Kamu Maliyesi Ara Sınav Soruları

09.09.2018
79
A+
A-
logo
Kamu Maliyesi
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Devleti insanların bir araya gelmesiyle oluşmuş büyük ölçekli bir insan ya da organizma olarak tanımlayan devlet anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Organik devlet yaklaşımı
Soru Açıklaması
2.
Fizyokratların devlet borçlanmasına karşı çıkma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Doğal düzeni bozması
Soru Açıklaması
3.
Devletin gelir ve harcamalarını inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kamu maliyesi
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi devletin temel öğelerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Millet
Soru Açıklaması
5.
Liberal düşüncenin tarafsız devlet anlayışı Keynesyen yaklaşımla beraber aşağıdakilerden hangisine dönüşmüştür?
Doğru Cevap: "E" Müdahaleci devlet anlayışı
Soru Açıklaması
6.
Kamu mallarının piyasada etkin olarak üretilememelerine neden olan kavramlar aşağıdakilerden hangileridir?
Doğru Cevap: "E" Rakip olmama ve dışlanamama
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi küresel kamusal malların kapsadığı konulardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Hukuk
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi ortak mallara verilebilecek örneklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Savunma hizmetleri
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi kamusal mallarda ortaya çıkan bedavacılık sorunuyla baş etmek için önerilen çözüm yollarından biridir?
Doğru Cevap: "C" Devletin herkesi kamusal malın finansmanına zorlaması
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi piyasaların kaynak dağılımında etkinliği sağlayamadığı durumlara örnek değildir?
Doğru Cevap: "B" Özel mallar
Soru Açıklaması
logo
Kamu Maliyesi
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Aşağıdaki kurumlardan hangisinin finansmanı sadece devlet bütçesinden sağlanmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Genel bütçeli kurumlar
Soru Açıklaması
12.
Bir ülkede kamu yatırımlarının toplam yatırımlar içerisindeki payının artması aşağıdakilerden hangisini gösterir?
Doğru Cevap: "D" Kamu kesiminin büyüklüğünün arttığını
Soru Açıklaması
13.
Ülkemizde kamu kesimi içerisinde gelir, gider ve etki yönünden en ağırlıklı paya sahip olan kuruluşlar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Merkezi yönetim kurumları
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki sosyal güvenlik kuruluşlarından biridir?
Doğru Cevap: "E" Türkiye İş Kurumu
Soru Açıklaması
15.
Kamu maliyesinin düzenleme işlevini yerine getirmek amacıyla oluşturulmuş kamu kurumları aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Düzenleyici ve denetleyici kurumlar
Soru Açıklaması
16.
Bireylerin tercihlerini siyasi karar alma mekanizmasına aktarma yoluna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Oylama
Soru Açıklaması
17.
Devletin vermiş olduğu hizmetleri üretmekten sorumlu büroların toplamına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Bürokrasi
Soru Açıklaması
18.
Tüm bürokratların aynı biçimde devraldıklarını varsayarak bunun sonucu kamu kesiminin iki kat büyüyeceğini ve devletin küçültülmesi gerektiğini ortaya koyan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Niskanen
Soru Açıklaması
19.
Baskı gruplarının üye sayısının artması sonucu başarı şanslarının azalmasının altında yatan neden aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Bedavacılık sorunu
Soru Açıklaması
20.
Oylamaya katılanların yarıdan en az bir fazlasının kararı kabul etmesini gerektiren oylama kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Salt çoğunluk
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.