Maliye Politikası 2 Ara Sınav Soruları

Maliye Politikası II
Bahar Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Ekonomide bir dönem içinde yaratılan kaynakların fiyat etkisinden arındırılmış değerleri toplamının başlangıç gelirine oranını ifade eden büyüme oranına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Reel
Soru Açıklaması
2.
Türkiye’de 1980 öncesi ekonomik yapının belirleyici özelliği devlet öncülüğünde yürütülen aşağıdaki politikalardan hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İthal ikameci sanayileşme politikası
Soru Açıklaması
3.
ABD ve İngiltere’de de bir dönem istikrar politikalarının ana eksenini oluşturan ihracata dayalı büyüme politikası olarak adlandırılan politikalar temelde aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine dayanır?
Doğru Cevap: "E" Monetarist
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisinde üretim faktörlerinde hiçbir nicel değişim olmadan, üretim sürecinde buluş ve yeni yöntemlerle, emek gücünün ve sermayenin verimliliğini yükselten politikalarla, gelir artış oranını yükseltmenin mümkün olduğu gösterilmiştir?
Doğru Cevap: "A" İçsel büyüme modeli
Soru Açıklaması
5.
Para politikası uygulamasında, nihai hedef olan fiyat istikrarına ulaşabilmek amacıyla ara hedef olarak kullanılan para arzı ve döviz kuru gibi nominal değişkenlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Nominal çıpa
Soru Açıklaması
6.
Bir ülkede yurt içi yerleşikler tarafından hesap birimi, ödeme aracı ve değer saklama aracı olarak ulusal paranın yerine, yabancı ülke paralarının kullanılmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Dolarizasyon
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisine göre spekülatif amaçlı portföy fonlarının özellikle gelişmekte olan ekonomilerde sermaye noksanını giderme ve kur dalgalanmalarını yumuşatma işlevleri görebileceği ileri sürülmüştür?
Doğru Cevap: "B" Shaw hipotezi
Soru Açıklaması
8.
Ortalama vergi yükünün, emek arzını yükseltmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Gelir etkisi
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi 5 Nisan Kararları olarak adlandırılan program çerçevesinde alınan önlemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Tarımda destekleme alımlarının artırılması
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi dış dünyaya kapalı bir ekonomide büyümeyi açıklamaya çalışan Harrod-Domar modelinin varsayımlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Teknolojik değişimler dikkate alınmaktadır.
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi 2001 Şubat krizi ertesinde başlatılan Güçlü Ekonomiye Geçiş Programının kapsadığı ilkelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İstihdam ve ihracatın arttırılmasına yönelik teşvikler getirilmesi
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi 1980 politikalarının çatısını oluşturan uygulamalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Sosyal adaletsizliğin azaltılması
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi ekonomik büyümenin nicel olarak ölçülmesinde kullanılmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Milli gelirin artışı
Soru Açıklaması
14.
Toplam kamu gelirleri ile yatırım dışındaki kamu giderleri arasındaki farka ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Kamu tasarrufu
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan ülkeler kavramına uygun düşen ülkelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Japonya
Soru Açıklaması
16.
Bireysel bilgi, beceri ve yeteneklere dayanan üretim kapasitesini ifade eden sermaye kavramına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Beşeri sermaye
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi seçmen ile vekiller arasında, vekillerin seçmen oyu doğrultusunda karar verme garantisinin olmaması biçiminde ortaya çıkabilecek sorunu ifade eder?
Doğru Cevap: "D" Sahip-vekil problemi
Soru Açıklaması
18.
Türkiye’de Millî İktisadiyat ve Tasarruf Cemiyeti’nin kurulmasına ve devletçi politikaların temelinin atılmasına aşağıdaki olaylardan hangisi neden olmuştur?
Doğru Cevap: "B" 1929 Dünya Buhranı
Soru Açıklaması
19.
Türkiye’de planlı kalkınma döneminde 1970’lerde yaşanan Kıbrıs olayları, ABD’nin ambargosu ve petrol şoklarının getirdiği sıkıntılarla 1979 bunalımına girilmesi nedeniyle hedefine ulaşamayan beş yıllık plan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Dördüncü
Soru Açıklaması
20.
Üçlü ekonomik yapı modeli, gelişmekte olan ülkelerde, geleneksel tarım yapısından modern sanayi yapısına geçerken ortaya çıkan aşağıdaki sektörlerden hangisini içerir?
Doğru Cevap: "C" Hizmet
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

Açıköğretim, AÖF Ders Notları, Açıköğretim Sorular ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!