5’e göre 13.14.16.18 çarpımının sonucu aşağıdakilerden hangisine denktir?

Doğru Cevap: "B" 1
Soru Açıklaması
12.

Aşağıdakilerden hangisi altı köşe noktası olan bir çizgenin tüm köşe noktalarının derecelerinin bir dizisi olamaz?

Doğru Cevap: "D" 3, 3, 3, 2, 2, 2
Soru Açıklaması
13.

Doğru Cevap: "B" 4
Soru Açıklaması
14.

RSA şifrelemesi kullanan alıcının açık adresi (55, 3) olarak verilmiştir. Buna göre, M=5 sayısının bu açık adrese göre şifrelenmişi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" 15
Soru Açıklaması
15.

Doğrusal şifreleme fonksiyonu ş(x)=9x+2 (mod13) şeklinde veriliyor. Buna göre X=5 sayısının şifrelenmişi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" 8
Soru Açıklaması
16.

Doğru Cevap: "C" (3.satır, 2.sütun)
Soru Açıklaması
17.

Doğru Cevap: "E" 9
Soru Açıklaması
18.

Doğru Cevap: "D" Kuvvet fonksiyonuyla şifreleme
Soru Açıklaması
19.

Doğru Cevap: "E" 3.sütun
Soru Açıklaması
20.

Kuvvet fonksiyonuyla şifrelemede p=11 ve e=3 olarak alındığına göre x=5 sayının şifrelenmişi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" 4
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.