Küresel Pazarlama Final Sınav Soruları

05.02.2019
A+
A-
Google News Açıköğretim Sitesi
Küresel Pazarlama
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınav Soruları
1.
Her ülkenin farklı olduğunu ve her birinde farklı pazarlama stratejilerinin uygulanması gerektiğini savunan uluslararası pazarlama yönelimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Çok odaklı yönelim
Soru Açıklaması
2.
İşletmeler fırsat ve tehditleri ulusal alan sınırları içinde belirleyerek gerekli faaliyetleri bu ulusal alanda yerine getirdiklerinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiş olur?
Doğru Cevap: "E" Yerel pazarlama
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi küresel ticaretin artışını teşvik eden faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Serbest ticaretin önündeki engellerin arttırılması
Soru Açıklaması
4.
Dünya ülkeleri çok çeşitli biçimlerde sınıflandırılabilirler. Aşağıdakilerden hangisi ülkelerin gelir düzeyleri dikkate alındığında ortaya çıkan sınıflamada yer alır?
Doğru Cevap: "B" Sanayileşmiş ülkeler
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi yüksek bağlamlı kültürü ifade eder?
Doğru Cevap: "B" İma kültürü
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi büyük ölçüde demokratik ülkelerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Yeni Zelanda
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi işletmeleri uluslararasılaşmaya zorlayan faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Tek bir pazara bağlı kalma isteğinin yaratılması
Soru Açıklaması
8.
Yerel bir firmanın sermaye sağlayan yabancı yatırımcıya yönetim konusunda bilgi transferi sağladığı durumda hangi uluslararası pazara giriş yöntemi geçerli olur?
Doğru Cevap: "A" Yönetim sözleşmeleri
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi küresel pazarlamada hedefe ulaşmak için kullanılacak temel araçlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" 103 analizi
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi uluslararası pazarda ürün planlama ve geliştirme seçeneklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Değişiklik yapmadan eski ürünü tek tip olarak üretme ve aynı kullanım alanına sürme
Soru Açıklaması
11.
Küresel pazarlamada ürün karması ve dizisine ilişkin kararlarda firma içinden ve dışından faktörler belirleyici olmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu kararlarda etkili olan dış belirleyicilerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Müşteriler
Soru Açıklaması
12.
Gelir yaratan tek pazarlama karması bileşeni aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "D" Fiyat
Soru Açıklaması
13.
I. İhracat maliyetleri
II. Taşımacılık maliyetleri
III. Enflasyon
IV. Döviz kuru dalgalanmaları

Yukarıdakilerden hangileri küresel pazardaki fiyatların yükselmesinin nedenlerindendir?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
14.
Hızlı bir şekilde büyük bir alıcı/müşteri pazarı elde etmeyi sağlayacak düzeyde düşük bir fiyat ile pazara girilmesini içeren fiyatlama stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Pazara nüfuz etmeye yönelik fiyatlama
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi dış pazarlardaki aracılardan biridir?
Doğru Cevap: "D" Dış pazardaki simsarlar
Soru Açıklaması
16.
Küresel pazarlamada farklı ülke pazarlarındaki dağıtım yapıları ve dağıtım ilişkileri üzerine genelleme yapmak oldukça zor olmasına karşın dağıtım sistemlerinin benzer özellikleri temel alınarak hedef pazardaki dağıtım yapıları ve ilişkileri açısından bir karşılaştırma ölçütleri listesi oluşturulabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu ölçütler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Total tutundurma analizi
Soru Açıklaması
17.
Uluslararası dağıtım kanalında bazı akışlar vardır. Bu akışların bir kısmı tek yönlü, bir kısmı ise çift yönlüdür. Aşağıdakilerden hangisi çift yönlü akışa sahiptir?
Doğru Cevap: "A" Risk alma
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi uluslararası reklam tasarımında uygulanabilecek temel yaklaşımın adımlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Lojistik promosyonlarına karar vermek
Soru Açıklaması
19.
İletişim sürecini etkileyen ve ilgi dağıtan, kontrol edilemeyen ve öngörülemeyen etkenlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Gürültü
Soru Açıklaması
20.
Herhangi bir ürünün, hizmetin ya da fikrin bedeli ödenerek ve bedelin kim tarafından ödendiği anlaşılacak biçimde yapılan tanıtım faaliyetlerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Reklam
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.