Maliye Politikası 1 Final Sınav Soruları

05.07.2019
161
A+
A-
logo
Maliye Politikası 1
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınav Soruları
1.
1930’larda etkili olan Ekonomik Bunalım’a kadar kabul gören ve piyasa dinamiklerinin dengeyi kendiliğinden sağlayacağını ileri süren ekonomik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Klasik
Soru Açıklaması
2.
Klasik dönemin parasal sektör ve reel sektör ayırımı şeklinde adlandırılan ve ikili yapı olarak da bilinen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Dikotomik yapı
Soru Açıklaması
3.
Moneteristlere göre, maliye politikasının etkinsiz kalmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Dışlama etkisi
Soru Açıklaması
4.
Bir maliye politikası paketi için harekete geçme anı ile bu paketin uygulamaya başlanması arasındaki gecikme türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Uygulama gecikmesi
Soru Açıklaması
5.
Enflasyon nedeniyle fiyatlarını artıran firmaların, fiyat etiketleri, kataloglar gibi fiyatların duyurulduğu ortamları yenilemek zorunda kalmaları nedeniyle katlanmak zorunda kaldıkları maliyetlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Menü maliyetleri
Soru Açıklaması
6.
Toplam talebin toplam arzdan büyük olmasına bağlı olarak ortaya çıkan enflasyon türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Talep enflasyonu
Soru Açıklaması
7.
Düşük gelirli kesimleri daha olumsuz etkilemesine rağmen enflasyonla mücadele açısından en etkin vergiler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Dolaylı vergiler
Soru Açıklaması
8.
Monetaristlere göre, enflasyon aşağıdaki durumlardan hangisinin bir sonucudur?
Doğru Cevap: "B" Parasal tabanın hızla büyümesi
Soru Açıklaması
9.
Faiz oranından bağımsız olarak kamu kesimi içinde yapılan yatırım harcamalarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Otonom yatırım
Soru Açıklaması
10.
Tam çarpan katsayısına işlerlik kazandırmak ve maliye politikasının etkinliğini sağlamak için maliye politikasının aşağıdaki politikalardan hangisi ile desteklenmesi gerekir?
Doğru Cevap: "E" Para politikası
Soru Açıklaması
logo
Maliye Politikası 1
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınav Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi genişletici maliye politikası bağlamında uygulanan borçlanmanın, faiz oranı ve fiyatlar genel düzeyi üzerinde fazla bir etki yaratmadığı borçlanma kaynaklarından biridir?
Doğru Cevap: "D" Merkez Bankası
Soru Açıklaması
12.
Üretim faktörü kullanılmadığı için doğrudan milli gelir artışının gerçekleşmediği harcama türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Transfer
Soru Açıklaması
13.
İş gücünün meslekler, sektörler ve bölgeler itibariyle dağılımının dengesizliğinden oluşan işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yapısal
Soru Açıklaması
14.
Iain Macleod'un İngiliz ekonomisinde ortaya çıkan enflasyon ile yaygın işsizlikten kaynaklanan durgunluğu ifade etmek için kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Stagflasyon
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi arz şoklarına verilebilecek örneklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Teknolojik gelişmeler
Soru Açıklaması
16.
İngiliz ekonomisi üzerine yaptığı bir çalışma ile parasal ücretlerin artışı ile işsizlik oranı arasındaki ilişkinin ters yönlü olduğu sonucuna varan ekonomist aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" A. W. Phillips
Soru Açıklaması
17.
Avrupa Birliği'nin kabul etmiş olduğu Maastricht ölçütüne göre, kamu borç stokunun milli gelire oranının yüzde kaçı geçmemesi gerekir?
Doğru Cevap: "B" 60
Soru Açıklaması
18.
Merkez Bankası'ndan borçlanılarak, enflâsyon oranına bağlı olarak hazine kâğıtlarının değerinde görülen erime ile başvurulan borç eritme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Borçların monetizasyonu
Soru Açıklaması
19.
Vergi ve olağan bütçe gelirlerinden, toplam kamu harcamaları artı faiz ödemeleri çıkarıldıktan sonra kalan miktara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Birincil bütçe dengesi
Soru Açıklaması
20.
Borç faizinin yeni borçlanma ile karşılanarak borç stokunun sürekli yükseldiği borçlanma tipi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ponzi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.